Prvé sväté prijímanie

Drahí rodičia, možnosť prihlásiť dieťa na prvé sväté prijímanie v školskom roku 2021/2022 bude výlučne iba na stretnutí rodičov v septembri 2021. Presný dátum bude v auguste/septembri uvedený na tejto stránke ako aj vo farských oznamoch. V prípade záujmu, si pozorne prečítajte všetky doleuvedené informácie. 

Prihlasovanie detí na prvé sväté prijímanie 2021 bude prebiehať na stretnutí rodičov v kostole, prípadne vzhľadom na pandemické okolnosti prostredníctvom aplikácie Zoom (dátum a spôsob sa upresní). Na stretnutie prichádza jeden rodič. V prípade nevyhnutnosti pošlite delegáta, ale o takejto situácii nás vopred informujte. Účasť na tomto stretnutí je nutná. Stretnutie trvá cca 60 minút. Je nevyhnutné už na toto stretnutie priniesť krstný list dieťaťa. Samotné prihlášky Vám budú rozdané a budú sa vypĺňať na tomto stretnutí. Neskoršie prihlásenie je možné až o rok.

Prvoprijímajúci mávajú určité stretnutia a aktivity. Rodičia sú o termínoch informovaní e-mailom. Deti si vyzdvihnú otázky v sakristii alebo v škole prvý novembrový týždeň. 

Odporúčané stretká pre tretiakov budú bývať  každý týždeň (deň v týždni sa upresní približne 9.9.2021) počas školského roka (dni vyučovania) v čase 17.00 – 18.00 hod.  Prvé stretko v školskom roku 2021/2022 bude (termín sa upresní – ak to budú dovoľovať aktuálne hygienické nariadenia). Stretnutia vedú deti k novým priateľstvám, pomáhajú v hlbšom spoznávaní a osobnom vzťahu k Bohu prostredníctvom rôznorodých aktivít, ako napríklad modlitba, rozhovory, hry, súťaže či scénky. Stretká vedú stredoškoláci a vysokoškoláci – animátori z našej farnosti.

Krstný list dieťaťa treba teda priniesť najneskôr na prvé stretnutie rodičov. Vydajú Vám ho na počkanie a bezplatne počas úradných hodín vo farnosti, kde bolo dieťa pokrstené. Deti pokrstené vo Farnosti Bratislava – Vajnory a vo Farnosti Chorvátsky Grob nemusia nosiť krstný list, ale treba to uviesť v prihláške. Ak požiadate príslušnú farnosť o zaslanie krstného listu poštou, uveďte adresu fary na Čiernej Vode, nie adresu fary v starom Grobe. Kvôli GDPR Vám krstný list farnosť nie je oprávnená poslať, musíte uviesť adresu našej fary. Alebo jednoducho len skopírujte do emailu tento text.

Školákov, ktorí ešte nie sú pokrstení, je možné pokrstiť po konzultácii so správcom farnosti v 2. polroku tretieho ročníka. Podmienkou je, aby mali absolvované aspoň dva roky náboženstva v škole.

Počas obradu prvého svätého príjimania v našom kostole majú všetky deti rovnaké šaty – viď obrázok  tu.

Prosíme rodičov, aby sa počas školského roka s deťmi priebežne učili modlitby a otázky podľa poradia.

Takisto prosíme rodičov, aby si deti nosili do kostola so sebou knižky, ktoré dostávajú v priebehu roka aj na tento účel.

Súčasťou prípravy je:

1.aktívna a pozorná účasť na hodinách Náboženskej výchovy

2.aktívna a pozorná účasť dieťaťa na sobotných/nedeľných svätých omšiach – 35 bodov

3.malá skúška z otázok v januári/februári – 11 bodov

4. aktívna a pozorná účasť dieťaťa na stretkách pre tretiakov a štvrtákov počas školského roka – 20 bodov

V situácii, keď nebola koronakríza, bolo podmienkou, aby dieťa získalo minimálne 33 bodov zo 66 bodov. V prípade pretrvávania  koronakrízy bude stačiť získať len 10 bodov zo 66 bodov.

Pri posudzovaní prípravy v školskom roku 2021/2022 sa teda  budú  zohľadňovať  objektívne i subjektívne prekážky a okolnosti do takej miery do akej bude aktuálne prebiehať pandémia a s ňou súvisiace protiepandemcké nariadenia a odporúčania. Podrobnejšie informácie ohľadom výnimiek v súvislosti s pandémiou Vám budú vysvetlené na prvom stretnutí rodičov.

Ak to aktuálne hygienické predpisy dovolia, tak okrem účasti na hodinách náboženstva a na nedeľných omšiach pozývame deti zapojiť sa v priebehu roka do farských aktivít ako sú napríklad: stretká pre tretiakov, program Veľká výprava 2021, detský spevokol, lampiónový sprievod, miništrovanie, čítanie na omšiach, futbal, koledovanie Dobrá novina, Sv. Mikuláš, darček chudobným deťom Shoe box, Krabička pre Afriku, fašiangová súťaž so školami v Bratislave a maškaráda, krížové cesty, púte do Marianky, rodinný tábor a denný farský tábor a  podobne….

Termíny slávnosti v roku 2022 (ako aj v roku 2021) sa upresnia, budú sa konať v 2 turnusoch v niektoré májové, júnové alebo júlové soboty dopoludnia.