Bohoslužby

paušálny rozpis:

pondelok ——– Over tu
utorok18.00 Over tu
streda18.00   Over tu
štvrtok18.00 Over tu
piatok19.00   Over tu
sobota18.00  Over tu  
nedeľa8.00   9.30   11.00

Zmena vyhradená. Prípadná zmena je vždy uverejnená na začiatku oznamov.

Svätá omša v sobotu je vždy s nedeľnou platnosťou.

Človek s príznakom respiračného ochorenia sa nemá zúčastniť bohoslužieb a ani nie je viazaný povinnosťou zúčastniť sa na nedeľnej omši.

Zoznam prikázaných sviatkov nájdete tu.

Pracovné dni. V priebehu roka sa môže ojedinele stať, že sväté omše v pracovné dni sú v priebehu daného týždňa z akútnych dôvodov zrušené. Kto chodieva v pracovné dni a chcel by takúto informáciu dostať v danej situácii, nech tu napíše svoj email. Netýka sa to svätých omši cez víkendy ani sviatky. Tie sa nerušia nikdy.

Videoklip o tom prečo sa nenudiť na omši nájdete tu: 

Pobožnosti:

posvätný ruženec: spravidla 30 minút pred svätou omšou v utorok a vo štvrtok (zmena vyhradená), takisto ruženec 20.30 hod. online každú stredu cez Zoom (zmena vyhradená)

krížová cesta: v piatok cez pôstne obdobie: 18.25 – 19.00

prvopiatková adorácia: spravidla 19.30 – 19.50 (zmena vyhradená)

súkromná adorácia: v nedeľu v čase 15.00 – 18.00 – podľa oznamov, cca 10x v roku a takisto aj počas veľkonočného trídua

farská adorácia v rámci diecézy: 07.novembra – každoročne

Úmysly sv. omší:

Zapisujeme v pracovné dni v sakristii cca 5 minút po skončení svätej omše na najbližšie dni, čiže spravidla nie na viac ako týždeň dopredu. Výnimkou kedy sa dá úmysel zapísať aj na viac týždňov dopredu, sú napríklad okrúhle životné a manželské jubileá. V nedeľu sú sväté omše spravidla obetované za všetkých farníkov. Na nedeľu je možné zapísať súkromný úmysel iba vo výnimočných prípadoch ako je: 1. okrúhle životné alebo manželské jubileum, 2. náhle úmrtie v rodine, 3. ak z titulu úmyslu omše príde na ňu 7 a viac ľudí, 4. akútne a urgentné potreby, ktoré sa nepredvídateľne vyskytli

Hody:

Spravidla sa slávia v nedeľu pred týmito dvomi termínami: 22. október – sviatok patróna chrámu a 26.október – výročie posviacky kostola (kostol bol posvätený 26.10.2014 arcibiskupom Mons. Stanislavom Zvolenským).