Sviatosť zmierenia -spoveď

pondelok nespovedáme
utorok 17.30 – 18.00
streda 17.30 – 18.00
štvrtok 17.30 – 18.00
piatok 18.30 – 19.00
sobota 17.30 – 18.00
nedeľa  nespovedáme

Zmena vyhradená!!! Zmena časov spovedania vyhradená v prípade iných pastoračných aktivít, ako aj  v prípade zmeny časov bohoslužieb. Uvedené časy sú teda len orientačné!!!

Inšpirujúce spytovanie svedomia nájdete tu.

Ako v hneve nevybuchnúť – videoklip – kázeň biskupa Jozefa Halka nájdete tu.

Ak máte záujem o dlhšiu spoveď alebo pastoračný rozhovor, prihláste sa telefonicky alebo e-mailom a dohodnite si termín.

Predvianočné spovedanie býva poslednú nedeľu pred Štedrým dňom v čase od 14.00 – 16.00 hod. – presnú informáciu nájdete v oznamoch.

Predveľkonočné spovedanie býva na Kvetnú nedeľu  – čiže v poslednú nedeľu pred Veľkou Nocou v čase: 14.00 – 16.00 hod. – presnú informáciu nájdete v oznamoch.

Rozpis predvianočného a predveľkonočného spovedania v celom seneckom dekanáte nájdete na úvodnej stránke.