Pomazanie chorých

Sviatosť pomazania chorých je možné jednorazovo vyslúžiť ťažko chorému prakticky kedykoľvek u neho doma alebo v kostole. Napríklad  po ktorejkoľvek svätej omši cez pracovné dni na požiadanie. Najlepšie je dohodnúť sa vopred telefonicky alebo e-mailom.

Pravidelne jeden deň v mesiaci navštevujeme chorých na Čiernej Vode po domoch. Okrem krátkeho rozhovoru im vyslúžime sviatosť zmierenia a sväté prijímanie. Túto duchovnú službu vieme poskytnúť približne jeden krát za mesiac počas školského roka, čiže počas školských prázdnin nie. Ak máte záujem prihlásiť aj Vášho príbuzného chorého, takisto je to možné dohodnúť telefonicky alebo cez e-mail.

V nemocniciach naša farnosť nezaopatruje. Uvádzame  kontakty na kňazov, ktorí majú zaopatrovanie v jednotlivých nemocniciach v kompetenci – 24 hodín denne – non stop:

Nemocnica Ružinov – zaopatrovanie:  +421 908 318 754

Nemocnica Kramáre – zaopatrovanie: +421 908 431 049

Nemocnica Mickieviczova – zaopatrovanie: +421 911 811 387

Nemocnica Antolská – zaopatrovanie: +421 917 355 555

O predvianočné a predveľkonočné spovedanie chorého v domácnosti treba požiadať najneskôr mesiac pred danými sviatkami. Neskôr podané žiadosti budeme vybavovať až po daných sviatkoch.