Oznamy

Sväté omše. Momentálne sa verejne neslúžia.

Návšteva kostola. Prísť sa pomodliť do kostola ako jednotlivec alebo ako rodina môžete tento týždeň kedykoľvek v časoch, ktoré sú uvedené v bode Eucharistia a v bode Spoveď. Prihlasovať sa vopred netreba. Režim: základ.

Eucharistia. Možnosť prijať sväté príjimanie je tento týždeň nasledovne: utorok: 18.00 – 18.30, streda: 18.00 – 18.30, štvrtok: 18.00 – 18.30, piatok: 19.00 – 19.30, sobota: 18.00 – 18.30, nedeľa (12.12.) 9.00 – 12.00. Prihlasovať sa vopred netreba. Režim: základ – môže prísť každý. Forma: individuálna, rozptýlená. Prijímanie sa podáva do rúk, nie na jazyk. Prosíme nechodiť pred a po uvedenom čase. V kostole môžete zostať ako dlho chcete, aj do konca, nemusíte odchádzať keď prídu ďalší ľudia.

Svätá spoveď. Možnosť spovede je tento týždeň v stredu (8.12.) v čase 17.00 – 18.00, v piatok (10.12.) v čase 18.00 – 19.00 hod., ako aj v nedeľu (12.12.) v čase 15.00 – 18.00 hod. Prihlasovať sa vopred netreba. Režim: základ. Forma: individuálna, rozptýlená.

Aktuálny kalendár.  Liturgický kalendár a čítania na dnešný deň nájdete tu.

Chvály. Vzhľadom na lockdown sa ich konanie v našom kostole presunulo na iný termín. Samotné chvály s Braňom Letkom bývajú teraz zo štúdia a je možné ich sledovať prostredníctvom tejto tejto Facebookovej stránky alebo tohto YouTube kanálu.

Spovedanie. Prosíme celoročne – pre spoločné dobro – dôsledne dodržiavať nasledujúce pravidlá: 1. na spoveď čakám vždy na mieste kde to určuje nápis v kovovom stojane, či som tam sám alebo je tam veľa ľudí, tam sa aj eventuálne vytvorí rad, nesedím v lavici pokiaľ som si to ústne nedohodol s ostatnými ľuďmi stojacimi v rade predo mnou aj za mnou 2. v čase spovedania nesedím v dvoch posledných radoch lavíc 3. po spovedí nechám dvere otvorené úplne dokorán (uhol 180 stupňov), aby sa stihol úplne vymeniť vzduch – čiže takto. Iba vy môžte rozhodnúť či človek po Vás príde do vydýchaného vzduchu alebo do vymeneného vzduchu. Platí to pri spovedaní v bežných časoch aj mimoriadnych časoch. Ďakujeme.

Linky. Webové stránky, ktoré sa spomínali v oznamoch alebo na kázni nájdete tu.

Nový misál. V týchto dňoch vyšla nová omšová kniha (misál). Je záväzná pre farnosti najneskôr od 1.1.2022. V praxi to znamená, že v slovách svätej omše budete počuť niektoré formulácie jemne upravené. Väčšinou iba jazykovo, ale v niektorých prípadoch aj obsahovo. Cieľom je dostať slovenský preklad čo najbližšie k latinskému originálu. Sleduje sa tým jednota v modlitbe. Tento proces jemnej korektúry prebieha postupne  vo všetkých krajinách sveta.

Dišpenz. Povinnosť účasti nezaväzuje veriacich, pre ktorých návšteva chrámu môže znamenať zvýšené zdravotné riziko, napríklad dochodci, a samozrejme tých, ktorým prítomnosť neumožnia lokálne okolnosti, napríklad zhoršená epidemická situácia, reštrikcie vyplývajúce z Covid semaforu a podobne. Momentálne dišpenz platí celoplošne a univerzálne pre všetkých veriacich na území Bratislavskej arcidiecézy. Nedeľa je ale vždy dňom Pána a preto má byť v našich rodinách iná ako ostatné dni, zasvätená Bohu. Ľuďom, ktorí nepatria do OP alebo sa v tomto čase boja hromadných podujatí, sa odporúča spoločne sledovať svätú omšu online – napr. cez rádio Lumen  alebo TV Lux.

Misijná súťaž. Predlĺžená a posunutá kvôli lockdownu a obmedzeniam. Deti môžu nosiť dopredu do sklenenej nádoby niečo napísané alebo nakreslené – čo si zapamätali z omše. Cenou bude misijný plyšový somárik (mladšie deti) alebo biblické puzzle (staršie deti), kúpou ktorých farnosť podporí misie. Somárik má na sebe logo Pápežských misijných diel. Symbolizuje misijné krajiny, kde ľudia častokrát namiesto osobného auta majú práve somárika. K papieru si nezabudnite napísať nielen meno dieťaťa, ale aj kontakt. Losovanie prebehne po zlepšení pandemickej situácie.

Facebook. Pozývame Vás pridať sa do tejto farskej súkromnej facebookovej skupiny, ktorej obsah vidia len jej členovia. Názov skupiny: Farnosť Čierna Voda. Momentálne má cca 270 členov. Žiadajúci člen musí mať riadnu profilovú fotografiu a jasnú identitu profilu.

Ponuka pre manželov. Túto jeseň kurz už prebehol, možnosť prihlásiť sa bude opäť na jar 2022 (kurz je plánovaný v Senci) alebo na jeseň 2022 (kurz je plánovaný tu na Čiernej Vode). Dobrovoľný príspevok býva 15 eur. O deti sa počas programu môžu postarať animátori. Viac informácií o programe nájdete tu.

Detský spevokol. Detský zbor, ktorý spieva pravidelne každú nedeľu na svätej omši o 11.00 hod. prijme nových členov – predškolákov a starších. Nácviky bývajú pre staršie deti každý piatok v čase 17.30 – 19.00 hod a pre mladšie deti každú druhú sobotu v čase 10.00 – 11.00 hod. Prihláste sa u pani dirigentky Marietky osobne alebo e-mailom: marieta.horackova@gmail.com. Ďakujeme. Informáciu o našich spevokoloch nájdete aj tu.

Prvé sväté prijímanie 2022. Viac tu.

Stretká – tretiaci. Informácie nájdete tu.

Stretká pre mamičky s deťmi. Informácie nájdete tu.

Birmovka 2023. Viac tu.

Synoda. V celej Cirkvi na celosvetovej i lokálnej úrovni prebieha v rokoch 2021 až 2023 synoda. Témou je: Cirkev: spoločenstvo, spoluúčasť, misia. Celá Cirkev chce počúvať čo jej hovorí a kam ju vedie Duch Svätý na začiatku 21.storočia. Aktualizované informácie nájdete vždy na oficiálnej stránke synody. 

Afrika. Rozširujeme v našej farnosti charitatívny program s názvom Adoptuj si bohoslovca. Ak by sa medzi nami našiel niekto solventný, kto chce pomôcť konkrétnemu africkému budúcemu kňazovi.

Prijímanie na ruku. Pozrite si, prosím Vás, kvôli úcte k Eucharistii, tento videoklip ako sa to správne robí.

Odpustky. Z príležitosti roku sv. Jozefa, ktorý vyhlásil pápež František, je možnosť získať úplné odpustky ak sa človek pomodlí v ktorúkoľvek stredu (od 8.12.2020 do 8.12.2021) akúkoľvek modlitbu k sv. Jozefovi pri splnení obvyklých podmienok (sväté príjimanie  v danú stredu, modlitba na úmysel sv. otca v danú stredu a pravidelná spoveď počas roka). V prípade nemožnosti ísť do kostola, stačí duchovné sväté prijímanie pri sledovaní omše on line.

Sedenie. Prosíme veriacich o láskavosť, aby v soboty, nedele a a cez sviatky  – podľa možnosti – si sadali do lavíc od stredu. Pretože keď si sadnú na kraj, vytvárajú blok tým, ktorí prídu neskôr a tí kvôli ohľadom zostanú stáť a v kostole zostanú zbytočne  prázdne miesta v strede lavíc.

Detský klubík.  Informácie nájdete tu.

Aktuálne  opatrenia. Pre náš kostol momentálne platí: 1. v kostole môžete sedieť alebo stáť, je to jedno  2. povinnosť mať respirátor (ak sme v červenej alebo bordovej farbe) alebo rúško (ak sme v zelenej alebo oranžovej farbe) – deti do 6 rokov nemusia mať ani rúško ani respirátor  3. nemať žiadne príznaky respiračného ochorenia  5. podávanie rúk nie je dovolené 6. dezinfekcia rúk pri vstupe do kostola 6. tolerovať vetranie interiéru 7.  prijímať na ruku správnym spôsobom – primeraný odstup od kňaza 8.  hromadný spev momentálne praktizujeme, ale  redukovane 10. počet osôb je limitovaný práve aktuálnou vyhláškou určitým percentom  – pri určovaní max. limitu vychádzame z projektovej dokumentácie kostola, ktorá v zmysle STN určuje kapacitu kostola pri sedení, státií i kombinácii sedenia a státia. 11. lístky s menom, priezviskom a emailovou adresou- podľa tabule pri vchode

Milodary. Vzhľadom na pandémiu, ale aj  zvyšujúce sa poplatky za spracovanie mincí zo strany bánk, pozývame veriacich, aby – ak uznajú za vhodné – prispievali na farnosť modernejším a súčasnejším spôsobom a to ideálne prostredníctvom trvalých platobných príkazov, prípadne jednorazovými platbami cez internetbanking pomocou QR kódu farského účtu a podobne. Tip: spravte si teraz v mobile screenshot QR kódu a následne pošlite príspevok z mobilu, kde zvolíte možnosť načítať QR kód z Galérie. Faktom je, že pri úplne najmenších minciach si v prepočte banka účtuje aj 30 percent z toho čo vložíte do košíka. Pri bezhotovostných platbách a bankovkách ide 100 percent farnosti. Kto by teda bol ochotný ideálne trvalým príkazom aj v minimálnych dávkach prispievať (napr. 1 euro/mesačne, kvartálne, ročne), môže tak urobiť na číslo nového farského účtu určeného pre bezhotovostné milodary: SK87 0200 0000 0043 6662 2355 . Na hlavnom farskom účte je  momentálne cca  18.000 eur. Ročný príjem farnosti po odrátaní režijných, paušálnych a bežných nákladov bol v roku 2020: 2000 eur. Z toho sa po prvé musia splácať pôžičky a po druhé robiť rôzne menšie investície a sporiť na umelecké dotvorenie interiéru kostola. Pán Boh zaplať!

Hospodárska rada. Úlohou rady je najmä prakticky, operatívne ale aj konzultačne pomáhať kňazovi pri správe hnuteľného a nehnuteľného majetku farnosti. Ďakujem všetkým, ktorí ste sa prihlásili alebo navrhli kandidátov. V našej diecéze má mať rada 2 až 5 členov plus kňaz. Na obdobie rokov 2021 a 2022 som na túto službu v zmysle cirkevného práva  vymenoval: Ing. Marián Haverlík, Ing. Jaroslav Kling, Ing. Robert Mruk, Ing. Rastislav Žembery.

Príjimanie na ruku. Aktuálne sa v našom kostole príjima na ruku.  Veriaci pri sv. prijímaní dodržuje odstup od kňaza – asi 1 meter. Video, ako sa to po vonkajšej stránke správne robí nájdete tu (stačí si ho pozrieť od 00.30 minúty). Veriaci  majú pristupovať k prijímaniu tak, že predložia otvorenú dlaň vo výške hrude – nie vo výške brucha! Kňaz položí Eucharistiu veriacemu na otvorenú dlaň (ak je pravák , tak na dlaň ľavej ruky) a veriaci si ju sám druhou rukou (ak je pravák, tak spodnou, čiže pravou rukou) vloží do úst pred kňazom. Až potom odíde na svoje miesto. Najpodstatnejšia je pri svätom prijímaní ale vnútorná pripravenosť, uzobranosť,  stav duše bez ťažkého hriechu a živá viera v Kristovu prítomnosť v hostii.

Stavby – pred kostolom. Obecný úrad zverejnil toto územné rozhodnutie. Nákres nájdete tu. Jedná sa o 2 veľké 3-poschodové bytovky, v ktorých budú ambulancie, obchody a asi  40 bytov. Pre kostol to, žiaľ,  znamená, že o niekoľko rokov – v dôsledku zastavanosti územia,  približne 80 percent návštevníkov kostola bude musieť parkovať od kostola 4 až 10 minút pešo. V čase územného konania farnosť požiadala investora aj obec o navýšenia parkovacích miest výraznejšie nad minimum dané zákonom, ako prevenciu pred kolabovaním statickej dopravy v zóne pri kostole, ako aj o zníženie počtu bytových jednotiek.  Investor, žiaľ, zatiaľ farnosti nevyhovel.

Stavby – za kostolom . Obecný úrad zverejnil toto územné rozhodnutie. Jedná sa o štyri bytové domy. Každý má mať 3 poschodia. Nákres nájdete tu.  Má to byť 21 bytov a materská škôlka. Pre kostol to, žiaľ, znamená, že bude vo vzdialenosti cca 13 metrov obklopený bytovkami s podobnou výškou ako samotný kostol. V územnom konaní farnosť požiadala  investora aj obec o zníženie 3 bytoviek z 3 poschodí na 2 poschodia. Investor, žiaľ, zatiaľ farnosti nevyhovel.

Dlh. Zbierka na splácanie dlhu za výstavbu kostola prebieha celoročne.  Prosíme preto najmä solventnejších ľudí z našej farnosti, aby na tento účel –  podľa svojho svedomia a možností – posielali milodary na farský účet resp. ideálne – nastavili si trvalý príkaz. Je to náš kostol, ale zatiaľ cca 90 percent zaplatili iné farnosti. Pán Boh zaplať.

Modlitby gestom. Pozývame ženy na modlitbu gestom a biblické tance, ktoré sa konajú raz za mesiac večer po svätej omši v miestnosti pre matky s deťmi. Ak máte záujem prísť, najlepšie je sa prihlásiť na zuzka@discantiny.sk

Klubovňa. Informácie nájdete tu.

Úmysly sv. omší. Zapisujeme v pracovné dni v sakristii cca 5 minút po skončení svätej omše na najbližšie dni, čiže spravidla nie na viac ako týždeň dopredu. Výnimkou kedy sa dá úmysel zapísať aj na viac týždňov dopredu, sú napríklad okrúhle životné a manželské jubileá. V nedeľu sú sväté omše spravidla obetované za všetkých farníkov. Na nedeľu je možné zapísať súkromný úmysel iba vo výnimočných prípadoch ako je: 1. okrúhle životné alebo manželské jubileum, 2. náhle úmrtie v rodine, 3. ak z titulu úmyslu omše príde na ňu sedem a viac ľudí, 4. akútne a urgentné potreby, ktoré sa nepredvídateľne vyskytli

Spevokol SKLZ. Prijme nových členov – najmä gitaristov a spevákov. Spevokol hrá spravidla na svätej omši v nedeľu o 9.30 hod. Sme im vďační za ich obetavú službu!

Modlitby otcov. Pozývame Vás na modlitby otcov. Bývajú 2x za mesiac. Bližšie informácie a kontaktnú osobu nájdete tu.

Modlitby matiek. Bývajú 2x za mesiac. Vo farnosti máme 3 skupiny Modlitieb matiek. Bližšie informácie a kontaktné osoby nájdete tu.

Stoličky. Prosíme stoličky v kostole ako aj v miestnosti pre matky s deťmi nechať na pôvodnom mieste – teda v určitej línii, v ktorej ste ich našli, zachovať estetiku. Ak si chce niekto preniesť na sedenie stoličku z miestnosti pre matky s deťmi do kostola, môže tak urobiť iba pri splnení 3 podmienok: 1) stoličku presunie pred začatím omše, nie počas omše 2) stoličku si umiestni na vhodné miesto, aby neobmedzoval ostatných 3) hneď po skončení svätej omše stoličku vráti presne na to isté miesto, odkiaľ si ju zobral. Zachovať líniu. Stoličky neskladať. Ďakujeme.

Sobota. V sobotu sa ruženec pred svätou omšou nemodlí a kostol sa otvára niekoľko minút pred omšou. Prosíme nechodiť skôr.

Ponuka pre post-birmovancov. Jedná sa o jeden víkend za 2 mesiace. počas približne 1,5 roka. Spolu 12 víkendov.  Program je akreditovaný Ministerstvom školstva, prebieha v Rači na Alstrovej ulici v Centre mládeže a garantom je Komisia pre mládež Bratislavskej arcidiecézy. Viac informácii nájdete tu.

Interiér kostola. V budúcnosti sa bude tvoriť  koncepcia komplexného umeleckého dotvorenia presbytéria a interiéru kostola. Ak ste vy sám ako farník alebo poznáte niekoho, kto je odborník – umelec alebo architekt so skúsenosťou navrhovania interiéru sakrálnych priestorov, budeme radi ak dáte vedieť pre možnú budúcu spoluprácu.

Rezervované miesta pre deti. Prosíme dospelých, aby si nesadali na miesta označené nápisom: DETI  a aby svoje deti – školákov, poslali sadnúť si dopredu. V nedeľu je vpredu pre deti vyhradených  cca 50 miest. Takisto pripomíname, že požehnanie detí (krížik) dávame deťom po požehnaní na konci svätej omše a nie cez obrad svätého prijímania.

Pravidlá pre malé deti v kostole. Ďakujeme rodičom – zároveň chápeme, že to nemáte v tomto smere ľahké – že vediete deti k tomu, že kostol nie je herňa, trieda ani jedáleň. Pravidlo znie: hračky, pastelky a jedlo sa do kostola nenosia. Výnimku môžu mať, samozrejme, najmenšie deti do 1,5 roka.  Kostol ma posvätnú atmosféru a svoje pravidlá, na ktoré si deti majú zvykať už odmalička.

Výkaz o hospodárení vo farnosti. Je k dispozícii k nahliadnutiu na výveske. Obsahuje účtovné položky za rok 2021. Nakoľko je to interný dokument, nie je dovolené ho odnášať z kostola, fotiť alebo iným spôsobom reprodukovať.

Straty a nálezy. Bývajú v miestnosti pre matky s deťmi v severovýchodnom  rohu miestnosti.

Ruženec. Momentálne sa nemodlí. Inak platí nasledovné: Pozývame na modlitbu sv. ruženca, ktorý sa modlíme celoročne vždy pred svätými omšami v pracovné dni 30 minút pred sv. omšou. Zmena bez predchádzajúceho upozornenia vyhradená! Je možné získať úplné odpustky.

Detský časopis.  Tento školský rok je v kostole opäť ponuka detského kresťanského časopisu Rebrík, ktorý zábavnou formou sprevádza deti na ceste viery.

Zamyslenia. Aktuálne číslo časopisu na každodennú meditáciu je k dispozícii na stolíku. Nechajme sa viesť Duchom Svätým cez meditáciu denne – ako nás k tomu povzbudzoval sv. Ján Pavol II.

Lavice. Na lavice boli nainštalované protišmykové podložky. Prosíme, aby ste lavice za žiadnych okolností, ani pri upratovaní, nepremiestňovali, neposúvali a nedvíhali. Poškodila by sa tým ich fixácia. Ďakujeme.

Steny kostola. Prosíme ľudí, ktorí stoja vzadu a po bokoch kostola , aby si v žiadnom prípade neopierali topánky o biele steny. Každý dotyk s topánkou tam zanecháva čiernu stopu.

Bontón v kostole. Pripomíname, že  slušnosť  je zostať v kostole aspoň do odchodu kňaza, čiže aspoň do okamihu, keď kňaz dá požehnaniu poslednému dieťaťu. Odísť skôr bez relevantnej príčiny je vyslovene nezdvorilé!

Požehnanie detí. Krížik udeľujeme pri všetkých sv. omšiach  v riadnom liturgickom čase, čiže nie počas obradu sv. príjimania, ale po požehnaní na záver sv. omše dostanú osobitné požehnanie deti – tzv. krížik na čelo.  Je to optimálnejšie z viacerých, liturgických aj praktických aspektov. Ľudia v kostole zostávajú až do odchodu kňaza, čiže  odchádzajú až po požehnaní posledného dieťaťa. Odísť skôr je nezdvorilé!

Miestnosť pre matky s deťmi. Na žiadosť veriacich prosíme rodičov, aby v situácii, keď ich dieťa začne plakať alebo iným spôsobom ruší posvätné ticho, ktoré má v liturgii nenahraditeľnú funkciu, využili miestnosť pre matky s deťmi, ktorá bola na tento účel vybudovaná.  Má kapacitu viac ako 100 miest.  V miestnosti plánujeme v budúcnosti dokúpiť aktívny reproduktor, nové stoly, obrazovku, prípadne iné úpravy. Prijmeme od vás podnety. 

Upratovanie. Prosíme ľudí, ktorí by boli ochotní pomôcť pri upratovaní kostola cca 5 krát do roka na cca 1 hodinu, aby sa prihlásili priamo u pani Zuzky Peťovskej na mobile: 0917 905 358 alebo e-maili: zuzka.petovska@gmail.com. Momentálne máme na upratovanie 10 skupín, ktoré sa striedajú. Chceme založiť 11. skupinu. Ďakujeme!

Požiarna ochrana. Na základe príslušných právnych noriem Slovenskej republiky a na základe nariadení a odporúčaní technika požiarnej ochrany objektu a Hasičského a záchranného zboru Slovenskej republiky sa stanovuje nasledovné: zapaľovanie sviec v interiéri a exteriéri kostola je dovolené len s predchádzajúcim a výslovným súhlasom správcu objektu. Ďalej sa zakazuje fajčenie a akákoľvek manipulácia s otvoreným ohňom v interiéri aj exteriéri kostola. Zapaľovanie sviec pri kríži je celoročne prísne zakázané. V čase prítomnosti ľudí v objekte sa nesmú vypínať svetlá, ktoré zabezpečujú normou stanovené osvetlenie zhromažďovacieho priestoru ako aj osvetlenie požiarnych únikových ciest.

GDPR. Ochrana osobných údajov našej farnosti sa riadi podľa aktuálnych právnych noriem platných v SR a EU podľa postupu schválenom KBS, o ktorom legislatívne povinnú informáciu nájdete tu.