Krst

 Krst detí

Drahí rodičia! Sme radi, že plánujete krstiť Vaše dieťa. Stane sa tak Božím dieťaťom a členom Katolíckej cirkvi. Dovoľte, aby sme Vám poskytli niekoľko základných informácii o sviatosti krstu v našom kostole.

Čas krstu: spravidla  v nedeľu o 12.20 hod. a ak sú relevantné dôvody, tak aj v sobotu o 12.00 hod. resp. v iný čas podľa dohody a aktuálnych možností.

Postup pri prihlasovaní dieťatka na krst:

1) POŽIADAŤ O KRST

Požiadať o krst treba e-mailom alebo telefonicky. Nie skôr ako mesiac pred plánovaným dátumom krstu.

2) ABSOLVOVAŤ STRETNUTIE S KŇAZOM PRED KRSTOM

Presný čas a miesto stretnutia si dohodnete s kňazom. Poučenia sa spravidla zúčastňujú obidvaja rodičia. Deti môžu byť prítomné. Stretnutie trvá cca 60 minút.

3) SLÁVIŤ SAMOTNÝ OBRAD KRSTU

Počas obradu sa aktívne zapájať a za dieťa vyznať úprimne vieru v Boha, čiže na jednotlivé otázky kňaza odpovedať  „Zriekam“ a  „Verím“. Rodičia a krstní rodičia pri krste seriózne sľubujú urobiť všetko, aby kresťanskú vieru dieťaťu sprístupnili a ako živú aj odovzdali.
 Podľa možností priniesť na obrad bielu košieľku a sviečku. Ako vyzerá priebeh obradu nájdete napríklad na tomto odkaze.

 

Všeobecné podmienky pre udelenie krstu                              (por. CIC 849 – 878):

RODIČIA (alebo aspoň jeden z rodičov):

– sa zaručia, že budú dobrým príkladom pre svoje dieťa v praktizovaní kresťanskej viery a v dodržiavaní Božích prikázaní

– ich život zodpovedá kresťanskému presvedčeniu: vedú slušný život, ak je to možné tak žijú v cirkevne uzavretom manželstve, modlia sa, zúčastňujú sa na bohoslužbách, ak je to možné tak pristupujú ku sviatostiam

naučia dieťa základné kresťanské modlitby, takisto modliť sa vlastnými slovami

budú učiť dieťa vnímať Boha cez: Bibliu, kresťanské knihy a filmy, prírodu, situácie života, rodičovskú lásku, bohoslužby, kostol, spoločenstvo veriacich

–  prihlásia dieťa už od 1. ročníka ZŠ na Náboženskú výchovu

– privedú dieťa ku svätému prijímaniu a ku sviatosti birmovania

KRSTNÍ RODIČIA (alebo len rodič):

– vek minimálne 16 rokov

– prijali sviatosť birmovania

– zaručia sa, že budú príkladom pre krstné dieťa v oblasti kresťanskej viery a dodržiavania Božích prikázaní
 – vedú životný štýl, ktorý je primeraný kresťanskému presvedčeniu: vedú slušný život, ak je to možné tak žijú v cirkevne uzavretom manželstve, ak sú slobodní tak žijú ako slobodní a nie vo voľnom zväzku, vedú aktívny život kresťanov, modlia sa, zúčastňujú sa na bohoslužbách, pristupujú ku sviatostiam

 

FAQ – často kladené otázky 

Aké meno má mať dieťa pri krste? – Najlepšie, aby to bolo meno, ktoré sa nachádza v abecednom zozname svätých dostupnom napr. na webovej stránke zivotopisysvatych.sk.  Tu sa dozviete niečo poučné a zaujímavé nie len o patrónovi Vášho dieťaťa, ale aj o Vašom krstnom či birmovnom patrónovi.

Kde môžeme zohnať košieľku a sviečku?– Napr. Predajňa FrantišekFrantiškánske nám. 2 (Po-Pia: 9.00-18.00 hod, So 9.00-12.00 hod) alebo Spolok sv. VojtechaKolárska ulica 2 (Po-Pia: 08.00 – 18.000, So: 8.00 – 12.00). Pozitívne referencie od rodičov máme aj o portáli krstnamama.sk alebo aj iné….

Je nutné aby si obidvaja rodičia priali krst dieťaťa? – Nie, stačí, keď o krst žiada len jeden rodič a ten druhý to akceptuje.

Koľko platíme? – Vysluhovanie sviatostí je bezplatné. Nakoľko však štát ani samospráva  nefinancuje prevádzku kostola, pastoračného centra a farského úradu, je vecou spravodlivosti a slušnosti, aby veriaci – podľa svojho uváženia a finančných možností – sa podieľali na nákladoch kostola a farnosti primeraným milodarom.

Ako dlho trvá obrad? – cca 30 minút.

Musia byť krstní rodičia dvaja? – Stačí jeden.

Musia sa krstní rodičia zúčastniť poučenia? Nemusia. Ale treba ich, ak sa bude dať,  oboznámiť s obsahom stretnutia.

Môže byť krstným rodičom aj niekto, kto nespĺňa hore uvedené podmienky? – Tieto osoby síce nemôžu byť krstnými rodičmi, ale vo veľmi výnimočných prípadoch, môžu byť tzv. svedkami krstu. Hlavným rozdielom oproti krstným rodičom je to, že sa pri krste dieťaťa k ničomu nezaväzujú.

Môžeme dať dieťa pokrstiť, aj keď ako rodičia nespĺňame vyššie uvedené podmienky? – Krst Vášho dieťatka môžete brať ako vynikajúcu príležitosť, urobiť pre to, čo sa dá, aby ste tie podmienky spĺňali. Napríklad existujú mnohé povzbudivé prípady, že sa rodičia v súvislosti s krstom dieťatka rozhodli uzavrieť manželstvo pred Bohom, alebo začali po krste dieťatka chodievať na sv. omše a pod. Ak toto všetko z Vašej strany nie je nateraz realizovateľné, je možné dieťa pokrstiť, ale v tom prípade musí krstný rodič spĺňať podmienky v plnom rozsahu, pretože on berie na seba pred Bohom zodpovednosť za náboženskú výchovu dieťatka.

Prajeme Vám veľa Božieho požehnania a radosti pri výchove Vášho dieťatka.

 

Krst dospelých

Dospelí sa na krst pripravujú zvyčajne 1 rok. Tento čas prípravy sa nazýva katechumenát. Počas tohto obdobia katechumeni absolvujú 1x za 2 týždne stretnutie na fare, kde sa preberajú jednotlivé pravdy kresťanskej viery. Stretnutie trvá cca 60 minút. Spolu je to cca 15 stretnutí.

Súčasťou prípravy je takisto pravidelná účasť na nedeľných svätých omšiach v našej farnosti.

Najbližšie bude možnosť sa prihlásiť v priebehu mesiaca september.

Máme úprimnú radosť z každého nového kresťana.