Sviatosť birmovania

Birmovka 2021: sobota 22.05.2021 o 10.00 hod. Priamy prenos je možné sledovať na na tomto linku. Ak by ste potrebovali ísť na televízore cez vyhľadávač, použite názov videa alebo kanál. Názov videa: Birmovka 2021. Názov kanála: Michal Blava.

Birmovka 2023: Okrem vyplnenia samotnej elektronickej prihlášky je potrebné v najbližších dňoch doručiť na farský úrad na Čiernej Vode krstný list. Vydajú Vám ho na počkanie a bezplatne počas úradných hodín vo farnosti, kde bol birmovanec pokrstený. Birmovanci pokrstený vo Farnosti Bratislava – Vajnory a vo Farnosti Chorvátsky Grob nemusia nosiť krstný list, ale treba miesto krstu uviesť v prihláške. Ak požiadate príslušnú farnosť o zaslanie krstného listu poštou, uveďte adresu fary na Čiernej Vode, nie adresu fary v starom Grobe. Kvôli GDPR Vám krstný list farnosť nie je oprávnená poslať, musíte uviesť adresu našej fary. Alebo jednoducho len skopírujte do emailu tento text.

Nedospelí kandidáti. Do 30. júna 2021 sa môžu prihlásiť kandidáti, ktorí v školskom roku 2021/2022 budú v tercii a ekvivalentne v 8. ročníku ZŠ a starší. Okrem doručenia krstného listu treba  vyplniť elektronickú prihlášku MLADÍ KANDIDÁTI. 

Dospelí kandidáti. Okrem doručenia krstného listu resp. prihláseniu sa na prípravu ku krstu treba vyplniť elektronickú prihlášku DOSPELÍ KANDIDÁTI.  Súčasťou prípravy dospelých kandidátov je najmä  pravidelná účasť na nedeľných svätých omšiach v našej farnosti. Ďalej je to niekoľko stretnutí s kňazom a pravidelné štúdium jednotlivých materiálov, ktoré Vám kňaz poskytne, rozhovory o daných témach s kňazom. Odporúčaná je účasť na farských aktivitách o ktorých informujeme veriacich napríklad vo farských oznamoch. 

Podmienkou pre nedospelých kandidátov je účasť na hodinách Náboženskej výchovy počas celej základnej školy a aj v 1. a 2. ročníku strednej školy, ako aj splnenie všetkých dole uvedených podmienok. Pri nesplnení akejkoľvek z dole  uvedených podmienok si farský úrad vyhradzuje právo bez predchádzajúceho upozornenia kandidáta vylúčiť z prípravy a nepripustiť ku prijatiu sviatosti birmovania.

Podmienky pre nedospelých birmovancov:

1. Pozorná a aktívna účasť na hodinách náboženskej výchovy v škole
2. Pravidelná účasť na sv. omši v nedeľu a v prikázaný sviatok – prezenčne alebo prostredníctvom TV, internetu – podľa pandemickej situácie
3. Aktívna a pozorná účasť na stretnutiach – minimálne na 20 z 30 stretnutí – prezenčne alebo dištančne, podľa situácie
4. Účasť na niektorých farských akciách – podľa pandemickej situácie
5. Pravidelné pristupovanie ku sviatosti zmierenia
6. Vypracovanie zadaní – minimálne  15 z 15  zadaní – vypracovanie jedného zadania trvá asi 10 minút
7. Morálny profil zodpovedajúci sviatosti