Prvoprijímajúci

Prvoprijímajúci mávajú stretnutie a aktivity nepravidelne. Rodičia sú o termínoch informovaní e-mailom.