Sviatosť manželstva

Nakoľko sme filiálny kostol a nie farský kostol sobášny obrad v našom kostole je len výnimkou, ktorá sa môže a nemusí udeliť  – a ak vôbec, by sa udelila, tak iba pri splnení nasledujúcich podmienok:

Podmienky:

Bydlisko aspoň jedného zo snúbencov  v Čiernej Vode, absolvovanie predmanželskej prípravy, splnenie úradných požiadaviek, prijatie záväzkov vyplývajúcich z uzatvorenia manželskej zmluvy a vyslúženie si samotnej sviatosti manželstva v kostole.

Ak spĺňate horeuvedené podmienky, pokračujte ďalej v čítaní a vo vlastnom záujme si pozorne prečítajte všetky informácie uvedené na tejto stránke. Pri nesplnení akejkoľvek podmienky uvedenej na tejto webovej stránke ako aj podmienky dohodnutej na farskom úrade, si farský úrad vyhradzuje právo bez predchádzajúceho upozornenia sobášny obrad nevykonať. Takisto si Vás dovoľujeme upozorniť, že s najväčšou pravdepodobnosťou v roku 2023 až 2026 bude v rôznych fázach prebiehať rozsiahla stavebná činnosť v exteriéri aj interiéri kostola.

Postup:

1.  najneskôr 8 mesiacov pred sobášom (najskôr 2 roky pred sobášom):  Na predmanželskú prípravu sa zaregistrujte na konkrétny termín buď v Univerzitnom pastoračnom centre alebo v  projekte domanzelstva.sk alebo v evanjelizačnom dome Quo Vadis. Prihlásiť sa na prípravu je najlepšie jeden rok pred plánovaným sobášom. Neskôr už môžu byť termíny obsadené. Neskôr nám doručíte potvrdenie o jej absolvovaní, ktoré Vám tam automaticky vystavia. Na rezerváciu termínu sobáša v našom kostole sa prihlasujte najskôr pol roka pred plánovaným termínom. Uvedenú  predmanželskú prípravu akceptujú spravidla vo všetkých katolíckych farnostiach, kde by ste mali obrad.

2.  najneskôr 2 mesiace pred sobášom (najskôr 6 mesiacov pred sobášom):  Po absolvovaní prípravy obidvaja snúbenci – slobodne a po zrelej úvahe – prídu osobne požiadať na faru o prijatie sviatosti manželstva. Na stretnutie sa prihláste telefonicky alebo e-mailom.  Tu Vám poskytneme ďalšie potrebné informácie a radi zodpovieme na Vaše prípadné otázky. Na prvé stretnutie prineste so sebou potvrdenie o absolvovaní prípravy a krstné listy (nie staršie ako 1 rok ku dňu sobáša). Rezervácia termínu sobáša v našom kostole je možná najskôr pol roka pred plánovaným termínom.

3.  najneskôr 2 mesiace pred sobášom (najskôr 6 mesiacov pred sobášom):  Keď už máte potvrdený  dátum sobáša na fare, treba vyplniť tlačivo na matrike Obecného úradu Chorvátsky Grob. Treba, aby ste na Obecný úrad išli obidvaja naraz, osobne a mali pri sebe každý svoj vlastný občiansky preukaz a rodný list, cudzinci aj iné doklady.

4. najneskôr 2 mesiace pred sobášom (najskôr 1 rok pred sobášom):  Obidvaja požiadate o vydanie krstných listov vo farnostiach, kde ste boli pokrstení. Krstné listy nesmú byť staršie ako 1 rok ku dňu sobáša.

6.  najneskôr 2 mesiace pred sobášom (najskôr 6 mesiacov pred sobášom):  Ak ste nám ešte neodovzdali, tak poslať poštou na farský úrad spomínané dokumenty:

7. najneskôr 2 mesiace pred sobášom (najskôr 6 mesiacov pred sobášom):  V prípade, že máte záujem, aby sme Vám zabezpečili kvetinovú a stužkovú výzdobu v kostole,  kontaktujte p. Danielu: 0903 288 578  a dohodnite sa. Nie každú sobotu je výzdoba k dispozícii (napr. dovolenky počas letných prázdnin výzdoba nie je a podobne)

8.  cca 2 dni pred sobášom Pristúpiť k sviatosti pokánia – spovedi.  Je to možné aj počas nácviku obradu.

9.  cca 2 dni pred sobášom Samotný nácvik obradu s kňazom, ktorý Vás bude sobášiť. Spravidla streda o 19.00 hod. Termín sa ale úplne záväzne a operatívne dohodne s kňazom až približne týždeň pred sobášom, nie skôr.

Čas konania sobášneho obradu:

Sobášne obrady je možné v našom kostole realizovať  len v určité soboty o 16.00 hod. Počas mesiacov máj, jún, júl a august spravidla nesobášime. Dôvodom sú rozmanité synchrónne prebiehajúce pastoračné aktivity ako aj  vysoká teplota vo vnútri kostola. V ostatných mesiacoch podľa aktuálnych možností. Rezervácia termínu sobáša je v našom kostole možná najskôr pol roka pred plánovaným termínom. V roku 2024 až 2026 bude prebiehať rozsiahla stavebná činnosť v exteriéri aj interiéri  kostola.

Ďalšie dôležité informácie:

Aké veci si treba priniesť na sobášny obrad? Na sobášny obrad si prineste snubné prstene a  sobášny kríž.

Kde môžeme zohnať  vhodný kríž na sobáš?– Na kríž si snúbenci prisahajú vernosť.  Konkrétne modely krížov. nájdete napríklad na na tomto portáli.  Ak by ste chceli kupovať v kamennej predajni, tak napr.:  Predajňa FrantišekFrantiškánske nám. 2 alebo Spolok sv. VojtechaKolárska ulica 2.

Bude nám na sobáši niekto hrať? Okrem letných mesiacov platí, že pokiaľ Vám nebolo povedané inak, organistu na sobáš Vám automaticky zabezpečíme. Počas dovolenky v letných mesiacoch organista k dispozícii ale nie je. Je slušné pamätať aj na primeraný milodar pre organistu.

Koľko platíme? Výška príspevku za priestory a servis nie je stanovená. Nakoľko však štát ani samospráva  nefinancuje prevádzku kostola, pastoračného centra a farského úradu, je vecou spravodlivosti a slušnosti, aby farníci, čiže aj  snúbenci – sa podľa svojho uváženia a finančných možností – podieľali na nákladoch kostola a farnosti primeraným milodarom.

Môžeme sypať lupene? Je prísne zakázané v našom kostole ako aj v celom priestore pred kostolom sypať lupienky z kvetov, ryžu, konfety a podobne.

Je potrebné splniť všetky podmienky? Pri nesplnení akejkoľvek podmienky uvedenej na tejto webovej stránke ako aj podmienky dohodnutej na farskom úrade, si farský úrad vyhradzuje právo bez predchádzajúceho upozornenia sobášny obrad nevykonať.

Môžeme mať sobáš v iný deň ako v sobotu? V našom kostole nie.

Koľko trvá u Vás sobášny obrad? Približne 60 minút.

Môžeme mať vlastnú aranžérku alebo organistu? V našom kostole nie.

Môžeme mať sobáš s omšou? V našom kostole nie. K dispozícii Vám aj Vašim hosťom sú ale 4 nedeľné sväté omše v našom chráme. 

Kedy a kde si  vyzdvihneme sobášny list? Štandardne je to možné 4 pracovné dni po sobáši na  Obecnom úrade Chorvátsky Grob. Potrebné je vždy si situáciu telefonicky na matrike Obecného úradu overiť, či ho už majú pripravený.

Prajeme Vám veľa Božieho požehnania na ceste Vášho spoločného života.