Oznamy

Sväté omše. Do odvolania sa verejne neslúžia. Namiesto toho odporúčame sledovať svätú omšu,  ktorá sa vysiela viac krát denne v priamom prenose na rádiu Lumen  ako aj na TV Lux.

Aktuálny kalendár.  Liturgický kalendár a čítania na dnešný deň nájdete tu.

Aktuálne informácie. Priebežne aktualizované informácie ohľadom stanoviska Konferencie biskupov Slovenska k súčasnej situácii nájdete tu.

Veľká noc. Tento rok sa výnimočne bude sláviť bez prítomnosti ľudí. Bližšie informácie nájdete tu.

Vysvetlenie. Dôvodom reštriktívnych opatrení  je opodstatnená snaha vlády aj Cirkvi napomôcť spoločnosti v prevencii COVID 19.

Mimoriadne odpustky. Informácie nájdete tu.

Časopis pre deti. Aprílové číslo časopisu Rebrík si môžete bezplatne stiahnuť ako pdf.

Rádio Mária. Celodenné duchovn-meditatívne vysielanie je k dispozícii na novom katolíckom rádiu Mária. Vrátane dennej sv. omše.

Spovedanie. Až do odvolania sa v našom kostole nespovedá. Vo výnimočných prípadoch, akým je aj súčasná situácia má veriaci odpustené hriechy akonáhle si vzbudí úprimnú ľútosť nad nimi z lásky k Bohu s podmienkou, že chce hriechy napraviť, má predsavzatie ich viac nerobiť a keď to už bude realizovateľné, tak ich vyzná v najbližšej spovedi.  Paušálny rozpis spovedania nájdete tu.

Nová škola. Do pozornosti rodičom budúcich prvákov. Súkromná katolícka škola sa otvára od budúceho školského roka 2020/2021 pre prvákov, čiže súčasných predškolákov v Ivanke pri Dunaji. Viac informácii nájdete na tejto stránke.

Krížová cesta v rodine. Námet nájdete tu.

Krížová cesta. Tento týždeň je zrušená.

Krížová cesta pre deti. Je zrušená.

Stretnutie birmovancov. Tento týždeň je zrušené.

Futbal. Tento týždeň je zrušený.

Veľká výprava. Tento týždeň je zrušená.

Stretnutie tretiakov. Tento týždeň je zrušené.

Koncert. Vystúpenie speváčky  Moniky Lizbetin je zrušené.

Ostatné aktivity a stretká. Tento týždeň sú zrušené.

Pôstna výzva. Nájdete ju v tomto pdf ako aj na stolíku v kostole.

Krabička pre Afriku. Môžete si ju zobrať zo stolíka v kostole. Napríklad namiesto sladkosti je možné dať 50 centov do krabičky. Nasporenú sumu je možné poslať na účet alebo priniesť  po otvorení kostolov  do kostola. Viac informácii na krabičke.

Prevencia ochorení. Celoročne platí, že veriaci, ktorý je chorý, čiže má niektorý z nasledujúcich príznakov prechladnutia, chrípky, angíny a podobne: zle sa cíti, kašle, smrká, bolí ho hrdlo alebo iný príznak, nie je viazaný účasťou na nedeľnej omši. Teda má zostať doma, liečiť sa a nenosiť vírusy a baktérie do kostola! Je to prejav lásky k blížnemu a vec 5. Božieho prikázania! Rovnako to platí v aktuálnej situácii vzhľadom na COVID 19, kde pridávame nasledovné: Ochrana zdravia je kresťanskou povinnosťou. Veriacich, ktorí sa necítia dobre, majú zvýšenú teplotu alebo príznaky ochorenia, prosíme, aby zostali doma, kým sa ich stav nezlepší. Chorí nie sú viazaní účasťou na nedeľných bohoslužbách: naopak, majú zodpovednosť voči ostatným, aby sa choroba nerozširovala. Veriacich prosíme o zachovanie pokoja a modlitbu za chorých i za zdravotníckych pracovníkov. Neprepadajme obavám, ale buďme príkladom zodpovedného postoja! Zachovajme náležitú obozretnosť, ale aj pomáhajme tým, ktorí nás potrebujú. S dôverou prosme Pána o jeho pomoc a ochranu. Až do odvolania platí: nie len kto má príznaky respiračného ochorenia, ale každý kto sa opodstatnene obáva tejto choroby pre svoj stav a okolnosti, v ktorých sa nachádza ako aj každý, kto navštívil za posledné dva týždne zahraničie a oblasti na Slovensku, kde sa vyskytujú infikovaní Slováci – má v rámci osobnej zodpovednosti za druhých povinnosť nenavštevovať kostol. Namiesto toho odporúčame sledovať svätú omšu  kždý deň na rádiu Lumen alebo TV Lux.

Krátkodobé opatrenia. Do odvolania sa sväté príjimanie podáva veriacim výlučne na ruku. Na ruke nesmie byť žiaden typ rukavíc. Video ako sa to po vonkajšej stránke správne robí nájdete tu.  Veriaci v tomto prípade  majú pristupovať k svätému prijímaniu tak, že predložia otvorenú dlaň vo výške hrude, kňaz položí Eucharistiu veriacemu na otvorenú dlaň a veriaci si ju sám druhou rukou vloží do úst pred kňazom. Potom odíde na svoje miesto. Treba dať pozor na to, aby veriaci neodišiel s Eucharistiou v ruke. Ostatným veriacim sa dáva sväté príjimanie riadnym spôsobom, čiže do úst.  Najpodstatnejšia je pri svätom prijímaní ale vnútorná pripravenosť, uzobranosť,  stav duše bez ťažkého hriechu a živá viera v Kristovu prítomnosť v hostii.

Zbierka na charitu. Konala sa na prvú pôstnu nedeľu. Pán Boh zaplať za všetko! Slovenská katolícka charita pomôže ročne približne 60 000 ľuďom v núdzi a prevádzkuje približne 230 zariadení.

Územné konanie. Obecný úrad zverejnil na tomto odkaze informácie pre občanov o začatí územného konania plánovanej výstavby v blízkosti kostola. Jedná sa o štyri bytové domy. Každý má mať 3 poschodia. Bližšie informácie a nákres nájdete tu. Oslovení aj neoslovení účastníci konania môžu obci v zmysle stavebného zákona adresovať pripomienky a námietky, ale iba do 7. februára.

Aplikácia pre deti. Pri príležitosti nedele Božieho slova dávame rodičom a deťom do pozornosti aplikáciu Biblia pre deti. Používa sa bezplatne už v 34 miliónoch zariadení. Teraz už aj v slovenskom jazyku. Link na stiahnutie v Google Play – kliknite sem.  Link na stiahnutie v Apple Store – kliknite sem.

2 percentá dane. Pri farnosti funguje občianske združenie Vlna. Tu nájdete dokumenty pre darovanie 2 percent dane. Pán Boh zaplať! Tento rok sa podarilo skolaudovať klubovňu.

Modlitby za kňazov. V pastierskom liste bol vyhlásený od 14. februára 2020 v Bratislavskej arcidiecéze rok modlitieb za kňazov. Pri čítaní prosieb na záver budeme pridávať pri každej svätej omši jednu prosbu na tento úmysel. Na ambone je papier s doplňujúcimi prosbami. Lektorov prosíme, aby vždy pridali jednu prosbu, ktorá sa oslovením a štruktúrou najlepšie hodí k prosbám toho dňa.

Slovo medzi nami. Pôstne číslo časopisu na každodennú meditáciu je k dispozícii na stolíku.

Modlitby gestom. Pozývame ženy na modlitbu gestom a biblické tance, ktoré sa konajú raz za mesiac v piatok o 19.30 hod. v miestnosti pre matky s deťmi. Ak máte záujem prísť, najlepšie je sa prihlásiť na zuzka@discantiny.sk