Dobrá novina

Každoročne počas Vianoc na Čiernej Vode naši mladí  koledníci navštevujú domácnosti, ktoré sa napísali do zoznamu.  Prinášajú dobrú novinu o tom,  že sa narodil Ježiš – Spasiteľ sveta. Ľuďom sa necháva možnosť prispieť na konkrétne projekty pre chudobné africké deti. Viac informácii o projektoch a koledníckej akcii nájdete aj na:

dobranovina.sk

Kto by chcel, aby k nemu koledníci tento rok prišli alebo bol ochotný  prihlásiť svoje dieťa do koledovania, nech sa v decembri v zmysle vtedy aktuálnych oznamov zapíše do zoznamu. Ďakujeme.