Pomazanie chorých

Sviatosť pomazania chorých je možné jednorazovo vyslúžiť ťažko chorému prakticky kedykoľvek u neho doma alebo v kostole. Napríklad  po ktorejkoľvek svätej omši na požiadanie. Najlepšie je dohodnúť sa vopred telefonicky alebo e-mailom.

Každý prvopiatkový týždeň v mesiaci navštevujeme chorých na Čiernej Vode po domoch. Ak máte záujem prihlásiť aj Vášho príbuzného chorého, takisto je to možné dohodnúť telefonicky alebo cez e-mail.

V nemocniciach naša farnosť nezaopatruje. Uvádzame  kontakty na kňazov, ktorí majú zaopatrovanie v jednotlivých nemocniciach v kompetenci – 24 hodín denne – non stop:

Nemocnica Ružinov – zaopatrovanie:  +421 908 318 754

Nemocnica Kramáre – zaopatrovanie: +421 908 431 049

Nemocnica Mickieviczova – zaopatrovanie: +421 911 811 387

Nemocnica Antolská – zaopatrovanie: +421 917 355 555

Na predvianočné a predveľkonočné spovedanie chorého v domácnosti sa treba prihlásiť najneskôr mesiac pred danými sviatkami.