Tretiaci

Prvé stretko v školskom roku 2021/2022: upresní sa. Uskutočnenie prvého, ako aj každého ďalšieho stretka je viazané na aktuálne predpisy ohľadom koronakrízy. Stretká pre tretiakov a štvrtákov bývajú spravidla upresní sa Stretnutia vedú deti k novým priateľstvám, pomáhajú v hlbšom spoznávaní a osobnom vzťahu k Bohu prostredníctvom rôznorodých aktivít, ako napríklad modlitba, rozhovory, hry, súťaže či scénky. Stretká vedú stredoškoláci a vysokoškoláci – animátori z našej farnosti. Zodpovedná animátorka: Hanka Biliková.