Prvoprijímajúci

Prvoprijímajúci mávajú určité povinné stretnutia a aktivity. Rodičia sú o termínoch informovaní e-mailom.

Okrem toho prvoprijímajúci sa majú možnosť zúčastňovať pravidelných  stretiek pre tretiakov.

Informácie o prvom svätom prijímanií sa nachádzajú predovšetkým tu.