Bohoslužby

paušálny rozpis:

pondelok ——   Over tu
utorok 18.00   Over tu
streda18.00   Over tu
štvrtok 18.00   Over tu
piatok19.00   Over tu
sobota 18.00   Over tu
nedeľa8.00   9.30   11.00

Zmena vyhradená. Prípadná zmena je vždy uverejnená na začiatku oznamov.

Svätá omša v sobotu večer je vždy s nedeľnou platnosťou. Takisto sväté omša večer pred prikázaným sviatkom je vždy s platnosťou na daný prikázaný sviatok.

Človek s akútnym respiračným ochorením sa nemá zúčastniť bohoslužieb a počas trvania choroby nie je viazaný povinnosťou zúčastniť sa na nedeľnej omši.

Zoznam prikázaných sviatkov nájdete tu.

Pracovné dni. V priebehu roka sa môže ojedinele stať, že sväté omše v pracovné dni sú v priebehu daného týždňa z akútnych dôvodov zrušené. Kto chodieva v pracovné dni a chcel by takúto informáciu dostať v danej situácii, nech tu napíše svoj email. Netýka sa to svätých omši cez víkendy ani sviatky. Tie sa nerušia nikdy.

Videoklip o tom prečo sa nenudiť na omši nájdete tu: 

Úmysly sv. omší:

Úmysel môžete zapísať tu.

Pobožnosti:

posvätný ruženec: spravidla 30 minút pred svätou omšou v utorok a vo štvrtok (zmena vyhradená), takisto ruženec 20.30 hod. online každú stredu cez Zoom (zmena vyhradená)

prvopiatková adorácia: spravidla 19.30 – 20.30 – za účasti mladežníckeho spevokolu (zmena vyhradená)

krížová cesta: v piatok cez pôstne obdobie: 18.25 – 19.00

súkromná adorácia: v nedeľu v čase 15.00 – 18.00 – podľa oznamov, takisto počas veľkonočného trídua

diecézna adorácia v našej farnosti: 07.novembra – každoročne

Hody:

Slávime ich spoločne každú pred-predposlednú nedeľu v mesiaci október, nakoľko predposledná nedeľa v októbri je už vždy celosvetovo misijná nedeľa, aby nedochádzalo k tematickej a liturgickej konfúzii a diskrepancii. Chronologické termíny: 22. október – sviatok patróna chrámu a 26.október – výročie posviacky kostola (kostol bol posvätený 26.10.2014 arcibiskupom Mons. Stanislavom Zvolenským).