Pomazanie chorých

Sviatosť pomazania chorých je možné jednorazovo vyslúžiť ťažko chorému prakticky kedykoľvek u neho doma alebo v kostole. Napríklad  po ktorejkoľvek svätej omši cez pracovné dni na požiadanie. Najlepšie je dohodnúť sa vopred telefonicky alebo e-mailom.

Pravidelne jeden deň v mesiaci navštevujeme chorých na Čiernej Vode po domoch. Okrem krátkeho rozhovoru im vyslúžime sviatosť zmierenia a sväté prijímanie. Túto duchovnú službu vieme poskytnúť jeden krát každý mesiac, pravidelne.  Ak máte záujem prihlásiť aj Vášho príbuzného chorého, takisto je to možné dohodnúť telefonicky alebo cez e-mail.

V nemocniciach naša farnosť nezaopatruje. Uvádzame  kontakty na kňazov, ktorí majú zaopatrovanie v jednotlivých nemocniciach v kompetenci – 24 hodín denne – non stop:

Nemocnica Ružinov – zaopatrovanie:  +421 908 318 754

Nemocnica Kramáre – zaopatrovanie: +421 908 431 049

Nemocnica Mickieviczova – zaopatrovanie: +421 911 811 387

Nemocnica Antolská – zaopatrovanie: +421 917 355 555

Na predvianočné a predveľkonočné spovedanie chorého v domácnosti ho treba prihlásiť najneskôr mesiac pred danými sviatkami.