Birmovanci

Birmovanci mávajú stretnutie pravidelne. O zmenách sú informovaní cez sociálne siete.