Tretiaci a štvrtáci

Prvé stretko v školskom roku 2019/2020: štvrtok 10.10. 2019 o 17.00 hod. Stretká pre tretiakov a štvrtákov bývajú spravidla každý štvrtok počas celého školského roka (dni vyučovania) v čase 17.00 – 18.00 hod. Stretnutia vedú deti k novým priateľstvám, pomáhajú v hlbšom spoznávaní a osobnom vzťahu k Bohu prostredníctvom rôznorodých aktivít, ako napríklad modlitba, rozhovory, hry, súťaže či scénky. Stretká vedú stredoškoláci a vysokoškoláci – animátori z našej farnosti – podobne ako minulý rok. Zodpovedná animátorka: Hanka Biliková.