Oznamy

Sväté omše – časy. Tento týždeň bez zmeny. Čiže: ut-18.00, str-18.00, št-18.00, pia-19.00, so-18.00, ne-8.00, 9.30, 11.00 hod. Paušálny rozpis bohoslužieb nájdete tu.

Spovedanie – nedeľa. Možnosť spovede je 31.5. v čase 15.00 – 18.00 hod.  Paušálny rozpis spovedania nájdete tu.

Sväté omše – informácie.  Stále zostáva v platnosti dišpenz od účasti veriacich na omši v nedeľu a v prikázaný sviatok.  Pri vstupe do chrámu si každý dezinfikuje ruky. Nos a ústa má celý čas prekryté rúškom alebo jeho náhradou. Nesadať si do lavíc označených nápisom Reservé a podobne. Ak tabuľka pri dverách oznamuje plný stav, je zakázané vchádzať do chrámu. Veriaci, ktorý sa už nezmestil do chrámu, môže počúvať sv. omšu vonku vonku z reproduktorov a na krátky čas aj napriek zákazovej tabuľke vojsť do chrámu na sväté príjimanie. Podávanie rúk pri obrade pokoja sa nahrádza úklonom hlavy, úsmevom.

Príjimanie na ruku. Dočasne sa príjima na ruku.  Veriaci pri sv. prijímaní dodržuje maximálny možný odstup od kňaza, ale zároveň tak,  aby kňaz mohol bez problémov vložiť hostiu do rúk prijímajúceho. Video, ako sa to po vonkajšej stránke správne robí nájdete tu.  Veriaci v tomto prípade  majú pristupovať k svätému prijímaniu tak, že predložia otvorenú dlaň vo výške hrude – nie vo výške brucha! Kňaz položí Eucharistiu veriacemu na otvorenú dlaň (ak je pravák , tak na dlaň ľavej ruky) a veriaci si ju sám druhou rukou (ak je pravák, tak spodnou, čiže pravou rukou) vloží do úst pred kňazom. Až potom odíde na svoje miesto. Okrem toho si veriaci na veľmi krátku chvíľu zloží rúško, dostane hostiu do rúk a vloží si ju do úst. Potom si prekryje ústa a nos rúškom. Najpodstatnejšia je pri svätom prijímaní ale vnútorná pripravenosť, uzobranosť,  stav duše bez ťažkého hriechu a živá viera v Kristovu prítomnosť v hostii.

Rodinný tábor. Prosíme rodiny vyplniť túto anonymnú a nezáväznú anketu o predbežnom záujme. Tábor je plánovaný v Rodinkove (Belušské Slatiny, Strážovské vrchy, okres Púchov) v termíne 9. – 16 august 2020. Informáciu o minuloročnom tábore nájdete tu. 

Zvony – anketa. Kovové zvony vzhľadom na polohu kostola a  blízkosť obytných priestorov by sa síce mohli namontovať, ale ich používanie by bolo nelegálne, čo bolo aj dôvodom prečo neboli na kostol nainštalované. Obyvatelia v minulosti aj v súčasnosti majú k nim výhrady a žiaľ legislatíva SR je v tomto prípade nie na našej  strane. Reálne by sa teda nepoužívali, iba by tam viseli. Ich zaobstaranie by stálo od 8 do 20 000 eur.  Reálne prichádza do úvahy namontovať reproduktory, ktoré sú alternatívou k zvonom, kde sa dá regulovať hlasitosť, tak aby bola v súlade s vyhláškou. Tento zvuk však bude preto dosť tichý, takisto reproduktory oproti zvonom nie sú veľmi estetické.  Informácie o reproduktorových zvonoch, ktoré plánujeme na kostol nainštalovať nájdete v tomto pdf. Jedná sa o reproduktory Urban II. Ich cena s inštaláciou je cca 5,000 eur. Svoj názor prosím Vás vyjadrite v tejto ankete.

Stavby – pred kostolom. Obecný úrad zverejnil toto územné rozhodnutie. Nákres nájdete tu. Jedná sa o 2 veľké 3-poschodové bytovky, v ktorých budú ambulancie, obchody a asi  40 bytov. Pre kostol to, žiaľ,  znamená, že o niekoľko rokov – v dôsledku zastavanosti územia,  približne 80 percent návštevníkov kostola bude musieť parkovať od kostola 4 až 10 minút pešo. V čase územného konania farnosť požiadala investora aj obec o navýšenia parkovacích miest výraznejšie nad minimum dané zákonom, ako prevenciu pred kolabovaním statickej dopravy v zóne pri kostole. Investor, žiaľ, zatiaľ farnosti nevyhovel.

Stavby – za kostolom . Obecný úrad zverejnil toto územné rozhodnutie. Jedná sa o štyri bytové domy. Každý má mať 3 poschodia. Nákres nájdete tu.  Má to byť 21 bytov a materská škôlka. Pre kostol to, žiaľ, znamená, že bude vo vzdialenosti cca 13 metrov obklopený bytovkami s podobnou výškou ako samotný kostol. V územnom konaní farnosť požiadala  investora aj obec o zníženie 3 bytoviek z 3 poschodí na 2 poschodia. Investor, žiaľ, zatiaľ farnosti nevyhovel.

Odporúčanie. V pracovné dni je v kostole spravidla menej ľudí, vtedy odporúčame prísť tým ľuďom, ktorí sa boja ochorenia a chcú sa vyhnúť množstvu ľudí.

Sväté omše – online. Prináša rádio Lumen ako aj TV Lux.

Aktuálny kalendár.  Liturgický kalendár a čítania na dnešný deň nájdete tu.

Detský klubík.  Ak máte dieťa vo veku 4- 6 rokov, dávame Vám do pozornosti možnosť prihlásiť ho na školský rok 2020/2021 do klubíku Srdce pre deti. Je to akoby kresťanská škôlka s programom od 8.00 do 13.00 hod. Vedú ho maminy – učiteľky z našej farnosti. Je to kresťanský klub so zameraním na všestranný rozvoj dieťaťa, hodnoty a vzťahy medzi rovesníkmi v tvorivom prostredí. Podmienky fungovania nájdete tu.  Prihlášku nájdete tu.

Splácanie dlhu. Farnosť Smolinské nás 30.04.2020 oficiálne vyzvala začať splácať dlh voči nim vo výške 100.000 eur. Na farskom účte je  momentálne cca  22.000 eur. Ročný príjem farnosti po odrátaní režijných a paušálnych nákladov je cca 10.000 eur. Z toho sa po prvé musia splácať pôžičky a po druhé robiť investície, najmä sporiť na umelecké dotvorenie interiéru kostola.

Milodary. Kto by chcel prispieť, môže tak urobiť na číslo farského účtu: SK29 0200 0000 0037 4653 9356 . Pán Boh zaplať!

Aktuálne informácie. Priebežne aktualizované informácie ohľadom stanoviska Konferencie biskupov Slovenska k súčasnej situácii nájdete tu.

Časopis pre deti. Májové číslo časopisu Rebrík si môžete bezplatne stiahnuť ako pdf.

Evanjelium pre deti. Dávame do pozornosti Bulletin pre najmenších (vek 5-8) ako aj Bulletin pre väčších (vek 8-14). Vynikajúca pomôcka pre deti aj rodičov. Obsahuje aktivity pre deti na tému evanjelia aktuálnej nedele na rok 2020. Bližšie informácie získate kliknutím na uvedené odkazy.

Nová škola. Do pozornosti rodičom budúcich prvákov. Súkromná katolícka škola sa otvára od budúceho školského roka 2020/2021 pre prvákov, čiže súčasných predškolákov v Ivanke pri Dunaji. Viac informácii nájdete na tejto stránke.

Modlitby gestom. Pozývame ženy na modlitbu gestom a biblické tance, ktoré sa konajú raz za mesiac v piatok o 19.30 hod. v miestnosti pre matky s deťmi. Ak máte záujem prísť, najlepšie je sa prihlásiť na zuzka@discantiny.sk

Aplikácia pre deti. Pri príležitosti nedele Božieho slova dávame rodičom a deťom do pozornosti aplikáciu Biblia pre deti. Používa sa bezplatne už v 34 miliónoch zariadení. Teraz už aj v slovenskom jazyku. Link na stiahnutie v Google Play – kliknite sem.  Link na stiahnutie v Apple Store – kliknite sem.

Modlitby za kňazov. V pastierskom liste bol vyhlásený od 14. februára 2020 v Bratislavskej arcidiecéze rok modlitieb za kňazov. Pri čítaní prosieb na záver budeme pridávať pri každej svätej omši jednu prosbu na tento úmysel. Na ambone je papier s doplňujúcimi prosbami. Lektorov prosíme, aby vždy pridali jednu prosbu, ktorá sa oslovením a štruktúrou najlepšie hodí k prosbám toho dňa.

Slovo medzi nami. Nové číslo časopisu na každodennú meditáciu je k dispozícii na stolíku.