Oznamy

Sväté omše. Momentálne sa verejne neslávia.

Sväté prijímanie. Tento týždeň sa podáva ešte dnes v piatok 23.10. v čase  19.00 – 20.00. Od soboty (24.10.) vzhľadom na nariadenia vlády – pochopiteľne – táto možnosť dočasne nebude.

Farnosť Vajnory. Aktuálne oznamy, drahí Vajnorčania, nájdete dočasne tu. Pastoračnou službou vo Vajnoroch je dočasne poverený duchovný správca z Čiernej Vody.

Aktuálny kalendár.  Liturgický kalendár a čítania na dnešný deň nájdete tu.

Spovedanie. Spovedá sa ešte dnes v piatok 23.10. v čase 18.30 – 19.00 hod. Od soboty (24.10.) vzhľadom na nariadenia vlády – pochopiteľne – táto možnosť dočasne nebude.

Reportáž. Článok o našej farnosti nájdete v októbrovom  vydaní Katolíckych novín čislo 43. Odporúčame farníkom každého veku sledovať webový portál Katolíckych novín so zaujímavými článkami zdarma alebo si  na uvedenej adrese Katolícke noviny objednať celoročne s doručením priamo na Vašu adresu.

Prvé sväté príjimanie. Informácie nájdete tu.

Stretká pre mamičky s deťmi 1,5 – 3 roky. Informácie nájdete tu.

Dišpenz. Z pochopiteľných dôvodov, do odvolania platí, že veriaci nie je viazaný povinnosťou zúčastniť sa na nedeľnej omši. Nedeľa je ale vždy dňom Pána a preto má byť v našich rodinách iná ako ostatné dni, zasvätená Bohu. Rodinám aj jednotlivcom sa odporúča spoločne sledovať svätú omšu online – napr. cez rádio Lumen  alebo TV Lux. Takisto je možnosť v nedeľu ako aj počas týždňa pristúpiť k svätému prijímaniu.

Nálepky pre deti. Ak rodičia chcú, deti dostali (27.9.) alebo si môžu v sakristii vyzdvihnúť (po 27.9.) slovníček, do ktorého môžu zbierať nálepky. Tie dostanú pri krížiku od miništranta. Na každú nedeľu je uvedená myšlienka a nakreslený obrázok z nedeľného evanjelia. Vhodné pre deti od 3 do 10 rokov. Takisto rodičia, ak chcú, môžu si prísť zobrať cely set a dávať deťom za televízne omše alebo nejakú modlitbu. Výnimočne počas tohto školského roka je to pre všetky deti, nie len pre tretiakov.

Facebook. Pozývame Vás pridať sa do tejto farskej súkromnej facebookovej skupiny, ktorej obsah vidia len jej členovia. Názov skupiny: Farnosť Čierna Voda. Momentálne má cca 200 členov.

Bezhotovostné milodary. Vzhľadom na okolnosti koronakrízy, ale najmä zvyšujúce sa poplatky za spracovanie mincí zo strany bánk, pozývame veriacich, aby – ak uznajú za vhodné – prispievali na farnosť modernejším a súčasnejším spôsobom a to ideálne prostredníctvom trvalých platobných príkazov (napr 1euro/kvartálne), prípadne jednorazovými platbami cez internetbanking pomocou QR kódu farského účtu a podobne. Faktom je, že pri najmenších minciach si v prepočte banka účtuje aj vyše 30 percent z toho čo vložíte do košíka, čiže dá sa povedať, že tradičným vkladaním mincí do zvončeka veriaci čiastočne podporí kostol a čiastočne banku. Pri bezhotovostných platbách a bankovkách ide 100 percent farnosti. Kto by teda bol ochotný ideálne trvalým príkazom aj v minimálnych dávkach prispievať (napr. 1 euro/mesačne, kvartálne, ročne), môže tak urobiť na číslo nového farského účtu určeného pre bezhotovostné milodary: SK87 0200 0000 0043 6662 2355 . Na hlavnom farskom účte je  momentálne cca  23.000 eur. Ročný príjem farnosti po odrátaní režijných a paušálnych nákladov je cca 10.000 eur pred koronakrízou a cca 2.000 eur počas koronakrízy – rok 2020. Z toho sa po prvé musia splácať pôžičky a po druhé robiť rôzne menšie investície a sporiť na umelecké dotvorenie interiéru kostola. Pán Boh zaplať!

Nevidiaci. Ďakujeme za príspevok na život a aktivity nevidiacich umelcov, ktorí boli účinkovať prvý októbrový víkend v našom kostole. Vyzbieralo sa spolu aj s predajom CD-čiek približne 600 eur.  Takto vyzerajú a spievajú.

Časopisy. Na stolíku je k dispozícii aktuálne číslo časopisov Rebrík, Slovo medzi nami a Milujte sa.

Čistenie fasády. Prebiehalo druhý septembrový týždeň, okrem dvoch miest na kostole, ktoré sa dokončia na jeseň kvôli ochrane vtáctva.

Príjimanie na ruku. Dočasne sa príjima na ruku.  Veriaci pri sv. prijímaní dodržuje odstup od kňaza – asi 1 meter. Video, ako sa to po vonkajšej stránke správne robí nájdete tu (stačí si ho pozrieť od 00.30 minúty). Veriaci  majú pristupovať k prijímaniu tak, že predložia otvorenú dlaň vo výške hrude – nie vo výške brucha! Kňaz položí Eucharistiu veriacemu na otvorenú dlaň (ak je pravák , tak na dlaň ľavej ruky) a veriaci si ju sám druhou rukou (ak je pravák, tak spodnou, čiže pravou rukou) vloží do úst pred kňazom. Až potom odíde na svoje miesto. Najpodstatnejšia je pri svätom prijímaní ale vnútorná pripravenosť, uzobranosť,  stav duše bez ťažkého hriechu a živá viera v Kristovu prítomnosť v hostii.

Učiteľ náboženstva. Farnosť hľadá učiteľa náboženstva na budúci školský rok 2021/2022 pre určité ročníky na niekoľko hodín na čiastočný úväzok na miestnej ZŠ Javorová alej, nakoľko kňaz nevie byť naraz na dvoch miestach. Kto má záujem, nech sa ohlási telefonicky alebo emailom farnosti.

Hospodárska rada. Úlohou rady je pomáhať kňazovi pri správe hnuteľného a nehnuteľného majetku farnosti.  Kto je ochotný, môže prihlásiť seba alebo navrhnúť iného farníka do hospodárskej rady farnosti. Podmienkou je mať konto na Whats up, čas, primerané vlastnosti a schopnosti pre túto službu. Kňaz podľa noriem práva CIC a diecézy menuje niektorých z kandidátov na obdobie 2 rokov.

Sedenie. Prosíme veriacich o láskavosť, aby v soboty, nedele a a cez sviatky  – podľa možnosti – si sadali do lavíc od stredu. Pretože keď si sadnú na kraj, vytvárajú blok tým, ktorí prídu neskôr a tí kvôli ohľadom zostanú stáť a v kostole zostanú zbytočne  prázdne miesta v strede lavíc.

Stavby – pred kostolom. Obecný úrad zverejnil toto územné rozhodnutie. Nákres nájdete tu. Jedná sa o 2 veľké 3-poschodové bytovky, v ktorých budú ambulancie, obchody a asi  40 bytov. Pre kostol to, žiaľ,  znamená, že o niekoľko rokov – v dôsledku zastavanosti územia,  približne 80 percent návštevníkov kostola bude musieť parkovať od kostola 4 až 10 minút pešo. V čase územného konania farnosť požiadala investora aj obec o navýšenia parkovacích miest výraznejšie nad minimum dané zákonom, ako prevenciu pred kolabovaním statickej dopravy v zóne pri kostole. Investor, žiaľ, zatiaľ farnosti nevyhovel.

Stavby – za kostolom . Obecný úrad zverejnil toto územné rozhodnutie. Jedná sa o štyri bytové domy. Každý má mať 3 poschodia. Nákres nájdete tu.  Má to byť 21 bytov a materská škôlka. Pre kostol to, žiaľ, znamená, že bude vo vzdialenosti cca 13 metrov obklopený bytovkami s podobnou výškou ako samotný kostol. V územnom konaní farnosť požiadala  investora aj obec o zníženie 3 bytoviek z 3 poschodí na 2 poschodia. Investor, žiaľ, zatiaľ farnosti nevyhovel.

Sväté omše – online. Prináša rádio Lumen ako aj TV Lux.

Detský klubík.  Ak máte dieťa vo veku 4- 6 rokov, dávame Vám do pozornosti možnosť prihlásiť ho na školský rok 2020/2021 do klubíku Srdce pre deti. Je to akoby kresťanská škôlka s programom od 8.00 do 13.00 hod. Vedú ho maminy – učiteľky z našej farnosti. Je to kresťanský klub so zameraním na všestranný rozvoj dieťaťa, hodnoty a vzťahy medzi rovesníkmi v tvorivom prostredí. Podmienky fungovania nájdete tu.  Prihlášku nájdete tu.

Splácanie dlhu. Farnosť Smolinské nás tento rok 2020 oficiálne vyzvala začať splácať dlh voči nim vo výške 100.000 eur.

Modlitby gestom. Pozývame ženy na modlitbu gestom a biblické tance, ktoré sa konajú raz za mesiac večer po svätej omši v miestnosti pre matky s deťmi. Ak máte záujem prísť, najlepšie je sa prihlásiť na zuzka@discantiny.sk

Aplikácia pre deti. Pri príležitosti nedele Božieho slova dávame rodičom a deťom do pozornosti aplikáciu Biblia pre deti. Používa sa bezplatne už v 34 miliónoch zariadení. Teraz už aj v slovenskom jazyku. Link na stiahnutie v Google Play – kliknite sem.  Link na stiahnutie v Apple Store – kliknite sem.

Slovo medzi nami. Aktuálne číslo časopisu na každodennú meditáciu je k dispozícii na stolíku. Nechajme sa viesť Duchom Svätým cez meditáciu denne – ako nás k tomu povzbudzoval sv. Ján Pavol II.