Pomazanie chorých

Sviatosť pomazania chorých je možné jednorazovo vyslúžiť ťažko chorému prakticky kedykoľvek u neho doma alebo v kostole. Napríklad  po ktorejkoľvek svätej omši cez pracovné dni na požiadanie. Najlepšie je dohodnúť sa vopred telefonicky alebo e-mailom.

Pravidelne jeden deň v mesiaci navštevujeme chorých na Čiernej Vode po domoch. Túto duchovnú službu vieme poskytnúť jeden krát každý mesiac, pravidelne.  Ak máte záujem prihlásiť aj Vášho príbuzného chorého, takisto je to možné dohodnúť telefonicky alebo cez e-mail.

V nemocniciach naša farnosť nezaopatruje. Uvádzame  kontakty na kňazov, ktorí majú zaopatrovanie v jednotlivých nemocniciach v kompetenci – 24 hodín denne – non stop:

Nemocnica Ružinov – zaopatrovanie:  +421 908 318 754

Nemocnica Kramáre – zaopatrovanie: +421 908 431 049

Nemocnica Mickieviczova – zaopatrovanie: +421 911 811 387

Nemocnica Antolská – zaopatrovanie: +421 917 355 555

Na predvianočné a predveľkonočné spovedanie chorého v domácnosti ho treba prihlásiť najneskôr mesiac pred danými sviatkami.