Bratislavská arcidiecéza

: : VYHLÁSENIE KBS K EURÓPSKYM VOĽBÁM
„My katolícki biskupi Slovenska vyzývame všetkých občanov, osobitne katolíkov, aby sa zúčastnili na voľbách do Európskeho parlamentu 8. júna 2024. Projekt zjednotenej Európy, ktorého cieľom je podporovať rozmanitosť a demokraciu každého jej štátu, spočíva na hodnotách vychádzajúcich z kresťanských princípov. Už jej zakladatelia stavali na posvätnosti a dôstojnosti každej ľudskej osoby a ich cieľom bolo vytvoriť spoločenstvo národov Európy, ktoré by vedelo ochrániť mier, slobodu a duchovné bohatstvo jednotlivých krajín.Tento kresťanský odkaz si v súčasnosti vyžaduje obnovu, úsilie a spoluzodpovednosť každého  z nás. Ako angažovaní katolíci prejavme záujem o rozvoj Európskej únie a zodpovedne si zvoľme kompetentných poslancov Európskeho parlamentu, ktorí budú v duchu služby odvážne reprezentovať kresťanské hodnoty a pracovať pre spoločné blaho. Rozhodnime sa svedomito pre tých kandidátov, ktorí budú presadzovať návrhy legislatívy v prospech dobra jednotlivcov a rodín v duchu evanjelia. Sme presvedčení, že európsky projekt s kresťanskými hodnotami má svoju budúcnosť.“

: :VEREJNÁ SLÁVNOSŤ NAJSVÄTEJŠIEHO KRISTOVHO TELA A KRVI
V nedeľu 2. júna 2024 sa bude konať v Bratislave vonkajšia verejná slávnosť NAJSVÄTEJŠIEHO KRISTOVHO TELA A KRVI pozostávajúca z pontifikálnej svätej omše na Primaciálnom námestí začínajúcej o 10.30 a následnej eucharistickej procesie k farskému kostolu sv. Jána z Mathy (Trojička) na Župnom námestí. Pozývame Vás zúčastniť sa tejto spoločnej slávnosti a tak vydať svedectvo živej viery v Ježiša Krista prítomného v Oltárnej sviatosti.

: :PORIADOK SVÄTÝCH OMŠÍ V BRATISLAVE – 2. JÚNA 2024
Z dôvodu čo najhojnejšej účasti koncelebrujúcich kňazov a veriacich laikov na vonkajšej verejnej slávnosti na Primaciálnom námestí v Bratisalave, zodpovedajúcej dôležitosti tejto slávnosti ako svedectva verejného vyznania viery, je potrebné, aby v nedeľu 2. júna 2024 všetky dopoludňajšie sväté omše v Bratislave skončili do 10.00, večerné sväté omše nech sú bez zmeny.

: :NÁRODNÝ POCHOD ZA ŽIVOT 
Po piatich rokoch (2019) sa bude opäť konať Národný pochod za život, tentoraz v Košiciach v nedeľu 22. septembra 2024. V ostatných dňoch bol do farností doručený plagát a sprievodný list s pozvaním k duchovnej príprave, finančnej podpore a s informáciami o možnostiach angažovanosti za túto udalosť. Národný pochod za život pripravuje dobrovoľnícky tím, ktorý tvoria zástupcovia pro-life organizácií, pod záštitou KBS. Aktuálne informácie môžete sledovať aj na stránke: https://www.pochodzazivot.sk/ .

: :PÚŤ V ŠAŠTÍNE
V dňoch 18.-20. mája sa v Bazilike Sedembolestnej Panny Márie v Šaštíne bude konať Turíčna púť, ste srdečne pozvaní, viac informácii na plagáte.
(Plagát k oznamu: https://remote.abuba.sk:8444/filr/public-link/file-download/8ae482af8f25cb1f018f61a0c7c51f26/3241/646808454703939898/19t_turice-sastin-2024.pdf)

: :MINFA
Bohoslovci z kňazského seminára pozývajú miništrantov na Minfu. Viac podrobností je na plagáte.
(Plagát k oznamu: https://remote.abuba.sk:8444/filr/public-link/file-download/8ae482af8f25cb1f018f6171d6371f01/3240/-6017794894621138914/19t_MINFA-2024.pdf)

: :POZVÁNKA – NÁVŠTEVA 7 KOSTOLOV
Aj tento rok pozývame na tradičnú oratoriánsku Návštevu siedmich kostolov Bratislavy, ktorá sa uskutoční v sobotu 25. mája 2024, v predvečer sviatku svätého Filipa Nériho, tento rok nedele Najsvätejšej Trojice. Informácie nájdete na stránke https://7kostolov.sk . Treba sa zaregistrovať online. Príďte zažiť Boží dotyk v spoločnom kráčaní, modlitbe a rozjímaní na vzácnych miestach, ktoré ponúka naše mesto! Témou tohtoročnej návštevy je 7 liekov na hlavné neresti. Sprevádza otec Juraj Vittek. Putovanie sa začne v Kostole Svätej rodiny v Petržalke o 14.30. Súčasťou návštevy je svätá omša v Kostole sv. Alžbety – Modrom kostolíku o 18.00, ktorú bude sláviť bratislavský arcibiskup. Mons. Stanislav Zvolenský.
(Plagát k oznamu: https://remote.abuba.sk:8444/filr/public-link/file-download/8ae482af8f25cb1f018f61a50a101f2b/3242/4942291415688176822/19t_7-kostolov_plagat.pdf)

: :POZVÁNKA – MODLITBA
Rehoľné sestry z rôznych spoločenstiev Vás srdečne pozývajú na modlitbu večerných chvál – vešpier, ktorá sa koná každý tretí štvrtok v mesiaci, tzn. tento mesiac to bude vo štvrtok 16. mája 2024 v uršulínskom kostole Loretánskej P. Márie. Program: o 17.30 adorácia, o 18.00 večerné chvály (vešpery). Informácie nájdete na plagáte.
(Plagát k oznamu: https://remote.abuba.sk:8444/filr/public-link/file-download/8ae482af87cdfc66018cf7f710147774/3000/-3048932087837802257/02t_Adoracia-a-vespery.pdf).

: :BLAHOREČENIE JÁNA HAVLÍKA
 Do Vašej láskavej pozornosti dávame webovú stránku venovanú blahorečeniu božieho služobníka Jána Havlíka, kde nájdete najnovšie informácie ako aj užitočné materiály pre farnosti k duchovnej príprave na slávnosť blahorečenia : https://www.janhavlik.sk/ .

: :POZVÁNKA – LUMEN
Rádio Lumen pozýva na 17. rozhlasovú púť do Sanktuária Božieho milosrdenstva. Viac informácii na plagáte.
(Plagát: https://remote.abuba.sk:8444/filr/public-link/file-download/8ae482af87cdfc66018f14104f73320e/3217/-4996273590814941598/17_Krakov24_plagat.pdf)

: : PUMIN
PUMIN – púť miništrantov je podujatie, na ktoré pozývame miništrantov, ich rodinných príslušníkov a kamarátov z celého Slovenska. Prebieha v Národnej svätyni v Šaštíne na druhú májovú sobotu, po sviatku sv. Dominika Sávia, patróna miništrantov. Tento rok sa PUMIN uskutoční 11. mája. Témou stretnutia je: Miništrantský COMEBACK k radosti. Doobedňajší duchovný program obsahuje workshopy so zaujímavými osobnosťami, sv. omšu a možnosť pristúpiť aj k sviatosti zmierenia. Po chutnom obede nasledujú športovo-zábavné aktivity. V ponuke sú turnaje vo futbale, florbale a rôzne súťaže na stanovištiach, za ktoré môžu získať zaujímavé ceny. Púť končí krátkou adoráciou. Viac informácií a registráciu na PUMIN nájdete na stránke www.ministranti.sk
(Videopozvánka: https://youtube.com/watch?v=_TvVKpV04cw )(Plagát: https://remote.abuba.sk:8444/filr/public-link/file-download/8ae482af87cdfc66018f192b7a233668/3216/4413590183585929463/17_PUMIN%202024.pdf)(Kontakt: P. Ondrej Kentoš OSPPE, rektor, Bazilika Sedembolestnej Panny Márie v Šaštíne, Kláštorné námestie 1295, 908 41 Šaštín-Stráže, tel.: +421 950 699 844)

: :ZBIERKA PRE KŇAZSKÝ SEMINÁR
Na 4. veľkonočnú nedeľu sa koná zbierka na seminár. Viac tu: https://remote.abuba.sk:8444/filr/public-link/file-download/8ae482af87cdfc66018ef132c9391c30/3180/-5529333273421635565/16_zbierka-na-knazsky-seminar-2024.pdf

: :POZVÁNKA – PÚŤ DETÍ
Pozývame deti s animátormi, katechétmi a rodičmi na Púť detí do Marianky, ktorá sa uskutoční v sobotu 18. mája 2024. Témou púte bude: 7 radostí Panny Márie. Bližšie informácie o púti a možnosť prihlásenia sa na stránke: https://erko.sk/putdeti/  a na plagáte.
(Plagát k oznamu: https://remote.abuba.sk:8444/filr/public-link/file-download/8ae482af87cdfc66018ef17787cf1c90/3181/-3171605867897652736/16_put-deti-2024.pdf).

: :
POZVÁNKA – KONFERENCIA
Dňa 13. apríla sa pod záštitou otca arcibiskupa Zvolenského uskutoční medzinárodná konferencia pre rodičov, pedagógov a odbornú verejnosť na aktuálne témy prevencie duševného zdravia. Zahraniční odborníci z praxe – psychiater, psychológ – poskytnú rodičom praktické rady ako vychovať silné a odvážne deti. Budú sa venovať témam ako zdravý vnútorný svet, zraniteľnosť, komunikácia v rodine, emócie, sexualita a dospievanie. Samostatná časť konferencie je ďalej venovaná sprevádzaniu osôb a je určená pre odbornú verejnosť, ako kresťanskí kouči či duchovní vodcovia. Viac informácii na nástenke/výveske alebo na http://www.sosformacia.sk.

: :
POZVÁNKA – PÚŤ RÁDIA MÁRIA
Rádio Mária srdečne pozýva na púť na horu Butkov, ktorá sa uskutoční v Nedeľu Božieho Milosrdenstva, 7. apríla 2024. Program začne spoločnou modlitbou Krížovej cesty za rodiny o 13.30. Slávnostnú sv. omšu bude celebrovať Mons. Stanislav Zvolenský, Bratislavský arcibiskup-metropolita. Viac informácii nájdete na plagáte.

(Plagát k oznamu: https://remote.abuba.sk:8444/filr/public-link/file-download/8ae482af87cdfc66018e617af7ad3a4a/3097/-2455929042981744061/12t_Plagat_Put_Radia_Maria.pdf)

: :
POZVÁNKA – DONUM VITAE o.z.
DONUM VITAE o.z. organizuje kurz Billingsovej metódy prirodzeného plánovania rodičovstva. Kurz trvá dva dni s možnosťou ubytovania so stravou v Ivanke pri Dunaji 20.4. a 21.4. Viac informácii na plagáte.

(Plagát k oznamu: https://remote.abuba.sk:8444/filr/public-link/file-download/8ae482af87cdfc66018e6176fb4e3a46/3096/-4211416428929311474/12t_plagat_BOM_vikend.pdf)

: :
POZVÁNKA – PROCESIA
Na Slávnosť Božieho milosrdenstva 7. apríla 2024 sa v Bratislave uskutoční modlitbová procesia z Kostola sv. Cyrila a Metoda do Kostola Panny Márie Snežnej. Program začne o 15.00 v Kostole sv. Cyrila a Metoda a vyvrcholí sv. omšou o 17.00 v Kostole Panny Márie Snežnej. Hlavným celebrantom bude Mons. Nicola Girasoli, apoštolský nuncius na Slovensku.

(Plagát k oznamu: https://remote.abuba.sk:8444/filr/public-link/file-download/8ae482af87cdfc66018e61678b863a3f/3095/4272002997116824695/12t_Plagat_BM_2024.pdf).

: :
POZVÁNKA – FKI
Fórum kresťanských inštitúcií pozýva pripomenúť si v pondelok, 25. Marca 2024, 36. výročie Sviečkovej manifestácie. Pri tejto príležitosti bude o 18.00 v kostole Jezuitov sláviť svätú omšu Mons. Stanislav Zvolenský, bratislavský arcibiskup metropolita. Po sv. omši bude sviečkový sprievod a program pri Pamätníku na námestí Eugena Suchoňa. Bližšie informácie aj o ďalších podujatiach sú na facebookovom profile „Sviečková manifestácia“.

: :
POZVÁNKA – DUCHOVÁ OBNOVA
Duchovná obnova rozVEDENÍ k BOHU sa uskutoční 19.-21. apríla 2024 v Rodinkove v Belušských Slatinách. Je určená pre tých, ktorí po rozvode žijú v nových vzťahoch. Prihlásiť sa je možné cez prihlasovací formulár, ktorý je zverejnený na internetovej stránke Rodinkova ( https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfzGbXpypZ4nMS-5VIdVZFn-Puk3TU26wPt9CYQw_0qdbsRrQ/viewform ). Na duchovnú obnovu je možné prísť s deťmi, o ktoré sa postarajú animátori.

(Plagát k oznamu: https://remote.abuba.sk:8444/filr/public-link/file-download/8ae482af87cdfc66018e3d37bc031dd2/3084/336198384584546341/11t_duchovna_obnova_2024.pdf)

: :
POZVÁNKA – SLH
Spoločenstvo Ladislava Hanusa srdečne pozýva všetkých priaznivcov kresťanskej kultúry na Verbum Talkshow, ktorá sa uskutoční v utorok 19.3.2024 o 19:00 v Teatro Colorato v Bratislave. Viac informácii a možnosť zakúpenia lístkov nájdete na stránke SLH ( https://www.slh.sk/ ).

: :
POZVÁNKA – MODLITBA
Rehoľné sestry z rôznych spoločenstiev Vás srdečne pozývajú na modlitbu večerných chvál – vešpier, ktorá sa koná každý tretí štvrtok v mesiaci, tzn. tento mesiac to bude vo štvrtok 21. marca 2024 v uršulínskom kostole Loretánskej P. Márie. Program: o 17.30 adorácia, o 18.00 večerné chvály (vešpery). Informácie nájdete na plagáte.

(Plagát k oznamu: https://remote.abuba.sk:8444/filr/public-link/file-download/8ae482af87cdfc66018cf7f710147774/3000/-3048932087837802257/02t_Adoracia-a-vespery.pdf).

: : LECTIO DIVINA
V stredu 13. marca 2024 o 19.00 sa bude v Katedrále sv. Martina konať modlitbové stretnutie spôsobom Lectio divina, ktoré bude viesť bratislavský arcibiskup Mons. Stanislav Zvolenský. Stretnutie má názov: Kto poslúcha otca, občerstvuje matku (Sir 3,7) – O láske medzi rodičmi a deťmi (Sir 3,1-16).      

: : POZVÁNKA NA KRÍŽOVÚ CESTU
Organizátori, Extrémnej krížovej cesty (EKC) Vás pozývajú na jej druhý ročník v Bratislave. Podstatou tohto duchovného projektu je 30km  putovania nočnými  Karpatami. Uskutoční sa 15. marca. EKC sa  začne svätou omšou v bazilike Narodenia Panny Márie v Marianke o 18.00 hodine. Viac informácií ako aj prihlasovací formulár nájdete na stránke www.ekc.sk alebo na sociálnych sieťach. (Plagát k oznamu: https://remote.abuba.sk:8444/filr/public-link/file-download/8ae482af87cdfc66018e17e5f0b57de0/3081/1956698214359110355/10_EKC-Bratislava-2024.pdf

: :ŠTÚDIUM TEOLÓGIE
Rímskokatolícka cyrilometodskábohoslovecká fakulta v Bratislave ponúka kandidátom kňazstva ako aj laickým študentom a študentkám magisterské štúdium katolíckej teológie dennou formou. Štúdium prebieha v Kňazskom seminári v Nitre. Záujemci môžu zaslať  elektronickú prihlášku na štúdium do 30.apríla 2024 na stránke www.frcth.uniba.sk . Mladí muži, ktorí chcú raz slúžiť Bohu a ľuďom ako kňazi, si podávajú prihlášku i do Kňazského seminára v Nitre na stránke www.ksnr.sk .
(Plagát na web: https://remote.abuba.sk:8444/filr/public-link/file-download/8ae482af87cdfc66018df038b6b0563b/3059/7402378258301326017/09t_RKCMBF-web.pdf)(Plagát na vývesky: https://remote.abuba.sk:8444/filr/public-link/file-download/8ae482af87cdfc66018df038a0375637/3060/-3294756628531416032/09t_RKCMBF-vyvesky.pdf)

: :POZVÁNKA NA PÚŤ
Pozývame Vás na 3. ročník pôstnej pešej nočnej púte z Trstína – Hájička do Šaštína s názvom “Železný pútnik”. Bude sa konať z piatka na sobotu 15. – 16. marca 2024. Púť sa začne v piatok 15. marca svätou omšou vo farskom Kostole sv. Petra a Pavla v Trstíne o 18.00. Po svätej omši sa pútnici vydajú k pútnickému kostolu v Trstíne – Hájičku, kde bude krátke zastavenie. Potom už pútnici vykročia smerom cez Malé Karpaty do Plaveckého Mikuláša, kde bude priestor na krátky oddych a občerstvenie v Kultúrnom dome. Následne bude púť pokračovať do Šaštína a v sobotu 16. marca ráno o 6.00 bude zavŕšená svätou omšou v národnej svätyni – Bazilike Sedembolestnej Panny Márie v Šaštíne. Obetou náročnosti pútnici vyprosujú Božie požehnanie pre tých, ktorí to potrebujú. Dĺžka púte je približne 40 km a ide sa za každého počasia. Odhad časovej náročnosti je približne 12 hodín. Putovať možno po celej trase alebo si zvoliť jej časť. Zabezpečená je lekárska starostlivosť a k dispozícii je aj auto, ktoré privezie pútnikov, ktorí by to potrebovali, do Šaštína. Svätú omšu z Trstína vysiela v priamom prenose Rádio Lumen. Viac informácii na webe Trnavskej arcidiecézy: https://www.abu.sk/archiv/oznamy/tento-rok-organizuju-uz-3-rocnik-nocnej-pute-zelezny-putnik .

: :OZNAM – FARNOSŤ BRATISLAVA – VAJNORY
Farnosť Bratislava – Vajnory oznamuje, že na základe rozhodnutia Apoštolskej penitenciárie možno návštevou farského kostola Sedembolestnej Panny Márie v Bratislave – Vajnoroch  (ako aj kostola alebo verejnej kaplnky, ktorú spravujú otcovia saleziáni na Slovensku) získať pri splnení obvyklých podmienok v období 8.1-8.9. 2024 plnomocné odpustky. Dekrét bol vydaný pri príležitosti Roku vďačnosti, ktorým si saleziáni pripomínajú 100 rokov svojej prítomnosti na Slovensku.

: :OZNAM – RKCMBF UK
Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta UK so sídlom v Bratislave na Kapitulskej 15 obsadzuje pozíciu finančného účtovníka/čky na celý úväzok. Nástup dohodou. Záujemci nájdu podrobnosti na úradnej výveske na stránke fakulty www.frcth.uniba.sk .

: :POZVÁNKA – MODLITBA
Rehoľné sestry z rôznych spoločenstiev Vás srdečne pozývajú na modlitbu večerných chvál – vešpier, ktorá sa koná každý tretí štvrtok v mesiaci, tzn. tento mesiac to bude vo štvrtok 18. januára 2024 v uršulínskom kostole Loretánskej P. Márie. Program: o 17.30 adorácia, o 18.00 večerné chvály (vešpery). Informácie nájdete na plagáte.
(Plagát k oznamu: https://remote.abuba.sk:8444/filr/public-link/file-download/8ae482af87cdfc66018cf7f710147774/3000/-3048932087837802257/02t_Adoracia-a-vespery.pdf).

 • Slávenia v Katedrále svätého Martina V pondelok 1. januára 2024 bude o 10.30 v Katedrále sv. Martina sláviť bratislavský arcibiskup Mons. Stanislav Zvolenský novoročnú svätú omšu v deň Slávnosti Panny Márie Bohorodičky. Podobne potom v sobotu 6. januára 2024 o 10.30, v deň Slávnosti Zjavenia Pána. Všetci sú srdečne pozvaní.
 • Lectio divina V stredu 3. januára 2024 o 19.00 sa bude v Katedrále sv. Martina konať modlitbové stretnutie spôsobom Lectio divina, ktoré bude viesť bratislavský arcibiskup Mons. Stanislav Zvolenský. Stretnutie má názov: Chráň sa cudzoložstva (Prís 6,20) – O cudzoložstve, prostitúcii a rozvode v Písme (Mt 19,1-9).
 • Pozvánka – Trojkráľový sprievod V sobotu 6. januára 2024 sa uskutoční štvrtý trojkráľový sprievod v Bratislave. Zraz bude na nádvorí Bratislavského hradu o 14.30, odkiaľ sú diváci pozvaní nasledovať troch kráľov na ich ceste za hviezdou. Viac informácii nájdete na stránke www.trajakrali.sk 
 • Pozvánka – Živé jasličky Mladí z Komunity CENACOLO pozývajú aj tento rok na podujatie “Živé jasličky” v komunitnom dome na Včelárskej Paseke, v blízkosti obce Kráľová pri Senci. Posledná príležitosť bude je 6.1. o 17.00. Príďte si spoločne pripomenúť narodenie malého Ježiška, tešíme sa na Vás. K oznamu je k dispozícii plagát (odkaz na stiahnutie).
 • Pozvánka – spoločenstvo Katarínkovcov (Pre veriacich všetkých veriacich arcidiecézy, podľa uváženia): Spoločenstvo Katarínkovcov pozýva 6. januára 2024 o 13.00 – 16.00 na podujatie Traja králi na Katarínke. V programe bude aj svätá omša s požehnaním trojkráľovej vody o 14.00, živý betlehem a výstup do veže. Akcia sa koná pri príležitosti 800 rokov od prvých jasličiek a 30 rokov projektu Katarínka. K oznamu je k dispozícii plagát (odkaz na stiahnutie).
 • Slávnosť Nepoškvrneného Počatia Panny Márie: Srdečne pozývame veriacich na slávnostnú svätú omšu spojenú so zverením Bratislavy Panne Márii v piatok 8. decembra 2023, v deň slávnosti Nepoškvrneného Počatia Panny Márie, ktorú bude o 17.30 sláviť bratislavský arcibiskup Mons. Stanislav Zvolenský v Kostole sv. Jána z Mathy (Trojička) v Bratislave.
 • Lectio divina. V stredu 6. decembra 2023 o 19.00 sa bude v Katedrále sv. Martina konať modlitbové stretnutie spôsobom Lectio divina, ktoré bude viesť bratislavský arcibiskup Mons. Stanislav Zvolenský. Stretnutie má názov: Toto je teraz kosť z mojich kostí (Gn 2,23) – O krehkej manželskej láske, ktorú treba chrániť (Gn 2,21-25).
 • Pozvánka SKCH a TV Lux: Televízia Lux a Slovenská Katolícka charita vás pozývajú na stretnutie pri klubových stánkoch na deň sv. Mikuláša, 6. decembra od 11.00 do 13.00 pri Katedrále sv. Martina.
 • Oznam františkánov: Od 8. decembra 2023 do 2. februára 2024 v každom františkánskom (minoritskom, kapucínskom) kostole z príležitosti 800. výročia „Vianoc v Greccio“, Apoštolská penitenciária udelila plnomocné odpustky všetkým veriacim, ktorí od 8.decembra 2023 (Slávnosť Nepoškvrneného počatia Panny Márie) do 2.februára 2024 (Sviatok Obetovania Pána) navštívia kostol zverený františkánom kdekoľvek na svete. Veriaci, ktorí zotrvajú v modlitbe pred jasličkami, môžu za bežných podmienok získať plnomocné odpustky. Taktiež tí, ktorí sú chorí alebo im nie je umožnené fyzicky navštíviť kostol, môžu získať plnomocné odpustky, ak obetujú svoje utrpenie Pánovi alebo vykonajú skutok nábožnosti.
 • Oznam BACH k zbierke na charitu. Blíži sa 1. adventná nedeľa a počas nej sa už tradične Bratislavská arcidiecézna charita uchádza o finančnú podporu veriacich v Zbierke na charitu. Bratislavská arcidiecézna charita realizuje pomoc núdznym cez svojich zamestnancov a dobrovoľníkov, aktuálne z 27 farských charít. BACH prevádzkuje službu ADOS, domácu opatrovateľskú službu, požičiava zdravotnícke pomôcky, prevádzkuje DSS a RS Samária pre ľudí so skúsenosťou s duševným ochorením z okruhu schizofrénie, podporuje Klub seniorov, pomáha ľuďom pri strate zamestnania, v hmotnej núdzi, distribuuje Slovákom i cudzincom materiálnu a potravinovú pomoc, ponúka sociálne poradenstvo, podporuje deti zo znevýhodneného prostredia vo vzdelávaní, integruje odídencov a odídenkyne z Ukrajiny. Heslom tohtoročnej zbierky je Podporme sa navzájom. Dlhodobým cieľom tímu Bratislavskej arcidiecéznej charity je sieťovanie pomoci a budovanie spoločného charitatívneho diela v Bratislavskej arcidiecéze. Aj tento rok sa dá prispieť online, novinkou je spustenie transparentného účtu pre darcov. Viac informácií nájdete na www.charitaba.sk . Všetkým darcom charita vopred ďakuje. K oznamu je k dispozícii plagát (odkaz na stiahnutie).
 • Pozvánka – Maltézska pomoc Slovensko. Maltézska pomoc Slovensko Vás v dňoch 23. novembra až 23. decembra 2023 srdečne pozýva navštíviť svoj charitatívny stánok na Vianočných trhoch na Hviezdoslavovom námestí v Bratislave. Môžete si vychutnať predvianočnú atmosféru s vianočným punčom a koláčikmi za dobrovoľný príspevok, ktorým podporíte projekty Maltézskej pomoci Slovensko, ako sú rozvoz stravy pre opustených a odkázaných seniorov v Bratislave, projekty pomoci osobám s hendikepom, ľuďom bez domova a mnohé ďalšie. Dobrovoľníci Maltézskej pomoci Slovenskou budú zároveň počas celého trvania vianočných trhov poskytovať teplé nápoje a občerstvenie pre ľudí v núdzi a ľudí bez domova. Bližšie informácie nájdete na webe www.orderofmalta.sk .
 • Svätomartinské tríduum . Srdečne pozývame všetkých veriacich do Katedrály svätého Martina v Bratislave na Svätomartinské tríduum. Tohtoročná téma znie: Svätý Martin a súčasné potreby pomoci. Slávnostné sväté omše budú v piatok 10. novembra 2023 o 18.00, v sobotu 11. novembra 2023 o 16.00 a v nedeľu 12. novembra o 10.30. Svätomartinská zbierka, ktorá sa koná na budúcu nedeľu 12. novembra je určená na pomoc tým, ktorých postihlo zemetrasenie na východnom Slovensku, predovšetkým na opravu kostolov v obciach Jankovce, Nižná Sitnica, Korunková, Sopkovce a Pakostov. (Plagát k oznamu bude odoslaný v najbližších dňoch).
 • Svätomartinský sprievod. Bratislavská Arcidiecéza v spolupráci s eRkom pozýva rodiny na Svätomartinský sprievod, ktorý sa bude konať v sobotu 11. novembra. Predchádzať mu bude slávnostná svätá omša s homíliou pre deti o 16.00 v Katedrále sv. Martina. Po nej o 17.00 bude na Rudnayovom námestí nasledovať krátke predstavenie so svätým Martinom na koni a sprievod ulicami Starého Mesta spolu so svätým Martinom. Na sprievod si nezabudnite priniesť lampión. Ako prejav veľkodušnosti môžete ako obetný dar priniesť ryžu, olej alebo cestoviny, rodinám v núdzi. K oznamu je k dispozícii plagát (odkaz na stiahnutie).
 • Lectio divina V stredu 8. novembra 2023 o 19.00 sa bude v Katedrále sv. Martina konať modlitbové stretnutie spôsobom Lectio divina, ktoré bude viesť bratislavský arcibiskup Mons. Stanislav Zvolenský. Stretnutie má názov: Aby obrábal a strážil raj (Gn 2,15) – O práci a ochrane stvorenia zvereného človeku (Gn 2,8-20).
 • Pozvanie . Pozývame veriacich na svätú omšu pri príležitosti spomienky na blahoslaveného Karola Habsburského obetovanú za mier vo svete a medzi národmi, ktorú bude v pondelok 23. októbra 2023 o 18.00 v Katedrále sv. Martina sláviť bratislavský arcibiskup Mons. Stanislav Zvolenský.
 • Cliptime. Komisia pre mládež Bratislavskej arcidiecézy pozýva všetkých mladých na Diecézne stretnutie mládeže Cliptime. V tomto roku je témou Povolané srdce. Prebiehať bude v dňoch 24. až 26. novembra 2023 v Bratislave. Prihlásením sa do konca októbra je možné získať zľavu na vstupné. Viac o programe a formulár na prihlásenie je na stránke www.cliptime.sk .
 • Migranti. Slovenská katolícka charita hľadá dobrovoľníkov, ktorí by pomáhali vydávať teplé jedlo ľuďom, ktorí boli nútení opustiť svoje domovy. Kedy: Každý deň od 10:30 do 13:30. Počas vašej služby vám Charita zabezpečí transport a občerstvenie. Vaša účasť môže urobiť veľký rozdiel v životoch tých, ktorí sú v núdzi. Každý z nás môže byť Božím nástrojom lásky a starostlivosti voči tým, ktorí trpia. Ak máte záujem stať sa dobrovoľníkom, stačí sa prihlásiť prostredníctvom formuláru na stránke www.charita.sk
 • Pozvánka na koncert. V pondelok, 2. októbra 2023 o 17.30 bude v Katedrále sv. Martina koncert nórskeho chlapčenského speváckeho zboru Solvguttene Boys’ Choir. Vstup je voľný, voľnú vstupenku je možno si rezervovať na: https://www.eventbrite.co.uk/e/slvguttene-norwegian-boys-choir-concert-tickets-707958802837?aff=ebdsoporgprofile . K oznamu je k dispozícii plagát (odkaz na stiahnutie).
 • Kurz Samuel. Ak túžiš prehĺbiť svoj vzťah k Svätému Písmu, naučiť sa duchovne rozlišovať, mať pri sebe duchovné sprevádzanie a tak odhaľovať Božiu vôľu vo svojom živote, tak ťa pozývame na Kurz Samuel. Je určený mladým slobodným ľuďom vo veku od 19 do 30 rokov. Kurz Samuel bude prebiehať v Bratislave. Naplánovaných je 9 stretnutí, raz do mesiaca, ako aj duchovné cvičenia či spoločná púť. Viac informácií nájdeš na stránke kurzsamuel.sk . Prihlásiť sa je možné do 12. októbra 2023. K oznamu je k dispozícii plagát (odkaz na stiahnutie).
 • Vyhlásenie KBS k voľbám. Celé znenie nájdete tu.
 • Lectio divina. V stredu 4. októbra 2023 o 19.00 sa bude v Katedrále sv. Martina konať modlitbové stretnutie spôsobom Lectio divina, ktoré bude viesť bratislavský arcibiskup Mons. Stanislav Zvolenský. Stretnutie má názov: Urobme človeka na náš obraz (Gn 1,26) – O človeku stvorenom na obraz živého Boha (Gn 1,24-31).
 • Púť za svetlom radosti. Spoločenstvo Nová nádej v spolupráci s bratmi Pavlínmi pozývajú rozvedených a manželov žijúcich v manželskej odluke na Púť za svetlom radosti, ktorá sa uskutoční 14. októbra 2023 v Bazilike Sedembolestnej Panny Márie v Šaštíne. Presnejší program nájdete na plagáte (odkaz na stiahnutie).
 • Oznam SLH. Spoločenstvo Ladislava Hanusa otvára ďalší ročník formačno-akademického programu, ktorý sa zameriava na intelektuálny rast vo viere a poznanie kresťanského života v kontexte spoločenstva mladých kresťanov. Program prebieha prostredníctvom diskusných seminárov k originálnym textom veľkých autorov kresťanskej kultúry na rôzne témy spoločenského a kresťanského života. Prihlasovanie je možné do konca septembra. Viac informácií nájdete na stránke www.slh.sk  alebo na ich facebooku.
 • Národná púť. Srdečne pozývame na púť k Sedembolestnej Panne Márii, patrónke Slovenska, ktorá sa uskutoční v dňoch 14. – 16. septembra v našej národnej mariánskej svätyni v Šaštíne. Vrcholom púte bude slávnostná svätá omša 15. septembra o 10.30, ktorú bude sláviť J. Em. kardinál Pietro Parolin, štátny sekretár Vatikánu.
 • BAŠ Pre mladých, ktorí chcú prehĺbiť svoju osobnú formáciu a slúžiť vo farnosti alebo v spoločenstvách, sa otvára 14. ročník Bratislavskej animátorskej školy. Prihlásenie je možné do 15. septembra 2023. Viac informácií nájdete na stránke mladezba.sk . K oznamu je k dispozícii plagát (odkaz na stiahnutie).
 • Pozvánka na procesiu (Pre všetkých veriacich vo farnostiach na území mesta Bratislava):  Občianske združenie Bratislavská Kalvária a kresťanské združenie Sprevádzajúcis podporou Bratislavskej arcidiecézy a v spolupráci s bratmi dominikánmi – farnosťou Bratislava-Kalvária, pozývajú v nedeľu 17. 9. 2023 na slávnostnú procesiu pri príležitosti sviatku Povýšenia sv. Kríža so začiatkom v Katedrále sv. Martina o 14.30. Odtiaľ bude sprievod pokračovať mestom až na ulicu Za Sokolovňou, kde ca o 15.40 začne pobožnosť krížovej cesty. Program vyvrcholí sv. omšou o 17.00 v Kostole Panny Márie Snežnej. Hlavným celebrantom bude Mons. Jozef Haľko, pomocný biskup Bratislavskej arcidiecézy. K oznamu je k dispozícii plagát (odkaz na stiahnutie).
 • Národná púť (Pre všetkých veriacich Bratislavskej arcidiecézy): Srdečne pozývame na púť k Sedembolestnej Panne Márii, patrónke Slovenska, ktorá sa uskutoční v dňoch 14. – 16. septembra v našej národnej mariánskej svätyni v Šaštíne. Vrcholom púte bude slávnostná svätá omša 15. septembra o 10.30, ktorú bude sláviť J. Em. kardinál Pietro Parolin, štátny sekretár Vatikánu.
 • BAŠ (Pre všetkých veriacich Bratislavskej arcidiecézy):  Pre mladých, ktorí chcú prehĺbiť svoju osobnú formáciu a slúžiť vo farnosti alebo v spoločenstvách, sa otvára 14. ročník Bratislavskej animátorskej školy. Prihlásenie je možné do 15. septembra 2023. Viac informácií nájdete na stránke mladezba.sk . K oznamu je k dispozícii plagát (odkaz na stiahnutie).
 • BAŠ (Pre kňazov): Prosíme kňazov o uverejnenie oznamu o BAŠke, ako aj o povzbudenie a podporu mladých, ktorí pomáhajú vo farnostiach, aby investovali čas aj do svojej osobnej formácie. Taktiež budeme vďační za podnety ku spôsobu formácie animátorov, ktoré môžete odovzdať osobne, telefonicky, alebo mailom na bas@mladezba.sk.
 • Pozvánka na procesiu (Pre všetkých veriacich vo farnostiach na území mesta Bratislava):  Občianske združenie Bratislavská Kalvária a kresťanské združenie Sprevádzajúcis podporou Bratislavskej arcidiecézy a v spolupráci s bratmi dominikánmi – farnosťou Bratislava-Kalvária, pozývajú v nedeľu 17. 9. 2023 na slávnostnú procesiu pri príležitosti sviatku Povýšenia sv. Kríža so začiatkom v Katedrále sv. Martina o 14.30. Odtiaľ bude sprievod pokračovať mestom až na ulicu Za Sokolovňou, kde ca o 15.40 začne pobožnosť krížovej cesty. Program vyvrcholí sv. omšou o 17.00 v Kostole Panny Márie Snežnej. Hlavným celebrantom bude Mons. Jozef Haľko, pomocný biskup Bratislavskej arcidiecézy. K oznamu je k dispozícii plagát (odkaz na stiahnutie).
 • Lectio divina. Aj v tomto školskom roku ste srdečne pozvaní na modlitbové stretnutia spôsobom Lectio divina v Katedrále sv. Martina v Bratislave každú prvú (pozn. okrem novembra) stredu v mesiaci vždy o 19.00. Modlitbu bude viesť bratislavský arcibiskup Mons. Stanislav Zvolenský. Téma tohto ročníka má názov: Pane, čože je človek, že myslíš na neho? (porov. Ž 144,3). Najbližšie stretnutie, ktoré sa bude konať v stredu 6. septembra, má názov – „Pamätaj, že si prach.“ (porov. Ž 90,3) – O pôvode človeka zo zeme a skúsenosti ľudskej pominuteľnosti. Bude sa uvažovať nad úryvkom: Gn 2,4-7. K oznamu bude plagát k dispozícií v najbližších dňoch.
 • Podujatie – Bratislava za život. Život každého človeka je veľkým darom. Chceme preto budovať kultúru života, ktorá si bude vážiť ľudský život od počatia po prirodzenú smrť. Pozývame Vás na pochod Bratislava za život, ktorý sa koná pod záštitou Bratislavskej arcidiecézy. Vystúpia na ňom slovenské i zahraničné osobnosti, stretnú sa ľudia dobrej vôle, ktorí sa chcú postaviť za najzákladnejšie právo na život – pre všetkých. Tešíme sa na Vás 24. septembra o 15.00 na Hlavnom námestí v Bratislave. Viac informácií na www.bratislavazazivot.sk 
 • Miništrantská bodka Saleziáni, FÚ Vajnory a spoločenstvo Tymian pozývajú miništrantov na 4. ročník Miništrantskej bodky za prázdninami. Uskutoční sa 2. septembra v rodisku bl. mučeníka za povolania dona Titusa Zemana. Registrácia začína o 9. 30 pred kostolom vo Vajnoroch. Tohtoročné podujatie sa bude niesť v duchu hesla: Učiteľ, kde bývaš? – Rabbuni, kde bývaš? V duchovnom programe sa predstaví najkrajší človek i Boh zároveň – Ježiš Kristus. Uskutoční sa to aj prezentáciou novej knihy pre miništrantov s názvom Poď aj ty! Zároveň bude možnosť pristúpiť k svätej spovedi a vrcholom podujatia bude svätá omša. Poobede príde na rad tradičné športovo-súťažno-zábavné popoludnie v štýle Miništrantská Guinessova kniha rekordov. Kontaktná osoba: don Jozef Luscoň. Email: lusko@sdb.sk, spol.tymian@gmail.com. K oznamu je k dispozícii plagát (odkaz na stiahnutie). 
 • Časopis Rebrík (Pre všetkých veriacich Bratislavskej arcidiecézy, podľa uváženia): Aj v školskom roku 2023/24 vychádza katolícky časopis Rebrík, ktorý vydáva Vydavateľstvo DON BOSCO. Je to katolícky časopis pre mladších žiakov na Slovensku, ktorý svojím obsahom pomáha deťom v ich duchovnom raste a podporuje ich osobnostný rozvoj. Je možné si ho objednať prostredníctvom internetovej stránky www.rebrik.sk alebo na telefónnom čísle 0910 777 587.
 • Audiokniha – Gaudete et exsultate Do pozornosti dávame audioknihu exhortácie Svätého Otca Františka Gaudete et exsultate o povolaní k svätosti, ktorú pripravil koordinačný tím Federácie Regnum Christi v Bratislave. Audioknihu nájdete v streamovacej službe Soundcloud na účte s názvom “Regnum Christi Bratislava” alebo si môžete  naskenovať QR kód umiestnený na plagáte: (odkaz na stiahnutie).
 • Pozvánka – Hrdí na rodinu. V sobotu 22. júla 2023 o 15.00 h sa v Bratislave na Jakubovom námestí uskutoční zhromaždenie a pochod Hrdí na rodinu. Ide o 11. ročník pochodu ľudí, ktorí chcú verejne a radostne ukázať, že rodina je úžasná a výnimočná, lebo deti sú naša budúcnosť. Na toto podujatie pozývame všetkých, celé rodiny s deťmi aj jednotlivcov, aby sa naplnilo heslo pochodu „Manželstvo chráni deti“. Bližšie informácie sú na stránke hrdinarodinu.sk.
 • Oznam BAŠ. Pre mladých, ktorí chcú prehĺbiť svoju osobnú formáciu a slúžiť vo farnosti alebo v spoločenstvách, sa otvára 14. ročník Bratislavskej animátorskej školy.Viac informácií o BAŠke a spôsob prihlásenia nájdete na stránke mladezba.sk K oznamu je k dispozícii plagát (odkaz na stiahnutie).

 • Pontifikálna svätá omša (Pre veriacich vo farnostiach na území mesta Bratislavy, podľa uváženia aj inde): V nedeľu 23. júla 2023 o 10.30 bude v Katedrále sv. Martina sláviť pontifikálnu svätú omšu pri príležitosti Dňa starých rodičov a seniorov bratislavský arcibiskup Mons. Stanislav Zvolenský. Ste srdečne pozvaní!
 • Pozvánka (Pre všetkých veriacich arcidiecézy): Komunita Cenacolo pozýva na Deň otvorených dverí, ktorý sa bude konať v sobotu 24. júna. 2023 v Komunitnom dome na Včelárskej paseke blízko Kráľovej pri Senci. K oznamu je k dispozícii plagát (odkaz na stiahnutie).
 • Informácia  o  vzniku školy Na hradnom kopci, na Hummelovej ulici v bratislavskom Starom Meste od 1. septembra otvára svoje brány nová súkromná základná škola sv. Michala, ktorá stojí na kresťanských hodnotách. Práve teraz je možné prihlásiť svoje deti do 1.-4. ročníka. Všetky informácie nájdete na internetovej stránke www.skolasvmichala.sk .
 • Lectio divina . V stredu 7. júna 2023 o 20.00 sa bude v Katedrále sv. Martina konať modlitbové stretnutie spôsobom Lectio divina, ktoré bude viesť bratislavský arcibiskup Mons. Stanislav Zvolenský. Stretnutie má názov: Uháňam za tým, čo je predo mnou (Flp 3,13); Formovať sa v spoločnom kráčaní (Ef 4,1-5,2).
 • Pontifikálna svätá omša : Vo štvrtok 8. júna 2023 o 18.00 bude v Katedrále sv. Martina sláviť pontifikálnu svätú omšu pri príležitosti slávnosti NAJSVÄTEJŠIEHO KRISTOVHO TELA A KRVI bratislavský arcibiskup Mons. Stanislav Zvolenský. Ste srdečne pozvaní!
 • Verejná slávnosť NAJSVÄTEJŠIEHO KRISTOVHO TELA A KRVI: Na budúcu nedeľu 11. júna 2023 sa bude konať v Bratislave vonkajšia verejná slávnosť NAJSVÄTEJŠIEHO KRISTOVHO TELA A KRVI pozostávajúca z pontifikálnej svätej omše na Primaciálnom námestí začínajúcej o 10.30 a následnej eucharistickej procesie k farskému kostolu sv. Jána z Mathy (Trojička) na Župnom námestí. Pozývame Vás zúčastniť sa tejto spoločnej slávnosti a tak vydať svedectvo živej viery v Ježiša Krista prítomného v Oltárnej sviatosti. K oznamu je k dispozícii plagát (odkaz na stiahnutie).
 • Pozvánka na festival : Spoločenstvo Ladislava Hanusa srdečne pozýva na 12. ročník festivalu Bratislavské Hanusove dni, ktorý sa uskutoční 15. – 19. júna v centre Bratislavy. Tento rok prijali pozvanie: americký teológ Scotta Hahn s manželkou Kimberly, dominikán Thomas White OP a mnohí ďalší vzácni hostia. Viac na bhd.sk .
 • Minfa (Pre miništrantov): Bohoslovci z bratislavského kňazského seminára pozývajú miništrantov na Minfu. Viac podrobností je na plagáte (odkaz na stiahnutie).
 • Pozvánka SKCH: Slovenská katolícka charita Vás pozýva stráviť Deň detí v priestoroch charitnej záhrady na Kapitulskej 18, v sobotu – 3. júna od 10 hodiny. Tešiť sa môžete na rôzne vystúpenia, aktivity aj bohaté občerstvenie. Vstup je voľný. K oznamu je k dispozícii plagát (odkaz na stiahnutie).
 • Pozvánka na modlitbu za synodu. Pri príležitosti dňa modlitieb za synodu, ktorý je stanovený na 31. mája 2023, Vás v tento deň srdečne pozýva otec arcibiskup Mons. Stanislav Zvolenský do mariánskej svätyne v Šaštíne na modlitbu a svätú omšu obetovanú na tento úmysel. Modlitba za synodu začne Eucharistickou adoráciu o 17.00, po ktorej bude o 18.00 nasledovať slávenie svätej omše. Pamätajme aj vo svojich osobných modlitbách na prosbu o požehnanie pre celú Cirkev a pre prebiehajúcu synodálnu cestu.
 • Ponuka duchovných cvičení. Dávame vám do pozornosti ponuku duchovných cvičení pre kňazov a laikov z Centra Božieho Milosrdenstva – Pallotíni. Oznam je vo forme plagátov na stiahnutie: Pre kňazov ; pre laikov.
 • Pobožnosti krížovej cesty s otcami biskupmi V Pôstnom období pozývame veriacich k účasti na Pobožnostiach krížovej cesty, ktoré vedú naši otcovia biskupi vždy v piatky o 20.00 v Katedrále sv. Martina.
 • Proces blahorečenia. Ide o kňaza Alfonza Paulena, ktorý zomrel v povesti svätosti. Viac tu.
 • Prihlášky na RKCMBF UK . Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta UK v Bratislave ponúka od septembra tohto roku magisterské štúdium katolíckej teológie dennou formou pre kandidátov kňazstva ako aj pre laických študentov. Štúdium bude prebiehať v najbližších rokoch v Kňazskom seminári v Nitre z dôvodu rekonštrukcie budovy v Bratislave. Elektronickú prihlášku na štúdium môžu záujemci zaslať do 30. apríla 2023, informácie nájdete na stránke fakulty www.frcth.uniba.sk. Mladí muži, ktorí zachytili v sebe Božie volanie do kňazskej služby, si podávajú prihlášku aj do kňazského seminára, viac informácií na stránke www.kscm.sk .
 • Florbalový turnaj pod záštitou KMBA. Farnosť Bernolákovo organizuje pod záštitou Komisie pre mládež Bratislavskej arcidiecézy, prvý florbalový turnaj pre mladých s názvom Kornel Cup. Turnaj sa uskutoční v sobotu 25.3. na ZŠ Komenského v Bernolákove. Prihlasovanie trvá do 18.3.2023. Všetky informácie a prihlasovanie sa nachádzajú na webstránke: www.kornelcup.webnode.sk K oznamu je k dispozícii plagát (odkaz na stiahnutie).
 • Prihlášky na cirkevné konzervatórium. Cirkevné konzervatórium v Bratislave na Beňadickej ulici č. 16 ako jediná cirkevná škola svojho druhu na Slovensku oznamuje záujemcom o štúdium cirkevnej hudby, hudobných nástrojov, spevu a hudobno-dramatického umenia, že do 20. marca 2023 je možné podávať prihlášky na rôzne typy štúdia cez webstránku školy. Konzervatórium zároveň pozýva na Deň otvorených dverí, ktorý sa uskutoční 04. marca 2023 o 13.00. Viac informácií nájdete na www.ckba.sk .
 • Zbierka Bratislavskej katolíckej charity V nedeľu 26. 2. 2023 sa uskutoční v kostoloch Bratislavskej arcidiecézy Jarná zbierka na charitu. Bratislavská arcidiecézna charita vopred ďakuje za každú finančnú podporu aj modlitby, bez ktorých sa nezaobíde v službe núdznym. Bratislavskú arcidiecéznu charitu môžete podporiť aj online – www.charitaba.sk.
 • Oznam SKCH Slovenská katolícka charita pozýva 8. februára veriacich k modlitbe a to pri príležitosti liturgickej spomienky sv. Bakhity. Svätý otec František vyhlásil tento deň za Medzinárodný deň modlitby a povedomia o obchodovaní s ľuďmi. Modlitbové pásmo sa bude vysielať na Rádiu Lumen o 21.00 hodine.
 • Verbum Talkshow Spoločenstvo Ladislava Hanusa pozýva na stretnutie zo série projektu Verbum talkshow – Rozhovory, ktoré idú na hĺbku. Téma diskusie bude: Ako Benedikt XVI. ovplyvnil moju vieru?Stretnutie sa uskutoční vo štvrtok 9.februára o 19.00 v Teatro Colorato. Lístky je možné zakúpiť cez portál inviton alebo aj priamo na mieste. Viac informácií nájdete aj na facebookovej stránke podujatia.
 • Lectio divina (Pre veriacich vo farnostiach na území mesta Bratislavy, podľa uváženia aj inde): V stredu 1. ferbuára 2023 o 20.00 sa bude v Katedrále sv. Martina konať modlitbové stretnutie spôsobom Lectio divina, ktoré bude viesť bratislavský arcibiskup Mons. Stanislav Zvolenský. Stretnutie má názov: Chodník mi boria, by mohli ma zahubiť (Jób 30,13); Jóbove fyzické a spoločenské utrpenie (Jób 30,1-15).
 • Obetovanie Pána (Pre veriacich vo farnostiach na území mesta Bratislavy, podľa uváženia aj inde): Vo štvrtok 2. februára 2023, v deň sviatku Obetovania Pána a Svetového dňa zasväteného života, bude o 17.00 v Katedrále sv. Martina sláviť bratislavský arcibiskup Mons. Stanislav Zvolenský svätú omšu. Všetci sú srdečne pozvaní.
 • Nedeľa Katolíckej univerzity (Pre všetkých veriacich, podľa uváženia): Nedeľa 29. januára 2023 je aj Nedeľou Katolíckej univerzity. Pri tejto príležitosti by pán Jaroslav Demko, rektor univerzity, rád oslovil veriacich na Slovensku prostredníctvom svojho listu. Je k dispozícii na stiahnutie.
 • Oznam Maltézskej pomoci (Pre všetkých veriacich Bratislavskej arcidiecézy):  Maltézska pomoc Slovensko Vás v dňoch 25. novembra až 23. decembra srdečne pozýva na charitatívny punč na vianočné trhy na Hviezdoslavovom námestí v Bratislave. Návštevníci sa môžu ponúknuť vianočným punčom či koláčikmi a podľa svojho zváženia dobrovoľným príspevkom podporiť aj prebiehajúcu zbierku. Celý výťažok poputuje na podporu projektov Maltézskej pomoci, ako je rozvoz stravy pre opustených a odkázaných seniorov v Bratislave či pomoc hendikepovaným, utečencom a mnohým ďalším. Počas celého trvania trhov budú dobrovoľníci Maltézskej pomoci zároveň poskytovať teplé nápoje a občerstvenie pre ľudí v núdzi a ľudí bez domova. Bližšie detaily o Maltézskom punči nájdete na webstránke www.orderofmalta.sk . Na všetkých sa veľmi tešíme a vyslovujeme srdečné Pán Boh zaplať.
 • Pozvánka pre miništrantov Spoločenstvo TYMIAN pripravuje pre miništrantov adventné online stretnutia (AMOS), v rámci ktorých odznejú adventné príbehy, modlitby a súťažné otázky s možnosťou zaujímavých výhier. Stretnutie sa uskutočnia v adventné nedele a stredy o 19.30. Viac informácií nájdete na webovej stránke bit.ly/ministranti-sk.
 • Pozvánka – Úsmev ako dar Srdečne vás pozývame sledovať Večer odpustenia a zmierenia už túto nedeľu 27. novembra 2022 o 19.00. Odpúšťanie v manželstve! Tejto téme sa bude niesť jeden z ďalších večerov, ktorý si pre vás pripravil Úsmev ako dar v spolupráci známych osobností, odborníkov a mladých ľudí s rôznymi príbehmi prepojenými odborným pohľadom na odpúšťanie a záverečné požehnanie udelí J. E. Jozef Haľko. Máte sa na čo tešiť a my sa tešíme na vás! S láskou a Úsmevom ako dar. Viac na www.77x.sk a na plagáte (odkaz na stiahnutie).
 • Červená streda/podujatie Skúšaní vo viere Nadácia ACN – Pomoc trpiacej Cirkvi pozýva k prejavu solidarity s trpiacimi kresťanmi v rámci celosvetovej iniciatívy Červená streda, ktorá sa uskutoční v stredu, 23. novembra. Môžete sa zapojiť modlitbou za trpiacich a ďalšími spôsobmi, ktoré nájdete na stránke www.cervenastreda.sk . 19. novembra o 17.30 bude v Katedrále sv. Martina sprievodné podujatie k Červenej strede so svätou omšou aj hudobným vystúpením s názvom Skúšaní vo viere. Hosťom večera bude Mons. Jules Boutros, biskup z Libanonu. Všetci ste srdečne pozvaní. Informácie sú na stránke www.cervenastreda.sk  alebo na plagáte (odkaz na stiahnutie).
 • Svätomartinské tríduum. Srdečne pozývame všetkých veriacich do Katedrály svätého Martina v Bratislave na slávenie Svätomartinského trídua. Viac informácii o tohtoročnej téme a rozpis jednotlivých slávení od 9. do 13. novembra 2022 nájdete na plagáte (odkaz na stiahnutie).
 • Svätomartinský sprievod (Pre všetkých veriacich Bratislavskej arcidiecézy): Bratislavská Arcidiecéza v spolupráci s eRkom pozýva rodiny na Svätomartinský sprievod, ktorý sa bude konať v sobotu 12. novembra. Začne slávnostnou sv. omšou o 16.00 h v Katedrále sv. Martina a po nej o 17.00 h bude nasledovať krátke predstavenie so svätým Martinom na koni. Pokračovať budeme sprievodom ulicami Starého Mesta spolu so svätým Martinom. Na sprievod si nezabudnite priniesť lampión. Ako prejav veľkodušnosti môžete ako obetný dar priniesť hračky pre deti, ktorým chýbajú. Všetky informácie nájdete na plagáte (odkaz na stiahnutie).
 • Svätomartinská zbierka. Na budúcu nedeľu 13. novembra 2022 sa bude pri všetkých sv. omšiach konať tradičná dobročinná Svätomartinská zbierka. Výťažok zbierky by sa v tomto roku použil na nákup nového mamografu pre Onkologický ústav sv. Alžbety v Bratislave a na nákup polohovacích postelí pre Nemocnicu Milosrdných bratov v Bratislave.
 • Týždeň Cirkvi pre mládež. V dňoch od 14. do 20. novembra sa uskutoční Týždeň Cirkvi pre mládež. Pri tejto príležitosti Komisia pre mládež Bratislavskej arcidiecézy pripravila viaceré aktivity, ako Týždeň úloh mladým – TUMBA a vedomostný kvíz v DOME QUO VADIS. Tiež pozývame všetkých mladých do Arcidiecézneho centra mládeže VINICA v Bratislave prežiť bohatý program. Týždeň zavŕši o. arcibiskup Mons. Stanislav Zvolenský slávením sv. omše pre všetkých mladých na diecézny svetový deň mládeže v nedeľu 20. novembra o 10.30 h. v Katedrále sv. Martina v Bratislave. Informácie nájdete na stránke www.mladezba.sk  a na plagáte (odkaz na stiahnutie).
 • Týždeň Cirkvi pre mládež. K oznamu Týždňa Cirkvi pre mládež zasielame kňazom ešte sprievodný list (odkaz na stiahnutie) a návrh na modlitbovú aktivitu (odkaz na stiahnutie).
 • Lectio divina. V stredu 9. novembra 2022 o 20.00 h sa bude v Katedrále sv. Martina konať modlitbové stretnutie spôsobom Lectio divina, ktoré bude viesť bratislavský arcibiskup Mons. Stanislav Zvolenský. Stretnutie má názov: Rýchly, keď treba počúvať (Jak 1,19); Počúvajme sa (Jak 1,19-27).
 • Slávnostná svätá omša (Pre veriacich vo farnostiach na území Bratislavy, podľa uváženia aj inde): V utorok 1. novembra 2022 o 18.00 h bude v Katedrále sv. Martina sláviť slávnostnú svätú omšu pri príležitosti slávnosti Všetkých svätých bratislavský arcibiskup Mons. Stanislav Zvolenský. Ste srdečne pozvaní!
 • Sviečka za nenarodené deti (Pre všetkých veriacich Bratislavskej arcidiecézy): Fórum života opäť organizuje aktivitu Sviečka za nenarodené deti s mottom: Rozsvieťme Slovensko! Preto vás pozýva v čase okolo 2. novembra na zapáleniu sviečky za nenarodené deti v oknách domov, na cintorínoch alebo pri pamätníkoch nenarodeným deťom a k modlitbe. Aj tento krát je možné sviečku zapáliť aj online na stránke www.sviecka.forumzivota.sk. Kúpou sviečky podporíte činnosť a projekty Fóra života. Viac informácií nájdete na spomínanej stránke www.sviecka.forumzivota.sk 
 • Svätá omša za obete tragédie a za pokoj a porozumenie medzi ľuďmi (Pre veriacich vo farnostiach na území Bratislavy, podľa uváženia aj inde): Dňa 3.11. (štvrtok) o 18.00 h bude v Katedrále sv. Martina slúžená sv. omša “Za obete tragédie na Zámockej ul. a za pokoj a porozumenie medzi ľuďmi”. Sv. omšu bude celebrovať otec arcibiskup Stanislav Zvolenský. Pozývame veriacich a ľudí dobrej vôle modliť sa za zosnulých, ako aj za porozumenie v spoločnosti, vo vernosti Pravde a Láske. Bratislavská arcidiecéza a kresťanské spoločenstvá z Bratislavy.
 • Kurz Samuel: Ak túžiš prehĺbiť svoj vzťah k Svätému Písmu, naučiť sa duchovne rozlišovať, mať pri sebe duchovné sprevádzanie a tak odhaľovať Božiu vôľu vo svojom živote, tak ťa pozývame na Kurz Samuel. Je určený mladým slobodným ľuďom vo veku od 19 do 30 rokov. Kurz Samuel bude prebiehať v Bratislave, Prešove, Nitre, Ružomberku a v Trnave. Naplánovaných je 9 stretnutí, raz do mesiaca, ako aj duchovné cvičenia či spoločná púť. Viac informácií nájdeš na stránke kurzsamuel.sk . Prihlásiť sa je možné do 16. októbra 2022. K oznamu je k dispozícii plagát (odkaz na stiahnutie).
 • Centrá podpory: Pre núdznych z Ukrajiny, ale i zo Slovenska zriadila Slovenská katolícka charita 23 centier podpory po celom Slovensku. K oznamu je dispozícii plagát (odkaz na stiahnutie).
 • Pozvánka na modlitbu Rehoľné sestry z rôznych spoločenstiev srdečne všetkých pozývajú na modlitbu večerných chvál, ktorá bude vo štvrtok 13. októbra 2022 v uršulínskom kostole Loretánskej Panny Márie s nasledovným programom: 17.30 adorácia a 18.00 večerné chvály (vešpery). K oznamu je dispozícii plagát (odkaz na stiahnutie).
 • Pozvánka : Vo štvrtok 13. októbra o 20.00 h sa bude konať další diel talkshow s názvom “Adam, kde si?” Hostia: Mons. Stanislav Zvolenský, Rasťo Chvála z Garáž TV (automoto žurnalista). V divadle Teatro Colorato. Téma: o navigácii, silných autách a maximálnom výkone. Viac informácii na sociálnych sieťach Bratislavskej arcidiecézy. K oznamu je k dispozícii plagát (odkaz na stiahnutie).
 • Duchovná obnova rozVEDENÍ k BOHU I. Duchovná obnova rozVEDENÍ k BOHU I. sa uskutoční 2.-4. decembra 2022 v Rodinkove v Belušských Slatinách. Je určená pre tých, ktorí po rozvode žijú sami. Prihlásiť sa je možné cez prihlasovací formulár, ktorý je zverejnený na internetovej stránke Rodinkova. Na duchovnú obnovu je možné prísť s deťmi. K oznamu je dispozícii plagát (odkaz na stiahnutie).
 • Rozširujúce štúdium učiteľstva náboženskej výchovy: Rímskokatolícka cyrilometodskábohoslovecká fakulta UK v Bratislave otvára pre pedagogických a odborných zamestnancov v budúcom akademickom roku 2022/23 rozširujúce štúdium učiteľstva náboženskej výchovy. Dvojročné štúdium bude prebiehať v externej forme a umožní získať aprobáciu na vyučovanie predmetu náboženská výchova. Prihlasovať sa dá do konca septembra 2022. Podrobnosti sú na webovej stránke fakulty www.frcth.uniba.sk . K oznamu je k dispozícii plagát (odkaz na stiahnutie).
 • Lectio divina : Opäť sa v tomto školskom roku budú konať modlitbové stretnutia spôsobom Lectio divina v Katedrále sv. Martina v Bratislave každú prvú stredu v mesiaci o 20.00 hod., ktoré bude viesť bratislavský arcibiskup Mons. Stanislav Zvolenský. Téma tohto ročníka má názov „Biblické impulzy pre naše spoločné kráčanie v Cirkvi”. Najbližšie stretnutie, ktoré sa bude konať v stredu 7. septembra, má názov – Stretnúť sa okolo Božieho slova – „všetok ľud sa zišiel ako jeden muž“ (Neh 8,1) – celý úryvok: Neh 8,1-12. K oznamu bude plagát k dispozícií v najbližších dňoch.
 • Kurz lektorov: Katolícke biblické dielo v spolupráci s Rímskokatolíckou bohosloveckou fakultou UK a Bratislavskou arcidiecézou usporiada v sobotu 24. septembra v Aule fakulty na Kapitulskej ul. 24 v Bratislave od 8.30 h kurz lektorov vhodný pre nových i slúžiacich lektorov vo farnostiach. Prihlasovať sa môžete na adrese: kurzlektorov@iskra.sk . Bližší program nájdete na plagáte (odkaz na stiahnutie).
 • Časopis Rebrík : Aj v školskom roku 2022/23 vychádza katolícky časopis Rebrík, ktorý vydáva Vydavateľstvo DON BOSCO. Je to katolícky časopis pre mladších žiakov na Slovensku, ktorý svojím obsahom pomáha deťom v ich duchovnom raste a podporuje ich osobnostný rozvoj. Je možné si ho objednať prostredníctvom internetovej stránky www.rebrik.sk alebo na telefónnom čísle 0903 962 029.