Oznamy

Sväté omše. Tento týždeň bez zmeny. Pravidelný rozpis nájdete tu.

Zbierka na charitu. Budúcu nedeľu (25.02) bude pravidelná jarná zbierka na charitu. Pán Boh odmeň! Informácie o konkrétnych projektoch nájdete na tejto stránke. 

Manželská víkendovka. Pozývame manželov na duchovnú obnovu s názvom Manželstvo – misia možná 2 (MM2) od 15. do 17. júna 2018. Viac informácii na plagátiku.

Gymnázium sv. Uršule v Bratislave. Pozýva všetkých záujemcov o štúdium z radov žiakov 9. ročníka základných škôl na Deň otvorených dverí, ktorý sa uskutoční 22. februára 2018 v dopoludňajších hodinách v dvoch vstupoch dopoludnia o 9:00 hod. alebo o 11:00 hod. Počas návštevy sa dozviete základné informácie o škole a živote v nej.Viac informácii nájdete na stránke školy.

Krížová cesta. Bude bývať každý piatok cez pôstne obdobie o 18.25 hod. Z tohto dôvodu sa pred sv. omšoami v piatok cez pôstne obdobie nebude spovedať.

Poďakovanie – organ.  Ďakujeme všetkým zainteresovaným za pomoc pri inštalácii organu. Ako to prebiehalo si môžete pozrieť v galérii.

Misionár z Madagascaru. V sobotu slúžil v našom kostole svätú omšu don Vladimír – misionár z Madagascaru. Pán Boh odmeň všetkým, ktorí ste prispeli na misiu na Madagascare, kde otvorili 5 slovenských škôl. Vyzbieralo sa cca 400 eur. Videoklip, ktorý v príhovore spomínal si môžete pozrieť na tomto odkaze.

Biblia pre všetkých. Je názov súťaže, ktorej cieľom je ponúknuť veriacim rôzneho veku súťažnou formou prehĺbenie svojich znalostí zo Svätého Písma a ich aplikácie do života. Súťaží sa v trojčlenných družstvách na úrovni farnosti, dekanátu a diecézy. Obsahom súťaže tohto roku je Evanjelium podľa Marka. Kto by mal záujem vytvoriť trojčlenné družstvo, nech sa prihlási na fare. Prihlášky treba odovzdať do konca februára.

Biblická súťaž. Gratulujeme tretiakom, ktorí sa zúčastnili súťaže. Vyhrali 2. miesto v kategórii: mladší žiaci. Fotografie zo súťaže si môžete pozrieť v galérii.

Miestnosť pre matky s deťmi. Na žiadosť veriacich prosíme rodičov, aby v situácii, keď ich dieťa začne plakať alebo iným spôsobom ruší posvätné ticho, ktoré má v liturgii nenahraditeľnú funkciu, využili miestnosť pre matky s deťmi, ktorá bola na tento účel vybudovaná.  Má kapacitu viac ako 100 miest.  V miestnosti plánujeme v tomto roku dokúpiť aktívny reproduktor, dataprojektor, stoličky, prípadne iné úpravy. Prijímeme od vás podnety. 

Pravidlá pre malé deti v kostole. Ďakujeme rodičom, že vediete deti k tomu, že kostol nie je herňa, trieda ani jedáleň. Pravidlo znie: hračky, pastelky a jedlo sa do kostola nenosia. Výnimku môžu mať, samozrejme, najmenšie deti do 1,5 roka.  Kostol ma posvätnú atmosféru a svoje pravidlá, na ktoré si deti majú zvykať už odmalička. Veľkú rolu tu hrá aj dobrý príklad ostatných detí a trpezlivá dôslednosť rodičov.

Prvoprijímajúci. Prosíme rodičov prvoprijímajúcich detí, aby sa priebežne s deťmi učili otázky, z ktorých budú mať deti približne o mesiac malú skúšku.

Požehnania domov. Prebiehajú počas mesiacov január – február. Prihlasovať sa môžete v sakristii po ktorejkoľvek omši. Jedná sa predovšetkým o domy, ktoré ešte neboli kňazom požehnané.

 

Dlhodobé oznamy:

Národné stretnutie mládeže. V januári sa začína registrácia na Národné stretnutie mládeže P18, ktoré sa bude konať 26. až 29. júla 2018 v Prešove. Prvý deň je registrácia za zvýhodnených podmienok. Viac informácií je na stránke narodnestretnutiemladeze.sk.

Informačná tabuľa. Pripomíname, že informačná tabuľa s oznamami farnosti  sa nachádza v exteriéri – nie na múre kostola, ale cca 5m od kostola. Takisto sa všetky potrebné informácie nachádzajú na horeuvedenej webovej stránke: ciernavoda.fara.sk

Úmysly svätých omší. Zapisujeme v sakristii celoročne po sv. omšiach v priebežný týždeň na práve nasledujúci týždeň, čiže spravidla nie na viac ako týždeň dopredu. Výnimkou kedy sa dá úmysel zapísať aj na viac týždňov dopredu  sú napríklad okrúhle životné a manželské jubileá.

Slovo medzi nami. Dávame do pozornosti časopis Slovo medzi nami. Nachádza sa na stolíku pri východe z kostola. Obsahuje podnety z Božieho slova s aplikáciami pre život na každý deň podľa dátumu. Nové číslo časopisu bude v našom kostole k dispozícii každý mesiac. Je to odpoveď na výzvu svätého otca na rok 2018 , aby každý kresťan rozijímal z evanjelia každodenne.

Rezervované miesta pre deti. Prosíme dospelých, aby si v žiadnom prípade nesadali na miesta označené nápisom: DETI  a aby svoje deti – najmä školákov, poslali sadnúť si dopredu. V nedeľu je vpredu pre deti vyhradených  cca 50 miest. Takisto pripomíname, že požehnanie detí (krížik) dávame deťom po požehnaní na konci svätej omše a nie cez obrad svätého prijímania.

Prosba. Dostali sme podnet od ľudí, ktorí sedia v zadnej polovici kostola v laviciach, že nevidia, keď sa pred nich do stredovej uličky postavia veriaci, ktorí stoja a bránia tak vo výhľade dopredu všetkým ľuďom, ktorí sedia za nimi.   Kto chce stáť alebo už nemá miesto na sedenie ma k dispozícii priestor v pravej časti kostola vpredu – tam, kde zvykne bývať detský zbor a nezostáva stáť v strednej uličke.  Ďakujeme za pochopenie.

Stretká pre mamičky s deťmi 1,5 – 3 roky.  Pozývame mamičky a deti vo veku približne 1,5 – 3 roky na detské stretká s názvom Prvé kroky s Bohom. Budeme sa hrať, spievať, tancovať, kresliť, lepiť a hlavne spolu spoznávať nášho Boha. Stretnutia bývajú každú stredu od 9.30 do 11.30 hod.  Viac informácií nájdete na letáčikoch pri východe z kostola.

Stretká pre deti vo veku 4 -7 rokov. Ak máte predškoláka, prváka alebo druháka, môžete ho alebo ju prihlásiť na stretká, ktoré začnú bývať v pastoračnom centre každý druhý utorok v čase 17.00 -18.30. Stretká so zábavno-poučným interaktívnym obsahom vedie pani Lucka Čahojová. Netreba sa vôbec prihlasovať, stačí jednoducho prísť.  na 7.11. a ďalšie potom bude už o týždeň – čiže 14.11. – vždy od 17.00 do 18.00 hod.

Prosba o upratovanie. Prosíme ľudí, ktorí by boli ochotní pomôcť pri upratovaní kostola cca 5 krát do roka na cca 1 hodinu, aby nechali na seba kontakt v sakristii, na e-maili, v SMS 0904 924 178  alebo priamo u pani Zuzky Peťovskej na mobile: 0917 905 358. Momentálne máme na upratovanie 8 skupín, ktoré sa striedajú. Chceme založiť 9. skupinu. Ďakujeme!

Psychologická poradňa: Od septembra začala fungovať v Chorvátskom Grobe v budove farského úradu psychologická  poradňa každý  pondelok od 16.00 do 19.00 hod. Psychológ Jozef Pápaj sa okrem všeobecnej psychológie osobitne špecializuje na manželské poradenstvo a  adoptované deti. Kontakt: 0948 272 477.