Prvé sväté prijímanie

Slávnosť 1. svätého prijíimania bude v našom kostole v školskom roku 2017/2018 prebiehať v 2 termínoch:

19.05.2018 (sobota) o 10.30 hod. – deti zo ZŠ Javorová alej

26.05.2018 (sobota) o 10.30 hod. – deti z ostatných škôl

Deti absolvujú prípravu, ktorá je čiastočne opísaná v tejto prihláške a s podmienkami ktorej sú rodičia priebežne informovaní  na spoločných stretnutiach.

Okrem účasti na hodinách náboženstva a na nedeľných omšiach pozývame deti zapojiť sa v priebehu roka do farských aktivít ako je napríklad  detský spevokol, miništrovanie, čítanie na omšiach, futbal, koledovanie Dobrá novina, Sv. Mikuláš, darček chudobným deťom Shoe box, Krabička pre Afriku, detské stretká, fašiangová súťaž so školami v Bratislave a maškaráda, krížové cesty, rodinný tábor a podobne….

V  tomto školskom roku je na prvé sväté prijímanie prihlásených približne 40 detí.