Duchovné cvičenia

Aktuálne informácie o duchovných cvičeniach nájdete vždy vo farských oznamoch ako aj na farskom facebooku: