Denný farský tábor

Pozývame deti 1. až 6. ročníka (2023/2024) na denný farský tábor. Tábor bude obsahovať pohybový, športový, zábavný a duchovný program. Výrazným prvkom je pohybový program. Príspevok na tábor za jedno dieťa je 90 eur. V príspevku je zahrnutá aj strava – desiata, obed, olovrant. Vo výjazdový deň je možné, že bude treba deťom zabaliť suchý obed – upresní sa podľa dostupnosti stravovacieho zariadenia v danej destinácii. Diéty na intolerancie a alergie zabezpečiť nevieme.

Jeden deň bude pravdepodobne bicyklový, čiže v jeden deň bude treba, aby si dieťa prinieslo svoj vlastný bicykel.

Tábor prebieha v centre L-Activity na Jelšovej ulici 2, Chorvátsky Grob – Čierna Voda v dňoch pondelok až piatok v čase 8.00 – 17.00 hod.

Dieťa do tábora môže prísť kedykoľvek v čase 8.00 – 8.30 hod. Po dieťa je možné prísť kedykoľvek v čase 16.00 – 17.00 hod. Pred 16.00 hod. prosíme rodičov nechodiť kvôli efektu dokončenosti programu. Vo výjazdový deň autobusom (pravdepodobne štvrtok alebo utorok) o hodinu neskôr, čiže prísť po dieťa v čase 17.00 – 18.00 hod., upresní sa v maili.

V pondelok, v stredu a v piatok je program tábora zvyčajne v rámci L-Activity, respektíve v rámci Čiernej Vody. V utorok sa väčšinou ide niekam na bicykli (doteraz väčšinou Svätý Jur) a vo štvrtok autobusom (doteraz väčšinou DNV- Sandberg, Devín, Železná studienka, Kamzík). Poradie dní sa ale môže zmeniť v závislosti od počasia, dostupnosti autobusu od prepravcu a rôznych ďalších faktorov.

Jednotlivé turnusy sú identické, čiže na každom je viac-menej rovnaký program. Počet detí je limitovaný. Pre každé dieťa sa vypĺňa prihláška samostatne. Viac informácií dostanú rodičia prihlásených detí pred začatím tábora emailom.

Dieťa je možné prihlásiť iba na jeden z dvoch turnusov, čiže nie na obidva.

Termíny táborov: od 22.júla 2024 a od 19.augusta 2024.

Prihláška – od 22. júla 2024 (1.turnus) – kapacita naplnená.

Prihláška – od 19.augusta 2024 (2.turnus) – sú ešte voľné miesta)