Sviatosť zmierenia -spoveď

Zmena vyhradená!!! Zmena časov spovedania vyhradená v prípade iných pastoračných aktivít, ako aj  v prípade zmeny časov bohoslužieb. Uvedené časy sú len orientačné!!!

Paušálny rozpis pre mesiace jún, júl a august:

pondelok  —
utorok  —
streda 17.30 – 18.00
štvrtok  —
piatok 18.30 – 19.00
sobota  
nedeľa  10x v roku

V soboty, v nedele dopoludnia, v predvečer prikázaných sviatkov a počas prikázaných sviatkov sa v našom kostole nespovedá.

Mimoriadne spovedanie býva v nedeľu spravidla v čase 15.00 – 18.00 hod. približne 10 krát za rok. Aktuálna informácia je v predmetnom čase vždy uverejnená na tejto stránke.

Duchovné slovko o spovedi si môžete pozrieť tu:

Inšpirujúce spytovanie svedomia nájdete tu.

Ak máte relevantný a opodstatnený záujem o dlhšiu spoveď alebo pastoračný rozhovor, prihláste sa telefonicky alebo e-mailom a dohodnite si termín.