Sviatosť zmierenia -spoveď

Organizačné pokyny. Úctivo Vás prosíme, celoročne dodržiavať nasledujúce pravidlá: 1. na spoveď čakám vždy na mieste kde to určuje nápis v kovovom stojane, či som tam sám alebo je tam veľa ľudí, tam sa aj eventuálne vytvorí rad, nesedím v lavici pokiaľ som si to ústne nedohodol s ostatnými ľuďmi stojacimi v rade predo mnou aj za mnou 2. v čase spovedania nesedím v dvoch posledných radoch lavíc – diskrétna akustická zóna 3. po spovedi nechám dvere otvorené úplne dokorán (uhol 180 stupňov), aby sa stihol úplne vymeniť vzduch. Iba vy môžte rozhodnúť či človek po Vás príde do vydýchaného vzduchu alebo do vymeneného vzduchu. Ďakujeme.

Paušálny rozpis v pracovné dni. Utorok: 17.30 – 18.00. Streda: 17.30 – 18.00. Štvrtok: 17.30 – 18.00. Piatok: 18.30 – 19.00 hod. Zmena vyhradená. Zmena časov spovedania vyhradená v prípade iných pastoračných aktivít, ako aj  v prípade zmeny časov bohoslužieb, ako aj v týždni pred Veľkou nocou a Vianocami, nakoľko kňaz nevie byť naraz na dvoch miestach. Ďakujeme za pochopenie. V soboty, v nedele dopoludnia, v predvečer prikázaných sviatkov a počas prikázaných sviatkov sa v našom kostole nespovedá.

Nedeľné spovedanie. Býva v nedeľu spravidla v čase 15.00 – 18.00 hod. približne 10 krát za rok. Aktuálna informácia je v predmetnom čase vždy uverejnená v oznamoch ako aj na facebookovej stránke farnosti.

Spovedanie v Bratislave. Celoročne je možnosť spovede v Bratislave napríklad pondelok až sobota od 16.00 do 19.00 h. v zmysle rozpisu v Kostole sv. Štefana na Kapucínskej ulici, pondelok až piatok od 15.00 do 18.00 h. v zmysle rozpisu v jezuitskom kostole na Hlavnom námestí alebo rozpis spovedania v celej Bratislave nájdete tu.

Spovedanie pred Vianocami a Veľkou nocou. V pracovné dni v týždni pred Vianocami a v týždni pred Veľkou nocou sa nespovedá podľa podľa paušálneho rozpisu, nakoľko kňaz nevie byť na dvoch miestach naraz. Pred Vianocami a Veľkou nocou bývajú v jednotlivých farnostiach veľké spovedania, ktoré treba využiť, podľa dňa, ktorý Vám vyhovuje. Informáciu nájdete aktuálne pred sviatkami hore na tejto stránke ako aj v oznamoch. Každoročne počas posledných 10 dní pred Veľkou nocou a pred Vianocami je takisto možnosť spovede v Bratislave celodenne (od 6.00 do 20.00 hod.) v zmysle aktuálneho rozpisu v Kostole sv. Štefana na Kapucínskej ulici, čo je veľmi praktické.

Duchovné slovko o spovedi. Môžete si pozrieť tu.

Priebeh spovede a spytovanie svedomia zamerané najmä na deti a mládež nájdete tu.

Inšpirujúce spytovanie svedomia nájdete tu.

Ak máte relevantný a opodstatnený záujem o dlhšiu spoveď alebo pastoračný rozhovor, prihláste sa telefonicky alebo e-mailom a dohodnite si termín.