Kreatívny krúžok

Je možné ho v budúcnosti opätovne otvoriť pre školopovinné deti z farnosti v prípade záujmu.