Farský ples

Každoročne pozývame všetkých farníkov z Čiernej Vody ako aj ich príbuzných a známych na farský ples.

V roku 2022 sa ples uskutoční v sobotu ……… januára 2021 o 18.30 hod. v DK Vajnoria vo Vajnoroch.

Predaj lístkov ešte nie je spustený.   Bude treba napísať počet osôb na tento  e-mail: farsky.ples.cierna.voda@gmail.com.

Prosíme ochotných podnikateľov a manažérov o poskytnutie cien do tomboly. Pán Boh odmeň!

Nakoľko je to na organizáciu pomerne náročná akcia, budeme radi ak ktokoľvek, kto je ochotný pomôcť pri organizácii plesu v roku 2022, sa ozve pani Katke na mobil: 0907 191 525 alebo na e-mail: farsky.ples.cierna.voda@gmail.com.

Plagát z plesu 2020:

Plagát z plesu 2019: