Sviatosť zmierenia -spoveď

Prosíme celoročne dôsledne dodržiavať nasledujúce pravidlá: 1. na spoveď čakám vždy na mieste kde to určuje nápis v kovovom stojane, či som tam sám alebo je tam veľa ľudí, tam sa aj eventuálne vytvorí rad, nesedím v lavici pokiaľ som si to ústne nedohodol s ostatnými ľuďmi stojacimi v rade predo mnou aj za mnou 2. v čase spovedania nesedím v dvoch posledných radoch lavíc 3. po spovedí nechám dvere otvorené úplne dokorán (uhol 180 stupňov), aby sa stihol úplne vymeniť vzduch. Iba vy môžte rozhodnúť či človek po Vás príde do vydýchaného vzduchu alebo do vymeneného vzduchu.

Zmena vyhradená. Zmena časov spovedania vyhradená v prípade iných pastoračných aktivít, ako aj  v prípade zmeny časov bohoslužieb. Uvedené časy sú len orientačné.

Paušálny rozpis:

pondelok —
utorok
17.30 – 18.00
streda
17.30 – 18.00
štvrtok
17.30 – 18.00
piatok 18.30 – 19.00
sobota 
nedeľa 20x v roku

V soboty, v nedele dopoludnia, v predvečer prikázaných sviatkov a počas prikázaných sviatkov sa v našom kostole nespovedá.

Mimoriadne spovedanie býva v nedeľu spravidla v čase 15.00 – 18.00 hod. približne 20 krát za rok. Aktuálna informácia je v predmetnom čase vždy uverejnená v oznamoch.

Duchovné slovko o spovedi si môžete pozrieť tu:

Inšpirujúce spytovanie svedomia nájdete tu.

Priebeh spovede a spytovanie svedomia zamerané najmä na deti a mládež nájdete tu.

Ak máte relevantný a opodstatnený záujem o dlhšiu spoveď alebo pastoračný rozhovor, prihláste sa telefonicky alebo e-mailom a dohodnite si termín.