PODPORA

Pán Boh zaplať za Vaše milodary!

číslo farského účtu: IBAN: SK8702000000004366622355