Spevokoly

Spevokol SKLZ

Spevácky zbor dospelých vedený pani Katkou spieva pravidelne počas sv. omší v nedeľu o 9.30 hod. ako aj počas sviatkov a výnimočných udalostí…

 

Spevokol Ryby a Rybičky

Spevácky zbor predstavujú školáci a predškoláci, ktorí pravidelne spievajú na sv. omšiach v nedeľu o 11.00 hod. a mávajú  vystúpenia k slávnostným príležitostiam ako je napr. vianočná besiedka.  Venuje sa im naša pani Marietka. Radi príjmu nových členov.

 

Chrámový zbor

Spevácky zbor dospelých vedený pani Marietkou spieva počas najväčších sviatkov roka a počas významnejších udalostí vo farnosti…