Spevokoly

1. Spevokol SKLZ

Spevácky zbor dospelých vedený pani Katkou spieva pravidelne počas sv. omší v nedeľu o 9.30 hod. ako aj počas sviatkov. Kontaktný e-mail: katarinaschmidtova@gmail.com

2. Spevokol Ryby a Rybičky

Spevácky zbor predstavujú školáci a teenageri, ktorí pravidelne spievajú na sv. omšiach v nedeľu o 11.00 hod. a mávajú  vystúpenia k slávnostným príležitostiam. Nácviky bývajú pravidelne v sobotu. Venuje sa im naša pani Zuzka a Marietka. Radi príjmu nových členov. Kontaktný e-mail: zzkdisc@gmail.com

 

3. Mládežnícky zbor

Spevácky zbor študentov, ktorý spieva počas svätých omší a adorácii na prvý piatok mesiaca, čiže v čase 19.30 – 20.30 hod. počas prvých piatkov mesiaca v priebehu celého školského roka. Kontaktný e-mail: peter.fula@gmail.com

 

4. Chrámový zbor

Spevácky zbor dospelých vedený pani Marietkou spieva počas najväčších sviatkov roka a počas významnejších udalostí vo farnosti. Kontaktný e-mail: marieta.horackova@gmail.com