Oznamy

Sväté omše. Vo štvrtok (8.12.) o 17.30 a 19.00 hod. V ostatné dni bez zmeny. Čiže: ut-18.00, str-18.00, štv-17.30, 19.00, pia-19.00, so-18.00, ne-8.00, 9.30, 11.00 hod. Paušálny rozpis bohoslužieb počas roka nájdete tu.

Aktuálny kalendár.  Liturgický kalendár a čítania na dnešný deň nájdete tu.

Svätý Mikuláš. Príde do nášho kostola v nedeľu 4.12. po sv. omši, ktorej začiatok je o 9.30 a o 11.00 hod.

8.december. Je prikázaný sviatok Nepoškvrneného počatia Panny Márie. Sväté omše sú o 17.30 a 19.00 hod.

Koledovanie. Uskutoční sa na Štedrý deň v čase 9.00-13.00 hod. Kto má záujem prijať koledníkov, nech sa zapíše tu. Rodičia, ktorí sú ochotní poslať deti na koledovanie, nech ich zapíšu tu. Ďakujeme. Deti budú mať jeden nácvik, pravdepodobne v nedeľu 18.12. poobede. Viac o tejto celoslovenskej aktivite sa dozviete tu.

Betlehemy. Požehnávame na začiatku všetkých štyroch nedeľných omší v sobotu (17.12.) a na štvrtú adventnú nedeľu (18.12). Môžete ich pred omšou nechať napr. na schodíkoch vpredu – vpravo a vľavo od oltára, po stranách.

Podujatia v diecéze. Informácie o podujatiach v Bratislavskej arcidiecéze môžete sledovať na oficiálnej facebookovej stránke diecézy (presný názov stránky: Bratislavská arcidiecéza) alebo priebežne a čiastočne aj tu.

Ponuka pre mužov. Pozývame mužov absolvovať program Exodus. Viacerí chlapi z Čiernej Vody sa už teraz zaregistrovali. Je zameraný na posilnenie mužskej osobnosti po fyzickej, psychickej, ale najmä spirituálnej stránke. Viac informácii a možnosť registrácie tu alebo v anglickom origináli tu. Cez aplikáciu sa viete spojiť s ďalšími účastníkmi v okolí.

Prvé sväté prijímanie 2023. Drahí rodičia tu nájdete všetky ďalšie informácie.

Stretká – mamičky s deťmi. Informácie nájdete tu.

Shoe box. Charitatívna akcia, ktorá sa koná do11. decembra 2022. Do škatule od topánok vložte napríklad oblečenie, hračku, hygienické potreby, školské potreby, nejakú sladkosť, poprípade pohľadnicu alebo list pre dané dieťa. Takáto škatuľa sa následne zabalí do baliaceho papiera ako vianočný darček, na ktorý treba uviesť komu je daný darček určený – napr: chlapec 10 ročný, dievča 8 ročné. a podobne. Takýmto spôsobom dokážeme byť veľmi konkrétni a dary zvyknú byť veľmi vhodne adresované. Hlavnou myšlienkou tejto aktivity je spríjemnenie Vianoc deťom zo sociálne slabších vrstiev. V rodinách je možné takýmto spôsobom pestovať u detí zmysel deliť sa. Jednotlivé krabice nechávajte v miestnosti pre matky s deťmi – v južnom rohu – roh vzadu, bez okien – do 11. decembra 2022. Takisto je možné podporiť projekt iba finančne. Viac informácii tu. Pán Boh zaplať!

Vianočný strom. Kto by vedel darovať pre kostol pekný strom vo výške 3 až 6 metrov na budúcoročné Vianoce 2023, nech dá vedieť. Pán Boh zaplať.

Knižky. V laviciach sú knižky s pesničkami pre dospelých a s rôznymi textami a obrázkami pre mladšie, ale najmä staršie deti, aby si mohli čítať priebeh omše a podobne. Knižky sú rovnomerne rozložené v laviciach. Je slušnosť nechať knižky na tom mieste kde boli alebo aspoň v tej lavici kde boli, rovnomerne rozložené. Keď malé deti dávajú knižky cez omšu na jednu kopu a premiestňujú, prosíme rodičov, aby ich po omši vrátili na pôvodné miesto alebo nechali aspoň rovnomerne rozložené v pôvodných radoch lavíc, kde ich našli. Ďakujeme.

Vianoce – spoveď. Kto môže, nech si spoveď nenecháva na poslednú chvíľu. Pri spovedi je rozumné brať do úvahy koľko ľudí čaká ešte v rade. Ak je ich málo, je priestor aj na pastoračný rozhovor. Ak v rade čaká ale ešte veľa ľudí, je rozumné a empatické – z ohľaduplnosti voči ostatným – sa zamerať nie na pastoračný rozhovor, ale na samotnú spoveď – čiže na: spytovanie svedomia, vyznanie hriechov, lútosť, predsavzatie a rozhrešenie. Dvere na spovednici nechávajte po spovedi vždy otvorené úplne dokorán – opäť kvôli ohľaduplnosti voči tomu, kto ide po Vás, aby mal dostatok kyslíka na dýchanie. Takisto Vás úctivo prosíme čakať spravidla postojačky v rade na označenom mieste, nie sedieť kade tade, aby bolo jasné poradie a vyhlo sa možným nedorozumeniam medzi ľuďmi ohľadom poradia a zároveň aby aj kňaz vedel koľko ľudí ešte čaká na spoveď. Možnosť spovede z príležitosti Vianoc je v našom kostole v nedeľu 11.12. v čase 15.00 – 18.00 hod. (3 kňazi), v nedeľu 18.11. v čase 15.000 – 18.00 hod. (2 kňazi) a 24.12 v čase 9.00 – 15.00 hod. (1 kňaz). Možnosť spovede je aj v okolitých farnostiach nasledovne. Senec: sobota 17.12.: 9.00 – 12.00 a 15.00 – 18.00 h. Ivanka pri Dunaji: nedeľa 18.12.: 16.00 – 18.00 h. Bernolákovo: utorok 20.12.: 15.30 – 17.30 h. Chorvátsky Grob: streda 21.12.: 16.00 – 18.00 h. Kostol sv. Štefana v BA (kapucíni): od 15.12 až do 23.12 takmer celý deň (od 8.00 do 19.00 h.) v zmysle rozpisu uvedenom na ich stránke.

Ponuka pre deti. Pre deti vo veku 3-6 rokov ponúkame možnosť navštevovať katechézy Dobrého pastiera. Táto metóda vychádzajúca z pedagogiky Márie Montessori sa snaží pre deti vytvoriť priestor na spoznanie Boha v pripravenom prostredí átria. Katechézy sa konajú v klubovni OZ Vlna na ulici Janka Kráľa, vždy v stredu o 16.00. Na stretnutia je nutné sa vopred prihlásiť – uzavretá skupinka stretávajúca sa počas celého roka. Viac informácií tu.

Detský spevokol. Detský zbor, ktorý spieva pravidelne každú nedeľu na svätej omši o 11.00 hod. prijme nových členov – predškolákov a starších. Nácviky bývajú spravidla pravidelne každý týždeň podobne ako krúžky. Prihláste sa u pani dirigentky Zuzky osobne alebo e-mailom: zuzkadisca@gmail.com Ďakujeme. Informáciu o našich spevokoloch nájdete aj tu.

Poďakovanie. Vopred ďakujem za pomoc pri príprave detí na prvé sväté prijímanie v tomto školskom roku metodičkám: Lucii Haverlíkovej a Zuzke Peťovkej a animátorkám: Lucii Schmidtovej, Natálii Noskovičovej, Táni Peťovskej, Adelke Ježíkovej, Šáre Holúbekovej a Sofii Maar. Vopred ďakujem za venovanie sa birmovancom tento školský rok: Michalovi Barnášovi, Damiánovi Kružliakovi, Martinovi Dilongovi, Natálii Machalovej a Simone Barnášovej.

Ruženec. Modlíme sa v utorok a vo štvrtok pred svätou omšou.

Stretká – tretiaci. Informácie nájdete tu.

Modlitby otcov. Pozývame Vás na modlitby otcov. Bývajú 2x za mesiac. Bližšie informácie a kontaktnú osobu nájdete tu.

Modlitby matiek. Bývajú 2x za mesiac. Vo farnosti máme 3 skupiny Modlitieb matiek. Bližšie informácie a kontaktné osoby nájdete tu.

Termíny. Program s Komunitou blahoslavenstiev: 15.4. 2023. Prvé sväté príjimania: 13.5.2023 a 20.5.2023 a 27.5. 2023. Birmovka 2023: pravdepodobne 24.6. 2023 alebo niektorá iná júnová sobota, upresní sa vo februári. Denné tábory 2023: upresní sa v máji. Rodinný tábor: 22.7. – 29.7. 2023. Hody: 14.10. a 15.10.2023.

Rodinný tábor 2023. V roku 2023 plánujeme tábor v Račkovej doline pri Pribyline na Chate Komenského na rozhraní Západných a Vysokých Tatier v tomto termíne: 22.7. – 29.7. 2023 v podobnom štýle ako tento rok. Viac informácii tu.

Facebook. Pozývame Vás pridať sa do tejto farskej súkromnej facebookovej skupiny, ktorej obsah vidia len jej členovia. Názov skupiny: Farnosť Čierna Voda. Momentálne má cca 350 členov. Žiadajúci člen musí mať riadnu profilovú fotografiu a jasnú identitu profilu.

Platobný terminál. Milodary, zbierky a poplatky za časopisy už môžete platiť aj platobnou kartou priamo v kostole. Postup je veľmi jednoduchý: 1. na displeji zvolíte akúkoľvek sumu po 2. následne priložíte kartu k hornej časti terminálu. Banka si z transakcie berie cca 1 percento, čo v podstate nie je veľa. Pri minciach v hotovosti je poplatok 2 percentá a viac. Z hľadiska poplatkov naďalej platí, že najoptimálnejšie je platiť cez mobil banking, internet banking, trvalé príkazy alebo v hotovosti v bankovkách. Srdečné Boh zaplať všetkým, ktorí akýmkoľvek spôsobom pravidelne i nepravidelne podporujete našu farnosť!

Obnova kostola – projekt. Ako bolo plánované a avizované, v roku 2022 začíname pomaly s realizačnou fázou komplexného funkčného a umeleckého dotvorenia chórusu, presbytéria a celého kostola. Po konzultácii s cca 30 odborníkmi a rozhovore cca 300 laikmi počas 5 rokoch, po zvážení rôznych ponúk a možností, som sa rozhodol požiadať o vytvorenie projektu pre komplexné dotvorenie kostola akademického umelca Ľuba Michalka. Predbežný plán je, aby umelecké diela vytvoril on. Samozrejme, celá prípravná fáza prejde ešte pripomienkovacím a schvaľovacím procesom. V kostole sa postupne po etapách obnoví a umelecky zjednotí v podstate všetko hnuteľné – vrátane lavíc, obrazov, dlažby, osvetlenia a podobne. Podobne ako vo všetkých iných novopostavených kostolov vo vyspelom svete. Celý projekt zverujeme pod ochranu Panny Márie, Božej Matky a pod ochranu sv. Jána Pavla II., nášho patróna.

Obnova kostola – situácia. Momentálny stav v kostole je dostatočný, ale nie optimálny. Môžeme ho prirovnať k situácii, že si mladá rodina na Čiernej Vode alebo v Malom Raji postaví nový krásny dom, ale keďže už nemajú peniaze na nábytok, tak si celý dom zariadia nábytkom po svojich prababkách a pradedkoch. Takisto my – máme nový kostol, ale keďže už neboli peniaze, pri jeho zariaďovaní sa tu nanosil vyradený mobiliár z rôznych kostolov v Nemecku a na Slovensku. Priemerný vek mobiliáru kostola je cca 50 rokov.

Obnova kostola – sponzori. Predpokladaná cena tohto projektu je cca 270 000 eur. V budúcnosti možu nastať tri možnosti. Možnosť 1: ak sa nenájdu sponzori, tak dá sa po etapách tento projekt dokončiť o 30 rokov z bežných milodarov a zo zvončeka. Možnosť 2: ak sa nájde v roku 2023 dostatočný počet sponzorov je možné tento projekt dokončiť o 3 roky, čiže približne v roku 2027. Možnosť 3: ak to bude niečo medzi tým, tak sa projekt dokončí v nejakom čase medzi tým. Pripravia sa jednotlivé diela, aby konkrétny sponzor mohol zaplatiť konkrétnu vec a podľa svojej voľby môže to byť zverejnené alebo nezverejnené. Prvou investíciou je úprava chórusu v hodnote cca 5 000 eur. Druhou investíciou je riadne ozvučenie v hodnote cca 15 000 eur, primerané kapacite a povahe kostola, pretože už nie je možné používať protipožiarne ozvučenie na tento účel. Sponzorov na tieto dva prvé kroky zatiaľ nemáme. Čakáme. Týmto nechceme zaťažiť strednú triedu, tobôž nie nízkopríjmové rodiny, ale pozvať vysokopríjmové osoby k štedrému srdcu a možno prvej a poslednej veľkej dobročinnej investícii v živote. Investovať takpovediac do Božieho kráľovstva. Pán Boh zaplať.

Obnova kostola – verejné stretnutie. V pondelok 18. júla 2022 o 18.00 hod. sa uskutočnilo prvé z troch verejných stretnutí, na ktorých môžete položiť svoje otázky, návrhy a pripomienky k plánovanému umeleckému dotvoreniu kostola.

Samozatvárače. V zmysle platnej legislatívy a po intervencii protipožiarnej kontroly bolo do kostola namontovaných 10 protipožiarnych samozatváračov na dvere. Pri takýchto dverách nájdete dole na podlahe vždy aj zarážadlo, takže ak treba, dvere viete vždy aj aretovať. Investícia v hodnote cca tisíc eur.

Chórus. Na chóre sa urobilo pódium a malý ukladací priestor. Investícia v hodnote cca 5 tisíc eur.

Materská škola. Na Čiernej Vode je zámer vybudovať kresťanskú materskú školu Dobrého Pastiera s prvkami Montessorri pedagogiky a s Átriom na Katechézy Dobrého Pastiera, ktoré by poobede a cez víkendy slúžilo deťom z celej farnosti. Ak chcete podporiť toto dielo alebo získať viac informácií, prečítajte si tento leták. Pán Boh zaplať.

Zbierka – kostol. Zbierka na splácanie dlhu za výstavbu kostola prebieha celoročne.  Prosíme preto najmä solventnejších ľudí z našej farnosti, aby na tento účel –  podľa svojho svedomia a možností – posielali milodary na farský účet resp. ideálne – nastavili si trvalý príkaz. Je to náš kostol, ale zatiaľ cca 90 percent zaplatili iné farnosti. Prispieť je teda možno bezhotovostne i hotovostne každý deň v roku. Pán Boh zaplať tým ktorí prispievate. Týmto splácaním nechceme zaťažiť stále dookola tých istých ľudí, ani nie strednú triedu, tobôž nie nízkopríjmové rodiny, ale skôr pozvať k štedrému srdcu vysokopríjmových ľudí, ktorí v určitom percente sa nachádzajú v každej väčšej farnosti.

OZ. V našej farnosti pôsobia dve občianske združenia (OZ). Po prvé OZ Vlna. Zastrešuje rôzne aktivity a klubovňu. Po druhé je to nové OZ Klubik Srdce pre deti. Plánom je vytvoriť átrium pre deti, aby sa zážitkovou formou priblížili k Bohu. Kto by chcel podporiť tento projekt, tak okrem 2 percent dane je možné poslať dar priamo na ich účet. Pán Boh zaplať!

Synoda. Aktualizované informácie nájdete na oficiálnej stránke synody. 

Svätá spoveď. Prosíme celoročne – pre spoločné dobro – dôsledne dodržiavať nasledujúce pravidlá: 1. na spoveď čakám vždy na mieste kde to určuje nápis v kovovom stojane, či som tam sám alebo je tam veľa ľudí, tam sa aj eventuálne vytvorí rad, nesedím v lavici pokiaľ som si to ústne nedohodol s ostatnými ľuďmi stojacimi v rade predo mnou aj za mnou 2. v čase spovedania nesedím v dvoch posledných radoch lavíc 3. po spovedí nechám dvere otvorené úplne dokorán (uhol 180 stupňov), aby sa stihol úplne vymeniť vzduch – čiže takto. Iba vy môžte rozhodnúť či človek po Vás príde do vydýchaného vzduchu alebo do vymeneného vzduchu. Ďakujeme.

Linky. Webové stránky, ktoré sa spomínali v oznamoch alebo na kázni nájdete tu.

Detský klubík.  Viac tu.

Birmovka 2023. Viac tu.

Birmovka 2025. Prihlasovanie prebieha počas mesiaca jún 2023. Prihlásiť sa môžu mladí, ktorí v školskom roku 2023/2024 budú v 8. ročníku/tercii a starší ako aj dospelí kandidáti. Podmienky budú podobné ako pri birmovke 2023.

Prijímanie na ruku. Pozrite si, prosím Vás, kvôli úcte k Eucharistii, tento videoklip ako sa to správne robí.

Sedenie. Prosíme veriacich o láskavosť, aby v soboty, nedele a a cez sviatky  – podľa možnosti – si sadali do lavíc od stredu. Pretože keď si sadnú na kraj, vytvárajú blok tým, ktorí prídu neskôr a tí kvôli ohľadom zostanú stáť a v kostole zostanú zbytočne  prázdne miesta v strede lavíc.

Milodary. Vzhľadom na pandémiu, ale aj  zvyšujúce sa poplatky za spracovanie mincí zo strany bánk, pozývame veriacich, aby – ak uznajú za vhodné – prispievali na farnosť modernejším a súčasnejším spôsobom a to ideálne prostredníctvom trvalých platobných príkazov, prípadne jednorazovými platbami cez internetbanking pomocou QR kódu farského účtu a podobne. Tip: spravte si teraz v mobile screenshot QR kódu a následne pošlite príspevok z mobilu, kde zvolíte možnosť načítať QR kód z Galérie. Faktom je, že pri úplne najmenších minciach si v prepočte banka účtuje aj 30 percent z toho čo vložíte do košíka. Pri bezhotovostných platbách a bankovkách ide 100 percent farnosti. Kto by teda bol ochotný ideálne trvalým príkazom aj v minimálnych dávkach prispievať (napr. 1 euro/mesačne, kvartálne, ročne), môže tak urobiť na číslo farského účtu určeného pre bezhotovostné milodary: SK87 0200 0000 0043 6662 2355 . Na farskom účte je  momentálne cca  15 tisíc eur. Ročný príjem farnosti po odrátaní režijných, paušálnych a bežných nákladov bol v roku 2021: mínus 1 tisíc eur. Z toho sa po prvé musia splácať pôžičky a po druhé robiť rôzne menšie investície ( tento rok o.i. pódium a dotvorenie chórusu v hodnote cca 5 tisíc eur) a sporiť na umelecké dotvorenie interiéru kostola. Pán Boh zaplať!

Hospodárska rada. Úlohou rady je najmä prakticky, operatívne ale aj konzultačne pomáhať kňazovi pri správe hnuteľného a nehnuteľného majetku farnosti. Ďakujem všetkým, ktorí ste sa prihlásili alebo navrhli kandidátov. V našej diecéze má mať rada 2 až 5 členov plus kňaz. Na obdobie rokov 2021 a 2022 som na túto službu v zmysle cirkevného práva  vymenoval: Ing. Marián Haverlík, Ing. Jaroslav Kling, Ing. Robert Mruk, Ing. Rastislav Žembery.

Stavby – pred kostolom. Obecný úrad zverejnil toto územné rozhodnutie. Nákres nájdete tu. Jedná sa o 2 veľké 3-poschodové bytovky, v ktorých budú ambulancie, obchody a asi  40 bytov. Pre kostol to, žiaľ,  znamená, že o niekoľko rokov – v dôsledku zastavanosti územia,  približne 80 percent návštevníkov kostola bude musieť parkovať od kostola 4 až 10 minút pešo. V čase územného konania farnosť požiadala investora aj obec o navýšenia parkovacích miest výraznejšie nad minimum dané zákonom, ako prevenciu pred kolabovaním statickej dopravy v zóne pri kostole, ako aj o zníženie počtu bytových jednotiek.  Investor, žiaľ, zatiaľ farnosti nevyhovel.

Stavby – za kostolom . Obecný úrad zverejnil toto územné rozhodnutie. Jedná sa o štyri bytové domy. Každý má mať 3 poschodia. Nákres nájdete tu.  Má to byť 21 bytov a materská škôlka. Pre kostol to, žiaľ, znamená, že bude vo vzdialenosti cca 13 metrov obklopený bytovkami s podobnou výškou ako samotný kostol. V územnom konaní farnosť požiadala  investora aj obec o zníženie 3 bytoviek z 3 poschodí na 2 poschodia. Investor, žiaľ, zatiaľ farnosti nevyhovel.

Modlitby gestom. Pozývame ženy na modlitbu gestom a biblické tance, ktoré sa konajú raz za mesiac večer po svätej omši v miestnosti pre matky s deťmi. Ak máte záujem prísť, najlepšie je sa prihlásiť na zuzka@discantiny.sk

Klubovňa. Informácie nájdete tu.

Úmysly sv. omší. Zapisujeme v pracovné dni v sakristii cca 5 minút po skončení svätej omše na najbližšie dni, čiže spravidla nie na viac ako týždeň dopredu. Výnimkou kedy sa dá úmysel zapísať aj na viac týždňov dopredu, sú napríklad okrúhle životné a manželské jubileá. V nedeľu sú sväté omše spravidla obetované za všetkých farníkov. Na nedeľu je možné zapísať súkromný úmysel iba vo výnimočných prípadoch ako je: 1. okrúhle životné alebo manželské jubileum, 2. náhle úmrtie v rodine, 3. ak z titulu úmyslu omše príde na ňu sedem a viac ľudí, 4. akútne a urgentné potreby, ktoré sa nepredvídateľne vyskytli

Spevokol SKLZ. Prijme nových členov – najmä gitaristov a spevákov. Spevokol hrá spravidla na svätej omši v nedeľu o 9.30 hod. Sme im vďační za ich obetavú službu!

Stoličky. Prosíme stoličky v kostole ako aj v miestnosti pre matky s deťmi nechať na pôvodnom mieste – teda v určitej línii, v ktorej ste ich našli, zachovať estetiku. Ak si chce niekto preniesť na sedenie stoličku z miestnosti pre matky s deťmi do kostola, môže tak urobiť iba pri splnení 3 podmienok: 1) stoličku presunie pred začatím omše, nie počas omše 2) stoličku si umiestni na vhodné miesto, aby neobmedzoval ostatných 3) hneď po skončení svätej omše stoličku vráti presne na to isté miesto, odkiaľ si ju zobral. Zachovať líniu. Stoličky neskladať. Ďakujeme.

Rezervované miesta pre deti. Prosíme dospelých, aby si nesadali na miesta označené nápisom: DETI  a aby svoje deti – školákov, poslali sadnúť si dopredu. V nedeľu je vpredu pre deti vyhradených  cca 50 miest. Takisto pripomíname, že požehnanie detí (krížik) dávame deťom po požehnaní na konci svätej omše a nie cez obrad svätého prijímania.

Pravidlá pre malé deti v kostole. Ďakujeme rodičom – zároveň chápeme, že to nemáte v tomto smere ľahké – že vediete deti k tomu, že kostol nie je herňa, trieda ani jedáleň. Pravidlo znie: hračky, pastelky a jedlo sa do kostola nenosia. Výnimku môžu mať, samozrejme, najmenšie deti do 1,5 roka.  Kostol ma posvätnú atmosféru a svoje pravidlá, na ktoré si deti majú zvykať už odmalička.

Výkaz o hospodárení vo farnosti. Je k dispozícii k nahliadnutiu na výveske. Obsahuje účtovné položky za rok 2021. Nakoľko je to interný dokument, nie je dovolené ho odnášať z kostola, fotiť alebo iným spôsobom reprodukovať.

Straty a nálezy. Bývajú v miestnosti pre matky s deťmi v severovýchodnom  rohu miestnosti.

Detský časopis.  Tento školský rok je v kostole opäť ponuka detského kresťanského časopisu Rebrík, ktorý zábavnou formou sprevádza deti na ceste viery.

Zamyslenia. Aktuálne číslo časopisu na každodennú meditáciu je k dispozícii na stolíku. Nechajme sa viesť Duchom Svätým cez meditáciu denne – ako nás k tomu povzbudzoval sv. Ján Pavol II.

Lavice. Na lavice boli nainštalované protišmykové podložky. Prosíme, aby ste lavice za žiadnych okolností, ani pri upratovaní, nepremiestňovali, neposúvali a nedvíhali. Poškodila by sa tým ich fixácia. Ďakujeme.

Steny kostola. Prosíme ľudí, ktorí stoja vzadu a po bokoch kostola , aby si v žiadnom prípade neopierali topánky o biele steny. Každý dotyk s topánkou tam zanecháva čiernu stopu.

Bontón v kostole. Pripomíname, že  slušnosť  je zostať v kostole aspoň do odchodu kňaza, čiže aspoň do okamihu, keď kňaz dá požehnaniu poslednému dieťaťu. Odísť skôr bez relevantnej príčiny je vyslovene nezdvorilé!

Požehnanie detí. Krížik udeľujeme pri všetkých sv. omšiach  v riadnom liturgickom čase, čiže nie počas obradu sv. príjimania, ale po požehnaní na záver sv. omše dostanú osobitné požehnanie deti – tzv. krížik na čelo.  Je to optimálnejšie z viacerých, liturgických aj praktických aspektov. Ľudia v kostole zostávajú až do odchodu kňaza, čiže  odchádzajú až po požehnaní posledného dieťaťa. Odísť skôr je nezdvorilé!

Miestnosť pre matky s deťmi. Na žiadosť veriacich prosíme rodičov, aby v situácii, keď ich dieťa začne plakať alebo iným spôsobom ruší posvätné ticho, ktoré má v liturgii nenahraditeľnú funkciu, využili miestnosť pre matky s deťmi, ktorá bola na tento účel vybudovaná.  Má kapacitu viac ako 100 miest.  V miestnosti plánujeme v budúcnosti dokúpiť aktívny reproduktor, nové stoly, obrazovku, prípadne iné úpravy. Prijmeme od vás podnety. 

Upratovanie. Prosíme ľudí, ktorí by boli ochotní pomôcť pri upratovaní kostola cca 5 krát do roka na cca 1 hodinu, aby sa prihlásili priamo u pani Zuzky Peťovskej na mobile: 0917 905 358 alebo e-maili: zuzka.petovska@gmail.com. Momentálne máme na upratovanie 10 skupín, ktoré sa striedajú. Chceme založiť 11. skupinu. Ďakujeme!

Požiarna ochrana. Na základe príslušných právnych noriem Slovenskej republiky a na základe nariadení a odporúčaní technika požiarnej ochrany objektu a Hasičského a záchranného zboru Slovenskej republiky sa stanovuje nasledovné: zapaľovanie sviec v interiéri a exteriéri kostola je dovolené len s predchádzajúcim a výslovným súhlasom správcu objektu. Ďalej sa zakazuje fajčenie a akákoľvek manipulácia s otvoreným ohňom v interiéri aj exteriéri kostola. Zapaľovanie sviec pri kríži je celoročne prísne zakázané. V čase prítomnosti ľudí v objekte sa nesmú vypínať svetlá, ktoré zabezpečujú normou stanovené osvetlenie zhromažďovacieho priestoru ako aj osvetlenie požiarnych únikových ciest.

GDPR. Ochrana osobných údajov našej farnosti sa riadi podľa aktuálnych právnych noriem platných v SR a EU podľa postupu schválenom KBS, o ktorom legislatívne povinnú informáciu nájdete tu.