Oznamy

Sväté omše. Vo štvrtok (26.5.) o 17.30 a 19.00 hod. V ostatné dni bez zmeny. Čiže: ut-18.00, str-18.00, štv-17.30, 19.00, pia-19.00, so-18.00, ne-8.00, 9.30, 11.00 hod.

Aktuálny kalendár.  Liturgický kalendár a čítania na dnešný deň nájdete tu.

Poďakovanie. Ďakujem zborom – deťom a mladým zo spevokolu aj dospelým, p. organistke, dirigentkám, aranžérkam, zvukárom, upratovaciemu servisu, miništrantom a všetkým, ktorí prispievate k nádhernému a hlbokému sláveniu tohtoročných prvých svätých prijímaní v našej farnosti. Takisto chcem poďakovať za celoročné vedenie stretiek pre deti: metodičkám Lucii a Zuzke a animátorom: Danielovi, Lucii, Simonke, Tobiášovi, Táni a Veronike. Takisto ďakujem za dary k narodeninám.

Sviatok. Vo štvrtok 26.5. je prikázaný sviatok Nanebovstúpenie Pána. Sväté omše sú o 17.30 a 19.00 hod. Ako vždy platí aj svätá omša v predvečer sviatku – čiže v stredu o 18.00 hod. Pripomíname si ako presne na 40. deň po Veľkej noci Ježiš vystúpil do neba.

Zbierka. Zbierka na katolícke médiá sa koná v nedeľu 29. mája. Pán Boh zaplať!

Ruženec. V máji sa ho modlíme v utorok a vo štvrtok pred svätou omšou v kostole a v stredu o 20.30 hod. cez Zoom online. Zmena vyhradená.

Púť do Marianky. V nedeľu 29.5 a 5.6. popoludní Vás pozývame na putovanie do Marianky pešo alebo autom. Stretneme sa v Rači na parkovisku nad amfiteátrom o 13.30 hod. a odtiaľ pôjdeme pešo cez Karpaty asi 10 km zo začiatku po modrej značke cez Malinský vrch do Marianky. V Marianke sa pomodlíme krátku krížovú cestu. Stretneme sa o 16.30 hod. pred kostolom v Marianke. Kto chce, môže prísť autom do Marianky na 16.30 hod. na samotnú pobožnosť. Akcia sa koná iba v prípade teplého a suchého počasia. V prípade nejasného počasia sa upresní v daný deň dopoludnia.

Púť do Šúru. Stretneme sa v nedeľu 22. mája o 14.00 hod. pred Jednotou. Odtiaľ pôjdeme ku kaplnke v Šúri, kde sa pomodlíme ruženec. Kontaktná osoba: Mariana Ušáková. Svätá omša za členov ružencového spoločenstva je v nedeľu 22.mája o 8.00 hod.

Materská škola. V našej farnosti na Čiernej Vode je zámer vybudovať kresťanskú materskú školu Dobrého Pastiera s prvkami Montessorri pedagogiky a s Átriom na Katechézy Dobrého Pastiera, ktoré by poobede a cez víkendy slúžilo deťom z celej farnosti. Ak chcete podporiť toto dielo alebo získať viac informácií, prečítajte si tento leták. Pán Boh zaplať.

Denný tábor. Tento rok bude prvý turnus 1.8. – 5.8. a druhý turnus 22.8. – 26.8. v L-Activity na Čiernej Vode pre súčasných prvákov až piatakov. Odporúčaný príspevok 80 eur. Viac informácii a prihlášky nájdete tu.

Rodinný tábor. Pozývame rodiny s deťmi, najmä tých, ktorí ste tam ešte neboli, vytvoriť nové vzťahy vo farnosti a zažiť niečo spolu – môžete si poznačiť termín: od 7. augusta 2022 do 14. augusta 2022. Podrobnejšie informácie a prihlášku nájdete tu.

Oživení Duchom. Pozývame mládež a strednú generáciu na duchovnú obnovu v sobotu 28.mája. Začiatok o 16.00 hod. Program obsahuje chvály, prednášku, svätú omšu, pohostenie. Program končí svätou omšou o 18.00 hod. a následným pohostením s voľným priebehom. Hosťom je Komunita blahoslavenstiev.

Ponuka pre manželov. Pre manželov, ktorí chcú prehĺbiť svoj vzťah, alebo zistiť čo a ako sa dá na ňom vylepšiť je ponuka na letný týždňový kurz, ktorý môžu stráviť aj spolu s deťmi v krásnom prostredí prírody Starej Ľubovni, pričom majú k dispozícií aj každodenné sv. omše a duchovnú službu. Viac informácii na tomto letáku a na tejto stránke.

Synoda. Do synodálneho procesu, čiže do zamyslenia sa nad prežívaním nášho života v spoločenstve Cirkvi, sa môžete zapojiť i vy. Ak vyplníte tento formulár, budete následne pozvaní do diskusie o vašich postrehoch, návrhoch a úlohách, ktoré sa viažu na život v Cirkvi. Spoločné stretnutie plánujeme 7. alebo 8. mája 2022 podľa počtu prihlásených ľudí. Stretnutia by prebiehali v 10 členných moderovaných skupinkách. Cirkev je domov spoločenstva veriacich, inšpirovaná a vedená Duchom Svätým, tak sa ním nechajme viesť. Ďalšie informácie nájdete na oficiálnej stránke synody. 

Zbierka – kostol. Zbierka na splácanie dlhu za výstavbu kostola prebieha celoročne.  Prosíme preto najmä solventnejších ľudí z našej farnosti, aby na tento účel –  podľa svojho svedomia a možností – posielali milodary na farský účet resp. ideálne – nastavili si trvalý príkaz. Je to náš kostol, ale zatiaľ cca 90 percent zaplatili iné farnosti. Prispieť je teda možno bezhotovostne i hotovostne každý deň v roku. Pán Boh zaplať tým ktorí prispievate. Týmto splácaním nechceme zaťažiť stále dookola tých istých ľudí, ani nie strednú triedu, tobôž nie nízkopríjmové rodiny, ale skôr pozvať k štedrému srdcu vysokopríjmových ľudí, ktorí v určitom percente sa nachádzajú v každej väčšej farnosti.

Termíny. prvé sväté príjimanie: 14.5. a 21.5., program Oži s Ježišom: 28.5., Marianka púť pešo alebo autom: 29.5. a 5.6., Marianka – tretiaci: 4.6. a 11.6. ,rodinný tábor: 7.8.-14.8., denný tábor: 1.8-5.8. a 22.8-26.8., program – miništranti: 10.9., hody – 15.10.-16.10.

Facebook. Pozývame Vás pridať sa do tejto farskej súkromnej facebookovej skupiny, ktorej obsah vidia len jej členovia. Názov skupiny: Farnosť Čierna Voda. Momentálne má cca 300 členov. Žiadajúci člen musí mať riadnu profilovú fotografiu a jasnú identitu profilu.

Ukrajina – oznam KBS. Drahí bratia a sestry, chceme vám poďakovať za pomoc ľuďom, ktorí utekajú pred vojnou na Ukrajine. Vážime si vašu obetavosť a ochotu. S radosťou vnímame veľké množstvo dobra, ktoré v tejto skúške prejavujete. Na Nedeľu Božieho milosrdenstva vás chceme povzbudiť, aby ste v konkrétnych prejavoch milosrdenstva voči našim bratom a sestrám vytrvali. Nenechajte sa nikým znechutiť, ani pomýliť. Boh nehľadí ako človek, nesúdi podľa logiky mocných tohto sveta, ale zhliada na úbohých a počuje hlas strápených. Ani my nestraťme súcit s trpiacimi a nezatvorme si pred nimi svoje srdcia. Pomáhajme naďalej, a to nielen materiálne, ale aj ľudsky, záujmom, prihovorením sa, prijatím utečencov do našich spoločenstiev. Buďme naozaj milosrdní ako je milosrdný náš Nebeský Otec. K tomu vám žehnajú a denne sa za vás modlia biskupi Slovenska.

Ukrajina – networking. Kto je ochotný dostávať mailom správy ako môže konkrétne pomôcť utečencom z Ukrajiny na území našej farnosti, nech sa zapíše čím skôr do tohto formulára. Vaša emailová adresa slúži iba na emailové zosieťovanie ľudí z našej farnosti, ktorí by chceli napr. pomôcť s niečím konkrétnym čo sa vyskytne v rodine, kde už je nejaká rodina z Ukrajiny ubytovaná a podobne. Prioritne na to slúži obecná webová stránka a facebookové stránky našej obce a občanov, ktoré majú oveľa väčší dosah. Pán Boh zaplať za Váš záujem.

Ukrajina – koncert. Výťažok 600 eur bol venovaný v pomere 1:1 konkrétnej pomoci pre utečencov z Ukrajiny a pre OZ Francesco. Pán Boh zaplať, ktorí ste prišli a ktorí ste prispeli!

Ukrajina – zbierka. Na Ukrajinu môžete prispieť takisto aj tu alebo na iných platformách. Pán Boh zaplať. Najoptimálnejšie je pomôcť finančne a my kresťania kresťanským organizáciam.

Ukrajina – ubytovanie. Kto by bol ochotný ubytovať utečencov z Ukrajiny, informácie a formulár nájde aj tu.

Ukrajina – materiálna pomoc. Sledujme priebežne internet, webovú stránku obce a sociálne siete, najmä facebookovú stránku obce a občanov. Pán Boh zaplať.

Ukrajina – dobrovoľníctvo. Kto by bol ochotný pomôcť na hraniciach, napríklad študenti, prihláste sa, prosíme tu. Pán Boh zaplať za Vašu ochotu!

Modlitby otcov. Pozývame Vás na modlitby otcov. Bývajú 2x za mesiac. Bližšie informácie a kontaktnú osobu nájdete tu.

OZ. V našej farnosti pôsobia dve občianske združenia (OZ). Po prvé OZ Vlna. Zastrešuje rôzne aktivity a klubovňu. Po druhé je to nové OZ Klubik Srdce pre deti. Plánom je vytvoriť átrium pre deti, aby sa zážitkovou formou priblížili k Bohu. Kto by chcel podporiť tento projekt, tak okrem 2 percent dane je možné poslať dar priamo na ich účet. Pán Boh zaplať!

Opatrenia. Na bohoslužbách sa môže zúčastniť 500 osôb bez rozlišovania očkovacieho statusu (režim ZÁKLAD). Všetky omše sú teda už prakticky bez obmedzení. Stačí nemať žiadne príznaky respiračného ochorenia resp. nebyť chorý. Kto preferuje viac ľudí, tak odporúčame 9.30 a 11.00 h., kto preferuje menej ľudí, tak 18.00 a 8.00 a kto úplne málo ľudí, tak omše počas pracovných dní sú k dispozícii.

Dišpenz zrušený. Je zrušený – pochopiteľne – pre mladých a zdravých ľudí. Naďalej však platí pre dôchodcov, akútne chorých, chronicky chorých ako aj ľudí v karanténe a izolácii.

SSR. Pozývame Vás zapojiť sa a sledovať Svetové stretnutie rodín 2022, ktoré sa tento rok uskutoční lokálne v diecézach v čase 22. – 26. jún 2022.

Synoda. V celej Cirkvi na celosvetovej i lokálnej úrovni prebieha v rokoch 2021 až 2023 synoda. Témou je: Cirkev: spoločenstvo, spoluúčasť, misia. Celá Cirkev chce počúvať čo jej hovorí a kam ju vedie Duch Svätý na začiatku 21.storočia. Za našu farnosť sú okrem kňaza delegátmi pani Mgr. Juriková a pán Ing. Vass. Môžete sa na nich obrátiť v tejto súvislosti. Aktualizované informácie nájdete vždy na oficiálnej stránke synody. 

Svätá spoveď. Prosíme celoročne – pre spoločné dobro – dôsledne dodržiavať nasledujúce pravidlá: 1. na spoveď čakám vždy na mieste kde to určuje nápis v kovovom stojane, či som tam sám alebo je tam veľa ľudí, tam sa aj eventuálne vytvorí rad, nesedím v lavici pokiaľ som si to ústne nedohodol s ostatnými ľuďmi stojacimi v rade predo mnou aj za mnou 2. v čase spovedania nesedím v dvoch posledných radoch lavíc 3. po spovedí nechám dvere otvorené úplne dokorán (uhol 180 stupňov), aby sa stihol úplne vymeniť vzduch – čiže takto. Iba vy môžte rozhodnúť či človek po Vás príde do vydýchaného vzduchu alebo do vymeneného vzduchu. Ďakujeme.

Linky. Webové stránky, ktoré sa spomínali v oznamoch alebo na kázni nájdete tu.

Detský klubík.  Informácie nájdete tu. Predbežné prihlasovanie detí prebieha tu.

Požehnanie domov. Vzhľadom na okolnosti bude pravdepodobne prebiehať v niektoré určené dni v lete. Týka sa to iba domov, ktoré neboli ešte nikdy kňazom požehnané.

Misijná súťaž. Predlĺžená a posunutá kvôli lockdownu a obmedzeniam. Deti môžu nosiť dopredu do sklenenej nádoby niečo napísané alebo nakreslené – čo si zapamätali z omše. Cenou bude misijný plyšový somárik (mladšie deti) alebo biblické puzzle (staršie deti), kúpou ktorých farnosť podporí misie. Somárik má na sebe logo Pápežských misijných diel. Symbolizuje misijné krajiny, kde ľudia častokrát namiesto osobného auta majú práve somárika. K papieru si nezabudnite napísať nielen meno dieťaťa, ale aj kontakt. Losovanie v apríli a máji.

Ponuka pre manželov. Minulú jeseň kurz už prebehol, možnosť prihlásiť sa bude pravdepodobne opäť na jeseň 2022 v Senci alebo tu na Čiernej Vode – upresní sa. Dobrovoľný príspevok býva 15 eur. O deti sa počas programu môžu postarať animátori. Viac informácií o programe nájdete tu.

Detský spevokol. Detský zbor, ktorý spieva pravidelne každú nedeľu na svätej omši o 11.00 hod. prijme nových členov – predškolákov a starších. Nácviky bývajú pre staršie deti každý piatok v čase 17.30 – 19.00 hod a pre mladšie deti každú druhú sobotu v čase 10.00 – 11.00 hod. Prihláste sa u pani dirigentky Zuzky osobne alebo e-mailom: zuzkadisca@gmail.com Ďakujeme. Informáciu o našich spevokoloch nájdete aj tu.

Prvé sväté prijímanie 2022. Viac tu.

Stretká – tretiaci. Informácie nájdete tu.

Stretká – mamičky s deťmi. Informácie nájdete tu.

Birmovka 2023. Viac tu.

Prijímanie na ruku. Pozrite si, prosím Vás, kvôli úcte k Eucharistii, tento videoklip ako sa to správne robí.

Sedenie. Prosíme veriacich o láskavosť, aby v soboty, nedele a a cez sviatky  – podľa možnosti – si sadali do lavíc od stredu. Pretože keď si sadnú na kraj, vytvárajú blok tým, ktorí prídu neskôr a tí kvôli ohľadom zostanú stáť a v kostole zostanú zbytočne  prázdne miesta v strede lavíc.

Milodary. Vzhľadom na pandémiu, ale aj  zvyšujúce sa poplatky za spracovanie mincí zo strany bánk, pozývame veriacich, aby – ak uznajú za vhodné – prispievali na farnosť modernejším a súčasnejším spôsobom a to ideálne prostredníctvom trvalých platobných príkazov, prípadne jednorazovými platbami cez internetbanking pomocou QR kódu farského účtu a podobne. Tip: spravte si teraz v mobile screenshot QR kódu a následne pošlite príspevok z mobilu, kde zvolíte možnosť načítať QR kód z Galérie. Faktom je, že pri úplne najmenších minciach si v prepočte banka účtuje aj 30 percent z toho čo vložíte do košíka. Pri bezhotovostných platbách a bankovkách ide 100 percent farnosti. Kto by teda bol ochotný ideálne trvalým príkazom aj v minimálnych dávkach prispievať (napr. 1 euro/mesačne, kvartálne, ročne), môže tak urobiť na číslo farského účtu určeného pre bezhotovostné milodary: SK87 0200 0000 0043 6662 2355 . Na farskom účte je  momentálne cca  15 tisíc eur. Ročný príjem farnosti po odrátaní režijných, paušálnych a bežných nákladov bol v roku 2021: mínus 1 tisíc eur. Z toho sa po prvé musia splácať pôžičky a po druhé robiť rôzne menšie investície ( tento rok o.i. pódium a dotvorenie chórusu v hodnote cca 5 tisíc eur) a sporiť na umelecké dotvorenie interiéru kostola. Pán Boh zaplať!

Hospodárska rada. Úlohou rady je najmä prakticky, operatívne ale aj konzultačne pomáhať kňazovi pri správe hnuteľného a nehnuteľného majetku farnosti. Ďakujem všetkým, ktorí ste sa prihlásili alebo navrhli kandidátov. V našej diecéze má mať rada 2 až 5 členov plus kňaz. Na obdobie rokov 2021 a 2022 som na túto službu v zmysle cirkevného práva  vymenoval: Ing. Marián Haverlík, Ing. Jaroslav Kling, Ing. Robert Mruk, Ing. Rastislav Žembery.

Stavby – pred kostolom. Obecný úrad zverejnil toto územné rozhodnutie. Nákres nájdete tu. Jedná sa o 2 veľké 3-poschodové bytovky, v ktorých budú ambulancie, obchody a asi  40 bytov. Pre kostol to, žiaľ,  znamená, že o niekoľko rokov – v dôsledku zastavanosti územia,  približne 80 percent návštevníkov kostola bude musieť parkovať od kostola 4 až 10 minút pešo. V čase územného konania farnosť požiadala investora aj obec o navýšenia parkovacích miest výraznejšie nad minimum dané zákonom, ako prevenciu pred kolabovaním statickej dopravy v zóne pri kostole, ako aj o zníženie počtu bytových jednotiek.  Investor, žiaľ, zatiaľ farnosti nevyhovel.

Stavby – za kostolom . Obecný úrad zverejnil toto územné rozhodnutie. Jedná sa o štyri bytové domy. Každý má mať 3 poschodia. Nákres nájdete tu.  Má to byť 21 bytov a materská škôlka. Pre kostol to, žiaľ, znamená, že bude vo vzdialenosti cca 13 metrov obklopený bytovkami s podobnou výškou ako samotný kostol. V územnom konaní farnosť požiadala  investora aj obec o zníženie 3 bytoviek z 3 poschodí na 2 poschodia. Investor, žiaľ, zatiaľ farnosti nevyhovel.

Dlh. Zbierka na splácanie dlhu za výstavbu kostola prebieha celoročne.  Prosíme preto najmä solventnejších ľudí z našej farnosti, aby na tento účel –  podľa svojho svedomia a možností – posielali milodary na farský účet resp. ideálne – nastavili si trvalý príkaz. Je to náš kostol, ale zatiaľ cca 90 percent zaplatili iné farnosti. Pán Boh zaplať tým ktorí prispievate. Týmto splácaním nechceme zaťažiť stále dookola tých istých ľudí, ani nie strednú triedu, tobôž nie nízkopríjmové rodiny, ale skôr pozvať k štedrému srdcu vysokopríjmových ľudí, ktorí v určitom percente sa nachádzajú v každej väčšej farnosti.

Modlitby gestom. Pozývame ženy na modlitbu gestom a biblické tance, ktoré sa konajú raz za mesiac večer po svätej omši v miestnosti pre matky s deťmi. Ak máte záujem prísť, najlepšie je sa prihlásiť na zuzka@discantiny.sk

Klubovňa. Informácie nájdete tu.

Úmysly sv. omší. Zapisujeme v pracovné dni v sakristii cca 5 minút po skončení svätej omše na najbližšie dni, čiže spravidla nie na viac ako týždeň dopredu. Výnimkou kedy sa dá úmysel zapísať aj na viac týždňov dopredu, sú napríklad okrúhle životné a manželské jubileá. V nedeľu sú sväté omše spravidla obetované za všetkých farníkov. Na nedeľu je možné zapísať súkromný úmysel iba vo výnimočných prípadoch ako je: 1. okrúhle životné alebo manželské jubileum, 2. náhle úmrtie v rodine, 3. ak z titulu úmyslu omše príde na ňu sedem a viac ľudí, 4. akútne a urgentné potreby, ktoré sa nepredvídateľne vyskytli

Spevokol SKLZ. Prijme nových členov – najmä gitaristov a spevákov. Spevokol hrá spravidla na svätej omši v nedeľu o 9.30 hod. Sme im vďační za ich obetavú službu!

Modlitby matiek. Bývajú 2x za mesiac. Vo farnosti máme 3 skupiny Modlitieb matiek. Bližšie informácie a kontaktné osoby nájdete tu.

Stoličky. Prosíme stoličky v kostole ako aj v miestnosti pre matky s deťmi nechať na pôvodnom mieste – teda v určitej línii, v ktorej ste ich našli, zachovať estetiku. Ak si chce niekto preniesť na sedenie stoličku z miestnosti pre matky s deťmi do kostola, môže tak urobiť iba pri splnení 3 podmienok: 1) stoličku presunie pred začatím omše, nie počas omše 2) stoličku si umiestni na vhodné miesto, aby neobmedzoval ostatných 3) hneď po skončení svätej omše stoličku vráti presne na to isté miesto, odkiaľ si ju zobral. Zachovať líniu. Stoličky neskladať. Ďakujeme.

Rezervované miesta pre deti. Prosíme dospelých, aby si nesadali na miesta označené nápisom: DETI  a aby svoje deti – školákov, poslali sadnúť si dopredu. V nedeľu je vpredu pre deti vyhradených  cca 50 miest. Takisto pripomíname, že požehnanie detí (krížik) dávame deťom po požehnaní na konci svätej omše a nie cez obrad svätého prijímania.

Pravidlá pre malé deti v kostole. Ďakujeme rodičom – zároveň chápeme, že to nemáte v tomto smere ľahké – že vediete deti k tomu, že kostol nie je herňa, trieda ani jedáleň. Pravidlo znie: hračky, pastelky a jedlo sa do kostola nenosia. Výnimku môžu mať, samozrejme, najmenšie deti do 1,5 roka.  Kostol ma posvätnú atmosféru a svoje pravidlá, na ktoré si deti majú zvykať už odmalička.

Výkaz o hospodárení vo farnosti. Je k dispozícii k nahliadnutiu na výveske. Obsahuje účtovné položky za rok 2021. Nakoľko je to interný dokument, nie je dovolené ho odnášať z kostola, fotiť alebo iným spôsobom reprodukovať.

Straty a nálezy. Bývajú v miestnosti pre matky s deťmi v severovýchodnom  rohu miestnosti.

Detský časopis.  Tento školský rok je v kostole opäť ponuka detského kresťanského časopisu Rebrík, ktorý zábavnou formou sprevádza deti na ceste viery.

Zamyslenia. Aktuálne číslo časopisu na každodennú meditáciu je k dispozícii na stolíku. Nechajme sa viesť Duchom Svätým cez meditáciu denne – ako nás k tomu povzbudzoval sv. Ján Pavol II.

Lavice. Na lavice boli nainštalované protišmykové podložky. Prosíme, aby ste lavice za žiadnych okolností, ani pri upratovaní, nepremiestňovali, neposúvali a nedvíhali. Poškodila by sa tým ich fixácia. Ďakujeme.

Steny kostola. Prosíme ľudí, ktorí stoja vzadu a po bokoch kostola , aby si v žiadnom prípade neopierali topánky o biele steny. Každý dotyk s topánkou tam zanecháva čiernu stopu.

Bontón v kostole. Pripomíname, že  slušnosť  je zostať v kostole aspoň do odchodu kňaza, čiže aspoň do okamihu, keď kňaz dá požehnaniu poslednému dieťaťu. Odísť skôr bez relevantnej príčiny je vyslovene nezdvorilé!

Požehnanie detí. Krížik udeľujeme pri všetkých sv. omšiach  v riadnom liturgickom čase, čiže nie počas obradu sv. príjimania, ale po požehnaní na záver sv. omše dostanú osobitné požehnanie deti – tzv. krížik na čelo.  Je to optimálnejšie z viacerých, liturgických aj praktických aspektov. Ľudia v kostole zostávajú až do odchodu kňaza, čiže  odchádzajú až po požehnaní posledného dieťaťa. Odísť skôr je nezdvorilé!

Miestnosť pre matky s deťmi. Na žiadosť veriacich prosíme rodičov, aby v situácii, keď ich dieťa začne plakať alebo iným spôsobom ruší posvätné ticho, ktoré má v liturgii nenahraditeľnú funkciu, využili miestnosť pre matky s deťmi, ktorá bola na tento účel vybudovaná.  Má kapacitu viac ako 100 miest.  V miestnosti plánujeme v budúcnosti dokúpiť aktívny reproduktor, nové stoly, obrazovku, prípadne iné úpravy. Prijmeme od vás podnety. 

Upratovanie. Prosíme ľudí, ktorí by boli ochotní pomôcť pri upratovaní kostola cca 5 krát do roka na cca 1 hodinu, aby sa prihlásili priamo u pani Zuzky Peťovskej na mobile: 0917 905 358 alebo e-maili: zuzka.petovska@gmail.com. Momentálne máme na upratovanie 10 skupín, ktoré sa striedajú. Chceme založiť 11. skupinu. Ďakujeme!

Požiarna ochrana. Na základe príslušných právnych noriem Slovenskej republiky a na základe nariadení a odporúčaní technika požiarnej ochrany objektu a Hasičského a záchranného zboru Slovenskej republiky sa stanovuje nasledovné: zapaľovanie sviec v interiéri a exteriéri kostola je dovolené len s predchádzajúcim a výslovným súhlasom správcu objektu. Ďalej sa zakazuje fajčenie a akákoľvek manipulácia s otvoreným ohňom v interiéri aj exteriéri kostola. Zapaľovanie sviec pri kríži je celoročne prísne zakázané. V čase prítomnosti ľudí v objekte sa nesmú vypínať svetlá, ktoré zabezpečujú normou stanovené osvetlenie zhromažďovacieho priestoru ako aj osvetlenie požiarnych únikových ciest.

GDPR. Ochrana osobných údajov našej farnosti sa riadi podľa aktuálnych právnych noriem platných v SR a EU podľa postupu schválenom KBS, o ktorom legislatívne povinnú informáciu nájdete tu.