Pomazanie chorých

Sviatosť pomazania chorých je možné jednorazovo vyslúžiť ťažko chorému prakticky kedykoľvek v kostole, prípadne u neho doma. Napríklad  po ktorejkoľvek svätej omši cez pracovné dni na požiadanie. Najlepšie je dohodnúť sa vopred telefonicky alebo e-mailom.

Niekoľkokrát v tomto roku je možné navštíviť chorých na Čiernej Vode po domoch individuálne. V iných obciach a lokalitách nie. Treba poprosiť kňaza, ku ktorému daná lokalita alebo obec patrí. Okrem krátkeho rozhovoru im vyslúžime sviatosť zmierenia a sväté prijímanie. 

V nemocniciach naša farnosť nezaopatruje. Uvádzame  ale kontakty na kňazov, ktorí majú zaopatrovanie v jednotlivých nemocniciach v kompetencii – 24 hodín denne – non stop:

Nemocnica Ružinov – zaopatrovanie:  +421 908 318 754

Nemocnica Kramáre – zaopatrovanie: +421 908 431 049

Nemocnica Mickieviczova – zaopatrovanie: +421 911 811 387

Nemocnica Antolská – zaopatrovanie: +421 917 355 555

O predvianočné a predveľkonočné spovedanie chorého v domácnosti treba požiadať najneskôr mesiac pred danými sviatkami. Neskôr podané žiadosti budeme vybavovať až po daných sviatkoch.