Sviatosť manželstva

Nakoľko sme filiálny kostol a nie farský kostol sobášny obrad v našom kostole je len výnimkou, ktorá sa môže a nemusí udeliť  – a ak vôbec, by sa udelila, tak iba pri splnení nasledujúcich podmienok:

Podmienky:

Bydlisko aspoň jedného zo snúbencov  v Čiernej Vode, absolvovanie predmanželskej prípravy, splnenie úradných požiadaviek, prijatie záväzkov vyplývajúcich z uzatvorenia manželskej zmluvy a vyslúženie si samotnej sviatosti manželstva v kostole.

Ak nespĺňate horeuvedené podmienky, nekontaktujte nás. Nie je potrebné pokračovať v čítaní. Zistite si podmienky v inej farnosti na ich webovej stránke.

Ak spĺňate horeuvedené podmienky, pokračujte ďalej v čítaní a vo vlastnom záujme si pozorne prečítajte všetky informácie uvedené na tejto stránke. Pri nesplnení akejkoľvek podmienky uvedenej na tejto webovej stránke ako aj podmienky dohodnutej na farskom úrade, si farský úrad vyhradzuje právo bez predchádzajúceho upozornenia sobášny obrad nevykonať. Takisto si Vás dovoľujeme upozorniť, že s najväčšou pravdepodobnosťou v roku 2021 a 2022 bude prebiehať rozsiahla stavebná činnosť v exteriéri aj interiéri  kostola.

Postup:

1.  najneskôr 8 mesiacov pred sobášom:  Na predmanželskú prípravu sa zaregistrujte na konkrétny termín buď v UPC alebo domanzelstva.sk . Prihlásiť sa na prípravu je najlepšie jeden rok pred plánovaným sobášom. Neskôr už môžu byť termíny obsadené. Neskôr nám doručíte potvrdenie o jej absolvovaní, ktoré Vám tam automaticky vystavia. Na rezerváciu termínu sobáša v našom kostole sa prihlasujte najskôr pol roka pred plánovaným termínom. Uvedenú  predmanželskú prípravu akceptujú spravidla vo všetkých katolíckych farnostiach, kde by ste mali obrad.

2.  najneskôr 3 mesiace pred sobášom:  Po absolvovaní prípravy obidvaja snúbenci – slobodne a po zrelej úvahe – prídu osobne požiadať na faru o prijatie sviatosti manželstva. Na stretnutie sa prihláste telefonicky alebo e-mailom.  Tu Vám poskytneme ďalšie potrebné informácie a radi zodpovieme na Vaše prípadné otázky. Na prvé stretnutie môžete so sebou priniesť potvrdenie o absolvovaní prípravy a krstné listy (nie staršie ako 1 rok ku dňu sobáša). Rezervácia termínu sobáša v našom kostole je možná najskôr pol roka pred plánovaným termínom.

3.  najneskôr 2 mesiace pred sobášom:  Keď už máte potvrdený  dátum sobáša na fare, treba vyplniť tlačivo na matrike Obecného úradu Chorvátsky Grob. Treba, aby ste na Obecný úrad išli obidvaja naraz, osobne a mali pri sebe každý svoj vlastný občiansky preukaz a rodný list, cudzinci aj iné doklady.

4. najneskôr 2 mesiace pred sobášom:  Obidvaja požiadate o vydanie krstných listov vo farnostiach, kde ste boli pokrstení. Krstné listy nesmú byť staršie ako 1 rok ku dňu sobáša.

6.  najneskôr 2 mesiace pred sobášom:  Ak ste nám ešte neodovzdali, tak poslať poštou na farský úrad spomínané dokumenty:

7. najneskôr 2 mesiace pred sobášom:  V prípade, že máte záujem, aby sme Vám zabezpečili kvetinovú a stužkovú výzdobu v kostole,  kontaktujte p. Danielu: 0903 288 578  a dohodnite si s ňou detaily. 

8.  cca 2 dni pred sobášom Pristúpiť k sviatosti pokánia – spovedi.  Je to možné aj počas nácviku obradu.

9.  cca 2 dni pred sobášom Samotný nácvik obradu s kňazom, ktorý Vás bude sobášiť. Predbežne štvrtok o 19.00 hod. Termín sa ale záväzne a operatívne dohodne s kňazom až približne týždeň pred sobášom, nie skôr.

Čas konania sobášneho obradu:

Sobášne obrady je možné v našom kostole realizovať  len v určité soboty o 16.00 hod. Počas mesiacov máj, jún, júl a august spravidla nesobášime. Dôvodom sú rozmanité synchrónne prebiehajúce pastoračné aktivity ako aj  vysoká teplota vo vnútri kostola. V ostatných mesiacoch podľa aktuálnych možností. Rezervácia termínu sobáša je v našom kostole možná najskôr pol roka pred plánovaným termínom.  V roku 2021 a 2022 bude prebiehať rozsiahla stavebná činnosť v exteriéri aj interiéri  kostola.

Ďalšie dôležité informácie:

Aké veci si treba priniesť na sobášny obrad? Na sobášny obrad si prineste snubné prstene a  sobášny kríž.

Kde môžeme zohnať  vhodný kríž na sobáš?– Na kríž si snúbenci prisahajú vernosť.  Konkrétne modely krížov. nájdete napríklad na na tomto portáli.  Ak by ste chceli kupovať v kamennej predajni, tak napr.:  Predajňa FrantišekFrantiškánske nám. 2 (Po-Pia: 9.00-18.00 hod, So 9.00-12.00 hod) alebo Spolok sv. VojtechaKolárska ulica 2 (Po-Pia: 08.00 – 18.000, So: 8.00 – 12.00).

Bude nám na sobáši niekto hrať? Áno. Pokiaľ Vám nebolo povedané inak, organistku na sobáš Vám automaticky zabezpečíme. Je slušné pamätať aj na primeraný milodar pre organistku.

Koľko platíme? Výška príspevku za priestory a servis nie je stanovená. Nakoľko však štát ani samospráva  nefinancuje prevádzku kostola, pastoračného centra a farského úradu, je vecou spravodlivosti a slušnosti, aby farníci, čiže aj  snúbenci – sa podľa svojho uváženia a finančných možností – podieľali na nákladoch kostola a farnosti primeraným milodarom.

Môžeme sypať lupene? Je prísne zakázané v našom kostole ako aj v celom priestore pred kostolom sypať lupienky z kvetov, ryžu, konfety a podobne.

Je potrebné splniť všetky podmienky? Pri nesplnení akejkoľvek podmienky uvedenej na tejto webovej stránke ako aj podmienky dohodnutej na farskom úrade, si farský úrad vyhradzuje právo bez predchádzajúceho upozornenia sobášny obrad nevykonať.

Môžeme mať sobáš v iný deň ako v sobotu? V našom kostole nie.

Koľko trvá u Vás sobášny obrad? Približne 50 minút.

Môžeme mať vlastnú aranžérku alebo organistu? V našom kostole nie.

Môžeme mať sobáš s omšou? V našom kostole nie. K dispozícii Vám aj Vašim hosťom sú ale 4 nedeľné sväté omše v našom chráme. 

Kedy a kde si  vyzdvihneme sobášny list? Štandardne je to možné 4 pracovné dni po sobáši na  Obecnom úrade Chorvátsky Grob. Potrebné je vždy si situáciu telefonicky na Obecnom úrade overiť, či ho už majú pripravený.

Prajeme Vám veľa Božieho požehnania na ceste Vášho spoločného života.