Denný tábor

Tábor v roku 2022 bude v podobnom štýle ako tábor v roku 2021:

Pozývame deti 1. až 5. ročníka na denný farský tábor. Tábor bude obsahovať pohybový, športový, zábavný a duchovný program. Príspevok na tábor: 70 eur. V príspevku je zahrnutá aj strava: desiata, obed, olovrant. Jeden deň bude pravdepodobne bicyklový, čiže bude treba, aby si dieťa prinieslo svoj vlastný bicykel.

Chcem prihlásiť svoje dieťa.