Tretiaci

2023/2024

Odporúčané stretká pre tretiakov bývajú každý týždeň v  pondelok v čase 17.00 – 18.00 h., v utorok v čase 17.00 – 18.00 h. a takisto v stredu v čase 17.00 – 18.00 h. Konkrétne dieťa bude chodiť buď so skupinkou v utorok alebo so skupinkou v stredu. Počas roka sa to už spravidla nemení. Stretnutia bývajú počas školského roka (dni vyučovania). Je to ponuka, nie sú povinné.  Prvé stretká v školskom roku začnú začiatkom októbra, rodičia prihlásených detí dostanú informáciu aj v maili. Stretnutia tento školský rok sú vedené metódou  katechéz Dobrého pastiera. Stretnutia vedú deti k novým priateľstvám, pomáhajú v hlbšom spoznávaní a osobnom vzťahu k Bohu prostredníctvom rôznorodých aktivít, ako napríklad modlitba, rozhovory, hry, súťaže či scénky. Stretká vedú študenti – animátori a animátorky z našej farnosti.