Farský ples

Každoročne pozývame všetkých farníkov z Čiernej Vody ako aj ich príbuzných a známych na farský ples.

V roku 2019 sa ples uskutoční v sobotu 12.01.2019 v DK Vajnoria vo Vajnoroch.

Nakoľko je to na organizáciu pomerne náročná akcia, budeme radi ak ktokoľvek, kto je ochotný pomôcť pri organizácii plesu v roku 2019, sa ozve pani Katke Mrázovej na mobil: 0907 191 525 alebo na e-mail: farsky.ples.cierna.voda@gmail.com.

Pozvánka na ples z roku 2018: