Prvé sväté prijímanie

Drahí rodičia tretiakov, možnosť prihlásiť dieťa na prvé sväté prijímanie v školskom roku 2023/2024 je nasledovne:

– ak máte dieťa na ZŠ Javorová alej: v pondelok 2.10.2023 o 19.00 hod.

– ak máte dieťa na inej škole: v pondelok 2.10.2023 o 17.30 hod.

Oneskorené prihlásenie bude možné iba z veľmi vážnych dôvodov, pretože na základe počtu detí sa určuje počet turnusov a rozdelenie detí na jednotlivé termíny.

V prípade záujmu, si pozorne prečítajte všetky doleuvedené informácie. 

Stretnutie prebieha v kostole – v zadnej pastoračnej miestnosti kostola. Je to stretnutie rodičov, nie detí. Deti nechajte tentokrát doma. Na stretnutie prichádza iba jeden rodič. V prípade nevyhnutnosti pošlite pokojne delegáta (napr. rodiča iného tretiaka), ktorý za Vás vyplní prihlášku a oboznámi Vás s obsahom stretnutia. O takomto postupe nás ale vopred informujte v emaili. Účasť na tomto stretnutí je teda nutná – či už priamo alebo cez Vášho neformálneho delegáta. Stretnutie trvá cca 60 minút. Je nevyhnutné najneskôr na toto stretnutie priniesť krstný list dieťaťa. Krstný list môžete už teraz emailom alebo klasickou poštou doručiť do kostola. Samotné prihlášky Vám budú rozdané a budú sa vypĺňať na tomto stretnutí.

Deti si vyzdvihnú knižky, do ktorých si budú lepiť nálepky v sakristii v priebehu septembra, októbra.  Vytlačené modlitby a otázky si takisto vyzdvihnú v sakristii v priebehu septembra alebo začiatkom októbra, nie neskôr.

Krstný list dieťaťa treba teda priniesť najneskôr na prvé stretnutie rodičov. Úplne stačí aj oxeroxovaná alebo oscanovaná pamiatka z krstu, ak je čitateľná a je na nej pečiatka farského úradu, kde bolo dieťa pokrstené. Krstný list Vám vydajú na počkanie a bezplatne počas úradných hodín vo farnosti, kde bolo dieťa pokrstené. Deti pokrstené vo Farnosti Bratislava – Vajnory a vo Farnosti Chorvátsky Grob nemusia nosiť krstný list, ale treba uviesť v prihláške aspoň približný dátum ich krstu. Ak požiadate príslušnú farnosť o zaslanie krstného listu poštou, uveďte adresu fary na Čiernej Vode, nie adresu fary v starom Grobe. Kvôli GDPR Vám krstný list farnosť nie je oprávnená poslať, musíte uviesť adresu našej fary. Alebo jednoducho len skopírujte do emailu tento text.

Školákov, ktorí ešte nie sú pokrstení, je možné pokrstiť po konzultácii so správcom farnosti. Podmienkou je, aby túžili stať sa malýmii kresťanmi a aby sa zúčastňovali na hodinách náboženstva v škole.

Odporúčané stretká pre tretiakov bývajú každý týždeň v pondelok v čase 17.00 – 18.00 h., v utorok v čase 17.00 – 18.00 h. a takisto v stredu v čase 17.00 – 18.00 h. Konkrétne dieťa bude chodiť buď so skupinkou v pondelok alebo so skupinkou v utorok alebo so skupinkou v stredu, podľa toho ako si na začiatku októbra vyberiete. Počas roka sa to už spravidla nemení. Stretnutia bývajú počas školského roka (dni vyučovania). Je to ponuka, nie sú povinné.  Prvé stretká v tomto školskom roku začínajú začiatkom októbra, presnú informáciu dostanú prihlásení rodičia mailom. Stretnutia budú aj tento školský rok inšpirované metódou  katechéz Dobrého pastiera. Stretnutia vedú deti k novým priateľstvám, pomáhajú v hlbšom spoznávaní a osobnom vzťahu k Bohu prostredníctvom rôznorodých aktivít, ako napríklad modlitba, rozhovory, hry, súťaže či scénky. Stretká vedú študentky a študenti z našej farnosti.

Počas obradu prvého svätého príjimania v našom kostole majú všetky deti takéto rovnaké šaty. Toto je nevyhnutné dodržať a rešpektovať.

Počas obradu prvého svätého príjimania bude treba krstnú sviečku. Väčšinu času ju bude držať krstný rodič. Ak na obrade krstný rodič nebude, vôbec to nevadí, v takom prípade krstnú sviečku môže držať rodič dieťaťa alebo ktokoľvek, koho určíte vy ako rodič.  Môže to byť buď sviečka, ktorú malo dieťa pri svojom krste, ale ak ste ju medzičasom stratili, vôbec to nevadí – väčšinou to tak býva – objednajte si cez internet novú krstnú sviečku. Stačí zadať do prehliadača slovo: krstná svieca a internet Vám ponúkne veľa e-shopov. Môžete si vybrať akýkoľvek model krstnej sviece, možností je veľa.

Prosíme rodičov, aby sa počas školského roka s deťmi priebežne učili modlitby a otázky podľa poradia ako aj priebeh spovede.

Takisto prosíme rodičov, aby si deti nosili do kostola so sebou knižky, ktoré dostávajú v priebehu roka aj na tento účel.

Súčasťou prípravy je:

1. aktívna a pozorná účasť na hodinách Náboženskej výchovy – 25 bodov

2. účasť dieťaťa na sobotných alebo nedeľných svätých omšiach – 25 bodov

3. vedieť modlitby a otázky – 25 bodov

4. účasť dieťaťa na stretkách pre tretiakov počas školského roka – 25 bodov

Podmienkou je, aby dieťa získalo aspoň 48 bodov zo 100 bodov, čo nie je veľa.

Dá sa to rôzne vyskladať, podľa toho, ako je to podľa Vás primerané pre Vaše dieťa. Samozrejme, povzbudzujeme Vaše dieťa získať čím väčší počet bodov, pretože čím viac bodov dieťa získa, tým bude lepšie chápať o čo ide a celá príprava bude pre dieťa zmysluplnejšia. Ideálne je teda absolvovať z prípravy čo najviac. 

Pri posudzovaní prípravy sa budú takisto zohľadňovať objektívne i subjektívne prekážky a okolnosti do takej miery do akej to budú vyžadovať rôzne rodinné dôvody, špecifická životná situácia a podobne. V tomto zmysle sú určité individuálne výnimky možné.

Okrem účasti na hodinách náboženstva a na nedeľných omšiach pozývame deti zapojiť sa v priebehu roka do farských aktivít ako sú napríklad: stretká pre tretiakov, rodinná víkendovka , farský denný tábor, detský spevokol, lampiónový sprievod, miništrovanie, čítanie na omšiach, futbal, koledovanie Dobrá novina, Sv. Mikuláš, darček chudobným deťom Shoe box, Krabička pre Afriku, fašiangová súťaž so školami v Bratislave a maškaráda, krížové cesty, púte do Marianky. Okrem toho pozývame Vás, rodičov, stať sa súčasťou Modlitieb otcov s programom Exodus alebo bez neho, Modlitieb matiek, manželských spoločenstiev, duchovne sa obnoviť na duchovných obnovách alebo duchovných cvičeniach, zabaviť sa na farskom plese a zúčastniť sa na iných aktivitách o ktorých aktuálne informujeme v oznamoch ako aj sledovať facebookovú stránku našej farnosti (presný názov skupiny: Farnosť Čierna Voda) a podobne….

Počas celého roka majú v našom kostole školáci – a predovšetkým tretiaci – rezervované miesta vpredu (druhá rada lavíc), aby boli lepšie zapojení do sv. omše, prípadne i do dialogickej kázne. Takisto keď meškajú, môžu si ísť dopredu sadnúť a nemusia celú omšu stáť vzadu a nič nevidieť, keďže nemajú výšku dospelých.

Termíny slávnosti v roku 2024:

sobota  11. máj 2024 o 10.30 hod.

sobota  18. máj 2024 o 10.30 hod.

sobota  1. jún 2024 o 10.30 hod.