Modlitby otcov

Na Čiernej Vode bývajú Modlitby otcov počas školského roka (dni vyučovania) každý druhý utorok o 20.30 hodine v kostole a v pastoračnom centre. Stretnutia prebiehajú v priateľskej atmosfére, sú otvorené. Budeme radi, ak sa pripoja aj ďalší otcovia. Otcovia sa spoločne modlia za svoje rodiny a za aktuálne potreby spoločnosti. Po modlitbe nasleduje krátka voľná diskusia. Informácie o čase konania prebiehajú cez WhatsApp skupinu, prípadne cez e-mailovú komunikáciu. Ak chcete dostávať informácie o čase konania, napíšte na: ivkoskalos@yahoo.com . V maili uveďte Vaše telefónne číslo a pridáme Vás do WhatsApp skupiny a mailového zoznamu.

V dnešnom uponáhľanom spôsobe života práve muži často strácajú čas pre modlitbu. Modlitby otcov sú dobrou príležitosťou ako obnoviť alebo obohatiť svoj modlitbový život. Otcovia cítia, že aj vďaka spoločnej modlitbe v skupinke môžu prinášať Božie požehnanie do svojich rodín.

Modlitby otcov je medzinárodné hnutie zložené z malých modlitbových skupiniek otcov, ktorí sa modlia za svoje deti, manželky a seba navzájom. Hnutie vzniklo z iniciatívy diakona Maurice Williamsa v Anglicku. Hlavným prvkom spirituality týchto skupiniek je hľadanie Božej vôle v životoch otcov prostredníctvom úplného odovzdania sa do Božích rúk v úplnej dôvere v Jeho plány.

Modlitby otcov sú súčasťou komunity Solace (Útecha), kde patria aj Modlitby matiek a Deti viery. Skupinky modlitieb otcov (2-15 členov v skupinke) sa pravidelne stretávajú na spoločných modlitbách kde sa modlia za svojich blízkych. Modlíme sa z brožúrky, ktorá je určená pre tento účel. Brožúrka je na celom svete rovnaká a je symbolom jednoty. Modlitby v skupinkách sú jednoduché a pozostávajú zo spoločnej modlitby, vlastnej modlitby, čítania Božieho slova a voľnej diskusie.

Viac informácii nájdete na:

ivkoskalos@yahoo.com

modlitbyotcov.sk

fathersprayers.org

Ponuka pre mužov – advent, pôst, prípadne aj celoročne. Pozývame mužov absolvovať program Exodus. Viacerí chlapi z Čiernej Vody sa už teraz zaregistrovali. Je zameraný na posilnenie mužskej osobnosti po fyzickej, psychickej, ale najmä spirituálnej stránke. Viac informácii a možnosť registrácie tu alebo v anglickom origináli tu. Cez aplikáciu sa viete spojiť s ďalšími účastníkmi v okolí.