Sviatosť zmierenia -spoveď

Tento týždeň sa v našom kostole nespovedá.

Dôvod: zmenená epidemiologická situácia v Bratislavskom kraji.

Až do odvolania sa v našom kostole nespovedá. Vo výnimočných prípadoch, akým je aj súčasná situácia má veriaci odpustené hriechy akonáhle si vzbudí úprimnú ľútosť nad nimi z lásky k Bohu s podmienkou, že chce hriechy napraviť, má predsavzatie ich viac nerobiť a keď to už bude realizovateľné, tak ich vyzná v najbližšej spovedi.

Paušálny rozpis: platný po skončení nepriaznivej epidemiologickej situácie v Bratislave:

Zmena vyhradená!!! Zmena časov spovedania vyhradená v prípade iných pastoračných aktivít, ako aj  v prípade zmeny časov bohoslužieb. Uvedené časy sú len orientačné!!!

Paušálny rozpis: platný po skončení obmedzení:

pondelok  —
utorok 17.30 – 18.00
streda 17.30 – 18.00
štvrtok 17.30 – 18.00
piatok 18.30 – 19.00
sobota  
nedeľa  10x v roku

Zmena vyhradená!!! Zmena časov spovedania vyhradená v prípade iných pastoračných aktivít, ako aj  v prípade zmeny časov bohoslužieb. Uvedené časy sú len orientačné!!!

V soboty, v nedele dopoludnia, v predvečer prikázaných sviatkov a počas prikázaných sviatkov sa v našom kostole nespovedá.

Mimoriadne spovedanie býva v nedeľu spravidla v čase 15.00 – 18.00 hod. približne 10 krát za rok. Aktuálna informácia je v predmetnom čase vždy uverejnená na tejto stránke.

Inšpirujúce spytovanie svedomia nájdete tu.

Ak máte relevantný a opodstatnený záujem o dlhšiu spoveď alebo pastoračný rozhovor, prihláste sa telefonicky alebo e-mailom a dohodnite si termín.