Bohoslužby

Počas pandémie treba pozerať v aktuálnych oznamoch.

Paušálny rozpis :

pondelok         Over tu
utorok         Over tu
streda         Over tu
štvrtok         Over tu
piatok         Over tu
sobota         Over tu
nedeľa  

Zmena vyhradená! Prípadná zmena je vždy uvedená na začiatku oznamov – kliknite sem. 

Svätá omša v sobotu je vždy s nedeľnou platnosťou.

Človek s príznakom respiračného ochorenia sa nesmie zúčastniť bohoslužieb.

Človek, ktorý sa obáva, že môže ochorieť v množstve ľudí, nie je viazaný povinnosťou zúčastniť sa na nedeľnej svätej omši (tzv. morálna nemožnosť).

Zoznam prikázaných sviatkov nájdete tu.

Videoklip o tom prečo sa nenudiť na omši nájdete tu.

Pobožnosti:

posvätný ruženec: Momentálne sa nemodlí. Inak spravidla 30 minút pred svätou omšou v pracovné dni (zmena vyhradená)

krížová cesta: v piatok cez pôstne obdobie: 18.25 – 19.00

prvopiatková adorácia: spravidla 19.30 – 19.50 (zmena vyhradená! počas školských prázdnin adorácia nie je)

adorácia: v nedeľu v čase 15.00 – 18.00 – podľa oznamov, 10x v roku

celodenná adorácia: 07.novembra

Úmysly sv. omší:

Zapisujeme v pracovné dni v sakristii cca 5 minút po skončení svätej omše na najbližšie dni, čiže spravidla nie na viac ako týždeň dopredu. Výnimkou kedy sa dá úmysel zapísať aj na viac týždňov dopredu, sú napríklad okrúhle životné a manželské jubileá. V nedeľu sú sväté omše spravidla obetované za všetkých farníkov. Na nedeľu je možné zapísať súkromný úmysel iba vo výnimočných prípadoch ako je: 1. okrúhle životné alebo manželské jubileum, 2. náhle úmrtie v rodine, 3. ak z titulu úmyslu omše príde na ňu 7 a viac ľudí, 4. akútne a urgentné potreby, ktoré sa nepredvídateľne vyskytli

Hody:

Spravidla sa slávia v nedeľu pred týmito dvomi termínami: 22. október – sviatok patróna chrámu a 26.október – výročie posviacky kostola (kostol bol posvätený 26.10.2014 arcibiskupom Mons. Stanislavom Zvolenským).