VAJNORY

Farské oznamy

Aktualizácia. Upozorňujeme, že informácie na tejto stránke sú počas týždňa priebežne aktualizované, vzhľadom na meniace sa okolnosti vo farnostiach i v spoločnosti. Je preto nateraz potrebné sledovať túto stránku priebežne.

Eucharistia. Kto v rámci povolených výnimiek má záujem, nech sa prihlási výlučne e-mailom a dostane termín v kostole na Čiernej Vode.

Spoveď. Kto v rámci povolených výnimiek má záujem, nech sa prihlási výlučne e-mailom a dostane termín v kostole na Čiernej Vode.

Zbierka na charitu. Býva každoročne cez pôst – almužna. Tento rok sa koná elektronicky tu. Pán Boh zaplať!

Krsty, pohreby, sobáše. Sú povolené permanentne, ale aktuálne a dočasne s max. počtom účastníkov: 6 osôb.

Poďakovanie. Ďakujeme Nadácii Vajnory Shopping City za príspevok 862,12 eur na podporu reštaurovania národnej kultúrnej pamiatky – organa. Nadácia na to využila 2 percentá z daní o ktoré sa od Vás uchádza aj naďalej.

Seniori. Policajný zbor SR, Oddelenie prevencie požiadalo farnosti o zverejnenie tohto upozornenia pre dôchodcov.

Odpustky. Z príležitosti roku sv. Jozefa, ktorý vyhlásil pápež František, je možnosť získať úplné odpustky ak sa človek pomodlí v ktorúkoľvek stredu (od 8.12.2020 do 8.12.2021) akúkoľvek modlitbu k sv. Jozefovi pri splnení obvyklých podmienok (sväté príjimanie  v danú stredu, modlitba na úmysel sv. otca v danú stredu a pravidelná spoveď počas roka). V prípade nemožnosti ísť do kostola, stačí duchovné sväté prijímanie pri sledovaní omše online.

Krsty. Informácie nájdete na tejto stránke. Informácie v článku o Čiernej Vode platia ekvivalentne pre Vajnory. Čiže napr. krst, ak žijete vo Vajnoroch, bude samozrejme vo vajnorskom kostole.

Pohreby, sobáše, zaopatrovania, krstné listy a iné. Dočasne je administrátorom farnosti vo Vajnoroch duchovný správca z Čiernej Vody. V prípade sobáša, pohrebu a ostatných pastoračných záležitostí sa, drahí Vajnorčania, obráťte na neho emailom alebo telefonicky.

Príjimanie na ruku. Video, ako sa to po vonkajšej stránke správne robí nájdete tu (stačí si ho pozrieť od 00.30 minúty).

Chórus a organ. Renovácia organa a chórusu pokračuje. V decembri 2020 prevzala farnosť od reštaurátora  časť zrekonštruovaného  diela – tzv.  vzdušnicu organa v hodnote opravy 18,000 eur. Reštaurovanie vzdušnice I. manuálu bolo realizované s finančnou podporou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky. Ďalej sa bude pokračovať v rekonštrukcii podlahy a samotnej konštrukcie chórusu, nakoľko bola nebezpečne polorozpadnutá. Prosíme o milodary na tento účel v hotovosti alebo na účet farnosti: SK20 0900 0000 0000 11463297 . Pán Boh zaplať!

Milodary. Príspevky na opravu organa a na kostol je možné poslať na účet vajnorskej farnosti: SK20 0900 0000 0000 11463297 . Pán Boh zaplať!

Aktuálny kalendár.  Liturgický kalendár a čítania na dnešný deň nájdete tu.

Dišpenz. Do odvolania platí, že veriaci nie je viazaný povinnosťou zúčastniť sa svätej omši v nedeľu ani v prikázaný sviatok. Nedeľa je ale vždy dňom Pána a preto má byť v našich rodinách iná ako ostatné dni, zasvätená Bohu. Rodinám aj jednotlivcom sa odporúča spoločne sledovať svätú omšu online – napr. cez rádio Lumen  alebo TV Lux. Takisto je možnosť v nedeľu ako aj počas týždňa prísť na omšu do kostola.