Denný tábor

Je plánovaný v lete 2021 pre deti vo veku 1. stupňa ZŠ – čiže deti, ktoré v lete 2021 budú po prvom, druhom, treťom, štvrtom ale aj piatom ročníku ZŠ.