Manželské večery

Ponuka pre manželov. Pozývame manželov na program Amoris. Je to cyklus troch motivačných prednášok zameraných na lepšie pochopenie manželského partnera a posilnenie vzájomnej dôvery.  Dobrovoľný príspevok býva cca 30 eur. O deti sa počas programu môžu postarať animátori. Viac informácií o programe nájdete tu.

Plánujeme aj v roku 2026 v podobnom štýle ako v roku 2021:

Plánujeme aj v roku 2027 v podobnom štýle ako v roku 2020: