Futbal

V prípade priaznivého počasia pozývame  kresťanskú mládež a staršie deti na futbal na ihrisko oproti kostolu – pri hoteli Agatka. V letnom období počas mesiacov apríl – jún a september – október hráme v nedeľu od 16.00 do 18.00 hod. Počas mesiacov júl – august v nedeľu od 17.00 do 19.00 hod. V zimnom období, čiže v mesiacoch november až marec hráme v telocvični v Bratislave v nedeľu od 16.00 do 18.30 hod., obmedzený počet, prednosť majú miništranti. Podmienkou prenajímateľa – čiže školy je, aby to boli deti a mladí vo veku ZŠ, nie starší. Do telocvične sa treba nahlásiť vopred prostredníctvom sms v danú nedeľu najneskôr do 10.00 hod. Ak je dostatočný počet hráčov a priaznivé počasie hrávame v letnom období na ihrisku aj v pracovné dni od 16.00 hod. do 17.30 hod. a v sobotu od 15.00 hod. do 17.00 hod.

Deti vo veku 5 – 10 rokov hrávajú takisto pravidelne futbal ako futbalový klub Titani.  Podrobnejšie informácie nájdete na tomto odkaze.