Krst

.

 Krst detí

Drahí rodičia! Sme radi, že plánujete krstiť Vaše dieťa. Stane sa tak Božím dieťaťom a členom Katolíckej cirkvi.

Prosíme Vás, ako súčasť prípravy na krst, si vo vlastnom záujme  pozorne prečítajte všetky informácie uverejnené na tejto stránke.

Čas krstu: spravidla  v nedeľu o 12.20 hod. alebo aj v sobotu o 11.00 hod., resp. v iný čas podľa dohody a aktuálnych možností. Krstíme takmer každú nedeľu a sobotu. Momentálne vieme,  že v roku 2024 sa v tieto dni krsty nevysluhujú: 26.5., 1.6., 8.6., 15.6., 22.6., 30.6., 6.7., 14.7., 3.8., 4.8.,10.8., 17.8., 7.9., 21.9., 13.11., 7.12., 14.12., 15.12., 21.12., 22.12., a prípadne i inokedy, dátumy sa môžu priebežne meniť a aktualizovať podľa programu vo farnosti.

Postup pri prihlasovaní dieťatka na krst:

1) POŽIADAŤ O KRST

Požiadať o krst treba oficiálne písomne, čiže e-mailom. Nie skôr ako mesiac pred plánovaným dátumom krstu. V maili prosím Vás uveďte meno a priezvisko dieťaťa, dátum a miesto narodenia dieťaťa, svoje telefónne číslo a prípadne aj termín/termíny, kedy by ste chceli dieťa krstiť. V predmete  alebo v texte mailu explicitne uveďte, že žiadate o krst dieťaťa. Takisto uveďte skutočnosť, ak ste už v našom kostole krstili Vaše staršie dieťa a napíšte aspoň približný dátum jeho krstu. Budeme Vás telefonicky kontaktovať v najbližších dňoch. Ak by Vás prehliadač na Vašom zariadení nevedel presmerovať priamo na napísanie emailu, emailovú adresu nájdete aj tu.

2) ABSOLVOVAŤ STRETNUTIE S KŇAZOM PRED KRSTOM

Momentálne a dočasne platí: toto stretnutie je možné absolvovať aj cez telefonický rozhovor (cca 15 minút). Paušálne platí: Presný čas a miesto stretnutia si dohodnete s kňazom. Poučenia sa zúčastňuje aspoň jeden rodič. Deti môžu byť prítomné. Na tomto stretnutí sa definitívne dohodne aj termín krstu a zapíšu nacionálie do cirkevnej matriky.  Stretnutie trvá cca 60 minút.

3) SLÁVIŤ SAMOTNÝ OBRAD KRSTU

Počas obradu sa aktívne zapájať a za dieťa vyznať úprimne vieru v Boha, čiže na jednotlivé otázky kňaza odpovedať  „Zriekam“ a  „Verím“. Rodičia a krstní rodičia pri krste seriózne sľubujú urobiť všetko, aby kresťanskú vieru dieťaťu sprístupnili a ako živú aj odovzdali.
 Podľa možností priniesť na obrad bielu košieľku a sviečku. Ako vyzerá priebeh obradu nájdete napríklad na tomto odkaze.

Všeobecné podmienky pre udelenie krstu 

(por. CIC 849 – 878):

RODIČIA (alebo aspoň jeden z rodičov)

– sa zaručia, že budú dobrým príkladom pre svoje dieťa v praktizovaní kresťanskej viery a v dodržiavaní Božích prikázaní

– ich život zodpovedá kresťanskému presvedčeniu: vedú slušný život, modlia sa, ak je to možné, tak sa zúčastňujú na bohoslužbách a pristupujú ku sviatostiam

naučia dieťa základné kresťanské modlitby, takisto modliť sa vlastnými slovami

budú učiť dieťa vnímať Boha cez: Bibliu, kresťanské knihy a filmy, prírodu, situácie života, rodičovskú lásku, bohoslužby, kostol, spoločenstvo veriacich

–  prihlásia dieťa už od 1. ročníka ZŠ na Náboženskú výchovu

– privedú dieťa ku svätému prijímaniu a ku sviatosti birmovania

KRSTNÍ RODIČIA (alebo len rodič):

– vek: stačí mať aspoň 16 rokov

– prijali sviatosť birmovania

– zaručia sa, že budú príkladom pre krstné dieťa v oblasti kresťanskej viery a dodržiavania Božích prikázaní
 – vedú životný štýl, ktorý je primeraný kresťanskému presvedčeniu: vedú slušný život, ak je to vhodné a ich vzťah je perspektívny, tak žijú v cirkevne uzavretom manželstve, ak sú slobodní a je to realizovateľné, tak žijú ako slobodní a nie vo voľnom zväzku, vedú aktívny život kresťanov, modlia sa, ak je to možné zúčastňujú sa na bohoslužbách a pristupujú ku sviatostiam

Často kladené otázky – krst Chorvátsky Grob

Môžeme krstiť u Vás, keď nie sme z Čiernej Vody? Nie. V našom kostole krstíme iba deti reálne bývajúce v Chorvátskom Grobe, v miestnej časti Čierna Voda. Nemusia tu mať trvalý pobyt, ale musia tu fyzicky bývať. Zároveň je s Farnosťou Slovenský Grob dohodnuté, že môžeme krstiť deti bývajúce v Malom Raji pri splnení podmienky, že rodičia dlhodobo a pravidelne chodievajú do nášho chrámu. Z ostatných farností teda deti nekrstíme. Treba ich dať pokrstiť vo farnosti kde patria.

Čo treba ešte v rámci prípravy spraviť? Okrem prečítania si informácii na tejto stránke, si v rámci duchovnej prípravy na krst prečítajte niekoľko článkov o kresťanskom manželstve a o kresťanskej výchove na stránke  zastolom.sk. Na samotný krst prineste krstnú košielku a krstnú sviečku. 

Kde môžeme zohnať košieľku a sviečku?– Stačí zadať do internetového prehliadača : krstná košieľka a krstná svieca.

Aké meno má mať dieťa pri krste? – Najlepšie, aby to bolo meno, ktoré sa nachádza v abecednom zozname svätých dostupnom napr. na webovej stránke zivotopisysvatych.sk.  Tu sa dozviete niečo poučné a zaujímavé nie len o patrónovi Vášho dieťaťa, ale aj o Vašom krstnom či birmovnom patrónovi. 

Je nutné aby si obidvaja rodičia priali krst dieťaťa? – Nie, stačí, keď o krst žiada len jeden rodič a ten druhý to akceptuje. Rodič, ktorý len toleruje krst sa nemusí zúčastniť poučenia pred krstom.

Odkedy je kostol pred krstom otvorený ? V nedeľu bez obmedzenia. V sobotu až 5 minút pred začatím obradu.

Kde sedíme v kostole? Počas obradu si rodičia a krstní rodičia sadnú do druhej alebo tretej lavice a ostatní do lavíc za nimi. Ak je detí viac, čo býva vo väčšine prípadov, tak si každá rodina sadne do jedného zo štyroch kvadrantov lavíc (blokov) – rodiny  v ľubovoľnom poradí.

Ako dlho trvá obrad? Približne 30 minút.

Navigácia do kostola? Navigáciu do kostola napríklad pre hostí, ktorí sem cestujú prvý krát nájdete tu.

Musia byť krstní rodičia dvaja? – Stačí jeden. Čiže môže to byť  jeden muž alebo jedna žena alebo muž a žena.

Musia sa krstní rodičia zúčastniť poučenia? Nemusia. Ale treba ich, ak sa bude dať,  oboznámiť s obsahom stretnutia.

Môže byť krstným rodičom aj niekto, kto nespĺňa hore uvedené podmienky? – Tieto osoby síce nemôžu byť krstnými rodičmi, ale vo veľmi výnimočných prípadoch, môžu byť tzv. svedkami krstu.

Môžeme dať dieťa pokrstiť, aj keď ako rodičia nespĺňame vyššie uvedené podmienky? – Krst Vášho dieťatka môžete brať ako vynikajúcu príležitosť, urobiť pre to, čo sa dá, aby ste tie podmienky spĺňali. Napríklad existujú mnohé povzbudivé prípady, že sa rodičia v súvislosti s krstom dieťaťa začali žiť aktívnejším náboženským životom. Ak toto všetko z Vašej strany nie je nateraz realizovateľné, je samozrejme možné dieťa pokrstiť, ale v tom prípade sa musíte zaviazať pred kňazom, že budete viesť dieťa aktívne ku viere, aby krst nebol len formalitou, ale začiatkom jeho duchovného života. Takisto musí v tomto prípade krstný rodič spĺňať aspoň určité základné podmienky, pretože čiastočne aj on berie na seba pred Bohom zodpovednosť za náboženskú výchovu dieťaťa.

Ako prebieha krst? Informácie o tom nájdete napríklad na tejto stránke.

Prajeme Vám veľa Božieho požehnania a radosti pri výchove Vášho dieťatka.

 

Krst dospelých

Podmienky a postup pri krste dospelých je podobný ako pri birmovke dospelých, vzhľadom k tomu, že sviatosť krstu sa pri dospelých vysluhuje spolu so sviatosťou birmovania. Informácie o birmovke nájdete tu.