Bohoslužby

Paušálny rozpis:

pondelok ——-         Over tu
utorok 18.00        Over tu
streda 18.00        Over tu
štvrtok 18.00        Over tu
piatok 19.00        Over tu
sobota 18.00        Over tu
nedeľa  8.00     9.30   11.00

Zmena vyhradená! Prípadná zmena je vždy uvedená na začiatku oznamov – kliknite sem. 

Svätá omša v sobotu je vždy s nedeľnou platnosťou.

Človek s príznakom respiračného ochorenia sa nesmie zúčastniť bohoslužieb.

Človek, ktorý sa obáva, že môže ochorieť v množstve ľudí, nie je viazaný povinnosťou zúčastniť sa na nedeľnej svätej omši (tzv. morálna nemožnosť).

Pokiaľ sa človek nachádza v červenej alebo oranžovej zóne, čo momentálne a dlhodobo u nás v Bratislave a na Čiernej Vode je, tak z pochopiteľných dôvodov, človek nie je viazaný povinnosťou zúčastniť sa na nedeľnej omši, najmä ak sa obáva o svoje zdravie. Môže – ale opäť – nie je to povinnosť, ísť na omšu v pracovné dni alebo sledovať svätú omšu online – napr. cez rádio Lumen  alebo TV Lux.

Zoznam prikázaných sviatkov nájdete v tomto pdf.

Pobožnosti:

posvätný ruženec: Momentálne sa nemodlí. Inak spravidla 30 minút pred svätou omšou v pracovné dni (zmena vyhradená)

krížová cesta: v piatok cez pôstne obdobie: 18.25 – 19.00

prvopiatková adorácia: 19.30 – 19.50 (zmena vyhradená!, počas školských prázdnin adorácia nie je)

adorácia: v nedeľu v čase 15.00 – 18.00 – podľa oznamov, 10x v roku

celodenná adorácia: 07.novembra

Úmysly sv. omší:

Zapisujeme v pracovné dni v sakristii cca 5 minút po skončení svätej omše na najbližšie dni, čiže spravidla nie na viac ako týždeň dopredu. Výnimkou kedy sa dá úmysel zapísať aj na viac týždňov dopredu, sú napríklad okrúhle životné a manželské jubileá. V nedeľu sú sväté omše spravidla obetované za všetkých farníkov. Na nedeľu je možné zapísať súkromný úmysel iba vo výnimočných prípadoch ako je: 1. okrúhle životné alebo manželské jubileum, 2. náhle úmrtie v rodine, 3. ak z titulu úmyslu omše príde na ňu 7 a viac ľudí, 4. akútne a urgentné potreby, ktoré sa nepredvídateľne vyskytli

Hody:

Spravidla sa slávia v nedeľu pred týmito dvomi termínami: 22. október – sviatok patróna chrámu a 26.október – výročie posviacky kostola (kostol bol posvätený 26.10.2014 arcibiskupom Mons. Stanislavom Zvolenským).