Miništranti

Miništranti  mávajú stretnutie nepravidelne. Miništranti resp. ich rodičia sú o termínoch informovaní e-mailom alebo prostredníctvom sms.

Radi prijmeme do miništrantskej služby aj nových členov. Optimálny vek je 9 rokov a viac, minimálny vek je 7 rokov.

Služba nie je nárokovateľná, začiatok a koniec služby je výlučne na rozhodnutí správcu farnosti. Za miništranta môže byť prijatý iba chlapec, ktorý má tieto kvality: zmysel pre posvätno, poslušnosť, svedomitosť, disciplínu a veku primeranú ľudskú a duchovnú zrelosť.

Miništrantom ponúkame každoročne možnosť zúčastniť sa v lete táboru Tymian.

Miništrantom takisto ponúkame možnosť  zúčastniť sa počas tohtoročných letných prázdnin táborov Miništrantská fara – MinFa. Tábory organizujú bohoslovci z Kňazského seminára v Bratislave. Viac informácii o táboroch ako aj možnosť prihlásiť sa v priebehu mesiaca apríl je možné na tejto webovej stránke.

Miništrantom ponúkame možnosť každý týždeň hrať spolu futbal.  V letnom období na ihrisku a v zimnom období v telocvični.

Každoročne pozývame miništrantov na duchovno-poučno-zábavný program do Šaštína. Tento rok 18. mája 2019.

Fotografie z púte miništrantov z roku 2018 nájdete na tomto odkaze.

Plagát z púte miništrantov v roku 2018 nájdete zase na tomto odkaze.