Birmovanci

Birmovanci mávajú povinné stretnutia pravidelne. O zmenách sú informovaní cez sociálne siete. Na sviatosť birmovania sa v našej farnosti momentálne pripravuje približne 30 birmovancov. Viac informácii nájdete tu.