BOHOSLUŽBY

Sväté omše:

pondelok ——-
utorok 18.00
streda 18.00
štvrtok 18.00
piatok 19.00
sobota 18.00
nedeľa  8.00     9.30   11.00

Zmena vyhradená! Prípadná zmena je vždy uvedená na začiatku oznamov – kliknite sem. 

Pobožnosti:

posvätný ruženec: ut – so: 17.30 – 18.00  ne: 7.30 – 8.00

štvrtková adorácia: 18.30 – 18.50 – občasne

prvopiatková adorácia: 19.30 – 19.50 – počas dní vyučovania

krížová cesta: v piatok cez pôstne obdobie: 18.25 – 19.00

celodenná adorácia: 07.novembra

Úmysly sv. omší:

Zapisujeme v sakristii celoročne po sv. omšiach v priebežný týždeň na práve nasledujúci týždeň, čiže spravidla nie na viac ako týždeň dopredu. Výnimkou kedy sa dá úmysel zapísať aj na viac týždňov dopredu, sú napríklad okrúhle životné a manželské jubileá. V nedeľu sú sväté omše spravidla obetované za všetkých farníkov. Na nedeľu je možné zapísať súkromný úmysel iba vo výnimočných prípadoch ako je: 1. okrúhle životné alebo manželské jubileum, 2. náhle úmrtie v rodine, 3. ak z titulu úmyslu omše príde na ňu 7 a viac ľudí, 4. akútne a urgentné potreby, ktoré sa nepredvídateľne vyskytli

Hody:

Slávia sa v okruží nasledujúcich dátumov:  22. október – sviatok patróna chrámu a 26.október – výročie posviacky kostola (kostol bol posvätený v roku 2014 arcibiskupom Mons. Stanislavom Zvolenským).