Kontakt

Rímskokatolícka cirkev

Kostol sv. Jána Pavla II.

Na Pasienku 2/B, SK – 900 25

Chorvátsky Grob – Čierna Voda

tel. č.: +421 904 924 178

email: ciernavodakostol@gmail.com

web: ciernavoda.fara.sk

číslo účtu: IBAN: SK87 0200 0000 0043 6662 2355  Zobraz QR kód.

IČO: 506 43 967    DIČ: 212 05 60 794

QR kód na milodar pre farnosť – farský účet: