Oznamy

Sväté omše. V sobotu (24.11.) výnimočne o 17.00 hod. V ostatné dni bez zmeny. Čiže: ut-18.00, str-18.00, štv-18.00, pia-19.00, so-17.00,  ne – 8.00,  9.30 a 11.00 hod.  Pravidelný rozpis nájdete tu.

Aktuálny kalendár.  Liturgický kalendár a čítania na dnešný deň nájdete tu. 

Sobota 24.11. Výnimočne bude v sobotu 24.11. svätá omša o 17.00 hod. Po nej bude koncert o 18.00 hod . Po koncerte pozývame na pohostenie. Počas koncertu sa deti môžu hrať v pastoračnom centre.

Duchovné cvičenia. Organizované pre mamy z Čiernej Vody sa konajú od štvrtka 22. novembra. Viac informácii nájdete tu.

Koncert. Adventný projekt “Darujme úsmev” je sociálny projekt Združenia exallievov a priateľov dona Bosca na Slovensku s cieľom podporiť deti a rodiny pochádzajúcich z ťažších pomerov. Ponúka niekoľko foriem podpory: modlitbovú, finančnú, materiálnu resp. pomoc formou “shoe boxov” – darčekov pre deti. Projekt začne v novembri a bližšie informácie sa nachádzajú na plagátoch v kostole. Každoročne je časť finančnej zbierky venovaná aj nejakému konkrétnemu dielu – tento rok sa jedná o podporu saleziánskej misie v Ekvádore, kde už desaťročia pôsobia slovenskí saleziáni a dobrovoľníci. Prepojenou aktivitou so sociálnym projektom je benefičný koncert “Darujme úsmev”, ktorý sa uskutoční v sobotu 24.11.2018 o 18:00 v našom kostole. Hudobnými hosťami koncertu budú náš zbor Sklz a hudobné duo “Saleziáni” – autori mnohých zhudobnených žalmov a piesni, ktoré sa spievajú aj počas bohoslužieb. Nakoľko výťažok koncertu bude venovaný pre dobrú vec a väčšia časť z neho pre saleziánov v Ekvádore, osobne nás navštívi slovenský misionár v tejto krajine Anton Odrobiňák, ktorý pôsobí priamo v amazónskom dažďovom pralese medzi kmeňmi domorodých indiánov Šuarov. Prítomným sa prihovorí aj známy slovenský výrobca čokolády značky Lyra pán Karol Stýblo jeden z pár ľudí na svete s titulom Fino de aroma Master Chef Chocolatier, ktorý okrem toho, že je taktiež odchovancom dona Bosca, sa osobne angažuje v pomoci týmto kmeňom a priamo spolupracuje s miestnymi Indiánmi. Počas koncertu sa deti môžu hrať v pastoračnom centre.

Stretnutie rodičov birmovancov. Stretnutie rodičov birmovancov bude v stredu 28.11. o 19.00 hod. v kostole.

Časopis pre deti. Novembrové číslo časopisu Rebrík je k dispozícii na stolíku v kostole. Je určený najmä pre prvákov, druhákov, tretiakov, štvrtákov a piatakov.

Sv. Mikuláš. Príde do nášho kostola v nedeľu 2. decembra na svätú omšu o 9.30 a 11.00 hod.

Zbierka na charitu. Koná sa v nedeľu 2. decembra. Pán Boh odmeň!

Svätá omša pri sviečkach. Bude v piatok 14.12. o 19.00 hod.

Prvoprijímajúci. Prosíme rodičov, aby sa s deťmi učili modlitby a otázky podľa poradia.

Dobrá novina. Koledovanie je plánované aj tento rok. Kto je ochotný sa zapojiť, nech sa napíše do zoznamu v najbližších dňoch.

Futbal.  V telocvični v nedeľu od 16.00 do 18.00 hod.

Dlhodobé oznamy:

Prvé sväté príjimanie. Deti si vyzdvihnú otázky v sakristii prvý novembrový týždeň.  Termín bol stanovený na 11. máj  (sobota) o 10.30 hod. Na prvé sväté príjimanie sa tento rok pripravuje približne 30 detí. Aktuálne informácie pre prvoprijímajucich nájdete tu.

Farský ples. Prosíme ochotných podnikateľov a manažérov o poskytnutie cien do tomboly na farský ples, ktorý bude 19. januára v DK Vajnoria vo Vajnoroch. Pán Boh odmeň! Nakoľko je to na organizáciu náročná akcia, a ak chceme, aby ples bol aj po ďalšie roky, je nevyhnutné, aby sa do prípravy zapojili viacerí spolupracovníci. Budeme radi ak ktokoľvek, kto je ochotný pomôcť pri organizácii plesu tento rok, ale najmä ďalšie ročníky, sa ozve pani Katke: mobil 0907 191 525 alebo na e-mail: farsky.ples.cierna.voda@gmail.com.Ďakujeme.

Kreatívny krúžok. Pozývame dievčatá vo veku 8 – 15 rokov na kreatívny krúžok. Vedie ho naša pani Kristínka. Býva každú stredu v čase 16.30 -18.00 hod. v pastoračnom centre kostola.  Viac informácii nájdete tu.

Stretká pre mamičky s deťmi 1,5 – 3 roky.  Pozývame mamičky a deti vo veku približne 1,5 – 3 roky na detské stretká s názvom Prvé kroky s Bohom. Budeme sa hrať, spievať, tancovať, kresliť, lepiť a hlavne spolu spoznávať nášho Boha. Stretnutia bývajú spravidla každú stredu od 9.30 do 11.30 hod.   Viac informácií nájdete v letáčiku.

Futbal. Pozývame staršie deti a kresťanskú mládež na futbal na ihrisko v areáli hotela Agatka v prípade priaznivého počasia.  Počas mesiacov september a október hrávame každú nedeľu o 16.00 hod. V mesiacoch november až marec v telocvični.

Rádio Mária. Vysiela v mnohých jazykoch, je rozšírené vo viac než 70 krajinách sveta a zameriava sa na duchovný program. Slovenské vysielanie je možné počúvať cez internet, prípadne si stiahnuť jednoduchú aplikáciu pre mobilné zariadenia. Webová stránka: radiomaria.sk

Pro life kordinátor. Hľadáme kordinátora pre našu farnosť, ktorý by pohol realizovať projekt Sviečka za nenarodené deti, prípadne ak by chcel, aj iné pro life aktivity. Nie je to časovo náročná služba.

Biskup z Tanzánie. Peniaze vyzbierané na svätej omši boli odovzdané na stavbu katolíckej nemocnice v africkej diecéze Tanzánia – Kahama. Pán Boh zaplať! Reportáž z návštevy Tanzánie nájdete tu. Fotografie tu.

Časopis Rebrík. Tento školský rok je tu v kostole opäť ponuka detského kresťanského časopisu Rebrík, ktorý zábavnou formou sprevádza deti na ceste viery.

Stretká pre predškolákov a prvákov. Ak máte predškoláka alebo prváka, môžete ho alebo ju prihlásiť na stretká, ktoré bývajú v pastoračnom centre spravidla spravidla každý nepárny utorok počas školského roka (dni vyučovania) v čase 17.00 -18.00 hod. Stretká so zábavno-poučným interaktívnym obsahom vedie pani Lucka Čahojová. Najlepšie, keď ju požiadate o pridanie do súkromného mailing listu:  luckakovalcikova@gmail.com  Viac informácii nájdete tu. 

Stretká pre tretiakov a štvrtákov.  Stretká pre tretiakov a štvrtákov bývajú spravidla každý párny utorok počas školského roka (dni vyučovania) v čase 17.00 – 18.00 hod.  pod vedením animátorky Moniky.

Vianočný strom. Kto by vedel tento rok na Vianoce darovať pekný strom vhodný do kostola zo svojej záhrady vo výške cca 3, 5 metra nech nám nechá na seba kontakt. Ďakujeme.

Detský klubík.  Ak máte dieťa vo veku 4- 6 rokov, dávame Vám do pozornosti možnosť prihlásiť ho od septembra do klubíku Srdce pre deti. Je to akoby kresťanská škôlka s dopoludňajším programom. Vedú ho maminy – učiteľky z našej farnosti. Je to kresťanský klub so zameraním na všestranný rozvoj dieťaťa, hodnoty a vzťahy medzi rovesníkmi v tvorivom prostredí. Viac informácii nájdete tu. Prihlášku nájdete tu.

Bicykel pre Madagascar. Ďakujeme všetkým, ktorí ste sa zapojili do tejto akcie. Vyzbieralo sa 120 bicyklov, počet je tým pádom naplnený. Akcia ukončená. Informácie o akcii nájdete na tomto plagátiku.

Lavice. Na lavice boli nainštalované protišmykové podložky. Prosíme, aby ste lavice za žiadnych okolností, ani pri upratovaní, nepremiestňovali, neposúvali a nedvíhali. Poškodila by sa tým ich fixácia. Ďakujeme.

Výkaz o hospodárení vo farnosti. Je k dispozícii k nahliadnutiu každému v sakristii ako aj na výveske. Obsahuje účtovné položky za 1. polrok 2018. Nakoľko je to interný dokument, nie je dovolené ho odnášať z kostola, fotiť alebo iným spôsobom reprodukovať.

Slovo medzi nami. Dávame do pozornosti časopis Slovo medzi nami. Nachádza sa na stolíku pri východe z kostola. Obsahuje podnety z Božieho slova s aplikáciami pre život na každý deň podľa dátumu. Nové číslo časopisu bude v našom kostole k dispozícii každý mesiac. Je to odpoveď na výzvu svätého otca, aby každý kresťan rozijímal z evanjelia každodenne.

Steny kostola. Prosíme ľudí, ktorí stoja vzadu a po bokoch kostola , aby si v žiadnom prípade neopierali topánky o biele steny. Každý dotyk s topánkou tam zanecháva čiernu stopu.

Bontón v kostole. Pripomíname, že  slušnosť  je zostať v kostole aspoň do odchodu kňaza, čiže aspoň do okamihu, keď kňaz dá požehnaniu poslednému dieťaťu. Odísť skôr bez relevantnej príčiny je nezdvorilé.

Pravidlá pre malé deti v kostole. Ďakujeme rodičom, že vediete deti k tomu, že kostol nie je herňa, trieda ani jedáleň. Pravidlo znie: hračky, pastelky a jedlo sa do kostola nenosia. Výnimku môžu mať, samozrejme, najmenšie deti do 1,5 roka.  Kostol ma posvätnú atmosféru a svoje pravidlá, na ktoré si deti majú zvykať už odmalička. Veľkú rolu tu hrá aj dobrý príklad ostatných detí a trpezlivá dôslednosť rodičov.

Úmysly svätých omší. Zapisujeme v sakristii celoročne po sv. omšiach v priebežný týždeň na práve nasledujúci týždeň, čiže spravidla nie na viac ako týždeň dopredu. Výnimkou kedy sa dá úmysel zapísať aj na viac týždňov dopredu, sú napríklad okrúhle životné a manželské jubileá. V nedeľu majú sväté omše spravidla spoločný úmysel a sú teda obetované za všetkých farníkov. Na nedeľu je možné zapísať súkromný úmysel iba vo výnimočných prípadoch ako je: 1. okrúhle životné alebo manželské jubileum, 2. náhle úmrtie v rodine, 3. ak z titulu úmyslu príde na omšu viac ako 7 ľudí, 4. akútne a urgentné potreby, ktoré sa nepredvídateľne vyskytli.

Duchovná výzva. Inšpirujúce predsavzatie na každý deň v pdf nájdete tu.

Liturgické okienko. Požehnanie detí udeľujeme pri všetkých sv. omšiach  v riadnom liturgickom čase, čiže nie počas obradu sv. príjimania, ale po požehnaní na záver sv. omše dostanú osobitné požehnanie deti – tzv. krížik na čelo.  Je to optimálnejšie z viacerých, liturgických aj praktických aspektov. Ľudia v kostole zostávajú až do odchodu kňaza, čiže  odchádzajú až po požehnaní posledného dieťaťa. Odísť skôr je nezdvorilé!

Misionár z Madagascaru. V sobotu slúžil v našom kostole svätú omšu don Vladimír – misionár z Madagascaru. Pán Boh odmeň všetkým, ktorí ste prispeli na misiu na Madagascare, kde otvorili 5 slovenských škôl. Vyzbieralo sa cca 400 eur. Videoklip, ktorý v príhovore spomínal si môžete pozrieť na tomto odkaze.

Biblická súťaž. Gratulujeme tretiakom, ktorí sa zúčastnili súťaže. Vyhrali 2. miesto v kategórii: mladší žiaci. Fotografie zo súťaže si môžete pozrieť v galérii.

Miestnosť pre matky s deťmi. Na žiadosť veriacich prosíme rodičov, aby v situácii, keď ich dieťa začne plakať alebo iným spôsobom ruší posvätné ticho, ktoré má v liturgii nenahraditeľnú funkciu, využili miestnosť pre matky s deťmi, ktorá bola na tento účel vybudovaná.  Má kapacitu viac ako 100 miest.  V miestnosti plánujeme v tomto roku dokúpiť aktívny reproduktor, dataprojektor, stoličky, prípadne iné úpravy. Prijmeme od vás podnety. 

Informačná tabuľa. Pripomíname, že informačná tabuľa s oznamami farnosti  sa nachádza v exteriéri – nie na múre kostola, ale cca 5m od kostola. Takisto sa všetky potrebné informácie nachádzajú na horeuvedenej webovej stránke: ciernavoda.fara.sk

Rezervované miesta pre deti. Prosíme dospelých, aby si v žiadnom prípade nesadali na miesta označené nápisom: DETI  a aby svoje deti – najmä školákov, poslali sadnúť si dopredu. V nedeľu je vpredu pre deti vyhradených  cca 50 miest. Takisto pripomíname, že požehnanie detí (krížik) dávame deťom po požehnaní na konci svätej omše a nie cez obrad svätého prijímania.

Prosba. Dostali sme podnet od ľudí, ktorí sedia v zadnej polovici kostola v laviciach, že nevidia, keď sa pred nich do stredovej uličky postavia veriaci, ktorí stoja a bránia tak vo výhľade dopredu všetkým ľuďom, ktorí sedia za nimi.   Kto chce stáť alebo už nemá miesto na sedenie ma k dispozícii priestor v pravej časti kostola vpredu – tam, kde zvykne bývať detský zbor a nezostáva stáť v strednej uličke.  Ďakujeme za pochopenie.

Stretká pre mamičky s deťmi 1,5 – 3 roky.  Pozývame mamičky a deti vo veku približne 1,5 – 3 roky na detské stretká s názvom Prvé kroky s Bohom. Budeme sa hrať, spievať, tancovať, kresliť, lepiť a hlavne spolu spoznávať nášho Boha. Stretnutia bývajú každú stredu od 9.30 do 11.30 hod.  Viac informácií nájdete na letáčikoch pri východe z kostola.

Stretká pre deti vo veku 4 -7 rokov. Ak máte predškoláka, prváka alebo druháka, môžete ho alebo ju prihlásiť na stretká, ktoré začnú bývať v pastoračnom centre každý druhý utorok v čase 17.00 -18.00. Stretká so zábavno-poučným interaktívnym obsahom vedie pani Lucka Čahojová. Najlepšie, keď ju požiadate o pridanie do súkromného mailing listu:  luckakovalcikova@gmail.com  Viac informácii nájdete tu.

Prosba o upratovanie. Prosíme ľudí, ktorí by boli ochotní pomôcť pri upratovaní kostola cca 5 krát do roka na cca 1 hodinu, aby nechali na seba kontakt v sakristii, na e-maili, v SMS 0904 924 178  alebo priamo u pani Zuzky Peťovskej na mobile: 0917 905 358. Momentálne máme na upratovanie 8 skupín, ktoré sa striedajú. Chceme založiť 9. skupinu. Ďakujeme!

GDPR. Ochrana osobných údajov našej farnosti sa riadi podľa aktuálnych právnych noriem platných v SR a EU podľa postupu schválenom KBS, o ktorom legislatívne povinnú informáciu nájdete tu.

Manželská poradňa: Od septembra začala fungovať v starom Chorvátskom Grobe v budove fary psychologická  poradňa každý  pondelok od 16.00 do 19.00 hod. Skúsený a kresťanský  psychológ Jozef Pápaj sa okrem všeobecnej psychológie osobitne špecializuje na manželské poradenstvo a  adoptované deti. Kontakt: 0948 779 189.