Oznamy

Sväté omše – časy. Tento týždeň bez zmeny. Čiže: ut-18.00, str-18.00, štv-18.00, pia-19.00, so-18.00, ne-8.00, 9.30 a 11.00 hod.  Paušálny rozpis omší počas roka tu.

Sväté omše – aktuálny týždeň. V týždni od 20.9. platí nasledovné: po, ut, str, št, pia, so, ned (26.9.) o 8.00 : omše sú v režime základ (Z), čo znamená, že môžu prísť všetci, bez obmedzenia. Nedeľa (26.9.) 9.30 a 11.00 : omše budú v režime očkovaní (OČK+12), čo znamená, že môžu prísť všetci očkovaní plus deti do 12 rokov.

Sväté omše – lístky. Momentálne sme v oranžovej fáze, čo znamená, že pri svätých omšiach, ktoré sú pre všetkých – tzv. základ (Z) je farnosť povinná mať zoznam účastníkov danej omše. Tento zoznam sa archivuje 14 dní, potom sa skartuje. Celé to je veľmi jednoduché. Pre Vás to znamená, že pri vstupe do kostola treba do označenej nádoby vhodiť lístoček. Lístoček si môžete napísať v kostole alebo doma, ako Vám lepšie vyhovuje. Lístky aj perá sú k dispozícii v kostole. Z kostola si môžete prázdne lístky zobrať a doma si ich predpripraviť alebo použiť vlastný lístok. Na lístok napíšete svoje meno, priezvisko a e-mailovú adresu. Na rodinu stačí jeden lístoček, k údajom rodiča si iba dopíšete krstné mená Vašich detí, ktoré budú na danej omši. Lístoček treba vhodiť do označenej nádoby vystretý. Lístok neskladať ani nekrčiť. Je potrebné, aby zaberal čo najmenší objem.

Sväté omše – ďalšie týždne. V pracovné dni sa zdá, že vo všetkých farbách  bude účasť dlhodobo prakticky neobmedzená, môžu prísť všetci – tzv. základ (Z). Čo sa týka nedeľných omší  v sobotu a nedeľu, budú tu nevyhnutné limity.  Okrem limitov bude v červenej a bordovej fáze – pre omše v pracovné dni aj cez víkendy – povinnosť registrácie s uvedením mena, priezviska a e-mailovej adresy.  Kritériom pre farnosti je, aby v danom týždni malo čo najviac ľudí prístup na svätú omšu pri využití tých možností, ktoré ponúka kovid semafor. Bude treba sledovať túto stránku nakoľko každý týždeň môže byť situácia iná.

Dišpenz. Povinnosť účasti nezaväzuje veriacich, pre ktorých návšteva chrámu môže znamenať zvýšené zdravotné riziko, napríklad dochodci, a samozrejme tých, ktorým prítomnosť neumožnia lokálne okolnosti, napríklad zhoršená epidemická situácia, obmedzenia vyplývajúce z Covid  semaforu a podobne…

Aktuálny kalendár.  Liturgický kalendár a čítania na dnešný deň nájdete tu.

Zborček. Detský spevácky zbor, ktorý spieva pravidelne každú nedeľu na svätej omši o 11.00 hod. prijme nových členov – predškolákov a starších. Nácviky bývajú pre staršie deti každý piatok v čase 17.30 – 19.00 hod a pre mladšie deti každú druhú sobotu v čase 10.00 – 11.00 hod. Prihláste sa u pani dirigentky Marietky osobne alebo e-mailom: marieta.horackova@gmail.com. Ďakujeme. Informáciu o našich spevokoloch nájdete aj tu.

Koncert pre mladých. Uskutoční sa v sobotu 18. septembra o 16.00 hod. Miesto: trávnatá parcela s adresou: Kukučínova 29, Chorvátsky Grob – Čierna Voda. Vystúpi kresťanský raper  Martin Augustín Dvornický s kapelou, ktorý má aj vstup pri návšteve pápeža v Košiciach. Plagát tu.

Prvé sväté prijímanie 2022. Prihlasovanie je v pondelok 20. 9. 2021 o 18.00 h. Treba priniesť krstný list. Drahí rodičia tretiakov, podrobnejšie informácie nájdete tu.

Tretiaci. Prvoprijímajúce deti si už môžu v sakristii vyzdvihnúť knižky na samolepky ako aj otázky a odpovede.

Stretká – tretiaci. Informácie nájdete tu.

Stretká pre mamičky s deťmi 1,5 – 3 roky. Informácie nájdete tu.

Birmovka 2023. Viac tu.

Birmovanci. Prvé stretnutie je v piatok 24.9. po sv. omši – čiže o cca 20.00 hod. Viac informácii v mailoch.

Animátori 2022. Prosíme mladých, ktorí sú ochotní tento školský rok 2021/2022 sa venovať prvoprijímajúcim deťom, aby sa zaregistrovali tu.  Takisto prosíme mladých, ktorí sú ochotní tento školský rok 2021/2022 pomáhať pri príprave birmovancov, aby sa zaregistrovali tu.

Návšteva pápeža – poďakovanie. Slovenskí otcovia biskupi ďakujú všetkým, ktorí svojou pomocou a obetavosťou prispeli k príprave návštevy Svätého Otca na Slovensku. Poďakovanie patrí našim policajtom a vojakom, hasičom a zdravotníkom a spolu s nimi všetkým príslušníkom zložiek štátu, ktoré sa zapojili do realizácie tejto apoštolskej cesty. Ďakujeme za ústretovosť prezidentskej kancelárii, vláde Slovenskej republiky i miestnym samosprávam. Samozrejme, ďakujeme organizátorom, architektom, stavebníkom, kňazom, ktorí chystali liturgie, autorom programov aj všetkým účinkujúcim. Ďakujeme tým, ktorí sa postarali o celú logistiku, ako aj tým, ktorí pomáhali zdravotne hendikepovaným osobám. Osobitným spôsobom ďakujeme všetkým dobrovoľníkom a ich koordinátorom, ktorí podali nesmierny výkon. Veľmi si všetku túto pomoc vážime a prosíme Pána, aby ju štedro odmenil a požehnal. Svätý Otec svojou návštevou Slovenska rozsial mnoho dobrých semienok do našej pôdy. Ďakujeme mu za to, a prajeme všetkým, aby sme z nich dokázali vypestovať bohatú úrodu pre duchovné dobro celej krajiny. Ešte raz: Pán Boh všetkým zaplať a požehnaj!

Zbierka – Kuba. Povzbudení návštevou a podnetmi Svätého Otca rozhodli sa slovenskí biskupi vyhlásiť na budúcu nedeľu – 26. septembra 2021 – vo všetkých slovenských kostoloch zbierku na pomoc pre núdznych na Kube. Možné je milodar poslať aj na farský účet a do poznámky napísať: Kuba. Zbierka chce byť jedným z ovocí návštevy Svätého Otca, ktorý opakovane upriamuje pozornosť na bratov a sestry, ktorí majú ťažkosti, zostávajú však prehliadaní. Problémy Kuby prehĺbila celosvetová pandémia koronavírusu. Situácia narastajúcej materiálnej chudoby v tejto krajine je pre nás pripomienkou toho, že máme byť za čo vďační, a zároveň by sme nemali prehliadať tých, ktorí rovnaké šťastie nemajú. Našim cieľom je podeliť sa, tak ako sa v minulosti iní podelili s nami, keď sme to potrebovali. Na budúcu nedeľu (26. septembra) teda biskupi vo všetkých kostoloch vyhlasujú zbierku na pomoc pre chudobných na Kube, a prosia vás o vašu štedrosť v duchu povzbudení, ktoré sme počuli počas návštevy Svätého Otca. Už vopred vám vyslovujeme úprimné “Pán Boh odmeň!” a ďakujeme.

Afrika. Rozširujeme v našej farnosti charitatívny program s názvom Adoptuj si bohoslovca. Ak by sa medzi nami našiel niekto solventný, kto chce pomôcť konkrétnemu africkému budúcemu kňazovi.

Futbal.  Informácie nájdete tu.

Facebook. Pozývame Vás pridať sa do tejto farskej súkromnej facebookovej skupiny, ktorej obsah vidia len jej členovia. Názov skupiny: Farnosť Čierna Voda. Momentálne má cca 250 členov. Žiadajúci člen musí mať riadnu profilovú fotografiu a jasnú identitu profilu.

Prijímanie na ruku. Pozrite si, prosím Vás, kvôli úcte k Eucharistii, tento videoklip ako sa to správne robí.

Linky. Webové stránky, ktoré sa spomínali v oznamoch alebo na kázni nájdete tu.

Odpustky. Z príležitosti roku sv. Jozefa, ktorý vyhlásil pápež František, je možnosť získať úplné odpustky ak sa človek pomodlí v ktorúkoľvek stredu (od 8.12.2020 do 8.12.2021) akúkoľvek modlitbu k sv. Jozefovi pri splnení obvyklých podmienok (sväté príjimanie  v danú stredu, modlitba na úmysel sv. otca v danú stredu a pravidelná spoveď počas roka). V prípade nemožnosti ísť do kostola, stačí duchovné sväté prijímanie pri sledovaní omše on line.

Sedenie. Prosíme veriacich o láskavosť, aby v soboty, nedele a a cez sviatky  – podľa možnosti – si sadali do lavíc od stredu. Pretože keď si sadnú na kraj, vytvárajú blok tým, ktorí prídu neskôr a tí kvôli ohľadom zostanú stáť a v kostole zostanú zbytočne  prázdne miesta v strede lavíc.

Časopisy. Na stolíku je k dispozícii aktuálne číslo časopisov Rebrík, Slovo medzi nami a Milujte sa.

Detský klubík.  Ak máte dieťa vo veku 4- 6 rokov, dávame Vám do pozornosti možnosť prihlásiť ho na školský rok 2021/2022 do klubíku Srdce pre deti. Je to akoby kresťanská škôlka s programom od 7.50 do 15.00 hod. Vedú ho maminy – učiteľky z našej farnosti. Je to kresťanský klub so zameraním na všestranný rozvoj dieťaťa, hodnoty a vzťahy medzi rovesníkmi v tvorivom prostredí. Podmienky fungovania nájdete tu.  Prihlášku nájdete tu.

Aktuálne  opatrenia. Pre náš kostol momentálne platí: 1. v kostole môžete už nie len sedieť ale aj stáť  2. povinnosť mať respirátor alebo rúško (dospelí a deti od 7 rokov)  3. nemať žiadne príznaky respiračného ochorenia 4. primeraná vzdialenosť medzi osobami mimo vlastnej domácnosti v interiéri aj v exteriéri kostola 5. podávanie rúk je zakázané 6. dezinfekcia rúk pri vstupe do kostola povinná  6. tolerovať vetranie interiéru 7.  prijímať na ruku správnym spôsobom – primeraný odstup (aspoň 1m) od ostatných v rade ako aj od kňaza 8.  hromadný spev momentálne praktizujeme, ale  redukovane 9. negatívny test nie je povinný, ale platí, že človek s akýmkoľvek   podozrením alebo predpokladom na infekt C19 nesmie vstúpiť do kostola 10. počet osôb je limitovaný práve aktuálnou vyhláškou určitým percentom  – pri určovaní max. limitu vychádzame z projektovej dokumentácie kostola, ktorá v zmysle STN určuje kapacitu kostola pri sedení, státií i kombinácii sedenia a státia.

Bezhotovostné milodary. Vzhľadom na okolnosti koronakrízy, ale aj  zvyšujúce sa poplatky za spracovanie mincí zo strany bánk, pozývame veriacich, aby – ak uznajú za vhodné – prispievali na farnosť modernejším a súčasnejším spôsobom a to ideálne prostredníctvom trvalých platobných príkazov, prípadne jednorazovými platbami cez internetbanking pomocou QR kódu farského účtu a podobne. Faktom je, že pri úplne najmenších minciach si v prepočte banka účtuje aj 30 percent z toho čo vložíte do košíka. Pri bezhotovostných platbách a bankovkách ide 100 percent farnosti. Kto by teda bol ochotný ideálne trvalým príkazom aj v minimálnych dávkach prispievať (napr. 1 euro/mesačne, kvartálne, ročne), môže tak urobiť na číslo nového farského účtu určeného pre bezhotovostné milodary: SK87 0200 0000 0043 6662 2355 . Na hlavnom farskom účte je  momentálne cca  18.000 eur. Ročný príjem farnosti po odrátaní režijných a paušálnych nákladov bol v roku 2020: 2.000 eur. Z toho sa po prvé musia splácať pôžičky a po druhé robiť rôzne menšie investície a sporiť na umelecké dotvorenie interiéru kostola. Pán Boh zaplať!

Hospodárska rada. Úlohou rady je najmä prakticky, operatívne ale aj konzultačne pomáhať kňazovi pri správe hnuteľného a nehnuteľného majetku farnosti. Ďakujem všetkým, ktorí ste sa prihlásili alebo navrhli kandidátov. V našej diecéze má mať rada 2 až 5 členov plus kňaz. Na obdobie rokov 2021 a 2022 som na túto službu v zmysle cirkevného práva  vymenoval: Ing. Marián Haverlík, Ing. Jaroslav Kling, Ing. Robert Mruk, Ing. Rastislav Žembery.

Príjimanie na ruku. Aktuálne sa v našom kostole príjima na ruku.  Veriaci pri sv. prijímaní dodržuje odstup od kňaza – asi 1 meter. Video, ako sa to po vonkajšej stránke správne robí nájdete tu (stačí si ho pozrieť od 00.30 minúty). Veriaci  majú pristupovať k prijímaniu tak, že predložia otvorenú dlaň vo výške hrude – nie vo výške brucha! Kňaz položí Eucharistiu veriacemu na otvorenú dlaň (ak je pravák , tak na dlaň ľavej ruky) a veriaci si ju sám druhou rukou (ak je pravák, tak spodnou, čiže pravou rukou) vloží do úst pred kňazom. Až potom odíde na svoje miesto. Najpodstatnejšia je pri svätom prijímaní ale vnútorná pripravenosť, uzobranosť,  stav duše bez ťažkého hriechu a živá viera v Kristovu prítomnosť v hostii.

Stavby – pred kostolom. Obecný úrad zverejnil toto územné rozhodnutie. Nákres nájdete tu. Jedná sa o 2 veľké 3-poschodové bytovky, v ktorých budú ambulancie, obchody a asi  40 bytov. Pre kostol to, žiaľ,  znamená, že o niekoľko rokov – v dôsledku zastavanosti územia,  približne 80 percent návštevníkov kostola bude musieť parkovať od kostola 4 až 10 minút pešo. V čase územného konania farnosť požiadala investora aj obec o navýšenia parkovacích miest výraznejšie nad minimum dané zákonom, ako prevenciu pred kolabovaním statickej dopravy v zóne pri kostole. Investor, žiaľ, zatiaľ farnosti nevyhovel.

Stavby – za kostolom . Obecný úrad zverejnil toto územné rozhodnutie. Jedná sa o štyri bytové domy. Každý má mať 3 poschodia. Nákres nájdete tu.  Má to byť 21 bytov a materská škôlka. Pre kostol to, žiaľ, znamená, že bude vo vzdialenosti cca 13 metrov obklopený bytovkami s podobnou výškou ako samotný kostol. V územnom konaní farnosť požiadala  investora aj obec o zníženie 3 bytoviek z 3 poschodí na 2 poschodia. Investor, žiaľ, zatiaľ farnosti nevyhovel.

Splácanie dlhu. Farnosť Smolinské nás oficiálne vyzvala začať splácať dlh voči nim vo výške 100.000 eur.

Modlitby gestom. Pozývame ženy na modlitbu gestom a biblické tance, ktoré sa konajú raz za mesiac večer po svätej omši v miestnosti pre matky s deťmi. Ak máte záujem prísť, najlepšie je sa prihlásiť na zuzka@discantiny.sk

Slovo medzi nami. Aktuálne číslo časopisu na každodennú meditáciu je k dispozícii na stolíku. Nechajme sa viesť Duchom Svätým cez meditáciu denne – ako nás k tomu povzbudzoval sv. Ján Pavol II.

Klubovňa. Informácie nájdete tu.

Úmysly sv. omší. Zapisujeme v pracovné dni v sakristii cca 5 minút po skončení svätej omše na najbližšie dni, čiže spravidla nie na viac ako týždeň dopredu. Výnimkou kedy sa dá úmysel zapísať aj na viac týždňov dopredu, sú napríklad okrúhle životné a manželské jubileá. V nedeľu sú sväté omše spravidla obetované za všetkých farníkov. Na nedeľu je možné zapísať súkromný úmysel iba vo výnimočných prípadoch ako je: 1. okrúhle životné alebo manželské jubileum, 2. náhle úmrtie v rodine, 3. ak z titulu úmyslu omše príde na ňu sedem a viac ľudí, 4. akútne a urgentné potreby, ktoré sa nepredvídateľne vyskytli

Spevokol SKLZ. Prijme nových členov – najmä gitaristov a spevákov. V týchto dňoch si spevokol pripomína 10. výročie od svojho vzniku. Spravidla hrá na svätej omši v nedeľu o 9.30 hod. Sme im vďační za ich obetavú službu!

Modlitby otcov. Pozývame Vás na modlitby otcov. Bývajú 2x za mesiac. Bližšie informácie a kontaktnú osobu nájdete tu.

Modlitby matiek. Bývajú 2x za mesiac. Vo farnosti máme 3 skupiny Modlitieb matiek. Bližšie informácie a kontaktné osoby nájdete tu.

Veľká výprava.  2x mesačne stretká pre deti a teenagerov našej farnosti s názvom Veľká výprava. Stretká sú plánované pre všetky vekové kategórie od 4-18 rokov. Okrem spoločných aktivít a hier sa vypravíme na spoznávanie biblických postáv a príbehov, spoločného zdieľania, diskusií, zamyslení a modlitieb.  Vaše deti môžete ešte dodatočne prihlásiť cez tento prihlasovací formulár.

Detský spevokol. Rád prijme nových členov – deti vo veku 5 až 18 rokov. Spevokol Ryby a Rybičky spieva spravidla každú nedeľu o 11.00 hod. Nácvik pre deti v zbore býva spravidla každú sobotu o 10.00 hod. Nácvik pre mladých v zbore býva spravidla každú stredu alebo štvrtok o 18.30 hod.

Stretká pre tretiakov. Informácie nájdete tu.

Stoličky. Prosíme stoličky v kostole ako aj v miestnosti pre matky s deťmi nechať na pôvodnom mieste – teda v určitej línii, v ktorej ste ich našli, zachovať estetiku. Ak si chce niekto preniesť na sedenie stoličku z miestnosti pre matky s deťmi do kostola, môže tak urobiť iba pri splnení 3 podmienok: 1) stoličku presunie pred začatím omše, nie počas omše 2) stoličku si umiestni na vhodné miesto, aby neobmedzoval ostatných 3) hneď po skončení svätej omše stoličku vráti presne na to isté miesto, odkiaľ si ju zobral. Zachovať líniu. Stoličky neskladať. Ďakujeme.

Sobota. V sobotu sa ruženec pred svätou omšou nemodlí a kostol sa otvára niekoľko minút pred omšou. Prosíme nechodiť skôr.

Ponuka pre post-birmovancov. Jedná sa o jeden víkend za 2 mesiace. počas približne 1,5 roka. Spolu 12 víkendov.  Program je akreditovaný Ministerstvom školstva, prebieha v Rači na Alstrovej ulici v Centre mládeže a garantom je Komisia pre mládež Bratislavskej arcidiecézy. Viac informácii nájdete tu.

Interiér kostola. Začína sa tvoriť koncepcia komplexného umeleckého dotvorenia presbytéria a interiéru kostola. Ak ste vy sám ako farník alebo poznáte niekoho, kto je odborník – umelec alebo architekt so skúsenosťou navrhovania interiéru sakrálnych priestorov, budeme radi ak dáte vedieť pre možnú budúcu spoluprácu.

Rezervované miesta pre deti. Prosíme dospelých, aby si nesadali na miesta označené nápisom: DETI  a aby svoje deti – školákov, poslali sadnúť si dopredu. V nedeľu je vpredu pre deti vyhradených  cca 50 miest. Takisto pripomíname, že požehnanie detí (krížik) dávame deťom po požehnaní na konci svätej omše a nie cez obrad svätého prijímania.

Pravidlá pre malé deti v kostole. Ďakujeme rodičom – zároveň chápeme, že to nemáte v tomto smere ľahké – že vediete deti k tomu, že kostol nie je herňa, trieda ani jedáleň. Pravidlo znie: hračky, pastelky a jedlo sa do kostola nenosia. Výnimku môžu mať, samozrejme, najmenšie deti do 1,5 roka.  Kostol ma posvätnú atmosféru a svoje pravidlá, na ktoré si deti majú zvykať už odmalička.

Výkaz o hospodárení vo farnosti. Je k dispozícii k nahliadnutiu na výveske. Obsahuje účtovné položky za rok 2020. Nakoľko je to interný dokument, nie je dovolené ho odnášať z kostola, fotiť alebo iným spôsobom reprodukovať.

Straty a nálezy. Bývajú v miestnosti pre matky s deťmi v severovýchodnom  rohu miestnosti.

Ruženec. Momentálne sa nemodlí. Inak platí nasledovné: Pozývame na modlitbu sv. ruženca, ktorý sa modlíme celoročne vždy pred svätými omšami v pracovné dni 30 minút pred sv. omšou. Zmena bez predchádzajúceho upozornenia vyhradená! Je možné získať úplné odpustky.

Zbierka na splácanie dlhu za výstavbu kostola. Celoročne je možné poslať  milodar na farský účet – uvedený tu. Pán Boh zaplať!

Časopis Rebrík. Tento školský rok je tu v kostole opäť ponuka detského kresťanského časopisu Rebrík, ktorý zábavnou formou sprevádza deti na ceste viery.

Lavice. Na lavice boli nainštalované protišmykové podložky. Prosíme, aby ste lavice za žiadnych okolností, ani pri upratovaní, nepremiestňovali, neposúvali a nedvíhali. Poškodila by sa tým ich fixácia. Ďakujeme.

Steny kostola. Prosíme ľudí, ktorí stoja vzadu a po bokoch kostola , aby si v žiadnom prípade neopierali topánky o biele steny. Každý dotyk s topánkou tam zanecháva čiernu stopu.

Bontón v kostole. Pripomíname, že  slušnosť  je zostať v kostole aspoň do odchodu kňaza, čiže aspoň do okamihu, keď kňaz dá požehnaniu poslednému dieťaťu. Odísť skôr bez relevantnej príčiny je vyslovene nezdvorilé!

Požehnanie detí. Krížik udeľujeme pri všetkých sv. omšiach  v riadnom liturgickom čase, čiže nie počas obradu sv. príjimania, ale po požehnaní na záver sv. omše dostanú osobitné požehnanie deti – tzv. krížik na čelo.  Je to optimálnejšie z viacerých, liturgických aj praktických aspektov. Ľudia v kostole zostávajú až do odchodu kňaza, čiže  odchádzajú až po požehnaní posledného dieťaťa. Odísť skôr je nezdvorilé!

Miestnosť pre matky s deťmi. Na žiadosť veriacich prosíme rodičov, aby v situácii, keď ich dieťa začne plakať alebo iným spôsobom ruší posvätné ticho, ktoré má v liturgii nenahraditeľnú funkciu, využili miestnosť pre matky s deťmi, ktorá bola na tento účel vybudovaná.  Má kapacitu viac ako 100 miest.  V miestnosti plánujeme v budúcnosti dokúpiť aktívny reproduktor, nové stoly, obrazovku, prípadne iné úpravy. Prijmeme od vás podnety. 

Prosba o upratovanie. Prosíme ľudí, ktorí by boli ochotní pomôcť pri upratovaní kostola cca 5 krát do roka na cca 1 hodinu, aby sa prihlásili priamo u pani Zuzky Peťovskej na mobile: 0917 905 358 alebo e-maili: zuzka.petovska@gmail.com. Momentálne máme na upratovanie 10 skupín, ktoré sa striedajú. Chceme založiť 11. skupinu. Ďakujeme!

Požiarna ochrana. Na základe príslušných právnych noriem Slovenskej republiky a na základe nariadení a odporúčaní technika požiarnej ochrany objektu a Hasičského a záchranného zboru Slovenskej republiky sa stanovuje nasledovné: zapaľovanie sviec v interiéri a exteriéri kostola je dovolené len s predchádzajúcim a výslovným súhlasom správcu objektu. Ďalej sa zakazuje fajčenie a akákoľvek manipulácia s otvoreným ohňom v interiéri aj exteriéri kostola. Zapaľovanie sviec pri kríži je celoročne prísne zakázané. V čase prítomnosti ľudí v objekte sa nesmú vypínať svetlá, ktoré zabezpečujú normou stanovené osvetlenie zhromažďovacieho priestoru ako aj osvetlenie požiarnych únikových ciest.

GDPR. Ochrana osobných údajov našej farnosti sa riadi podľa aktuálnych právnych noriem platných v SR a EU podľa postupu schválenom KBS, o ktorom legislatívne povinnú informáciu nájdete tu.