Školy

Ako farnosť  spolupracujeme s 2 školami v našom okolí: 

ZŠ s MŠ sv. Jána Pavla II.

Rodičom ktorí chcú zabezpečiť deťom kresťanské školské prostredie a kresťanskú výchovu, dávame do pozornosti cirkevné školy, najbližšia sa nachádza v susedných Vajnoroch.

Okrem rôznych duchovných aktivít majú žiaci možnosť pristúpiť v škole ku spovedi každý mesiac v týždni pred prvým piatkom.

ZŠ Javorová alej

Katolícke náboženstvo vyučujeme 1 hodinu týždenne v každom ročníku a v každej triede na štátnej škole na Javorovej aleji.

Rodičia pri krste sľubujú, že poskytnú svojmu dieťaťu náboženskú výchovu. Jedna zo základných vecí, ktorá sa od nich ako od rodičov pokrstených detí očakáva a ktorá ich prakticky nestojí žiadnu námahu je, aby zapísali dieťa na Náboženskú výchovu už od 1. ročníka v zmysle Ježišovej výzvy: Nebráňte deťom prichádzať ku mne.