Manželské stretká

V našej farnosti máme aktuálne 3 manželské stretká.  Ak sa chcete zapojiť už do existujúcej skupiny alebo založiť novú skupinku, prípadne pomôcť pri založení ďalšej skupinky, dajte nám to vedieť telefonicky alebo e-mailom. Budeme radi.

Ide o stretnutia manželských párov, ktorí si chcú prehĺbiť svoj duchovný život a tým zlepšiť kvalitu života. Pomáhať si spoločne kráčať do neba. Je to jeden z nástrojov na ochranu manželstva a tým samozrejme aj rodiny. Medzi rodinami zapojenými do spoločenstiev sa pestuje vzájomná duchovná, ale aj sociálna solidarita a pomoc. Náplňou stretnutí je modlitba, rozjímanie nad úryvkom evanjelia, téma, osobné zdieľanie s dôrazom na duchovný život. Manželské páry využívajú však aj spoločný voľný čas počas výletov a rodinných dovoleniek.

Manželia sa stretávajú obyčajne 2 krát za mesiac v skupinkách, kde je max. 7 párov. Stretnutia sa striedajú po jednotlivých rodinách.