Sviatosť zmierenia -spoveď

Veľká noc – spoveď. Kto môže, nech si spoveď nenecháva na poslednú chvíľu. Dvere na spovednici nechávajte po spovedi vždy otvorené úplne dokorán – kvôli ohľaduplnosti voči tomu, kto ide po Vás, aby mal dostatok kyslíka na dýchanie. Takisto Vás úctivo prosíme čakať postojačky v rade na označenom mieste, čiže vskoby v strede kostola, nie sedieť kade tade, aby bolo jasné poradie a vyhlo sa možným nedorozumeniam medzi ľuďmi ohľadom poradia a zároveň aby aj kňaz vedel koľko ľudí ešte čaká na spoveď. Možnosť spovede z príležitosti Veľkej noci je v našom kostole v nedeľu 26.3. v čase 15.00 – 18.00 hod. (4 kňazi), v nedeľu 2.4. v čase 15.00 – 18.00 hod. (2 kňazi). Možnosť spovede je aj v okolitých farnostiach nasledovne. Chorvátsky Grob: štvrtok 30.3.: 16.00 – 18.00 h. Senec: sobota 1.4.: 9.00 – 12.00 a 15.00 – 18.00 h. Ivanka pri Dunaji: nedeľa 2.4.: 16.00 – 18.00 h. Bernolákovo: pondelok 3.4.: 15.30 – 17.30 h. Kostol sv. Štefana v BA (kapucíni): od 27.3. až do 5.4. takmer celý deň (od 8.00 do 19.00 h.) v zmysle rozpisu uvedenom na ich stránke. Počas samotného Veľkého týždňa (3.4. – 10.4. ) sa v našom kostole nespovedá. Môžete ale využiť spovedanie v spomínaných kostoloch.

Organizačné pokyny. Prosíme celoročne dôsledne dodržiavať nasledujúce pravidlá: 1. na spoveď čakám vždy na mieste kde to určuje nápis v kovovom stojane, či som tam sám alebo je tam veľa ľudí, tam sa aj eventuálne vytvorí rad, nesedím v lavici pokiaľ som si to ústne nedohodol s ostatnými ľuďmi stojacimi v rade predo mnou aj za mnou 2. v čase spovedania nesedím v dvoch posledných radoch lavíc 3. po spovedí nechám dvere otvorené úplne dokorán (uhol 180 stupňov), aby sa stihol úplne vymeniť vzduch. Iba vy môžte rozhodnúť či človek po Vás príde do vydýchaného vzduchu alebo do vymeneného vzduchu.

Spovedanie pred sviatkami. Spravidla je v iných časoch ako je paušálny rozpis. Informáciu nájdete aktuálne na tejto stránke hore ako aj v oznamoch.

Paušálny rozpis v pracovné dni. Utorok: 17.30 – 18.00, streda: 17.30 – 18.00, štvrtok: 17.30 – 18.00, piatok: cez pôstne obdobie krížová cesta, mimo pôstneho obdobia: 18.30 – 19.00 hod. Zmena vyhradená. Zmena časov spovedania vyhradená v prípade iných pastoračných aktivít, ako aj  v prípade zmeny časov bohoslužieb, nakoľko kňaz nevie byť naraz na dvoch miestach. Uvedené časy sú teda len orientačné. Ďakujeme za pochopenie. V soboty, v nedele dopoludnia, v predvečer prikázaných sviatkov a počas prikázaných sviatkov sa v našom kostole nespovedá.

Nedeľné spovedanie. Býva v nedeľu spravidla v čase 15.00 – 18.00 hod. približne 15 krát za rok. Aktuálna informácia je v predmetnom čase vždy uverejnená v oznamoch.

Duchovné slovko o spovedi. Môžete si pozrieť tu:

Inšpirujúce spytovanie svedomia nájdete tu.

Priebeh spovede a spytovanie svedomia zamerané najmä na deti a mládež nájdete tu.

Ak máte relevantný a opodstatnený záujem o dlhšiu spoveď alebo pastoračný rozhovor, prihláste sa telefonicky alebo e-mailom a dohodnite si termín.