Sviatosť zmierenia -spoveď

Vianoce – spoveď. Kto môže, nech si spoveď nenecháva na poslednú chvíľu. Pri spovedi je rozumné brať do úvahy koľko ľudí čaká ešte v rade. Ak je ich málo, je priestor aj na pastoračný rozhovor. Ak v rade čaká ale ešte veľa ľudí, je rozumné a empatické – z ohľaduplnosti voči ostatným – sa zamerať nie na pastoračný rozhovor, ale na samotnú spoveď – čiže na: spytovanie svedomia, vyznanie hriechov, lútosť, predsavzatie a rozhrešenie. Dvere na spovednici nechávajte po spovedi vždy otvorené úplne dokorán – opäť kvôli ohľaduplnosti voči tomu, kto ide po Vás, aby mal dostatok kyslíka na dýchanie. Takisto Vás úctivo prosíme čakať spravidla postojačky v rade na označenom mieste, nie sedieť kade tade, aby bolo jasné poradie a vyhlo sa možným nedorozumeniam medzi ľuďmi ohľadom poradia a zároveň aby aj kňaz vedel koľko ľudí ešte čaká na spoveď. Možnosť spovede z príležitosti Vianoc je v našom kostole v nedeľu 11.12. v čase 15.00 – 18.00 hod. (3 kňazi), v nedeľu 18.11. v čase 15.000 – 18.00 hod. (2 kňazi) a 24.12 v čase 9.00 – 15.00 hod. (1 kňaz). Možnosť spovede je aj v okolitých farnostiach nasledovne. Senec: sobota 17.12.: 9.00 – 12.00 a 15.00 – 18.00 h. Ivanka pri Dunaji: nedeľa 18.12.: 16.00 – 18.00 h. Bernolákovo: utorok 20.12.: 15.30 – 17.30 h. Chorvátsky Grob: streda 21.12.: 16.00 – 18.00 h. Kostol sv. Štefana v BA (kapucíni): od 15.12 až do 23.12 takmer celý deň (od 8.00 do 19.00 h.) v zmysle rozpisu uvedenom na ich stránke.

Organizačné pokyny. Prosíme celoročne dôsledne dodržiavať nasledujúce pravidlá: 1. na spoveď čakám vždy na mieste kde to určuje nápis v kovovom stojane, či som tam sám alebo je tam veľa ľudí, tam sa aj eventuálne vytvorí rad, nesedím v lavici pokiaľ som si to ústne nedohodol s ostatnými ľuďmi stojacimi v rade predo mnou aj za mnou 2. v čase spovedania nesedím v dvoch posledných radoch lavíc 3. po spovedí nechám dvere otvorené úplne dokorán (uhol 180 stupňov), aby sa stihol úplne vymeniť vzduch. Iba vy môžte rozhodnúť či človek po Vás príde do vydýchaného vzduchu alebo do vymeneného vzduchu.

Paušálny rozpis v pracovné dni. Utorok: 17.30 – 18.00, streda: 17.30 – 18.00, štvrtok: 17.30 – 18.00, piatok: 18.30 – 19.00. Zmena vyhradená. Zmena časov spovedania vyhradená v prípade iných pastoračných aktivít, ako aj  v prípade zmeny časov bohoslužieb. Uvedené časy sú len orientačné. Ďakujeme za pochopenie. V soboty, v nedele dopoludnia, v predvečer prikázaných sviatkov a počas prikázaných sviatkov sa v našom kostole nespovedá.

Nedeľné spovedanie. Býva v nedeľu spravidla v čase 15.00 – 18.00 hod. približne 15 krát za rok. Aktuálna informácia je v predmetnom čase vždy uverejnená v oznamoch.

Spovedanie pred sviatkami. Spravidla je v iných časoch ako je paušálny rozpis. Informáciu nájdete aktuálne na tejto stránke hore ako aj v oznamoch.

Duchovné slovko o spovedi. Môžete si pozrieť tu:

Inšpirujúce spytovanie svedomia nájdete tu.

Priebeh spovede a spytovanie svedomia zamerané najmä na deti a mládež nájdete tu.

Ak máte relevantný a opodstatnený záujem o dlhšiu spoveď alebo pastoračný rozhovor, prihláste sa telefonicky alebo e-mailom a dohodnite si termín.