Tretiaci

2021/2022

Odporúčané stretká pre tretiakov bývajú prezenčne, ak to je  vhodné vzhľadom na pandemickú situáciu. A to každý týždeň v utorok v čase 17.00 – 18.00 h. a takisto v stredu v čase 17.00 – 18.00 h. Konkrétne dieťa bude chodiť buď so skupinkou v utorok alebo so skupinkou v stredu. Počas roka sa to už spravidla nemení. Stretnutia bývajú počas školského roka (dni vyučovania). V podstate je to ponuka, nie sú povinné.  Prvé stretká v školskom roku 2021/2022 začnú 29. a 30. septembra 2021. Stretnutia tento školský rok budú vedené metódou  katechéz Dobrého pastiera. Stretnutia vedú deti k novým priateľstvám, pomáhajú v hlbšom spoznávaní a osobnom vzťahu k Bohu prostredníctvom rôznorodých aktivít, ako napríklad modlitba, rozhovory, hry, súťaže či scénky. Stretká vedú stredoškoláci a vysokoškoláci – animátori z našej farnosti. Ak nebude možné robiť stretká prezenčne, budú namiesto nich prebiehať v rovnakej alebo v nižšej frekvencii dištančne.