Sviatosť zmierenia -spoveď

Organizačné pokyny. Prosíme celoročne dôsledne dodržiavať nasledujúce pravidlá: 1. na spoveď čakám vždy na mieste kde to určuje nápis v kovovom stojane, či som tam sám alebo je tam veľa ľudí, tam sa aj eventuálne vytvorí rad, nesedím v lavici pokiaľ som si to ústne nedohodol s ostatnými ľuďmi stojacimi v rade predo mnou aj za mnou 2. v čase spovedania nesedím v dvoch posledných radoch lavíc 3. po spovedí nechám dvere otvorené úplne dokorán (uhol 180 stupňov), aby sa stihol úplne vymeniť vzduch. Iba vy môžte rozhodnúť či človek po Vás príde do vydýchaného vzduchu alebo do vymeneného vzduchu.

Vianoce – spoveď. Veľké spovedanie za účasti viacerých kňazov je v našom kostole na 3. adventnú nedeľu (10.12.) v čase 15.00 – 18.00 hod. Po tomto termíne je veľké spovedanie v okolitých farnostiach nasledovne. Senec: sobota 16.12. v čase 9.00 -12.00 a 15.00 – 18.00 h. Ivanka pri Dunaji: nedeľa 17.12. v čase 16.00 – 18.00 h. Bernolákovo: pondelok 18.12. v čase 15.30 – 17.30 h. Chorvátsky Grob: streda 20.12. v čase 16.00 – 18.00 h. Počas posledných 10 dní pred Vianocami (14.12. – 23.12.) je veľké spovedanie takisto v Bratislave takmer celodenne v zmysle rozpisu v Kostole sv. Štefana na Kapucínskej ulici.

Spovedanie pred sviatkami. Spravidla je v iných časoch ako je paušálny rozpis. Informáciu nájdete aktuálne na tejto stránke hore ako aj v oznamoch. Počas posledných 10 dní pred Veľkou nocou a pred Vianocami je každoročne možnosť spovede v Bratislave takmer celodenne v zmysle rozpisu v Kostole sv. Štefana na Kapucínskej ulici.

Paušálny rozpis v pracovné dni. Utorok: 17.30 – 18.00, streda: 17.30 – 18.00, štvrtok: 17.30 – 18.00, piatok: 18.30 – 19.00 hod. Zmena vyhradená. Zmena časov spovedania vyhradená v prípade iných pastoračných aktivít, ako aj  v prípade zmeny časov bohoslužieb, ako aj v týždni pred Veľkou nocou a Vianocami, nakoľko kňaz nevie byť naraz na dvoch miestach. Uvedené časy sú teda len orientačné. Ďakujeme za pochopenie. V soboty, v nedele dopoludnia, v predvečer prikázaných sviatkov a počas prikázaných sviatkov sa v našom kostole nespovedá.

Nedeľné spovedanie. Býva v nedeľu spravidla v čase 15.00 – 18.00 hod. približne 15 krát za rok. Aktuálna informácia je v predmetnom čase vždy uverejnená v oznamoch ako aj na facebookovej stránke farnosti.

Spovedanie v Bratislave. Celoročne je možnosť spovede v Bratislave napríklad pondelok až sobota od 16.00 do 19.00 h. v zmysle rozpisu v Kostole sv. Štefana na Kapucínskej ulici, pondelok až piatok od 15.00 do 18.00 h. v zmysle rozpisu v jezuitskom kostole na Hlavnom námestí alebo rozpis spovedania v celej Bratislave nájdete tu.

Duchovné slovko o spovedi. Môžete si pozrieť tu:

Inšpirujúce spytovanie svedomia nájdete tu.

Priebeh spovede a spytovanie svedomia zamerané najmä na deti a mládež nájdete tu.

Ak máte relevantný a opodstatnený záujem o dlhšiu spoveď alebo pastoračný rozhovor, prihláste sa telefonicky alebo e-mailom a dohodnite si termín.