Modlitby otcov

Na Čiernej Vode mávame Modlitby otcov počas školského roka (dni vyučovania) každý druhý utorok o 20.30 hodine v pastoračnom centre na fare.  Stretnutia prebiehajú v priateľskej atmosfére, otcovia sú otvorení prijať do skupinky ďalších mužov alebo pomôcť pri vzniku nových skupiniek. Budeme radi, ak sa pripoja ďalší otcovia. Informácie o čase konania prebiehajú cez e-mailovú komunikáciu. Ak sa chcete pridať alebo aspoň dostávať informácie o čase konania, napíšte nám na: ivkoskalos@yahoo.com

Modlitby otcov je medzinárodné hnutie zložené z malých modlitbových skupiniek otcov, ktorí sa modlia za svoje deti, manželky a seba navzájom. Hnutie vzniklo z iniciatívy diakona Maurice Williamsa v Anglicku. Hlavným prvkom spirituality týchto skupiniek je hľadanie Božej vôle v životoch otcov prostredníctvom úplného odovzdania sa do Božích rúk v úplnej dôvere v Jeho plány.

Modlitby otcov sú súčasťou komunity Solace (Útecha), kde patria aj Modlitby matiek a Deti viery. Skupinky modlitieb otcov (2-15 členov v skupinke) sa pravidelne stretávajú na spoločných modlitbách kde sa modlia za svojich blízkych. Modlíme sa z brožúrky, ktorá je určená pre tento účel. Brožúrka je na celom svete rovnaká a je symbolom jednoty. Modlitby v skupinkách sú jednoduché a pozostávajú zo spoločnej modlitby, vlastnej modlitby, čítania Božieho slova a voľnej diskusie.

V dnešnom uponáhľanom spôsobe života práve muži často strácajú čas pre modlitbu. Modlitby otcov sú dobrou príležitosťou ako obnoviť alebo obohatiť svoj modlitbový život. Otcovia cítia, že aj vďaka spoločnej modlitbe v skupinke môžu prinášať Božie požehnanie do svojich rodín.

Viac informácii nájdete na:

ivkoskalos@yahoo.com

modlitbyotcov.sk

fathersprayers.org