Tretiaci a štvrtáci

Stretká pre tretiakov a štvrtákov bývajú spravidla každý párny utorok počas celého školského roka (dni vyučovania) v čase 17.00 – 18.00 hod.  pod vedením animátorky Moniky.