Klubovňa

Prevádzkový poriadok nájdete v tomto pdf.

https://ciernavoda.fara.sk/wp-content/uploads/2020/02/Klubik_interier-1-1024x682.jpg

V roku 2019 úspešne prebehla kolaudácia novej klubovne na Ulici Janka Kráľa. Prevádzkovateľom je občianske združenie Vlna, ktoré funguje v našej farnosti. Klubovňa je v prvom rade využívaná pre OZ Klubík Srdce pre deti, ale v druhom rade je k dispozícii na stretká a aktivity  farského aj súkromného charakteru pre deti, mladých aj dospelých pri splnení podmienok.

https://ciernavoda.fara.sk/wp-content/uploads/2020/02/Klubik_divadielko_dav-1024x682.jpg

Pozemok pre klubovňu poskytla Spoločnosť Ježišova. Stavbu realizovalo a financovalo OZ Vlna. Stavba stála cca 30,000 eur. Prostriedky poskytli prostredníctvom 2 percent dane, formou darov a formou pôžičiek členovia OZ Vlna a ďalší farníci. Touto cestou im vyjadrujeme poďakovanie. V najbližších rokoch sa plánuje dobudovať parčík, prípadne ďalšie investície pre aktivity s deťmi. Sponzori sú vítaní.

https://ciernavoda.fara.sk/wp-content/uploads/2020/02/klubik_sprievod-1024x576.jpg