Oznamy

Sväté omše. Tento týždeň bez zmeny. Čiže: ut-18.00, str-18.00, štv-18.00, pia-19.00, so-18.00, ne-8.00, 9.30, 11.00. Paušálny rozpis bohoslužieb nájdete tu.

Aktuálny kalendár.  Liturgický kalendár a čítania na dnešný deň nájdete tu.

Manželské večery. Srdečne Vás pozývame na osvedčený kurz na posilnenie Vášho manželstva. Vedú ho manželia z Ivanky pri Dunaji. Spolu 7 stretnutí v trvaní cca 2, 5 hodiny vždy pri romantickej večeri. Uskutočnia sa  v termíne 10.01.  – 28.01. 2020 – vždy v piatok večer v čase 18.00 – 20.30 hod. v priestoroch hotela Agatka. Viac informácii nájdete tu ako aj v uvedenom maili na vyžiadanie. 

Klubovňa. V novembri úspešne prebehla kolaudácia novej klubovne na Ulici Janka Kráľa. Prevádzkovateľom je občianske združenie Vlna, ktoré funguje v našej farnosti. Klubovňa bude v prvom rade využívaná pre Detský klubík Srdce pre deti, ale v druhom rade bude k dispozícii na stretká a aktivity  farského aj súkromného charakteru pre deti, mladých aj dospelých pri splenení podmienok. Bližšie informácie budú zverejnené v najbližších týždňoch na stránke OZ Vlna.

Lampiónový sprievod. Pozývame deti a rodičov v nedeľu 17.11. o 16.30 hod. pri Klubíku na Ulici Janka Kráľa. Viac informácii nájdete tu.

Požehnanie matiek. V nedeľu 24.11. pri všetkých sv. omšiach udelíme na záver omše osobitné požehnanie mamám, ktoré v sebe nosia nový život.

Godzone 2019. S birmovacami ideme na evanjelizačnú akciu Godzone 2019. Koná sa v piatok 22.11. v čase 18.00 – 21.00 hod. v Zimnom štadióne Ondreja Nepelu. Mladí, ktorí sa chcú pripojiť, nech nám dajú vedieť e-mailom. Akcia je bezplatná. Viac informácii nájdete tu.

Potravinová zbierka. Koná sa celoslovensky v predajniach Tesco v dňoch štvrtok 21.11., piatok 22.11. a v sobotu 23.11. 2019. Tento rok sa naša farnosť prvýkrát a skúšobne zapojí do zbierky v miestnom Tescu.  Informácie o minuloročnej zbierke nájdete tu. Zbierku zastrešuje Slovenská katolícka charita.  Spoločnosť Tesco centrálne pridá k sume darovaných potravín cca 20 percent ceny v prospech charitatívnych akcií Slovenskej katolíckej charity.

Futbal.  Zraz je takmer každú nedeľu v nedeľu o 16.00 na parkovisku vo Vajnoroch.

Zbierka.  Pravidelná zbierka na charitu sa bude konať na prvú adventnú nedeľu – čiže 1. decembra.

DOD. Seminaristi Kňazského seminára pozývajú na Deň otvorených dverí na Kapitulskej 26 v Bratislave v dňoch 30.11 a 1.12. (sobota – nedeľa) vrátane skromného ubytovania. Cena je 5 eur. Pripravený je duchovný a zábavný program pre mladých chalanov vo veku 10 až 18 rokov. Informácie nájdete tu. Prihláška sa nachádza tu.

Požiarna ochrana. Na základe príslušných právnych noriem Slovenskej republiky a na základe nariadení a odporúčaní technika požiarnej ochrany objektu a Hasičského a záchranného zboru Slovenskej republiky sa stanovuje nasledovné: zapaľovanie sviec v interiéri a exteriéri kostola je dovolené len s predchádzajúcim a výslovným súhlasom správcu objektu. Ďalej sa zakazuje fajčenie a akákoľvek manipulácia s otvoreným ohňom v interiéri aj exteriéri kostola. Zapaľovanie sviec pri kríži je celoročne prísne zakázané. V čase prítomnosti ľudí v objekte sa nesmú vypínať svetlá, ktoré zabezpečujú normou stanovené osvetlenie zhromažďovacieho priestoru ako aj osvetlenie požiarnych únikových ciest.

Časopis pre deti. Novembrové číslo časopisu Rebrík je k dispozícii na stolíku.

Poďakovanie. Ďakujeme tým, ktorí prispeli na zbierku na kostol, na misie a na svätomartinskú zbierku.

Sv. Mikuláš. Príde medzi nás v nedeľu 1.decembra pri svätých omšiach o 9.30 a 11.00 hod.

Predvianočné spovedanie. Spovedanie za účasti viacerých kňazov bude v našej farnosti v nedeľu 15.12. v čase 15.00 – 18.00 hod.

Omša svetla. Bude v piatok 20.12. o 19.00 hod. Spieva detský zbor. Pozývame aj prvoprijímajúcich a birmovancov. Sviečky budú statické a zabezpečuje ich výlučne fara. Nenosiť žiadne vlastné sviece!!! Výnimku majú deti a mladí v zbore, ktorí si môžu priniesť lampáše aj so sviecami.

Farský ples. Bude v sobotu 18. januára 2020 o 18.30 hod. v DK Vajnoria vo Vajnoroch. Nakoľko je to na organizáciu náročná akcia, a ak chceme, aby ples bol aj po ďalšie roky, je nevyhnutné, aby sa do prípravy zapojili viacerí spolupracovníci. Budeme radi ak ktokoľvek, kto je ochotný pomôcť pri organizácii plesu sa ozve pani Katke: mobil 0907 191 525 alebo na e-mail: farsky.ples.cierna.voda@gmail.com.

Rodinný tábor. Najbližšie leto sa bude konať v termíne 9. – 16. augusta 2020.

Dlhodobé oznamy:

Katolícke noviny.  Od 1.1.2020 v našej farnosti nebudeme predávať toto periodikum. Odporúčame farníkom každého veku sledovať webový portál Katolíckych novín so zaujímavými článkami zdarma alebo si  Katolícke noviny objednať celoročne s doručením priamo na Vašu adresu v pohodlí domova. Ročné predplatné vrátane poštovného stojí iba 32 eur. Formulár na ročné predplatné je k dispozícii na stolíku. Vyplniť je ho možné aj elektronicky na tejto stránke. Ročným predplatným budete zároveň zaradený do súťaže o auto a iné hodnotné ceny. Ročné predplatné je možné objednať ako darček Vášmu príbuznému či známemu k narodeninám, k Vianociam a podobne. Takisto je možné si objednať noviny v elektronickej podobe na tejto stránke.

Prvé sväté príjimanie. Termín bol stanovený na 30. máj 2020 o 10.30 hodine. Ďaľšie informácie nájdete tu.

Stretká pre tretiakov a štvrtákov. Stretká pre tretiakov a štvrtákov bývajú od 10.10.2019 spravidla každý štvrtok počas celého školského roka (dni vyučovania) v čase 17.00 – 18.00 hod. Stretnutia vedú deti k novým priateľstvám, pomáhaju v hlbšom spoznávaní a osobnom vzťahu k Bohu prostredníctvom rôznorodých aktivít, ako napríklad modlitba, rozhovory, hry, súťaže či scénky. Stretká vedú stredoškoláci a vysokoškoláci – animátori z našej farnosti – podobne ako minulý rok.

Spevokol SKLZ. Prijme nových členov – najmä gitaristov a spevákov. V týchto dňoch si spevokol pripomína 10. výročie od svojho vzniku. Spravidla hrá na svätej omši v nedeľu o 9.30 hod. 

Modlitby otcov. Pozývame Vás na modlitby otcov. Bývajú 2x za mesiac. Bližšie informácie a kontaktnú osobu nájdete tu.

Modlitby matiek. Bývajú 2x za mesiac. Vo farnosti máme 3 skupiny Modlitieb matiek. Bližšie informácie a kontaktné osoby nájdete tu.

Veľká výprava. Od októbra 2019 2 x mesačne stretká pre deti a teenagerov našej farnosti s názvom Veľká výprava. Stretká sú plánované pre všetky vekové kategórie od 4-18 rokov. Okrem spoločných aktivít a hier sa vypravíme na spoznávanie biblických postáv a príbehov, spoločného zdieľania, diskusií, zamyslení a modlitieb. Prvé stretnutie sa konalo 10.11.2019. Momentálne je prihlásených cca 60 detí. Vaše deti môžete ešte dodatočne prihlásiť cez tento prihlasovací formulár.

Detský spevokol. Rád prijme nových členov – deti vo veku 5 až 18 rokov. Spevokol Ryby a Rybičky spieva spravidla každú nedeľu o 11.00 hod. Nácvik pre deti v zbore býva spravidla každú sobotu o 10.00 hod. Nácvik pre mladých v zbore býva spravidla každú stredu alebo štvrtok o 18.30 hod.

Stretká pre mamičky s deťmi 1,5 – 3 roky.  Pozývame mamičky a deti vo veku približne 1,5 – 3 roky na detské stretká s názvom Prvé kroky s Bohom. Budeme sa hrať, spievať, tancovať, kresliť, lepiť a hlavne spolu spoznávať nášho Boha. Stretnutia bývajú každú stredu od 9.30 do 11.30 hod. od prvej októbrovej stredy.  Viac informácií nájdete na letáčikoch pri východe z kostola.

Birmovka 2021. Prihlásiť sa bolo treba elektronicky v priebehu mesiaca jún 2019 – respektíve oneskorené prihlášky – vyplniť čím skôr! Vypĺňať oneskorené prihlášky iba po odsúhlasení správcom farnosti!  Prihlásiť sa ešte môžu mladí, ktorí v školskom roku 2019/2020 sú v ôsmom ročníku/tercii a starší. Dospelí takisto. Nevyhnutné je splniť všetky podmienky uvedené na tejto stránke.  Oboznámte sa s podmienkami a následne vyplňte prihlášku, ktorú nájdete takisto na tejto stránke – kliknite sem. 

Stoličky. Prosíme stoličky v kostole ako aj v miestnosti pre matky s deťmi nechať na pôvodnom mieste – teda v určitej línii, v ktorej ste ich našli, zachovať estetiku. Ak si chce niekto preniesť na sedenie stoličku z miestnosti pre matky s deťmi do kostola, môže tak urobiť iba pri splnení 3 podmienok: 1) stoličku presunie pred začatím omše, nie počas omše 2) stoličku si umiestni na vhodné miesto, aby neobmedzoval ostatných 3) hneď po skončení svätej omše stoličku vráti presne na to isté miesto, odkiaľ si ju zobral. Zachovať líniu. Stoličky neskladať. Ďakujeme.

Detský klubík.  Ak máte dieťa vo veku 4- 6 rokov, dávame Vám do pozornosti možnosť prihlásiť ho na školský rok 2019/2020 do klubíku Srdce pre deti. Je to akoby kresťanská škôlka s programom od 8.00 do 13.00 hod. Vedú ho maminy – učiteľky z našej farnosti. Je to kresťanský klub so zameraním na všestranný rozvoj dieťaťa, hodnoty a vzťahy medzi rovesníkmi v tvorivom prostredí. Podmienky fungovania nájdete tu.  Prihlášku nájdete tu.

Mobilné aplikácie. Spomínanú aplikáciu Zamyslenia ako aj ďalšie pre rast vo viere nájdete na tejto stránke.

Futbal.  Vždy v nedeľu o 16.00 hod.  V mesiacoch november – apríl sa hrá v telocvični vo Vajnoroch.  Pozývame kresťanskú mládež a staršie deti. Zraz je v mesiacoch november – apríl takmer každú nedeľu v nedeľu o 16.00 na parkovisku vo Vajnoroch.

Sobota. V sobotu sa ruženec pred svätou omšou nemodlí a kostol sa otvára niekoľko minút pred omšou. Prosíme nechodiť skôr. V niektoré soboty bývajú v čase 19.00 – 20.00 chválové večery – adorácie so spevom.

Výveska. Aktuálne informácie o kresťanských podujatiach vo Vašom okolí nájdete na stránke vyveska.sk

Ponuka pre post-birmovancov. Jedná sa o jeden víkend za 2 mesiace. počas približne 1,5 roka. Spolu 12 víkendov.  Program je akreditovaný Ministerstvom školstva, prebieha v Rači na Alstrovej ulici v Centre mládeže a garantom je Komisia pre mládež Bratislavskej arcidiecézy. Viac informácii nájdete tu.

Interiér kostola. Začína sa tvoriť koncepcia komplexného umeleckého dotvorenia presbytéria a interiéru kostola. Ak ste vy sám ako farník alebo poznáte niekoho, kto je odborník – umelec alebo architekt so skúsenosťou navrhovania interiéru sakrálnych priestorov, budeme radi ak dáte vedieť pre možnú budúcu spoluprácu.

Bulletin pre deti. Dávame do pozornosti Bulletin pre najmenších (vek 5-8) ako aj Bulletin pre väčších (vek 8-14). Vynikajúca pomôcka pre deti aj rodičov. Obsahuje aktivity pre deti na tému evanjelia aktuálnej nedele na rok 2019. Bližšie informácie získate kliknutím na odkaz.

Portál pre rodičov a manželov. Dávame do pozornosti portál zastolom. sk . Obsahuje zaujímavé články o vzťahoch, výchove…

Rezervované miesta pre deti. Prosíme dospelých, aby si nesadali na miesta označené nápisom: DETI  a aby svoje deti – školákov, poslali sadnúť si dopredu. V nedeľu je vpredu pre deti vyhradených  cca 50 miest. Takisto pripomíname, že požehnanie detí (krížik) dávame deťom po požehnaní na konci svätej omše a nie cez obrad svätého prijímania.

Pravidlá pre malé deti v kostole. Ďakujeme rodičom, že vediete deti k tomu, že kostol nie je herňa, trieda ani jedáleň. Pravidlo znie: hračky, pastelky a jedlo sa do kostola nenosia. Výnimku môžu mať, samozrejme, najmenšie deti do 1,5 roka.  Kostol ma posvätnú atmosféru a svoje pravidlá, na ktoré si deti majú zvykať už odmalička.

Výkaz o hospodárení vo farnosti. Je k dispozícii k nahliadnutiu na výveske. Obsahuje účtovné položky za rok 2018. Nakoľko je to interný dokument, nie je dovolené ho odnášať z kostola, fotiť alebo iným spôsobom reprodukovať.

Straty a nálezy. Bývajú v miestnosti pre matky s deťmi.

Prvoprijímajúci. Prosíme rodičov, aby sa s deťmi učili modlitby a otázky podľa poradia.

Ruženec. Pozývame na modlitbu sv. ruženca, ktorý sa modlíme celoročne vždy pred svätými omšami v pracovné dni 30 minút pred sv. omšou. Zmena bez predchádzajúceho upozornenia vyhradená! Je možné získať úplné odpustky.

Prvé sväté príjimanie. Informácie pre prvoprijímajucich nájdete tu.

Kreatívny krúžok. Pozývame dievčatá vo veku 8 – 15 rokov na kreatívny krúžok. Vedie ho naša pani Kristínka. Býva každú stredu v čase 16.30 -18.00 hod. v pastoračnom centre kostola.  Viac informácii nájdete tu.

Stretká pre mamičky s deťmi 1,5 – 3 roky.  Pozývame mamičky a deti vo veku približne 1,5 – 3 roky na detské stretká s názvom Prvé kroky s Bohom. Budeme sa hrať, spievať, tancovať, kresliť, lepiť a hlavne spolu spoznávať nášho Boha. Stretnutia bývajú spravidla každú stredu od 9.30 do 11.30 hod. Viac informácii nájdete tu. 

Zbierka na splácanie dlhu za výstavbu kostola. Celoročne je možné poslať významnejší milodar na farský účet – uvedený tu. Pán Boh zaplať!

Pro life kordinátor. Hľadáme kordinátora pre našu farnosť, ktorý by pohol realizovať projekt Sviečka za nenarodené deti, prípadne ak by chcel, aj iné pro life aktivity. Nie je to časovo náročná služba.

Biskup z Tanzánie. Peniaze vyzbierané na svätej omši boli odovzdané na stavbu katolíckej nemocnice v africkej diecéze Tanzánia – Kahama. Pán Boh zaplať! Reportáž z návštevy Tanzánie nájdete tu. Fotografie tu.

Časopis Rebrík. Tento školský rok je tu v kostole opäť ponuka detského kresťanského časopisu Rebrík, ktorý zábavnou formou sprevádza deti na ceste viery.

Stretká pre tretiakov a štvrtákov.  Viac informácii nájdete tu.

Vianočný strom. Kto by vedel na Vianoce 2020 darovať pekný strom vhodný do kostola zo svojej záhrady vo výške cca 3 – 5 metra nech nám nechá na seba kontakt. Ďakujeme.

Rezervované miesta pre deti. Prosíme dospelých, aby si v žiadnom prípade nesadali na miesta označené nápisom: DETI  a aby svoje deti – najmä školákov, poslali sadnúť si dopredu. V nedeľu je vpredu pre deti vyhradených  cca 50 miest. Takisto pripomíname, že požehnanie detí (krížik) dávame deťom po požehnaní na konci svätej omše a nie cez obrad svätého prijímania.

Detský klubík.  Ak máte dieťa vo veku 4- 6 rokov, dávame Vám do pozornosti možnosť prihlásiť ho aj teraz v priebehu školského roka do klubíku Srdce pre deti. Je to akoby kresťanská škôlka s dopoludňajším programom. Vedú ho maminy – učiteľky z našej farnosti. Je to kresťanský klub so zameraním na všestranný rozvoj dieťaťa, hodnoty a vzťahy medzi rovesníkmi v tvorivom prostredí. Viac informácii nájdete tu. Prihlášku nájdete tu.

Bicykel pre Madagascar. Ďakujeme všetkým, ktorí ste sa zapojili do tejto akcie. Vyzbieralo sa 120 bicyklov, počet je tým pádom naplnený. Akcia ukončená. Informácie o ďalších aktivitách a fotky nájdete na tejto stránke. 

Lavice. Na lavice boli nainštalované protišmykové podložky. Prosíme, aby ste lavice za žiadnych okolností, ani pri upratovaní, nepremiestňovali, neposúvali a nedvíhali. Poškodila by sa tým ich fixácia. Ďakujeme.

Slovo medzi nami. Dávame do pozornosti časopis Slovo medzi nami. Nachádza sa na stolíku pri východe z kostola. Obsahuje podnety z Božieho slova s aplikáciami pre život na každý deň podľa dátumu. Nové číslo časopisu bude v našom kostole k dispozícii každý mesiac. Je to odpoveď na výzvu svätého otca, aby každý kresťan rozijímal z evanjelia každodenne.

Steny kostola. Prosíme ľudí, ktorí stoja vzadu a po bokoch kostola , aby si v žiadnom prípade neopierali topánky o biele steny. Každý dotyk s topánkou tam zanecháva čiernu stopu.

Bontón v kostole. Pripomíname, že  slušnosť  je zostať v kostole aspoň do odchodu kňaza, čiže aspoň do okamihu, keď kňaz dá požehnaniu poslednému dieťaťu. Odísť skôr bez relevantnej príčiny je nezdvorilé.

Pravidlá pre malé deti v kostole. Ďakujeme rodičom, že vediete deti k tomu, že kostol nie je herňa, trieda ani jedáleň. Pravidlo znie: hračky, pastelky a jedlo sa do kostola nenosia. Výnimku môžu mať, samozrejme, najmenšie deti do 1,5 roka.  Kostol ma posvätnú atmosféru a svoje pravidlá, na ktoré si deti majú zvykať už odmalička. Veľkú rolu tu hrá aj dobrý príklad ostatných detí a trpezlivá dôslednosť rodičov.

Úmysly svätých omší. Zapisujeme v sakristii celoročne po sv. omšiach v priebežný týždeň na práve nasledujúci týždeň, čiže spravidla nie na viac ako týždeň dopredu. Výnimkou kedy sa dá úmysel zapísať aj na viac týždňov dopredu, sú napríklad okrúhle životné a manželské jubileá. V nedeľu majú sväté omše spravidla spoločný úmysel a sú teda obetované za všetkých farníkov. Na nedeľu je možné zapísať súkromný úmysel iba vo výnimočných prípadoch ako je: 1. okrúhle životné alebo manželské jubileum, 2. náhle úmrtie v rodine, 3. ak z titulu úmyslu príde na omšu viac ako 7 ľudí, 4. akútne a urgentné potreby, ktoré sa nepredvídateľne vyskytli.

Duchovná výzva. Inšpirujúce predsavzatie na každý deň v pdf nájdete tu. 

Liturgické okienko. Požehnanie detí udeľujeme pri všetkých sv. omšiach  v riadnom liturgickom čase, čiže nie počas obradu sv. príjimania, ale po požehnaní na záver sv. omše dostanú osobitné požehnanie deti – tzv. krížik na čelo.  Je to optimálnejšie z viacerých, liturgických aj praktických aspektov. Ľudia v kostole zostávajú až do odchodu kňaza, čiže  odchádzajú až po požehnaní posledného dieťaťa. Odísť skôr je nezdvorilé!

Misionár z Madagascaru. V sobotu slúžil v našom kostole svätú omšu don Vladimír – misionár z Madagascaru. Pán Boh odmeň všetkým, ktorí ste prispeli na misiu na Madagascare, kde otvorili 5 slovenských škôl. Vyzbieralo sa cca 400 eur. Videoklip, ktorý v príhovore spomínal si môžete pozrieť na tomto odkaze.

Biblická súťaž. Gratulujeme tretiakom, ktorí sa zúčastnili súťaže. Vyhrali 2. miesto v kategórii: mladší žiaci.

Miestnosť pre matky s deťmi. Na žiadosť veriacich prosíme rodičov, aby v situácii, keď ich dieťa začne plakať alebo iným spôsobom ruší posvätné ticho, ktoré má v liturgii nenahraditeľnú funkciu, využili miestnosť pre matky s deťmi, ktorá bola na tento účel vybudovaná.  Má kapacitu viac ako 100 miest.  V miestnosti plánujeme v tomto roku dokúpiť aktívny reproduktor, dataprojektor, stoličky, prípadne iné úpravy. Prijmeme od vás podnety. 

Informačná tabuľa. Pripomíname, že informačná tabuľa s oznamami farnosti  sa nachádza v exteriéri – nie na múre kostola, ale cca 5m od kostola. Takisto sa všetky potrebné informácie nachádzajú na horeuvedenej webovej stránke: ciernavoda.fara.sk

Prosba o upratovanie. Prosíme ľudí, ktorí by boli ochotní pomôcť pri upratovaní kostola cca 5 krát do roka na cca 1 hodinu, aby nechali na seba kontakt v sakristii, na e-maili, v SMS 0904 924 178  alebo priamo u pani Zuzky Peťovskej na mobile: 0917 905 358. Momentálne máme na upratovanie 10 skupín, ktoré sa striedajú. Chceme založiť 11. skupinu. Ďakujeme!

GDPR. Ochrana osobných údajov našej farnosti sa riadi podľa aktuálnych právnych noriem platných v SR a EU podľa postupu schválenom KBS, o ktorom legislatívne povinnú informáciu nájdete tu.

Manželská poradňa: Od septembra začala fungovať v starom Chorvátskom Grobe v budove fary psychologická  poradňa každý  pondelok od 16.00 do 19.00 hod. Skúsený a kresťanský  psychológ Jozef Pápaj sa okrem všeobecnej psychológie osobitne špecializuje na manželské poradenstvo a  adoptované deti. Kontakt: 0948 779 189.