Prvé sväté prijímanie

Slávnosť 1. svätého prijíimania  v našej farnosti v školskom roku 2019/2020 bude prebiehať v tomto termíne:

      30.máj 2020 o 10.30 hod. (sobota)

V školskom roku 2019/2020 je v našej farnosti na prvé sväté prijímanie prihlásených približne 30 detí.

Prihlasovanie na školský rok 2019/2020 je ukončené.

Najbližšie bude možnosť prihlásiť dieťa v školskom roku 2020/2021 začiatkom októbra 2020 – presný termín bude uvedený na tejto stránke a vo farských oznamoch v prvých dňoch mesiaca september 2020. V prípade záujmu, si pozorne prečítajte doleuvedené podmienky. 

Prihlasovanie detí na prvé sväté prijímanie 2021 bude prebiehať na stretnutí rodičov v kostole (dátum sa upresní v septembri 2020). Na stretnutie prichádza iba jeden rodič. V prípade nevyhnutnosti pošlite delegáta, ale o takejto situácii nás vopred informujte. Účasť na tomto stretnutí je nutná. Stretnutie trvá cca 60 minút. Prosíme priniesť krstný list dieťaťa. Samotné prihlášky Vám budú rozdané a budú sa vypĺňať na tomto stretnutí. Samotné stretnutie bude prebiehať v miestnosti v zadnej časti kostola – vstupujte bočným vchodom.  Neskoršie prihlásenie je možné až o rok.

Prvoprijímajúci mávajú určité povinné stretnutia a aktivity. Rodičia sú o termínoch informovaní e-mailom. Deti si vyzdvihnú otázky v sakristii prvý novembrový týždeň. 

Odporúčané stretká pre tretiakov a štvrtákov bývajú spravidla každý štvrtok počas celého školského roka (dni vyučovania) v čase 17.00 – 18.00 hod.  Prvé stretko v školskom roku 2019/2020 bolo vo štvrtok 10.10. 2019 o 17.00 hod. Stretnutia vedú deti k novým priateľstvám, pomáhaju v hlbšom spoznávaní a osobnom vzťahu k Bohu prostredníctvom rôznorodých aktivít, ako napríklad modlitba, rozhovory, hry, súťaže či scénky. Stretká vedú stredoškoláci a vysokoškoláci – animátori z našej farnosti – podobne ako minulý rok.

Krstný list dieťaťa treba teda priniesť na prvé stretnutie rodičov. Vydajú Vám ho na počkanie a bezplatne počas úradných hodín vo farnosti, kde bolo dieťa pokrstené. Deti pokrstené vo farnosti Chorvátsky Grob nemusia nosiť krstný list. Ak požiadate príslušnú farnosť o zaslanie krstného listu poštou, uveďte adresu fary na Čiernej Vode, nie adresu fary v starom Grobe! Na Vašu adresu Vám krstný list v zmysle GDPR nie je farnosť oprávnená poslať, musíte uviesť adresu našej fary.

Počas obradu v našom kostole majú deti rovnaké šaty – viď obrázok hore alebo aj tu.

Prosíme rodičov, aby sa počas školského roka s deťmi priebežne učili modlitby a otázky podľa poradia.

Takisto prosíme rodičov, aby si deti nosili do kostola so sebou knižky, ktoré dostávajú v priebehu roka aj na tento účel.

Súčasťou prípravy je:

1.aktívna a pozorná účasť na hodinách Náboženskej výchovy

2.aktívna a pozorná účasť dieťaťa na nedeľných svätých omšiach – 30 bodov

3.malá skúška z otázok v januári/februári – 10 bodov

4. aktívna a pozorná účasť dieťaťa na stretkách pre tretiakov a štvrtákov každý štvrtok počas školského roka (dni vyučovania) v čase 17.00 – 18.00 hod. – 15 bodov

Podmienkou je, aby dieťa získalo minimálne 33 bodov z 55 bodov.

Deti teda absolvujú prípravu, ktorá je čiastočne opísaná aj v prihláške a s podmienkami ktorej sú rodičia priebežne informovaní  na spoločných stretnutiach.

Okrem účasti na hodinách náboženstva a na nedeľných omšiach pozývame deti zapojiť sa v priebehu roka do farských aktivít ako sú napríklad: stretká pre tretiakov a štvrtákov, program Veľká výprava 2020, detský spevokol, lampiónový sprievod, miništrovanie, čítanie na omšiach, futbal, koledovanie Dobrá novina, Sv. Mikuláš, darček chudobným deťom Shoe box, Krabička pre Afriku, fašiangová súťaž so školami v Bratislave a maškaráda, krížové cesty, púte do Marianky, rodinný tábor a podobne….

Slávnosť 1. svätého prijíimania  v našej farnosti v školskom roku 2019/2020 bude prebiehať v tomto termíne:

      30.máj.2020 o 10.30 hod. (sobota)