Modlitby matiek

V našej farnosti máme aktuálne 3 skupiny Modlitieb matiek. 

Modlitby matiek začali v roku 1995 v Anglicku, keď dve staré mamy pocítili potrebu modliť sa za svoje deti a vnúčatá. V modlitbe spoznali, že Pán Ježiš chce, aby matky odovzdávali deti do Jeho rúk. Postupne sa modlitby matiek rozšírili do viac ako 70 krajín celého sveta. Veľa modlitieb a prosieb bolo vypočutých a mnoho detí zachránených, uzdravených z rôznych chorôb a závislostí.

Na utvorenie modlitebnej skupinky stačia dve matky, najviac však osem. Matky sa stretávajú raz do týždňa. V spoločenstve platí prísna zásada mlčanlivosti. Žiaden problém sa nevynáša na verejnosť. Matky si pomáhajú niesť svoje bremená a navzájom sa za seba modlia. Raz za štvrťrok prebieha celosvetové modlitebné trojdnie matiek, ktoré sa spoločne postia a modlia na rovnaký úmysel.

Ak sa chcete pridať do existujúcej skupiny, kontaktujte jednotlivých zodpovedných podľa Vášho veku:

Modlitby matiek Čierna Voda – mladí a stredná generácia: miriam.bilikova@gmail.com

Modlitby matiek Čierna Voda – stredná generácia a pracujúci seniori: viera.hazasova@gmail.com

Modlitby matiek Malý Raj – mladí a stredná generácia: zzeithamlova@gmail.com

Ak chcete založiť novú skupinku v našej farnosti, prípadne pomôcť pri založení ďalšej skupinky, dajte to vedieť na farský úrad telefonicky alebo e-mailom.

Viac informácii nájdete aj na:

modlitbymatiek.sk

mothersprayers.com