VAJNORY

Farské oznamy

Aktualizácia. Upozorňujeme, že informácie na tejto stránke sú počas týždňa priebežne aktualizované, vzhľadom na meniace sa okolnosti vo farnostiach i v spoločnosti. Je preto nateraz potrebné sledovať túto stránku priebežne.

Biskup vo farnosti. Mons. Jozef Haľko bude slúžiť sväté omšu v nedeľu 22.11. v mimoriadnom čase o 9.15 h. ako aj v riadnom čase o 10.30 hod. Využime teda túto nedeľu aj možnosť o 9.15 kvôli redukovanej kapacite kostola.

Sväté omše. Ne (22.11.): 8.00 h., 9.15 h. (biskupská) a 10.30. h (biskupská), Ut (24.11.): 16.00 h., St (25.11.): 16.00 h., Štv (26.11.): 16.00 h., Pia (27.11.): 16.00h., Ne (29.11.): 8.00 h. a 10.30 h. V kostoloch je momentálne dovolená iba inštrumentálna hudba a sólo spev, teda spev jednej osoby, spieva teda buď kňaz alebo kantor. Ľudia nespievajú, okrem odpovedí kňazovi. Max. počet osôb v kostole: 100 až 150 ľudí – presne číslo závisí od pomeru rodiny/solitéri – nakoľko rodiny môžu sedieť spolu, ostatní šachovnicovo, ako je označené na laviciach alebo aj na každej druhej stoličke, státie na miestach mimo lavíc a stoličiek vyhláška paradoxne zakazuje. Dišpenz od účasti platí stále až do odvolania. Dôchodcom sa odporúča účasť zvážiť, najmä v nedeľu, keď je v chráme veľa ľudí. Ruky sa nepodávajú, prijíma sa na ruku. Ruženec sa pred omšou nemodlí, kostol sa otvára až pred samotnou omšou.

Spovedanie. Možnosť spovede je v piatok (27.11.) v čase 17.00 – 18.00 hod.

Zbierka. V prvú adventnú nedeľu 29.11. sa koná pravidelná zbierka na charitu. Pán Boh zaplať!

Odpustky. Pre pandémiu bude možné získať dušičkové odpustky celý november. V skratke to nájdete na obrázku tu.   

Krsty. Informácie nájdete na tejto stránke. Informácie v článku o Čiernej Vode platia ekvivalentne pre Vajnory. Čiže napr. krst, ak žijete vo Vajnoroch, bude samozrejme vo vajnorskom kostole.

Pohreby, sobáše, zaopatrovania, krstné listy a iné. Dočasne je pastoračnou službou vo Vajnoroch poverený duchovný správca z Čiernej Vody. V prípade sobáša, pohrebu a ostatných pastoračných záležitostí sa, drahí Vajnorčania, obráťte na neho emailom alebo telefonicky.

Pôst. Slovenskí biskupi vyhlasujú pôst za odvrátenie pandémie. Celý článok nájdete tu.

Príjimanie na ruku. Video, ako sa to po vonkajšej stránke správne robí nájdete tu (stačí si ho pozrieť od 00.30 minúty).

Chórus a organ. Renovácia organa a chórusu pokračuje. Poďakovanie patrí všetkým, ktorí svojou prácou a milodarmi prispievate k tomuto dielu.

Milodary. Príspevky na opravu organa a na kostol je možné poslať na účet vajnorskej farnosti: SK20 0900 0000 0000 11463297 . Pán Boh zaplať!

Aktuálny kalendár.  Liturgický kalendár a čítania na dnešný deň nájdete tu.

Sväté omše – online. Prináša rádio Lumen ako aj TV Lux.