Denný farský tábor

Pozývame deti 1. až 6. ročníka (2023/2024) na denný farský tábor. Tábor bude obsahovať pohybový, športový, zábavný a duchovný program. Výrazným prvkom je pohybový program. Odporúčaný príspevok na tábor: 100 eur. V príspevku je zahrnutá aj strava – desiata, obed, olovrant. Diéty na intolerancie a alergie zabezpečiť nevieme. Jeden deň bude pravdepodobne bicyklový, čiže v jeden deň bude treba, aby si dieťa prinieslo svoj vlastný bicykel.

Tábor prebieha v centre L-Activity na Jelšovej ulici 2, Chorvátsky Grob – Čierna Voda v dňoch pondelok až piatok v čase 8.00 – 16.00 hod. Dieťa do tábora môže prísť v čase 8.00 až 8.30 hod. Po dieťa je možné prísť kedykoľvek v čase 16.00 – 17.00 hod. Pred 16.00 hod. prosíme rodičov nechodiť. Vo výjazdový deň autobusom (pravdepodobne utorok) o hodinu neskôr, čiže v čase 17.00 – 18.00 hod. Jednotlivé turnusy sú identické, čiže na každom je viac-menej rovnaký program. Počet detí je limitovaný. Pre každé dieťa sa vypĺňa prihláška samostatne. Viac informácií dostanú rodičia prihlásených detí pred začatím tábora emailom.

Prihláška – od (1.turnus)

Prihláška – od (2.turnus)