Denný farský tábor

V roku 2023 plánujeme denné farské tábory v podobnom štýle ako v roku 2022:

Pozývame deti 1. až 5. ročníka (2021/2022) na denný farský tábor. Tábor bude obsahovať pohybový, športový, zábavný a duchovný program. Odporúčaný príspevok na tábor: 80 eur. V príspevku je väčšinou zahrnutá aj strava. Jeden deň bude pravdepodobne bicyklový, čiže pravdepodobne bude treba, aby si dieťa prinieslo svoj vlastný bicykel.

Tábor prebieha v centre L-Activity na Jelšovej ulici 2, Chorvátsky Grob – Čierna Voda v dňoch pondelok až piatok v čase 8.00 – 16.00 hod. Po dieťa je možné prísť aj neskôr. Jednotlivé turnusy su identické, čiže na každom je viac-menej rovnaký program. Počet detí je limitovaný.

Prihláška – od 1.augusta (1.turnus)

Prihláška – od 22. augusta (2.turnus)