Oznamy

Sväté omše. Tento týždeň bez zmeny. Čiže: ut-18.00, str-18.00, štv-18.00, pia-19.00, so-18.00, ne – 8.00, 9.30, 11.00 hod. Paušálny rozpis tu.

Aktuálny kalendár.  Liturgický kalendár a čítania na dnešný deň nájdete tu.

Diecéza. Diecézne oznamy tu alebo na fb: Bratislavská arcidiecéza.

Tábor – škôlkari. Viac tu. Ešte sú voľné miesta, prihláste sa.

Tábor – školáci. Viac tu.

Tábor – susedná farnosť. Kresťanský tábor v kaštieli v Ivanke pri Dunaji. Vhodný napríklad pre školákov, ktorí sa nestihli prihlásiť na naše farské tábory. Viac tu.

Úmysly. Môžete si zapísať tu.

Púť do Šúru. V nedeľu 26. mája o 14.00 hod. sa stretneme pred Jednotou a odtiaľ pôjdeme pešo ku kaplnke v Šúri, kde sa pomodlíme spolu ruženec. Tam a späť spolu: cca 5 km. Stačí prísť. Netreba sa prihlasovať.

Požehnanie novostavieb. Viac tu.

Materská škola. Obyvateľom a farníkom bol predstavený zámer vybudovať novú kresťanskú Materskú školu Dobrého Pastiera na Čiernej Vode. Facebooková stránka škôlky tu. Aktuálne Vás prosíme o finančnú podporu tohto diela. Číslo bankového účtu škôlky nájdete na uvedenom odkaze. Pán Boh zaplať.

Poďakovanie. Ďakujem zborom, p. organistke, dirigentom, spevákom, hudobníkom, lektorom, miništrantom, upratovačom, aranžérom a všetkým, ktorí prispievate k nádhernému sláveniu prvých svätých prijímanií 2024 v našej farnosti.

Prednáška – mladí. Pozývame mladých ľudí vo veku 13 až 30 rokov na prednášku o prínose, nástrahách a budúcnosti internetu, sociálnych sietí, umelej inteligencie, a o ich vplyve na myslenie, morálku a duchovný život mladého človeka – v kostole, v dolnom pastoračnom centre, v piatok 14. 6. o 19.30 hod. Výrazným prvkom programu bude zaujímavá diskusia po prednáške. Môžete si pripraviť otázky už teraz.

Sedenie. Úctivo prosíme veriacich o láskavosť, aby v soboty, nedele a a cez sviatky  – podľa možnosti – si sadali do lavíc od stredu. Pretože keď si sadnú na kraj, vytvárajú blok tým, ktorí prídu neskôr a tí kvôli ohľadom zostanú stáť a v kostole zostanú zbytočne  prázdne miesta v strede lavíc.

30. máj. Vo štvrtok 30.5. slávime prikázaný sviatok Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi – Corpus Christi. Sväté omše sú o 17.30 a 19.00 hod. Takisto platí svätá omša zo stredy o 18.00 hod.

Charita. V nedeľu 22.6.2024 sa koná zbierka na pastoračné, evanjelizačné a charitatívne diela svätého otca. Pán Boh zaplať!

29. jún. V sobotu 29.6. slávime prikázaný sviatok sv. Petra a Pavla, apoštolov. Sväté omše sú o 8.00, 9.30, 11.00 a 18.00 hod. Takisto platí svätá omša z piatka o 19.00 hod. Spolu teda je päť možností kedy ísť na omšu.

5. júl. Pripomíname si sv. Cyrila a Metoda. Doobeda môžeme sledovať priamy prenos z národnej púte v Nitre o 10.00 hod. V našom kostole bude svätá omša ako v každý iný piatok, čiže o 19.00 hod. Nie je to prikázaný sviatok. Počas celého dňa prebieha požehnanie prihlásených novostavieb.

Modlitby gestom. Srdečne pozývame ženy na modlitbu gestom a biblické tance, ktoré sa konajú raz za mesiac večer po svätej omši vo štvrtok o 18.30 hod. v miestnosti pre matky s deťmi. Ak máte záujem prísť, najlepšie je sa prihlásiť na zzkdisc@gmail.com

Ponuka pre škôlkárov a školákov. Stretnutia prebiehajú v klubovni OZ Vlna na ulici Janka Kráľa 20. Sú určené pre deti od 3 do 6 rokov – v stredy 16,00-17,30 a pre deti od 6 do 9 rokov – v štvrtky 16,00-17,30. Je potrebné sa prihlásiť tu, kde nájdete aj viac informácii.

Požehnanie domov. Úplne nové domy, ktoré neboli ešte kňazom požehnané bude možné si dať kňazom požehnať v lete okolo 5. júla 2024. Prihlásenie bude prebiehať na tejto stránke elektronicky. Sledujte stránku v druhej polovici júna.

Birmovka 2025. Viac tu.

Birmovka 2027. Viac tu.

Prvé sväté príjimanie 2024. Viac tu.

Modlitby otcov. Bližšie informácie a kontaktnú osoba tu.

Modlitby matiek. Bližšie informácie a kontaktné osoba tu.

Moderátori stretiek pre tretiakov. Prosíme mladých o angažovanosť, ak by ste mali chuť a čas sa duchovne venovať prvoprijímajúcim cez školský rok 2024/2025.

Knižky. V laviciach sú knižky s pesničkami pre dospelých a s rôznymi textami a obrázkami pre mladšie, ale najmä staršie deti, aby si mohli čítať priebeh omše a podobne. Knižky sú rovnomerne rozložené v laviciach. Je slušnosť nechať knižky na tom mieste kde boli alebo aspoň v tej lavici kde boli, rovnomerne rozložené, nie na jednej kope. Keď malé deti dávajú knižky cez omšu na jednu kopu a premiestňujú, prosíme rodičov, aby ich po omši vrátili na pôvodné miesto alebo nechali aspoň rovnomerne rozložené v pôvodných radoch lavíc, kde ich našli. Ďakujeme.

Detský spevokol. Detský zbor, ktorý spieva pravidelne každú nedeľu na svätej omši o 11.00 hod. prijme nových členov – predškolákov a a deti a mladých vo veku ZŠ, SŠ. Nácviky bývajú spravidla pravidelne každý týždeň podobne ako krúžky. Tento rok v sobotu o 10.00 h. – mladšie deti a o 19.00 h. – staršie deti a mladí. Prihláste sa u pani dirigentky Zuzky osobne alebo e-mailom: zzkdisc@gmail.com Ďakujeme. Viac o našich spevokoloch nájdete tu.

Rezervované miesta pre školákov. Prosíme dospelých, aby si nesadali na miesta označené nápisom: školáci, a aby ak chcú, svoje deti – školákov, poslali sadnúť si dopredu. Je to teda určené pre staršie deti, ktorým nevadí, že nie sú na omši pri rodičoch. Počas celého roka majú v našom kostole školáci – a predovšetkým tretiaci – rezervované miesta vpredu, aby boli lepšie zapojení do sv. omše, prípadne i do dialogickej kázne. Takisto školáci keď meškajú, môžu si ísť dopredu sadnúť a nemusia celú omšu stáť vzadu a nič nevidieť, keďže nemajú výšku dospelých.

Termíny. Prvé sväté príjimania 2024: 11.5, 18.5.,1.6. Denné tábory 2024: 22. – 26. júl a 19. – 23. august. Rodinná víkendovka 2024: júl/august. Vláčik Šaštín: 7.9.2024. Hody: 13.10.2024. Farský ples: január 2025. Birmovka: jún 2025 a jún 2027.

Facebook. Pozývame Vás pridať sa do tejto farskej súkromnej facebookovej skupiny, ktorej obsah vidia len jej členovia. Názov skupiny: Farnosť Čierna Voda. Momentálne má cca 500 členov. Žiadajúci člen musí mať riadnu profilovú fotografiu a jasnú identitu profilu.

Parkovanie. Prosíme Vás, aby ste nikdy neparkovali na úseku medzi dvomi križovatkami:  križovatkou s hlavnou cestou (Pezinská) a križovatkou pri kostole. Je to nebezpečné a sťažujú sa na to miestni rezidenti. Je to vstup do zóny s 500 obyvateľmi. Parkujte, prosím Vás, vždy v čo najväčšom možnom súlade s platnými dopravnými predpismi.

Chvály. Aktuálne bývajú vždy v prvý piatok mesiaca počas adorácie od 19.30 do 20.30 hod. Pozývame všetkých, predovšetkým mladých. Ide o modlitbu, slovo, spev, ticho a oslavu Boha. Kto by chcel v budúcnosti dostávať informácie emailom o dátumoch, kedy presne budú, nech napíše sem svoj email.

Upratovanie. Ako sme spomínali, prosíme dobrých ľudí, ktorí by boli ochotní pomôcť pri upratovaní nášho kostola cca 5 krát do roka na cca 1, 5 hodinu, aby sa prihlásili priamo u pani Zuzky Peťovskej na mobile: 0917 905 358 alebo e-maili: zuzka.petovska@gmail.com. Momentálne máme na upratovanie 10 skupín, ktoré sa striedajú. Chceme založiť 11. skupinu. Ďakujeme!

Ruženec. Modlíme sa v utorok a vo štvrtok pred svätou omšou.

Detský klubík. Viac tu.

Webové stránky. Portály, ktoré sa spomínali v kostole.

Stretká – tretiaci. Viac tu.

Prijímanie na ruku. Pozrite si, prosím Vás, kvôli úcte k Eucharistii, tento videoklip ako sa to správne robí.

Káva. Počas teplejšej časti roka od Veľkej noci po Dušičky (apríl – október) ponúkame pred kostolom dospelým kávu a deťom limonádu. Cieľom je vytvoriť medzi veriacimi ďalší priestor pre utuženie vzťahov a ďalší priestor pre spoznanie sa nových ľudí vo farnosti. Nech sa páči. Ste pozvaní.

Platobný terminál. Milodary, zbierky a poplatky za časopisy môžete celoročne platiť aj platobnou kartou priamo v kostole. Postup je jednoduchý: 1. na displeji zvolíte akúkoľvek sumu 2. následne priložíte kartu k hornej časti terminálu. Srdečné Boh zaplať všetkým, ktorí akýmkoľvek spôsobom pravidelne i nepravidelne podporujete našu farnosť!

Splácanie dlhu. Zbierka na splácanie dlhu za výstavbu kostola prebieha celoročne.  Prosíme preto najmä solventnejších ľudí z našej farnosti, aby na tento účel –  podľa svojho svedomia a možností – posielali milodary na farský účet resp. ideálne – nastavili si trvalý príkaz. Je to náš kostol, ale zatiaľ cca 90 percent zaplatili iné farnosti. Prispieť je teda možno bezhotovostne i hotovostne každý deň v roku. Pán Boh zaplať tým ktorí prispievate. Týmto splácaním nechceme zaťažiť stále dookola tých istých ľudí, ani nie strednú triedu, tobôž nie nízkopríjmové rodiny, ale skôr pozvať k štedrému srdcu vysokopríjmových ľudí, ktorí v určitom percente sa nachádzajú v každej väčšej farnosti. V tomto aktuálnom roku splácame sumou 500 eur/mesiac. Pán Boh zaplať.

Účtovníctvo – sumár. Nasledujú jednotlivé externé zbierky v roku 2023. Charita jar – marec: 815. Charita utečenci – marec: 1235. Charita Svätá zem – apríl: 445. Kňazský seminár – máj: 545. Katolícke masmédiá – máj: 525. Obulus sv. Petra – jún: 565. Misie – október: 970. Charita zemetrasenie – november: 810. Charita jeseň – december: 835. Externé zbierky spolu: 6k. Nasledujú sumárne uvedené výdavky počas roka 2023. Splácanie dlhu za výstavbu kostola: 5k. Odvod do podporného fondu diecézy: 1k. Energie – právnická osoba: 5k. Protipožiarne, bezpečnostné a iné kontroly ako aj výdavky nimi vyvolané, certifikáty, školenia, poistenie kostola: 3k. Časopisy, knihy, detské tábory dva turnusy, birmovka a prvé sv. príjimania – výzdoba a fotografovanie (platby za uvedené aktivity ako tábory, fotografovanie birmovky a podobne sú vyzbierané od rodičov nad rámec bežných milodarov), ďalej ozvučovacia technika, rôzne opravy, sviece a iné bohoslužobné predmety, kancelárske potreby, administratívne poplatky, animačné pomôcky, knižky, upratovacie potreby, dotácia na učebnice a pracovné zošity náboženstva, Mikuláš, koncerty, obnova, akcie, pohostenie, káva, kvetinová a nekvetinová výzdoba, komunálny odpad, elektrotechnika, údržba objektu a iné výdavky: 15k. Spolu všetky výdavky: 35k. Stav účtu k 1.1.2023: 20k. Stav účtu k 1.1.2024: 24k. Počiatočný stav pôžičky z Ordinariátu v roku 2014: 300k. Aktuálny stav pôžičky z Ordinariátu v roku 2024: 277k. Okrem bežných výdavkov sporíme teda na splácanie pôžičky za stavbu kostola, ďalej na rôzne menšie investície, ako aj na umelecké dotvorenie interiéru kostola v budúcnosti a na odkúpenie parkovacích boxov pri kostole, ak by sa taká možnosť v budúcnosti naskytla, momentálne nie je, prípadne aj na externé skladové a pastoračné priestory, ak by sa našli štedrí darcovia. V splácaní dlhu za výstavbu kostola pokračujeme v roku 2024 v sume 500 eur/mesiac. Ďakujeme všetkým, ktorí prispievate na farnosť bezhotovostne i hotovostne, pravidelne i nepravidelne. Nech Vám to Pán Boh odmení.

Milodary. Vzhľadom na zvyšujúce sa poplatky za spracovanie mincí zo strany bánk, pozývame veriacich, aby – ak uznajú za vhodné – prispievali na farnosť modernejším a súčasnejším spôsobom a to ideálne prostredníctvom trvalých platobných príkazov, prípadne jednorazovými platbami cez internetbanking pomocou QR kódu farského účtu a podobne. Tip: spravte si teraz v mobile screenshot QR kódu a následne pošlite príspevok z mobilu, kde zvolíte možnosť načítať QR kód z Galérie. Faktom je, že pri úplne najmenších minciach si v prepočte banka účtuje aj 30 percent z toho čo vložíte do košíka. Pri bezhotovostných platbách a bankovkách ide 100 percent farnosti. Kto by teda bol ochotný ideálne trvalým príkazom aj v minimálnych dávkach prispievať (napr. 20 euro/mesačne, kvartálne, ročne), môže tak urobiť na farský účet: SK87 0200 0000 0043 6662 2355. Pán Boh zaplať za Vašu štedrosť.

Účtovníctvo – výkaz. Výkaz o hospodárení vo farnosti je k dispozícii k nahliadnutiu na výveske. Obsahuje účtovné položky za rok 2023. Je to 10 stranový výťah. Nakoľko je to interný dokument, nie je dovolené ho odnášať z kostola, fotiť alebo iným spôsobom reprodukovať.

Detský klubík.  Viac tu.

Klubovňa. Viac tu.

Spevokol SKLZ. Prijme nových členov – najmä gitaristov a spevákov. Spevokol hrá spravidla na svätej omši v nedeľu o 9.30 hod. Sme im vďační za ich obetavú službu!

Pracovné dni. V priebehu roka sa môže ojedinele stať, že sväté omše v pracovné dni sú v priebehu daného týždňa z akútnych dôvodov zrušené. Kto chodieva v pracovné dni a chcel by takúto informáciu dostať v danej situácii, nech tu napíše svoj email. Netýka sa to svätých omši cez víkendy ani sviatky. Tie sa nerušia nikdy.

Stoličky. Prosíme stoličky v kostole ako aj v miestnosti pre matky s deťmi nechať na pôvodnom mieste – teda v určitej línii, v ktorej ste ich našli, zachovať estetiku. Ak si chce niekto preniesť na sedenie stoličku z miestnosti pre matky s deťmi do kostola, môže tak urobiť iba pri splnení 3 podmienok: 1) stoličku presunie pred začatím omše, nie počas omše 2) stoličku si umiestni na vhodné miesto, aby neobmedzoval ostatných 3) hneď po skončení svätej omše stoličku vráti presne na to isté miesto, odkiaľ si ju zobral. Zachovať líniu. Stoličky neskladať. Ďakujeme.

Poďakovanie. Úctivo ďakujeme rodičom – zároveň chápeme, že to nemáte v tomto smere ľahké – že vediete deti k tomu, že kostol nie je herňa, trieda ani jedáleň. Pravidlo znie: hračky, pastelky a jedlo sa do kostola nenosia. Výnimku môžu mať, samozrejme, najmenšie deti do 1,5 roka.  Kostol ma posvätnú atmosféru a svoje pravidlá, na ktoré si deti majú zvykať už odmalička.

Straty a nálezy. Bývajú v miestnosti pre matky s deťmi v severovýchodnom  rohu miestnosti.

Požehnanie detí. Krížik udeľujeme pri všetkých sv. omšiach  v riadnom liturgickom čase, čiže nie počas obradu sv. príjimania, ale po požehnaní na záver sv. omše dostanú osobitné požehnanie deti – tzv. krížik na čelo. Ľudia v kostole zostávajú až do odchodu kňaza, čiže odchádzajú až po požehnaní posledného dieťaťa.

Detský časopis.  Tento školský rok je v kostole opäť ponuka detského kresťanského časopisu Rebrík, ktorý zábavnou formou sprevádza deti na ceste viery.

Zamyslenia. Aktuálne číslo časopisu na každodennú meditáciu je k dispozícii na stolíku. Nechajme sa viesť Duchom Svätým cez meditáciu denne – ako nás k tomu povzbudzoval sv. Ján Pavol II.

Štatistika. S radosťou môžeme konštatovať, že s Božou pomocou, v priebehu jedného roka máme približne 600 jednotlivých duchovných aktivít v posvätnej časti kostola, ktoré vedie väčšinou kňaz: sväté omše, krsty, sobáše a iné liturgické slávenia. Približne rovnaký počet – 600 jednotlivých aktivít máme počas roka v nekostolnej časti kostola, čiže v pastoračnom centre, ktoré vedú väčšinou laici: katechézy, stretká, skúšky spevokolov a podobne. Takisto sa počas roka organizuje mnoho aktivít mimo priestorov kostola  a pastoračného centra: duchovné cvičenia, duchovné obnovy, tábory, výlety, celoročná činnosť klubíka, átrium, Katechézy Dobrého Pastiera, projekt kresťanskej materskej školy, vyučovanie náboženstva, rôzne charitatívne, duchovné a prorodinné aktivity Exalievov don Bosca a podobne. Na nedeľné sväté omše do nášho kostola prichádza cez víkend približne 700 ľudí, z toho približne 200 ľudí je vo veku 0 – 18 rokov. Keďže nie každý chodí do kostola každú nedeľu a veľa ľudí je v daný víkend aj odcestovaných, chorých a podobne, tak môžeme povedať, že v kostole sa počas roka nejakým spôsobom otočí niekoľko tisíc rôznych ľudí, ktorí tu hľadajú a nachádzajú Božiu milosť v rôznom stupni – podľa stupňa svojej osobnej duchovnej disponovanosti. Z ľudí, ktorí prichádzajú do nášho kostola je približne 80 percent priamo z Čiernej Vody a približne 20 percent sú ľudia z okolitých obcí a miest: Slovenský Grob, Vajnory a podobne. Je povzbudivé, že nad rámec účasti na svätej omši a prispievania na kostol, v našej farnosti aktívne slúži takmer 200 ochotných ľudí. Sú to deti, mladí a dospelí: speváci, hudobníci, vedúci stretiek a katechéz, animátori, lektori, miništranti, tí, čo pravidelne upratujete náš kostol a podobne. Máme radosť, že každoročne prijme v našom kostole sviatosť krstu približne 50 detí, mladých a dospelých. K prvému svätému prijímaniu pristúpi počas roka približne 60 detí, mladých a dospelých, a na sviatosť birmovania sa pripravuje približne 45 mladých a dospelých. Nech je vo všetkom oslávený Boh.

Steny kostola. Úctivo prosíme ľudí, ktorí stoja vzadu a po bokoch kostola , aby si v žiadnom prípade neopierali topánky o biele steny. Každý dotyk s topánkou tam zanecháva čiernu stopu.

Bontón v kostole. Srdečne pripomíname, že slušnosť je zostať v kostole aspoň do odchodu kňaza, čiže aspoň do okamihu, keď kňaz dá požehnaniu poslednému dieťaťu.

Kľučka. Na hlavných dverách je nainštalovaný nový protipožiarny zámok s kľučkou, nakoľko starý sa pokazil. Inštalácia a cena takéhoto zámku s kľučkou je cca 500 eur. Tento zámok podlieha kvartálnym protipožiarnym kontrolám v zmysle platnej legislatívy a je technicky veľmi náročné a legálne nemožné ho z nášho kostola odinštalovať. Vec protipožiarnej ochrany nášho kostola bola oficiálne riešená a rokovaná aj so samotným prezidentom Hasičského a záchranného zboru SR a príslušnými odbormi na Ministerstve vnútra SR. Nie je možné udeliť výnimky a ani iným legálnym spôsobom obísť nové prísne technické normy. Späť ku kľučke. Jedná sa teda o veľmi drahé, dômyselné a najmä citlivé zariadenie. Nie je to obyčajná kľučka. Jej životnosť v takomto type budovy sa odhaduje na 0 až 10 rokov – to závisí od toho nakoľko citlivo ľudia s kľučkou zaobchádzajú. Dôležité je s kľučkou manipulovať jemne, pomaly a výlučne iba smerom dole. Ak by náhodou niekto potiahol kľučku nasilu v zakázanom smere, čiže hore, alebo by sa na kľučku zavesilo dieťa a podobné situácie, tak farnosti vzniká škoda až do výšky 500 eur. Preto úctivo prosíme všetkých o citlivosť, aby sme nemuseli tento systém stále každé dva mesiace dookola opravovať a každé tri roky meniť, ako tomu bývalo po minulé roky predtým, ale aby nám vydržal bez opráv a výmeny čo najdlhšie. Ďakujeme.

Lavice. Na všetky lavice v kostole sú každoročne inštalované nové protišmykové podložky. Úctivo Vás prosíme, aby ste lavice za žiadnych okolností, ani pri upratovaní, nepremiestňovali, neposúvali a nedvíhali. Poškodila by sa tým ich fixácia. Ďakujeme.

Miestnosť pre matky s deťmi. Na žiadosť niektorých veriacich, úctivo prosíme rodičov, aby v situácii, keď ich dieťa začne plakať alebo iným spôsobom výrazne ruší posvätné ticho, ktoré má v liturgii nenahraditeľnú funkciu, využili miestnosť pre matky s deťmi a podobne. Momentálne skúšame, že bude otvorená, nakoľko pri jej zatvorení dochádzalo k špirálovitému efektu hlučnosti vo vnútri miestnosti. Pán Boh zaplať za všetko.

Hospodárska rada. Úlohou rady je v prípade potreby prakticky, operatívne ale aj konzultačne pomáhať kňazovi pri správe hnuteľného a nehnuteľného majetku farnosti. V našej diecéze má mať rada 2 až 5 členov plus kňaz. Na obdobie rokov 2021 až 2024 boli v zmysle normy práva na túto službu vymenovaní: Ing. Marián H., Ing. Jaroslav K., Ing. Robert M., Ing. Rastislav Ž.

Stavby – pred kostolom. Obecný úrad zverejnil toto územné rozhodnutie. Nákres nájdete tu. Jedná sa o 2 veľké 3-poschodové bytovky, v ktorých budú ambulancie, obchody a asi  40 bytov. Pre kostol to, žiaľ,  znamená, že o niekoľko rokov – v dôsledku zastavanosti územia,  približne 80 percent návštevníkov kostola bude musieť parkovať od kostola 4 až 10 minút pešo. V čase územného konania farnosť požiadala investora aj obec o navýšenia parkovacích miest výraznejšie nad minimum dané zákonom, ako prevenciu pred kolabovaním statickej dopravy v zóne pri kostole, ako aj o zníženie počtu bytových jednotiek.  Investor, žiaľ, zatiaľ farnosti nevyhovel.

Stavby – za kostolom . Obecný úrad zverejnil toto územné rozhodnutie. Jedná sa o štyri bytové domy. Každý má mať 3 poschodia. Nákres nájdete tu.  Má to byť 21 bytov a materská škôlka. Pre kostol to, žiaľ, znamená, že bude vo vzdialenosti cca 13 metrov obklopený bytovkami s podobnou výškou ako samotný kostol. V územnom konaní farnosť požiadala  investora aj obec o zníženie 3 bytoviek z 3 poschodí na 2 poschodia. Investor, žiaľ, zatiaľ farnosti nevyhovel.

OZ. V našej farnosti pôsobia dve občianske združenia (OZ). Po prvé OZ Vlna. Zastrešuje rôzne aktivity a klubovňu. Po druhé je to nové OZ Klubik Srdce pre deti. Plánom je vytvoriť átrium pre deti, aby sa zážitkovou formou priblížili k Bohu. Kto by chcel podporiť tento projekt, tak okrem 2 percent dane je možné poslať dar priamo na ich účet. Pán Boh zaplať!

Požiarna ochrana. Na základe príslušných právnych noriem Slovenskej republiky a na základe nariadení a odporúčaní technika požiarnej ochrany objektu a Hasičského a záchranného zboru Slovenskej republiky sa stanovuje nasledovné: zapaľovanie sviec v interiéri a exteriéri kostola je dovolené len s predchádzajúcim a výslovným súhlasom správcu objektu. Ďalej sa zakazuje fajčenie a akákoľvek manipulácia s otvoreným ohňom v interiéri aj exteriéri kostola. Zapaľovanie sviec pri kríži je celoročne prísne zakázané. V čase prítomnosti ľudí v objekte sa nesmú vypínať svetlá, ktoré zabezpečujú normou stanovené osvetlenie zhromažďovacieho priestoru ako aj osvetlenie požiarnych únikových ciest.

GDPR. Ochrana osobných údajov našej farnosti sa riadi podľa postupu schválenom KBS, o ktorom legislatívne povinnú informáciu nájdete tu.