Krst

 Krst detí

Drahí rodičia! Sme radi, že plánujete krstiť Vaše dieťa. Stane sa tak Božím dieťaťom a členom Katolíckej cirkvi. Dovoľte, aby sme Vám poskytli niekoľko základných informácii o sviatosti krstu v našom kostole.

Čas krstu: spravidla  v nedeľu o 12.20 hod. a ak sú relevantné dôvody, tak aj v sobotu o 12.00 hod. resp. v iný čas podľa dohody a aktuálnych možností.

Postup pri prihlasovaní dieťatka na krst:

1) POŽIADAŤ O KRST

Požiadať o krst treba telefonicky alebo e-mailom najlepšie niekoľko týždňov pred plánovaným dátumom krstu.

2) ABSOLVOVAŤ STRETNUTIE S KŇAZOM PRED KRSTOM

Presný čas a miesto stretnutia si dohodnete s kňazom. Poučenia sa spravidla zúčastňujú obidvaja rodičia.

3) SLÁVIŤ SAMOTNÝ OBRAD KRSTU

Počas obradu sa aktívne zapájať a za dieťa vyznať úprimne vieru v Boha, čiže na jednotlivé otázky kňaza odpovedať  „Zriekam“ a  „Verím“. Rodičia a krstní rodičia pri krste seriózne sľubujú urobiť všetko, aby kresťanskú vieru dieťaťu sprístupnili a ako živú aj odovzdali.
 Podľa možností priniesť na obrad bielu košieľku a sviečku. Ako vyzerá priebeh obradu nájdete napríklad na tomto odkaze.

 

Všeobecné podmienky pre udelenie krstu                              (por. CIC 849 – 878):

RODIČIA (alebo aspoň jeden z rodičov):

– sa zaručia, že budú dobrým príkladom pre svoje dieťa v praktizovaní kresťanskej viery a v dodržiavaní Božích prikázaní

– ich život zodpovedá kresťanskému presvedčeniu (vedú slušný život, žijú v cirkevne uzavretom manželstve, pravidelne sa modlia, zúčastňujú sa na bohoslužbách, pristupujú ku sviatostiam)

KRSTNÍ RODIČIA (alebo len rodič):

– vek minimálne 16 rokov

– prijali sviatosť birmovania

– zaručia sa, že budú príkladom pre krstné dieťa v oblasti kresťanskej viery a dodržiavania Božích prikázaní
- vedú životný štýl, ktorý je primeraný kresťanskému presvedčeniu (vedú slušný život, žijú v cirkevne uzavretom manželstve, ak sú slobodní tak žijú ako slobodní a nie vo voľnom zväzku, vedú aktívny život kresťanov, pravidelne sa modlia, zúčastňujú sa na bohoslužbách, pristupujú ku sviatostiam)

 

FAQ – často kladené otázky 

Aké meno má mať dieťa pri krste? – Najlepšie, aby to bolo meno, ktoré sa nachádza v abecednom zozname svätých dostupnom napr. na webovej stránke zivotopisysvatych.sk.  Tu sa dozviete niečo poučné a zaujímavé nie len o patrónovi Vášho dieťaťa, ale aj o Vašom krstnom či birmovnom patrónovi.

Kde môžeme zohnať košieľku a sviečku?– Napr. Predajňa FrantišekFrantiškánske nám. 2 (Po-Pia: 9.00-18.00 hod, So 9.00-12.00 hod) alebo Spolok sv. VojtechaKolárska ulica 2 (Po-Pia: 08.00 – 18.000, So: 8.00 – 12.00). Pozitívne referencie od rodičov máme aj o portáli krstnamama.sk alebo aj iné….

Je nutné aby si obidvaja rodičia priali krst dieťaťa? – Nie, stačí, keď o krst žiada len jeden rodič a ten druhý to akceptuje.

Koľko platíme? – Vysluhovanie sviatostí je bezplatné. Nakoľko však štát neprispieva na prevádzku kostola, veriacim sa necháva možnosť podporiť kostol milodarom.

Ako dlho trvá obrad? – cca 30 minút.

Je v kostole zima? – Nie. V zimnom období je teplota cca 18 st. C. a v letnom období je teplota 20 – 25 st. C.

Musia byť krstní rodičia dvaja? – Stačí jeden.

Musia sa krstní rodičia zúčastniť poučenia? Nemusia. 

Môže byť krstným rodičom aj niekto, kto nespĺňa hore uvedené podmienky? – Tieto osoby síce nemôžu byť krstnými rodičmi, ale vo veľmi výnimočných prípadoch, môžu byť tzv. svedkami krstu. Hlavným rozdielom oproti krstným rodičom je to, že sa pri krste dieťaťa k ničomu nezaväzujú.

Môžeme dať dieťa pokrstiť, aj keď ako rodičia nespĺňame vyššie uvedené podmienky? – Krst Vášho dieťatka môžete brať ako vynikajúcu príležitosť, urobiť pre to, čo sa dá, aby ste tie podmienky spĺňali. Napríklad existujú mnohé povzbudivé prípady, že sa rodičia v súvislosti s krstom dieťatka rozhodli uzavrieť manželstvo pred Bohom, alebo začali po krste dieťatka chodievať na sv. omše a pod. Ak toto všetko z Vašej strany nie je nateraz realizovateľné, je možné dieťa pokrstiť, ale v tom prípade musí krstný rodič spĺňať podmienky v plnom rozsahu, pretože on berie na seba pred Bohom zodpovednosť za náboženskú výchovu dieťatka.

Prajeme Vám veľa Božieho požehnania a radosti pri výchove Vášho dieťatka.

 

Krst dospelých

Dospelí sa na krst pripravujú zvyčajne 1 rok. Tento čas prípravy sa nazýva katechumenát. Počas tohto obdobia katechumeni absolvujú 1x za 2 týždne stretnutie vo večerných hodinách na fare, kde sa preberajú jednotlivé pravdy kresťanskej viery. Stretnutie trvá cca 60 minút. Spolu je to cca 15 stretnutí.

Najbližšie bude možnosť sa prihlásiť v priebehu mesiaca september.

Máme úprimnú radosť z každého nového kresťana.