Oznamy

Sväté omše. V utorok (21.08.) sv. omša nebude. V ostatné dni bez zmeny.  Čiže: str-18.00, štv-18.00, pia-19.00, so-18.00,  ne – 8.00,  9.30,  11.00 hod.    Pravidelný rozpis nájdete tu.

Aktuálny kalendár.  Liturgický kalendár a čítania na dnešný deň nájdete tu.

Blahorečenie. V zmysle pastierskeho listu Vás pozývame zúčastniť sa. Ak sa chcete pripojiť ku farnosti, kontaktujte nás e-mailom. Viac informácii o tomto významnom duchovnom podujatí nájdete na tejto stránke.

Dlhodobé oznamy: 

Lavice. Tento týždeň boli na lavice nainštalované protišmykové podložky. Prosíme, aby ste lavice za žiadnych okolností, ani pri upratovaní, nepremiestňovali, neposúvali a nedvíhali. Poškodila by sa tým ich fixácia. Ďakujeme.

Futbal. Pozývame staršie deti a kresťanskú mládež na futbal na ihrisko v areáli hotela Agatka v prípade priaznivého počasia.  Počas mesiacov jún a august hrávame každú nedeľu o 17.00 hod.

Bicykel pre Madagascar. Ďakujeme všetkým, ktorí ste sa zapojili do tejto akcie. Vyzbieralo sa 120 bicyklov, počet je tým pádom naplnený. Akcia ukončená. Informácie o akcii nájdete na tomto plagátiku.

Výkaz o hospodárení vo farnosti. Je k dispozícii k nahliadnutiu každému v sakristii ako aj na výveske. Obsahuje účtovné položky za 1. polrok 2018. Nakoľko je to interný dokument, nie je dovolené ho odnášať z kostola, fotiť alebo iným spôsobom reprodukovať.

Slovo medzi nami. Dávame do pozornosti časopis Slovo medzi nami. Nachádza sa na stolíku pri východe z kostola. Obsahuje podnety z Božieho slova s aplikáciami pre život na každý deň podľa dátumu. Nové číslo časopisu bude v našom kostole k dispozícii každý mesiac. Je to odpoveď na výzvu svätého otca na rok 2018 , aby každý kresťan rozijímal z evanjelia každodenne.

Steny kostola. Prosíme ľudí, ktorí stoja vzadu a po bokoch kostola , aby si v žiadnom prípade neopierali topánky o biele steny. Každý dotyk s topánkou tam zanecháva čiernu stopu.

Bontón v kostole. Pripomíname, že  slušnosť  je zostať v kostole aspoň do odchodu kňaza, čiže aspoň do okamihu, keď kňaz dá požehnaniu poslednému dieťaťu. Odísť skôr bez relevantnej príčiny je nezdvorilé.

Pravidlá pre malé deti v kostole. Ďakujeme rodičom, že vediete deti k tomu, že kostol nie je herňa, trieda ani jedáleň. Pravidlo znie: hračky, pastelky a jedlo sa do kostola nenosia. Výnimku môžu mať, samozrejme, najmenšie deti do 1,5 roka.  Kostol ma posvätnú atmosféru a svoje pravidlá, na ktoré si deti majú zvykať už odmalička. Veľkú rolu tu hrá aj dobrý príklad ostatných detí a trpezlivá dôslednosť rodičov.

Úmysly svätých omší. Zapisujeme v sakristii celoročne po sv. omšiach v priebežný týždeň na práve nasledujúci týždeň, čiže spravidla nie na viac ako týždeň dopredu. Výnimkou kedy sa dá úmysel zapísať aj na viac týždňov dopredu, sú napríklad okrúhle životné a manželské jubileá. V nedeľu majú sväté omše spravidla spoločný úmysel a sú teda obetované za všetkých farníkov. Na nedeľu je možné zapísať súkromný úmysel iba vo výnimočných prípadoch ako je: 1. okrúhle životné alebo manželské jubileum, 2. náhle úmrtie v rodine, 3. ak z titulu úmyslu príde na omšu viac ako 7 ľudí, 4. akútne a urgentné potreby, ktoré sa nepredvídateľne vyskytli.

Požehnanie organa. Ďakujem všetkým, ktorí prispeli ku priebehu tejto milej a hlbokej slávnosti. Fotky si môžete pozrieť tu.

Duchovná výzva. Inšpirujúce predsavzatie na každý deň v pdf nájdete tu.

Africká krabička. Z prinesených krabičiek vyšla suma 692 eur, ktorú sme vložili na daný účet. V mene afrických detí Vám vyjadrujeme: Pán Boh zaplať! Zároveň Vám ďakujeme, že aj takýmto spôsobom vychovávate deti ku kresťanskej  štedrosti voči chudobnejším od nás. Viac informácii o celom projekte nájdete tu.  

Liturgické okienko. Požehnanie detí udeľujeme pri všetkých sv. omšiach  v riadnom liturgickom čase, čiže nie počas obradu sv. príjimania, ale po požehnaní na záver sv. omše dostanú osobitné požehnanie deti – tzv. krížik na čelo.  Je to optimálnejšie z viacerých, liturgických aj praktických aspektov. Ľudia v kostole zostávajú až do odchodu kňaza, čiže  odchádzajú až po požehnaní posledného dieťaťa. Odísť skôr je nezdvorilé!

Misionár z Madagascaru. V sobotu slúžil v našom kostole svätú omšu don Vladimír – misionár z Madagascaru. Pán Boh odmeň všetkým, ktorí ste prispeli na misiu na Madagascare, kde otvorili 5 slovenských škôl. Vyzbieralo sa cca 400 eur. Videoklip, ktorý v príhovore spomínal si môžete pozrieť na tomto odkaze.

Biblická súťaž. Gratulujeme tretiakom, ktorí sa zúčastnili súťaže. Vyhrali 2. miesto v kategórii: mladší žiaci. Fotografie zo súťaže si môžete pozrieť v galérii.

Miestnosť pre matky s deťmi. Na žiadosť veriacich prosíme rodičov, aby v situácii, keď ich dieťa začne plakať alebo iným spôsobom ruší posvätné ticho, ktoré má v liturgii nenahraditeľnú funkciu, využili miestnosť pre matky s deťmi, ktorá bola na tento účel vybudovaná.  Má kapacitu viac ako 100 miest.  V miestnosti plánujeme v tomto roku dokúpiť aktívny reproduktor, dataprojektor, stoličky, prípadne iné úpravy. Prijmeme od vás podnety. 

Informačná tabuľa. Pripomíname, že informačná tabuľa s oznamami farnosti  sa nachádza v exteriéri – nie na múre kostola, ale cca 5m od kostola. Takisto sa všetky potrebné informácie nachádzajú na horeuvedenej webovej stránke: ciernavoda.fara.sk

Rezervované miesta pre deti. Prosíme dospelých, aby si v žiadnom prípade nesadali na miesta označené nápisom: DETI  a aby svoje deti – najmä školákov, poslali sadnúť si dopredu. V nedeľu je vpredu pre deti vyhradených  cca 50 miest. Takisto pripomíname, že požehnanie detí (krížik) dávame deťom po požehnaní na konci svätej omše a nie cez obrad svätého prijímania.

Prosba. Dostali sme podnet od ľudí, ktorí sedia v zadnej polovici kostola v laviciach, že nevidia, keď sa pred nich do stredovej uličky postavia veriaci, ktorí stoja a bránia tak vo výhľade dopredu všetkým ľuďom, ktorí sedia za nimi.   Kto chce stáť alebo už nemá miesto na sedenie ma k dispozícii priestor v pravej časti kostola vpredu – tam, kde zvykne bývať detský zbor a nezostáva stáť v strednej uličke.  Ďakujeme za pochopenie.

Stretká pre mamičky s deťmi 1,5 – 3 roky.  Pozývame mamičky a deti vo veku približne 1,5 – 3 roky na detské stretká s názvom Prvé kroky s Bohom. Budeme sa hrať, spievať, tancovať, kresliť, lepiť a hlavne spolu spoznávať nášho Boha. Stretnutia bývajú každú stredu od 9.30 do 11.30 hod.  Viac informácií nájdete na letáčikoch pri východe z kostola.

Stretká pre deti vo veku 4 -7 rokov. Ak máte predškoláka, prváka alebo druháka, môžete ho alebo ju prihlásiť na stretká, ktoré začnú bývať v pastoračnom centre každý druhý utorok v čase 17.00 -18.00. Stretká so zábavno-poučným interaktívnym obsahom vedie pani Lucka Čahojová. Najlepšie, keď ju požiadate o pridanie do súkromného mailing listu:  luckakovalcikova@gmail.com  Viac informácii nájdete tu.

Prosba o upratovanie. Prosíme ľudí, ktorí by boli ochotní pomôcť pri upratovaní kostola cca 5 krát do roka na cca 1 hodinu, aby nechali na seba kontakt v sakristii, na e-maili, v SMS 0904 924 178  alebo priamo u pani Zuzky Peťovskej na mobile: 0917 905 358. Momentálne máme na upratovanie 8 skupín, ktoré sa striedajú. Chceme založiť 9. skupinu. Ďakujeme!

GDPR. Ochrana osobných údajov našej farnosti sa riadi podľa aktuálnych právnych noriem platných v SR a EU podľa postupu schválenom KBS, o ktorom legislatívne povinnú informáciu nájdete tu.

Psychologická poradňa: Od septembra začala fungovať v Chorvátskom Grobe v budove farského úradu psychologická  poradňa každý  pondelok od 16.00 do 19.00 hod. Psychológ Jozef Pápaj sa okrem všeobecnej psychológie osobitne špecializuje na manželské poradenstvo a  adoptované deti. Kontakt: 0948 272 477.