Spevokoly

Spevokol SKLZ

Spevácky zbor dospelých vedený pani Katkou spieva pravidelne počas sv. omší v nedeľu o 9.30 hod. ako aj počas sviatkov. Kontaktný e-mail: katarinaschmidtova@gmail.com

Spevokol Ryby a Rybičky

Spevácky zbor predstavujú školáci a teenageri, ktorí pravidelne spievajú na sv. omšiach v nedeľu o 11.00 hod. a mávajú  vystúpenia k slávnostným príležitostiam ako je napr. vianočná besiedka.  Nácviky bývajú pravidelne v piatok a sobotu. Venuje sa im naša pani Marietka a Zuzka. Radi príjmu nových členov. Kontaktný e-mail: zuzkadisca@gmail.com

Chrámový zbor

Spevácky zbor dospelých vedený pani Marietkou spieva počas najväčších sviatkov roka a počas významnejších udalostí vo farnosti… Kontaktný e-mail: marieta.horackova@gmail.com