Tretiaci

Prvé stretko v školskom roku 2020/2021: pondelok 12.10. 2020 o 17.00 hod. Uskutočnenie prvého, ako aj každého ďalšieho stretka je viazané na aktuálne predpisy ohľadom koronakrízy. Stretká pre tretiakov a štvrtákov bývajú spravidla každý pondelok počas celého školského roka (dni vyučovania) v čase 17.00 – 18.00 hod. Stretnutia vedú deti k novým priateľstvám, pomáhajú v hlbšom spoznávaní a osobnom vzťahu k Bohu prostredníctvom rôznorodých aktivít, ako napríklad modlitba, rozhovory, hry, súťaže či scénky. Stretká vedú stredoškoláci a vysokoškoláci – animátori z našej farnosti – podobne ako minulý rok. Zodpovedná animátorka: Hanka Biliková.