Duchovné obnovy

Aktuálne obnovy nájdete po novom vždy na farskom facebooku:

Obnovy uskutočnené pred rokom 2020 (pre Vašu informáciu o aký štýl sa jedná):