Sviatosť manželstva

Nakoľko sme filiálny kostol a nie farský kostol sobášny obrad v našom kostole je len výnimkou, ktorá sa môže a nemusí udeliť  – a ak vôbec, by sa udelila, tak iba pri splnení nasledujúcich podmienok:

Podmienky:

Bydlisko aspoň jedného zo snúbencov  v Čiernej Vode, absolvovanie predmanželskej prípravy, splnenie úradných požiadaviek, prijatie záväzkov vyplývajúcich z uzatvorenia manželskej zmluvy a vyslúženie si samotnej sviatosti manželstva v kostole.

Ak spĺňate horeuvedené podmienky, pokračujte ďalej v čítaní a vo vlastnom záujme si pozorne prečítajte všetky informácie uvedené na tejto stránke. Pri nesplnení akejkoľvek podmienky uvedenej na tejto webovej stránke ako aj podmienky dohodnutej na farskom úrade, si farský úrad vyhradzuje právo bez predchádzajúceho upozornenia sobášny obrad nevykonať. Takisto si Vás dovoľujeme úctivo upozorniť, že s najväčšou pravdepodobnosťou v roku 2024 až 2026 bude v rôznych fázach prebiehať rozsiahla stavebná činnosť v exteriéri aj interiéri kostola.

Postup:

1.  najneskôr 10 mesiacov pred sobášom (najskôr 3 roky pred sobášom):  Na predmanželskú prípravu sa zaregistrujte na konkrétny termín buď v Univerzitnom pastoračnom centre alebo v  projekte domanzelstva.sk alebo v evanjelizačnom dome Quo Vadis. Prihlásiť sa na prípravu je najlepšie jeden rok pred plánovaným sobášom. Neskôr už môžu byť termíny obsadené. Neskôr nám doručíte potvrdenie o jej absolvovaní, ktoré Vám tam automaticky vystavia. Na rezerváciu termínu sobáša v našom kostole sa prihlasujte najskôr pol roka pred plánovaným termínom. Uvedenú  predmanželskú prípravu akceptujú spravidla vo všetkých katolíckych farnostiach, kde by ste mali obrad.

2.  najneskôr 2 mesiace pred sobášom (najskôr 6 mesiacov pred sobášom):  Po absolvovaní prípravy obidvaja snúbenci – slobodne a po zrelej úvahe – prídu osobne požiadať na faru o prijatie sviatosti manželstva. Na stretnutie sa prihláste telefonicky alebo e-mailom.  Tu Vám poskytneme ďalšie potrebné informácie a radi zodpovieme na Vaše prípadné otázky. Na prvé stretnutie prineste so sebou potvrdenie o absolvovaní prípravy a krstné listy (nie staršie ako 1 rok ku dňu sobáša). Rezervácia termínu sobáša v našom kostole je možná najskôr pol roka pred plánovaným termínom.

3.  najneskôr 2 mesiace pred sobášom (najskôr 6 mesiacov pred sobášom):  Keď už máte potvrdený  dátum sobáša na fare, treba vyplniť tlačivo na matrike Obecného úradu Chorvátsky Grob. Treba, aby ste na Obecný úrad išli obidvaja naraz, osobne a mali pri sebe každý svoj vlastný občiansky preukaz a rodný list, cudzinci aj iné doklady.

4. najneskôr 2 mesiace pred sobášom (najskôr 1 rok pred sobášom):  Obidvaja požiadate o vydanie krstných listov vo farnostiach, kde ste boli pokrstení. Krstné listy nesmú byť staršie ako 1 rok ku dňu sobáša.

6.  najneskôr 2 mesiace pred sobášom (najskôr 6 mesiacov pred sobášom):  Ak ste nám ešte neodovzdali, tak poslať poštou na farský úrad spomínané dokumenty:

7.  Prísť na samotný obrad sobáša a zbožne a aktívne sa ho zúčastniť. Nemajte stres, úplne stačí keď nevesta, ženích ako aj hostia prídu do kostola pár minút pred začiatkom sobáša. Ak prídu skôr, môžu si vybrať či pred začatím obradu sa chcú rozprávať – v tom prípade čakajú pred kostolom alebo chcú zachovať posvätné ticho chrámu, meditovať sa a modliť sa – v tom prípade čakajú na začatie obradu vnútri kostola. Boží bontón je vo vnútri kostola zachovať úctivé ticho a sústrediť sa na Božiu prítomnosť.

Čas konania sobášneho obradu:

Sobášne obrady je možné v našom kostole realizovať  len v určité soboty o 16.00 hod. Počas mesiacov júl a august spravidla nesobášime. Dôvodom sú rozmanité synchrónne prebiehajúce pastoračné aktivity, neprítomnosť personálu, ako aj  vysoká teplota vo vnútri kostola. V ostatných mesiacoch podľa aktuálnych možností. Rezervácia termínu sobáša je v našom kostole možná najskôr pol roka pred plánovaným termínom. V roku 2024 až 2026 bude prebiehať rozsiahla stavebná činnosť v exteriéri aj interiéri  kostola.

Ďalšie dôležité informácie:

Aké veci si treba priniesť na sobášny obrad? Na sobášny obrad si prineste snubné prstene a  sobášny kríž.

Kde môžeme zohnať  vhodný kríž na sobáš?– Na kríž si snúbenci prisahajú vernosť.  Konkrétne modely krížov. nájdete napríklad na na tomto portáli.  Ak by ste chceli kupovať v kamennej predajni, tak napr.:  Predajňa FrantišekFrantiškánske nám. 2 alebo Spolok sv. VojtechaKolárska ulica 2.

Bude nám na sobáši niekto hrať? Okrem letných mesiacov platí, že pokiaľ Vám nebolo povedané inak, organistu na sobáš Vám automaticky zabezpečíme. Počas dovolenky v letných mesiacoch organista k dispozícii ale nie je. Je slušné pamätať aj na primeraný milodar pre organistu.

Budeme mať v kostole výzdobu? Okrem letných mesiacov platí, že pokiaľ Vám nebolo povedané inak, určitú výzdobu Vám automaticky zabezpečíme. Druh a stupeň výzdoby závisí od liturgického obdobia, sezóny ako aj od technických a personálnych možností daného týždňa.

Koľko platíme? Výška príspevku za priestory a servis nie je stanovená. Nakoľko však štát ani samospráva  nefinancuje prevádzku kostola, pastoračného centra a farského úradu, je vecou spravodlivosti a slušnosti, aby farníci, čiže aj  snúbenci – sa podľa svojho uváženia a finančných možností – podieľali na nákladoch kostola a farnosti primeraným milodarom.

Môžeme sypať lupene? Je prísne zakázané v našom kostole ako aj v celom priestore pred kostolom sypať lupienky z kvetov, ryžu, konfety a podobne.

Je potrebné splniť všetky podmienky? Pri nesplnení akejkoľvek podmienky uvedenej na tejto webovej stránke ako aj podmienky dohodnutej na farskom úrade, si farský úrad vyhradzuje právo bez predchádzajúceho upozornenia sobášny obrad nevykonať.

Môžeme mať sobáš v iný deň ako v sobotu? V našom kostole nie.

Koľko trvá u Vás sobášny obrad? Približne 60 minút.

Môžeme mať vlastnú aranžérku alebo organistu? V našom kostole nie.

Môžeme mať sobáš s omšou? V našom kostole nie. K dispozícii Vám aj Vašim hosťom sú ale štyri nedeľné sväté omše v našom chráme. 

Kedy a kde si  vyzdvihneme sobášny list? Štandardne je to možné štyri pracovné dni po sobáši na  Obecnom úrade Chorvátsky Grob. Potrebné je vždy si situáciu telefonicky na matrike Obecného úradu overiť, či ho už majú pripravený. Nech sa páči.

Prajeme Vám veľa Božieho požehnania na ceste Vášho spoločného života.