Oznamy

Sväté omše. S povinnosťou registrácie: so-18.00, ne-8.00, 9.30, 11.00 hod. Bez povinnosti registrácie: ut-18.00, st-18.00, št-18.00, pia-19.00. Registrovať sa dá keď sa staré registrácie vymažú, čiže spravidla od pondelka práve na najbližší víkend. Do tabuľky nepíšte ani  krstné meno ani priezvisko, ale iba Váš znak. Deti do 10 rokov netreba registrovať. Chcem sa registrovať.

Aktuálny kalendár.  Liturgický kalendár a čítania na dnešný deň nájdete tu.

Svätá spoveď. Možnosť spovede je v nedeľu 25.4. v čase 15.00 – 18.00 hod.

Adorácia. Možnosť tichej adorácie je v nedeľu 25.4. v čase 15.00 – 18.00 hod.

Aktuálne  opatrenia. Pre náš kostol momentálne platí: 1. v kostole môžete už nie len sedieť ale aj stáť  2. povinnosť mať respirátor (dospelí a deti od 2. stupňa ZŠ) alebo aspoň rúško (deti na 1.stupni ZŠ) alebo nič (deti do 6 rokov veku a zákonné ojedinelé výnimky, odporúčané je ale ho mať)  3. nemať žiadne príznaky respiračného ochorenia 4. primeraná vzdialenosť medzi osobami mimo vlastnej domácnosti v interiéri aj v exteriéri kostola 5. podávanie rúk je zakázané 6. dezinfekcia rúk pri vstupe do kostola povinná  6. tolerovať vetranie interiéru 7.  prijímať na ruku správnym spôsobom – primeraný odstup (aspoň 1m) od ostatných v rade ako aj od kňaza 8.  hromadný spev momentálne nepraktizujeme s výnimkou odpovedí kňazovi 9. negatívny test nie je povinný, ale platí, že človek s akýmkoľvek   podozrením alebo predpokladom na infekt C19 ( napr. kontakt s pozitívnou osobou za posledných 14 dní a podobne) nesmie vstúpiť do kostola v záujme bezpečnosti ostatných – kresťanská láska 10. v kostole môže byť momentálne 1 osoba na 15m2 a nezapočítavajú sa do toho deti do 10 rokov, čiže pre náš kostol to je 35 osôb plus deti do 10 rokov. Z tohto dôvodu sa momentálne  na sväté omše v soboty a nedele treba registrovať.

Zbierka. Z príležitosti týždňa duchovných povolaní sa v nedeľu 25.4. koná pravidelná zbierka na Kňazský seminár v Bratislave. Prispieť môžete aj teraz prevodom na účet, do poznámky napísať: zbierka. IBAN alebo QR kód nájdete tu. Pán Boh zaplať!

Ruženec. Každú stredu o 20.30 h. cez Zoom prostredníctvom tohto linku. Pozývame pridať sa. Momentálne sa verejne ruženec pred svätými omšami nemodlí.

Odpustky. Z príležitosti roku sv. Jozefa, ktorý vyhlásil pápež František, je možnosť získať úplné odpustky ak sa človek pomodlí v ktorúkoľvek stredu (od 8.12.2020 do 8.12.2021) akúkoľvek modlitbu k sv. Jozefovi pri splnení obvyklých podmienok (sväté príjimanie  v danú stredu, modlitba na úmysel sv. otca v danú stredu a pravidelná spoveď počas roka). V prípade nemožnosti ísť do kostola, stačí duchovné sväté prijímanie pri sledovaní omše on line.

Reportáž. Už odomknutý článok o našej farnosti nájdete tu.

Stretká pre mamičky s deťmi 1,5 – 3 roky. Informácie nájdete tu.

Dišpenz. Do odvolania platí, že veriaci nie je viazaný povinnosťou zúčastniť sa na svätej omši v nedeľu ani v prikázaný sviatok. Nedeľa je ale vždy dňom Pána a preto má byť v našich rodinách iná ako ostatné dni, zasvätená Bohu. Rodinám aj jednotlivcom sa odporúča spoločne sledovať svätú omšu online – napr. cez rádio Lumen  alebo TV Lux. Takisto je možnosť v nedeľu ako aj počas týždňa prísť na omšu do kostola.

Nálepky pre deti. Ak rodičia chcú, deti dostali alebo si môžu v sakristii vyzdvihnúť slovníček, do ktorého môžu zbierať nálepky. Tie dostanú pri krížiku od miništranta. Na každú nedeľu je uvedená myšlienka a nakreslený obrázok z nedeľného evanjelia. Vhodné pre deti od 3 do 10 rokov. Takisto rodičia, ak chcú, môžu si prísť zobrať cely set a dávať deťom za televízne omše alebo nejakú modlitbu. Výnimočne počas tohto školského roka je to pre všetky deti, nie len pre tretiakov.

Facebook. Pozývame Vás pridať sa do tejto farskej súkromnej facebookovej skupiny, ktorej obsah vidia len jej členovia. Názov skupiny: Farnosť Čierna Voda. Momentálne má cca 220 členov. Žiadajúci člen musí mať riadnu profilovú fotografiu a jasnú identitu profilu.

Hospodárska rada. Úlohou rady je najmä prakticky, operatívne ale aj konzultačne pomáhať kňazovi pri správe hnuteľného a nehnuteľného majetku farnosti. Ďakujem všetkým, ktorí ste sa prihlásili alebo navrhli kandidátov. V našej diecéze má mať rada 2 až 5 členov plus kňaz. Na obdobie rokov 2021 a 2022 som na túto službu v zmysle cirkevného práva  vymenoval: Ing. Marián Haverlík, Ing. Jaroslav Kling, Ing. Robert Mruk, Ing. Rastislav Žembery.

Bezhotovostné milodary. Vzhľadom na okolnosti koronakrízy, ale aj  zvyšujúce sa poplatky za spracovanie mincí zo strany bánk, pozývame veriacich, aby – ak uznajú za vhodné – prispievali na farnosť modernejším a súčasnejším spôsobom a to ideálne prostredníctvom trvalých platobných príkazov, prípadne jednorazovými platbami cez internetbanking pomocou QR kódu farského účtu a podobne. Faktom je, že pri úplne najmenších minciach si v prepočte banka účtuje aj 30 percent z toho čo vložíte do košíka. Pri bezhotovostných platbách a bankovkách ide 100 percent farnosti. Kto by teda bol ochotný ideálne trvalým príkazom aj v minimálnych dávkach prispievať (napr. 1 euro/mesačne, kvartálne, ročne), môže tak urobiť na číslo nového farského účtu určeného pre bezhotovostné milodary: SK87 0200 0000 0043 6662 2355 . Na hlavnom farskom účte je  momentálne cca  18.000 eur. Ročný príjem farnosti po odrátaní režijných a paušálnych nákladov bol v roku 2020: 2.000 eur. Z toho sa po prvé musia splácať pôžičky a po druhé robiť rôzne menšie investície a sporiť na umelecké dotvorenie interiéru kostola. Pán Boh zaplať!

Sedenie. Prosíme veriacich o láskavosť, aby v soboty, nedele a a cez sviatky  – podľa možnosti – si sadali do lavíc od stredu. Pretože keď si sadnú na kraj, vytvárajú blok tým, ktorí prídu neskôr a tí kvôli ohľadom zostanú stáť a v kostole zostanú zbytočne  prázdne miesta v strede lavíc.

Časopisy. Na stolíku je k dispozícii aktuálne číslo časopisov Rebrík, Slovo medzi nami a Milujte sa.

Linky. Webové stránky, ktoré sa spomínali na kázni nájdete tu.

Príjimanie na ruku. Dočasne sa príjima na ruku.  Veriaci pri sv. prijímaní dodržuje odstup od kňaza – asi 1 meter. Video, ako sa to po vonkajšej stránke správne robí nájdete tu (stačí si ho pozrieť od 00.30 minúty). Veriaci  majú pristupovať k prijímaniu tak, že predložia otvorenú dlaň vo výške hrude – nie vo výške brucha! Kňaz položí Eucharistiu veriacemu na otvorenú dlaň (ak je pravák , tak na dlaň ľavej ruky) a veriaci si ju sám druhou rukou (ak je pravák, tak spodnou, čiže pravou rukou) vloží do úst pred kňazom. Až potom odíde na svoje miesto. Najpodstatnejšia je pri svätom prijímaní ale vnútorná pripravenosť, uzobranosť,  stav duše bez ťažkého hriechu a živá viera v Kristovu prítomnosť v hostii.

Učiteľ náboženstva. Farnosť hľadá učiteľa náboženstva na školský rok 2021/2022 pre 2.stupeň  s kombináciou vyučovania iných predmetov na 2. stupni miestnej ZŠ Javorová alej. Kto má záujem, nech sa ohlási telefonicky alebo emailom farnosti.

Stavby – pred kostolom. Obecný úrad zverejnil toto územné rozhodnutie. Nákres nájdete tu. Jedná sa o 2 veľké 3-poschodové bytovky, v ktorých budú ambulancie, obchody a asi  40 bytov. Pre kostol to, žiaľ,  znamená, že o niekoľko rokov – v dôsledku zastavanosti územia,  približne 80 percent návštevníkov kostola bude musieť parkovať od kostola 4 až 10 minút pešo. V čase územného konania farnosť požiadala investora aj obec o navýšenia parkovacích miest výraznejšie nad minimum dané zákonom, ako prevenciu pred kolabovaním statickej dopravy v zóne pri kostole. Investor, žiaľ, zatiaľ farnosti nevyhovel.

Stavby – za kostolom . Obecný úrad zverejnil toto územné rozhodnutie. Jedná sa o štyri bytové domy. Každý má mať 3 poschodia. Nákres nájdete tu.  Má to byť 21 bytov a materská škôlka. Pre kostol to, žiaľ, znamená, že bude vo vzdialenosti cca 13 metrov obklopený bytovkami s podobnou výškou ako samotný kostol. V územnom konaní farnosť požiadala  investora aj obec o zníženie 3 bytoviek z 3 poschodí na 2 poschodia. Investor, žiaľ, zatiaľ farnosti nevyhovel.

Detský klubík.  Ak máte dieťa vo veku 4- 6 rokov, dávame Vám do pozornosti možnosť prihlásiť ho na školský rok 2020/2021 do klubíku Srdce pre deti. Je to akoby kresťanská škôlka s programom od 8.00 do 13.00 hod. Vedú ho maminy – učiteľky z našej farnosti. Je to kresťanský klub so zameraním na všestranný rozvoj dieťaťa, hodnoty a vzťahy medzi rovesníkmi v tvorivom prostredí. Podmienky fungovania nájdete tu.  Prihlášku nájdete tu.

Splácanie dlhu. Farnosť Smolinské nás oficiálne vyzvala začať splácať dlh voči nim vo výške 100.000 eur.

Modlitby gestom. Pozývame ženy na modlitbu gestom a biblické tance, ktoré sa konajú raz za mesiac večer po svätej omši v miestnosti pre matky s deťmi. Ak máte záujem prísť, najlepšie je sa prihlásiť na zuzka@discantiny.sk

Futbal. Hráme každú nedeľu na ihrisku pri hoteli Agatka – ak je priaznivé počasie a stav trávnika nasledovne:  apríl – jún: každú nedeľu o 16.00 hod. , júl  – august: o 17.00 hod. , september – október: o 16.00 hod.  Pozývame kresťanskú mládež a staršie deti. Bližšie informácie: tréner Vlado: 0905451466.

Slovo medzi nami. Aktuálne číslo časopisu na každodennú meditáciu je k dispozícii na stolíku. Nechajme sa viesť Duchom Svätým cez meditáciu denne – ako nás k tomu povzbudzoval sv. Ján Pavol II.

Klubovňa. Informácie nájdete tu.

Úmysly sv. omší. Zapisujeme v pracovné dni v sakristii cca 5 minút po skončení svätej omše na najbližšie dni, čiže spravidla nie na viac ako týždeň dopredu. Výnimkou kedy sa dá úmysel zapísať aj na viac týždňov dopredu, sú napríklad okrúhle životné a manželské jubileá. V nedeľu sú sväté omše spravidla obetované za všetkých farníkov. Na nedeľu je možné zapísať súkromný úmysel iba vo výnimočných prípadoch ako je: 1. okrúhle životné alebo manželské jubileum, 2. náhle úmrtie v rodine, 3. ak z titulu úmyslu omše príde na ňu sedem a viac ľudí, 4. akútne a urgentné potreby, ktoré sa nepredvídateľne vyskytli

Spevokol SKLZ. Prijme nových členov – najmä gitaristov a spevákov. V týchto dňoch si spevokol pripomína 10. výročie od svojho vzniku. Spravidla hrá na svätej omši v nedeľu o 9.30 hod. Sme im vďační za ich obetavú službu!

Modlitby otcov. Pozývame Vás na modlitby otcov. Bývajú 2x za mesiac. Bližšie informácie a kontaktnú osobu nájdete tu.

Modlitby matiek. Bývajú 2x za mesiac. Vo farnosti máme 3 skupiny Modlitieb matiek. Bližšie informácie a kontaktné osoby nájdete tu.

Veľká výprava.  2x mesačne stretká pre deti a teenagerov našej farnosti s názvom Veľká výprava. Stretká sú plánované pre všetky vekové kategórie od 4-18 rokov. Okrem spoločných aktivít a hier sa vypravíme na spoznávanie biblických postáv a príbehov, spoločného zdieľania, diskusií, zamyslení a modlitieb.  Vaše deti môžete ešte dodatočne prihlásiť cez tento prihlasovací formulár.

Detský spevokol. Rád prijme nových členov – deti vo veku 5 až 18 rokov. Spevokol Ryby a Rybičky spieva spravidla každú nedeľu o 11.00 hod. Nácvik pre deti v zbore býva spravidla každú sobotu o 10.00 hod. Nácvik pre mladých v zbore býva spravidla každú stredu alebo štvrtok o 18.30 hod.

Stretká pre tretiakov a štvrtákov. Informácie nájdete tu.

Birmovka 2021. Viac informácii nájdete tu.

Birmovka 2023.  Viac informácii nájdete tu.

Stoličky. Prosíme stoličky v kostole ako aj v miestnosti pre matky s deťmi nechať na pôvodnom mieste – teda v určitej línii, v ktorej ste ich našli, zachovať estetiku. Ak si chce niekto preniesť na sedenie stoličku z miestnosti pre matky s deťmi do kostola, môže tak urobiť iba pri splnení 3 podmienok: 1) stoličku presunie pred začatím omše, nie počas omše 2) stoličku si umiestni na vhodné miesto, aby neobmedzoval ostatných 3) hneď po skončení svätej omše stoličku vráti presne na to isté miesto, odkiaľ si ju zobral. Zachovať líniu. Stoličky neskladať. Ďakujeme.

Sobota. V sobotu sa ruženec pred svätou omšou nemodlí a kostol sa otvára niekoľko minút pred omšou. Prosíme nechodiť skôr.

Výveska. Aktuálne informácie o kresťanských podujatiach vo Vašom okolí nájdete na stránke vyveska.sk

Ponuka pre post-birmovancov. Jedná sa o jeden víkend za 2 mesiace. počas približne 1,5 roka. Spolu 12 víkendov.  Program je akreditovaný Ministerstvom školstva, prebieha v Rači na Alstrovej ulici v Centre mládeže a garantom je Komisia pre mládež Bratislavskej arcidiecézy. Viac informácii nájdete tu.

Interiér kostola. Začína sa tvoriť koncepcia komplexného umeleckého dotvorenia presbytéria a interiéru kostola. Ak ste vy sám ako farník alebo poznáte niekoho, kto je odborník – umelec alebo architekt so skúsenosťou navrhovania interiéru sakrálnych priestorov, budeme radi ak dáte vedieť pre možnú budúcu spoluprácu.

Rezervované miesta pre deti. Prosíme dospelých, aby si nesadali na miesta označené nápisom: DETI  a aby svoje deti – školákov, poslali sadnúť si dopredu. V nedeľu je vpredu pre deti vyhradených  cca 50 miest. Takisto pripomíname, že požehnanie detí (krížik) dávame deťom po požehnaní na konci svätej omše a nie cez obrad svätého prijímania.

Pravidlá pre malé deti v kostole. Ďakujeme rodičom – zároveň chápeme, že to nemáte v tomto smere ľahké – že vediete deti k tomu, že kostol nie je herňa, trieda ani jedáleň. Pravidlo znie: hračky, pastelky a jedlo sa do kostola nenosia. Výnimku môžu mať, samozrejme, najmenšie deti do 1,5 roka.  Kostol ma posvätnú atmosféru a svoje pravidlá, na ktoré si deti majú zvykať už odmalička.

Výkaz o hospodárení vo farnosti. Je k dispozícii k nahliadnutiu na výveske. Obsahuje účtovné položky za rok 2020. Nakoľko je to interný dokument, nie je dovolené ho odnášať z kostola, fotiť alebo iným spôsobom reprodukovať.

Straty a nálezy. Bývajú v miestnosti pre matky s deťmi v severovýchodnom  rohu miestnosti.

Ruženec. Momentálne sa nemodlí. Inak platí nasledovné: Pozývame na modlitbu sv. ruženca, ktorý sa modlíme celoročne vždy pred svätými omšami v pracovné dni 30 minút pred sv. omšou. Zmena bez predchádzajúceho upozornenia vyhradená! Je možné získať úplné odpustky.

Zbierka na splácanie dlhu za výstavbu kostola. Celoročne je možné poslať  milodar na farský účet – uvedený tu. Pán Boh zaplať!

Časopis Rebrík. Tento školský rok je tu v kostole opäť ponuka detského kresťanského časopisu Rebrík, ktorý zábavnou formou sprevádza deti na ceste viery.

Lavice. Na lavice boli nainštalované protišmykové podložky. Prosíme, aby ste lavice za žiadnych okolností, ani pri upratovaní, nepremiestňovali, neposúvali a nedvíhali. Poškodila by sa tým ich fixácia. Ďakujeme.

Steny kostola. Prosíme ľudí, ktorí stoja vzadu a po bokoch kostola , aby si v žiadnom prípade neopierali topánky o biele steny. Každý dotyk s topánkou tam zanecháva čiernu stopu.

Bontón v kostole. Pripomíname, že  slušnosť  je zostať v kostole aspoň do odchodu kňaza, čiže aspoň do okamihu, keď kňaz dá požehnaniu poslednému dieťaťu. Odísť skôr bez relevantnej príčiny je vyslovene nezdvorilé!

Požehnanie detí. Krížik udeľujeme pri všetkých sv. omšiach  v riadnom liturgickom čase, čiže nie počas obradu sv. príjimania, ale po požehnaní na záver sv. omše dostanú osobitné požehnanie deti – tzv. krížik na čelo.  Je to optimálnejšie z viacerých, liturgických aj praktických aspektov. Ľudia v kostole zostávajú až do odchodu kňaza, čiže  odchádzajú až po požehnaní posledného dieťaťa. Odísť skôr je nezdvorilé!

Miestnosť pre matky s deťmi. Na žiadosť veriacich prosíme rodičov, aby v situácii, keď ich dieťa začne plakať alebo iným spôsobom ruší posvätné ticho, ktoré má v liturgii nenahraditeľnú funkciu, využili miestnosť pre matky s deťmi, ktorá bola na tento účel vybudovaná.  Má kapacitu viac ako 100 miest.  V miestnosti plánujeme v budúcnosti dokúpiť aktívny reproduktor, nové stoly, obrazovku, prípadne iné úpravy. Prijmeme od vás podnety. 

Prosba o upratovanie. Prosíme ľudí, ktorí by boli ochotní pomôcť pri upratovaní kostola cca 5 krát do roka na cca 1 hodinu, aby sa prihlásili priamo u pani Zuzky Peťovskej na mobile: 0917 905 358 alebo e-maili: zuzka.petovska@gmail.com. Momentálne máme na upratovanie 10 skupín, ktoré sa striedajú. Chceme založiť 11. skupinu. Ďakujeme!

Požiarna ochrana. Na základe príslušných právnych noriem Slovenskej republiky a na základe nariadení a odporúčaní technika požiarnej ochrany objektu a Hasičského a záchranného zboru Slovenskej republiky sa stanovuje nasledovné: zapaľovanie sviec v interiéri a exteriéri kostola je dovolené len s predchádzajúcim a výslovným súhlasom správcu objektu. Ďalej sa zakazuje fajčenie a akákoľvek manipulácia s otvoreným ohňom v interiéri aj exteriéri kostola. Zapaľovanie sviec pri kríži je celoročne prísne zakázané. V čase prítomnosti ľudí v objekte sa nesmú vypínať svetlá, ktoré zabezpečujú normou stanovené osvetlenie zhromažďovacieho priestoru ako aj osvetlenie požiarnych únikových ciest.

GDPR. Ochrana osobných údajov našej farnosti sa riadi podľa aktuálnych právnych noriem platných v SR a EU podľa postupu schválenom KBS, o ktorom legislatívne povinnú informáciu nájdete tu.