Miništranti

Miništranti  mávajú stretnutie nepravidelne. Miništranti resp. ich rodičia sú o termínoch informovaní e-mailom alebo prostredníctvom sms.

Radi prijmeme do miništrantskej služby aj nových členov, optimálny vek je 9 rokov a viac, minimálny vek je 7 rokov.

Miništrantom takisto ponúkame možnosť  zúčastniť sa počas tohtoročných letných prázdnin táborov Miništrantská fara – MinFa. Tábory organizujú bohoslovci z Kňazského seminára v Bratislave. Viac informácii o táboroch ako aj možnosť prihlásiť sa v priebehu mesiaca apríl je možné na tejto webovej stránke.