Sviatosť zmierenia -spoveď

Momentálne sa spovedá ako je uvedené v oznamoch.

Zmena vyhradená. Zmena časov spovedania vyhradená v prípade iných pastoračných aktivít, ako aj  v prípade zmeny časov bohoslužieb. Uvedené časy sú len orientačné.

Paušálny rozpis – platný po odznení zákazov:  

pondelok  —
utorok 17.30 – 18.00
streda 17.30 – 18.00
štvrtok 17.30 – 18.00
piatok 18.30 – 19.00
sobota  
nedeľa  10x v roku

V soboty, v nedele dopoludnia, v predvečer prikázaných sviatkov a počas prikázaných sviatkov sa v našom kostole nespovedá.

Mimoriadne spovedanie býva v nedeľu spravidla v čase 15.00 – 18.00 hod. približne 10 krát za rok. Aktuálna informácia je v predmetnom čase vždy uverejnená na tejto stránke.

Duchovné slovko o spovedi si môžete pozrieť tu:

Inšpirujúce spytovanie svedomia nájdete tu.

Ak máte relevantný a opodstatnený záujem o dlhšiu spoveď alebo pastoračný rozhovor, prihláste sa telefonicky alebo e-mailom a dohodnite si termín.