BOHOSLUŽBY

Sväté omše:

Zmena vyhradená! Prípadná zmena je vždy uvedená na začiatku oznamov – kliknite sem. 

pondelok ——-         Over tu
utorok 18.00        Over tu
streda 18.00        Over tu
štvrtok 18.00        Over tu
piatok 19.00        Over tu
sobota 18.00        Over tu
nedeľa  8.00     9.30   11.00

Zmena vyhradená! Prípadná zmena je vždy uvedená na začiatku oznamov – kliknite sem. 

Pobožnosti:

posvätný ruženec: ut – pia: 17.30 – 18.00  ne: 7.30 – 8.00

štvrtková adorácia: 18.30 – 18.50 – občasne

prvopiatková adorácia: 19.30 – 19.50 – počas dní vyučovania

krížová cesta: v piatok cez pôstne obdobie: 18.25 – 19.00

celodenná adorácia: 07.novembra

Úmysly sv. omší:

Zapisujeme v sakristii celoročne po sv. omšiach v priebežný týždeň na práve nasledujúci týždeň, čiže spravidla nie na viac ako týždeň dopredu. Výnimkou kedy sa dá úmysel zapísať aj na viac týždňov dopredu, sú napríklad okrúhle životné a manželské jubileá. V nedeľu sú sväté omše spravidla obetované za všetkých farníkov. Na nedeľu je možné zapísať súkromný úmysel iba vo výnimočných prípadoch ako je: 1. okrúhle životné alebo manželské jubileum, 2. náhle úmrtie v rodine, 3. ak z titulu úmyslu omše príde na ňu 7 a viac ľudí, 4. akútne a urgentné potreby, ktoré sa nepredvídateľne vyskytli

Hody:

Slávia sa v okruží nasledujúcich dátumov:  22. október – sviatok patróna chrámu a 26.október – výročie posviacky kostola (kostol bol posvätený v roku 2014 arcibiskupom Mons. Stanislavom Zvolenským).